Bravecto, wie heeft hier ervaringen mee?

plaats een nieuw onderwerp in het hondenforum meest recente onderwerpen in het hondenforum

honden page profiel MoniqueMonique

honden foto van Monique

Wat overdosis medicijnen betreft heb je zeker gelijk.

Ik zie het in mijn omgeving,mensen die totaal niet door hebben dat hun kwaliteit van leven zo achteruit gaat,iedere keer als ze naar de dokter gaan een pilletje erbij.

 

Toen ik nog aanspreekpunt was voor ouderen,kreeg ik ooit een verhaal die vergeet ik nooit meer.

Vrouw lag op sterven,zou nooit meer thuiskomen,haar kinderen hadden de huur opgezegd,huis leeg gehaald.

De vrouw weigerde op een gegeven moment haar medicatie....die vrouw kreeg ik huilend aan de telefoon,ze was genezen door het stoppen met haar medicijnen,ze ging er gewoon dood aan, maar had geen huis en spullen meer.

 

Maar aan de andere kant,zijn er ook mensen die zonder hun medicatie niet kunnen leven en wij moeten wbt onze dieren een evenwicht vinden in wat we wel en niet willen geven en dat is een persoonlijke keuze voor iedereen.

 

Helaas, dit onderwerp staat op slot.

Dit onderwerp staat op slot, je kunt niet reageren op deze vraag !

honden page profiel JazzebellJazzebell

honden foto van Jazzebell

" Wat overdosis medicijnen betreft heb je zeker gelijk.
Ik zie het in mijn omgeving,mensen die totaal niet door hebben dat hun kwaliteit van leven zo achteruit gaat,iedere keer als ze naar de dokter gaan een pilletje erbij.
 
Toen ik nog aanspreekpunt was voor ouderen,kreeg ik ooit een verhaal die vergeet ik nooit meer.
Vrouw lag op sterven,zou nooit meer thuiskomen,haar kinderen hadden de huur opgezegd,huis leeg gehaald.
De vrouw weigerde op een gegeven moment haar medicatie....die vrouw kreeg ik huilend aan de telefoon,ze was genezen door het stoppen met haar medicijnen,ze ging er gewoon dood aan, maar had geen huis en spullen meer.
 
Maar aan de andere kant,zijn er ook mensen die zonder hun medicatie niet kunnen leven en wij moeten wbt onze dieren een evenwicht vinden in wat we wel en niet willen geven en dat is een persoonlijke keuze voor iedereen.
  "

 Ik heb het ook van dichtbij meegemaakt. Een bejaarde dementerende vrouw, was rolstoelgebonden en op een gegeven moment geheel bed afhankelijk. Ze ging steeds meer achteruit. Ze wilde niks meer eten, enkel maar drinken. Medicijnen werden stopgezet. Haar dochter dacht dat ze in die week zou komen te overlijden. Wij dachten dat het niet meer lang zou gaan duren, dat ze bijna zo goed als terminaal zou zijn. Na een week d'r medicatie stopgezet te hebben kwam er weer leven in deze mevrouw, ze wilde uit bed! En dat mocht en het was mogelijk, want in die week tijd was mevrouw langzaam weer omhoog aan het takelen. En ze was aan het genieten toen ze eenmaal uit bed was, ze begon langzaamaan weer te eten. Haar dochter was verbaasd, zij had zich er al op voorbereid dat haar moeder zou komen te overlijden. 
Uiteindelijk kwam mevrouw weer dagelijks uit bed, haar medicatielijst werd herzien, alleen de nodige medicatie kreeg mevrouw nog. En ze is voorlopig nog een tijdje meegegaan. Ondanks dat deze mevrouw behoorlijk dementerend was, kon zij nog zichtbaar genieten van haar oude dag. Ze had altijd een hele grote glimlach op haar gezicht als ze je zag aan komen lopen.
Die mevrouw vergeet ik nooit meer... 

honden page profiel MoniqueMonique

honden foto van Monique

Jazzebell ook zo iets dat je altijd bijblijft.

Maar ik merk in mijn omgeving dat mensen totaal verandert zijn door medicijngebruik tot depressiviteit aan toe.

honden page profiel LoesjeLoesje

honden foto van Loesje

Er wordt in dit topic met regelmaat gewezen op het feit, dat er geen bewijzen van bijwerkingen zijn en dat er in geval van overlijden geen obductie heeft plaatsgevonden. Dit betekent echter niet dat er geen officiële melding van bijwerkingen gedaan kan worden.

 

Iedereen, die vermoedt dat zijn hond ziek is geworden of zelfs overleden is door het gebruik van Bravecto zou dit moeten melden bij de dierenarts, die verplicht is dit door te geven.

 

Melden als diereigenaar

Diereigenaren kunnen (vermoedelijke) bijwerkingen melden als ze denken dat ze hiermee te maken hebben na toepassing van een diergeneesmiddel op hun dier(en).

 

U kunt dit melden:

  • Bij een dierenarts. Dit is voor de diereigenaar het eenvoudigst. De dierenarts is vervolgens verplicht om de (vermoedelijke) bijwerking te melden aan de handelsvergunninghouder of aan het aCBG/BD.

 

De wet is daar ook duidelijk in:

quote

Regeling diergeneesmiddelen

 

Geldend van 15-02-2017 t/m heden

Artikel 6.1. Uitvoering melding bijwerkingen

 

De houder van een vergunning voor het in de handel brengen van een diergeneesmiddel draagt er zorg voor dat een voor diergeneesmiddelenbewaking gekwalificeerde in de Europese Unie gevestigde persoon hem voortdurend en zonder onderbreking bijstaat en verantwoordelijk is voor:

 

  • a.de totstandbrenging en het beheer van een systeem dat waarborgt dat gegevens over alle vermoedelijke bijwerkingen, die aan het personeel van de onderneming, waaronder het verkooppersoneel en de artsenbezoekers worden gemeld, bij het Bureau worden gemeld, geordend en toegankelijk gemaakt;

  • b.het opstellen van een verslag van alle vermoedelijke bijwerkingen en vermoedelijke bijwerkingen bij de mens die zich in een EER-lidstaat of in een derde land voordoen, overeenkomstig de bepalingen van de richtsnoeren, bedoeld in artikel 77, eerste lid, van richtlijn nr. 2001/82/EG;

  • c.een snelle en volledige beantwoording van elk verzoek van de minister om verstrekking van de nodige aanvullende gegevens voor de beoordeling van de aan een diergeneesmiddel verbonden voordelen en risico's, met inbegrip van gegevens over het afzetvolume van of het aantal recepten voor het betrokken diergeneesmiddel;

  • d.de verstrekking aan de minister van alle andere informatie die relevant is voor de beoordeling van de baten en risico's van een diergeneesmiddel, met inbegrip van relevante informatie over veiligheidsonderzoek na toelating.

unquote

Bron: http://wetten.overheid.nl/BWBR0032626/2017-02-15#Hoofdstuk6

 

honden page profiel Machtel, Romeo en Luca +Machtel, Romeo en Luca +

honden foto van Machtel, Romeo en Luca +

Het zijn schokkende verhalen en dit raakt me diep, maar weet ook, dat dit veel gebeurt, maar wij "dom" gehouden worden. Het raakt me ook, dat veel mensen, geloven wat er gezegd wordt en pillen nemen, omdat het "zo hoort". Mijn broer was een zakenman, die van bovenaf de hoogste duikplank naar beneden dook en ik vind het vreselijk om hem de laatste maanden, in een rolstoel te zien! Dat maakte dus ook indruk op de internist, nu al na 11 jaar. Ik heb de bijwerkingen opgezocht en er zaten minstens 5 pillen bij ! die ernstige bijwerkingen hebben. Met de Crestor, was hij al gestopt, een cholestorolverlager en neemt nu Rode Gist Rijst-tabletten, die geen ernstige gewrichts- en spierpijnen veroorzaken, maar de cholestorol heel goed laag houden. De medicijnbranche weet dat de Rode Gist Rijst-tabletten veel genomen worden en daarom zijn ze nu bezig, deze als medicijn te registreren, zodat ze alleen op doktersrecept verkregen kunnen worden. Dat doen ze niet voor de patient! Dat doen ze, om de concurrentie van Kruidvat en reformzaken uit te schakelen en zij er misschien wel 400% op kunnen zetten, om er weer gigantisch aan te verdienen. De huisarts van een vriendin vertelde haar, dat iedereen boven de 60 jaar, die 1 of meerdere pillen slikt, automatisch een maagbeschermer krijgt, nodig of niet. Standaard. De maagbeschermers hebben heel veel bijwerkingen, waaronder het wegvallen van smaak en reuk en veroorzaken maagpijnen! Een maagbeschermer. Och, op die leeftijd maakt het niet uit. Zo is dit ook in de wereld van onze huisdieren. Onnodige, belastende onderzoeken, onnodige entingen en de baasjes slikken het, omdat een dierenarts het adviseert. Bayer is de grootste fabrikant van insecticides, wereldwijd, die zijn eigen producten test, goedkeurt en op de markt brengt. Dierenartsen verkopen het, omdat ze eraan verdienen. De slager die zijn eigen vlees keurt. Wie kan tegen deze grote firma's op, die artsen en dierenartsen sponsoren? Ik ben er erg uitgesproken in, maar iedereen mag doen, wat ze met hun hond doen. Nogmaals, ik weet en ken de verhalen, maar elke keer dat ik ze weer lees, raakt het me diep en denk ik aan mijn prachtige moeder en nu weer mijn enige broer! En mijn Luca, mijn hondenventje, gestorven door de chemie van de dierenartsen.Mijn broer begint te lopen, gaat vanmiddag een poging nemen om te zwemmen! Iets wat hij 11 jaar niet kon. Een heel lange periode met veel verdriet voor hem, maar door onze vasthoudendheid gaat het beter.

honden page profiel anoniemanoniem

" Het zijn schokkende verhalen en dit raakt me diep, maar weet ook, dat dit veel gebeurt, maar wij "dom" gehouden worden. Het raakt me ook, dat veel mensen, geloven wat er gezegd wordt en pillen nemen, omdat het "zo hoort". Mijn broer was een zakenman, die van bovenaf de hoogste duikplank naar beneden dook en ik vind het vreselijk om hem de laatste maanden, in een rolstoel te zien! Dat maakte dus ook indruk op de internist, nu al na 11 jaar. Ik heb de bijwerkingen opgezocht en er zaten minstens 5 pillen bij ! die ernstige bijwerkingen hebben. Met de Crestor, was hij al gestopt, een cholestorolverlager en neemt nu Rode Gist Rijst-tabletten, die geen ernstige gewrichts- en spierpijnen veroorzaken, maar de cholestorol heel goed laag houden. De medicijnbranche weet dat de Rode Gist Rijst-tabletten veel genomen worden en daarom zijn ze nu bezig, deze als medicijn te registreren, zodat ze alleen op doktersrecept verkregen kunnen worden. Dat doen ze niet voor de patient! Dat doen ze, om de concurrentie van Kruidvat en reformzaken uit te schakelen en zij er misschien wel 400% op kunnen zetten, om er weer gigantisch aan te verdienen. De huisarts van een vriendin vertelde haar, dat iedereen boven de 60 jaar, die 1 of meerdere pillen slikt, automatisch een maagbeschermer krijgt, nodig of niet. Standaard. De maagbeschermers hebben heel veel bijwerkingen, waaronder het wegvallen van smaak en reuk en veroorzaken maagpijnen! Een maagbeschermer. Och, op die leeftijd maakt het niet uit. Zo is dit ook in de wereld van onze huisdieren. Onnodige, belastende onderzoeken, onnodige entingen en de baasjes slikken het, omdat een dierenarts het adviseert. Bayer is de grootste fabrikant van insecticides, wereldwijd, die zijn eigen producten test, goedkeurt en op de markt brengt. Dierenartsen verkopen het, omdat ze eraan verdienen. De slager die zijn eigen vlees keurt. Wie kan tegen deze grote firma's op, die artsen en dierenartsen sponsoren? Ik ben er erg uitgesproken in, maar iedereen mag doen, wat ze met hun hond doen. Nogmaals, ik weet en ken de verhalen, maar elke keer dat ik ze weer lees, raakt het me diepnen denk aan mijn prachtige moeder en nu weer mijn enige broer! En mijn Luca, mijn hondenventje, gestorven door de chemie van de dierenartsen. Mijn broer begint te lopen, gaat vanmiddag een poging nemen om te zwemmen! Iets wat hij 11 jaar niet kon. Een heel lange periode met veel verdriet voor hem, maar door onze vasthoudendheid gaat het beter. "

 

En daarom je verstan gebruiken, nalezen, informeren.

Zo ook niet klakkeloos dramatische verhalen van het internet geloven. 

 

Ik neem niet zomaar iets zonder eerst goed te bespreken met mijn artsen, mijzelf te informeren dmv lezen van farmaceutische kompas en verscheidene wetenschappelijke stukken, om vervolgens zelf de beslissing te nemen. 

Sommign roepen ook hard dat je kinderen niet meer moet vaccineren omdat het autisme veroorzaakt. Dat soort mensen beseffen niet welke problemen ze veroorzaken. 

 

Maar het gaat om bravecto hier. En bravecto is nog steeds in bijna alle gevallen veilig, en bovendien werkzaam. Hier werkt niets anders, en ik vertik het om mijn emotie (oh help op facebook staan foto's van dode honden door bravecto!) boven het welzijn van mijn honden te zetten. Ik weet hoeveel last en schade een teek of vlo kan aanrichten. Dat is een zekerheid, die ik wil voorkomen.

honden page profiel Machtel, Romeo en Luca +Machtel, Romeo en Luca +

honden foto van Machtel, Romeo en Luca +

Vooral doen!

honden page profiel MoniqueMonique

honden foto van Monique

Het kan geen kwaad dat we op gewezen worden dat we 2 maal moeten nadenken wat we in onze honden gooien.

 

Ik deed dat vroeger ook klakkeloos.

Dank zij dit forum,wordt Vigo niet meer ingeënt en pas volgend jaar getitterd bij zijn eigen da eerder is niet nodig.

Ik geef de hond geen bravecto,niet dat ik alles geloof maar hier wordt advantix goed verdragen,ook een gif maar het is wel een weloverwogen keuze.

 

Ontwormen doe ik hem ook niet meer,1 keer in het jaar laat ik zijn ontlasting bij de da testen.

Gaan we naar Frankrijk dan wordt hij wel ontwormd bij thuiskomst.

 

Het is een wikken en wegen.

honden page profiel DobryDobrygoedgekeurde fokker

honden foto van Dobry

Maar ik denk dat we allemaal uit welzijn voor ons dier handelen? Voor of tegen chemische middelen?

 

Ik denk zelf dat we niet echt bewust dom gehouden worden door artsen, maar dat artsen gewoon zelf niet anders geleerd hebben dan te handelen hoe ze doen, ze werken volgens een protocol. Die klacht, dat pilletje, even simpel gezegd.

 

Mijn vriends moeder gebruikte iets voor haar schildklie, toen kreeg ze last van de galblaas, daar ook weer iets voor, daarna nierproblemen hoge bloeddruk, weer tabletten, toen een ontstoken pancreas, daarna een pacemaker voor haar hart en elk jaar een griepprik. Een paar maanden terug ineens gordelroos, weer medicatie, arthrose had ze ook en daarvoor kreeg ze cortisone.

En sindsdien leek ze dement, wist niet meer wie haar kinderen waren, zag leeuwen in de tuin rondlopen en lag alleen nog maar in bed. Ze had niets Meer te verliezen, dus hebben haar kinderen samen met een bevriende heilpraktiker alle medicatie afgezet en is ze op natuurlijke middelen gezet en is nog niet beter, maar weer helder en weet weer wie ze is, verteld weer verhalen. Dit is maar een voorbeeld maar er zijn zoveel van zulk soort verhalen. Er was nooit gekeken naar het totaalplaatje en doordat de oorzaak nooit opgelost was kwam er klacht op klacht die steeds door een medicatie opgelost moest worden, maar die als je de bijwerkingen leest zelf ook weer voor klachten zorgen.

 

In elk geval idd zelf je verstand laten spreken, niet klakkeloos iets overnemen, maar rechercheren, logisch denken en vragen stellen.

Vooral ook hoe een lichaam functioneert en wat het daarvoor nodig heeft om goed te kunnen functioneren.

De meeste ziektes ontstaan door gebrek aan bepaalde voedingsstoffen, of door geestelijke of lichamelijke stress, of toxicaties. Of een combinatie daarvan.

 

Om een goed immuunsysteem te hebben moet alles in balans zijn, en een goed immuunsysteem houdt ziektes tegen.

In mijn logica is dat waar je in elk geval aan moet gaan werken.

 

 

 

 

honden page profiel JoopJoop

honden foto van Joop

" De meeste ziektes ontstaan door gebrek aan bepaalde voedingsstoffen, of door geestelijke of lichamelijke stress, of toxicaties. Of een combinatie daarvan.
 
Om een goed immuunsysteem te hebben moet alles in balans zijn, en een goed immuunsysteem houdt ziektes tegen.
In mijn logica is dat waar je in elk geval aan moet gaan werken. "

 veel ziektes ontstaan ook gewoon door infecties hoor. de meeste infectieziekten komen uiteindelijk van dieren, trouwens.

 

dan kun je een fantastisch werkend imuunsysteem hebben, als je buurman met ebola in je gezicht staat te hoesten, dikke kans dat je besmet raakt.

 

dan heb je nog ouderdomsziektes, zoals kanker, hart-en vaatziektes, dementie.

en je genetica speelt ook een rol

 

voeding wordt erg overschat, bij het ontstaan van ziektes

honden page profiel DobryDobrygoedgekeurde fokker

honden foto van Dobry

"  veel ziektes ontstaan ook gewoon door infecties hoor. de meeste infectieziekten komen uiteindelijk van dieren, trouwens.
 
dan kun je een fantastisch werkend imuunsysteem hebben, als je buurman met ebola in je gezicht staat te hoesten, dikke kans dat je besmet raakt.
 
dan heb je nog ouderdomsziektes, zoals kanker, hart-en vaatziektes, dementie.
en je genetica speelt ook een rol
 
voeding wordt erg overschat, bij het ontstaan van ziektes "

 O maar voeding is niet het enige natuurlijk. Je kan supergezond eten maar intussen vergiftigd water drinken of lucht inademen, een hoop stress hebben etc.

 

Een fantastish werkend immuunsysteem zal toch de meeste infectie ziektes kunnen voorkomen. (Kijk bijv. eens naar de Iceman hoe je dat doet haha)

 

Maar serieus (al is de Iceman ook bloedserieus), als je naar bijv. ebola kijkt, dat komt voor in landen met een slechte infrastructuur, vervuilde bronnen, oorlog, niet genoeg voedsel e.d. Niet bepaald omstandigheden waar je een sterk immuunsysteem verwacht.

 

Nigeria en ik weet even niet meer welk ander afrikaans land hebben overigens de ebola uitgewist door verstandige maatregelen en voorlichting aan de bevolking oa door hun Nollywoodfilms. Goede hygiene, goed voedsel en goed water zijn daar een belangrijk onderdeel van.

 

Nee kanker, dementie, arthrose etc. zijn geen ouderdomsziektes, het zijn reakties van het lichaam op stress, door bijv. een slechte levensstijl, gebrek aan de juiste voedingsstoffen, toxicaties of een combinatie.

 

 

honden page profiel anoniemanoniem

"  O maar voeding is niet het enige natuurlijk. Je kan supergezond eten maar intussen vergiftigd water drinken of lucht inademen, een hoop stress hebben etc.
 
Een fantastish werkend immuunsysteem zal toch de meeste infectie ziektes kunnen voorkomen. (Kijk bijv. eens naar de Iceman hoe je dat doet haha)
 
Maar serieus (al is de Iceman ook bloedserieus), als je naar bijv. ebola kijkt, dat komt voor in landen met een slechte infrastructuur, vervuilde bronnen, oorlog, niet genoeg voedsel e.d. Niet bepaald omstandigheden waar je een sterk immuunsysteem verwacht.
 
Nigeria en ik weet even niet meer welk ander afrikaans land hebben overigens de ebola uitgewist door verstandige maatregelen en voorlichting aan de bevolking oa door hun Nollywoodfilms. Goede hygiene, goed voedsel en goed water zijn daar een belangrijk onderdeel van.
 
Nee kanker, dementie, arthrose etc. zijn geen ouderdomsziektes, het zijn reakties van het lichaam op stress, door bijv. een slechte levensstijl, gebrek aan de juiste voedingsstoffen, toxicaties of een combinatie.
 
  "

 Het gaat wel wat verder dan dat.

sowieso is een "sterk immuunsysteem" soms juist de oorzaak, denk aan auto-immuunziekten. 

En wat denk je van aangeboren ziektes, genetica ed? 

Spierziektes, ga zo maar door. Soms is het gewoon dikke vette pech. 

honden page profiel Witte DraakWitte Draak

honden foto van Witte Draak

Kanker is een reactie van het lichaam op stress...? Slecht voedsel?  

 

Laat maar dit. Wat een gezweef.

Iederéén kan kanker krijgen, hoe gezond je ook leeft, hoe goed je ook eet, hoe blij en stressloos je leven ook is. Iedereen. 

 

En nu ben ik hier wel weer klaar mee. Genoeg bullshit gelezen. 

honden foto van Nori met Chewy, Ayla, Leiah & Mace

Ik denk dat ik misschien n kansje bravecto waag.. 

Na de laatste kampeertrip schrok ik echt enorm van de hoeveelheid teken die ik van mn hondjes af kon plukken 

 

Bestond dr maar zon pil voor mensen dan vocht ik nu niet tegen lyme. 

honden page profiel DobryDobrygoedgekeurde fokker

honden foto van Dobry

" Kanker is een reactie van het lichaam op stress...? Slecht voedsel?  
 
Laat maar dit. Wat een gezweef.
Iederéén kan kanker krijgen, hoe gezond je ook leeft, hoe goed je ook eet, hoe blij en stressloos je leven ook is. Iedereen. 
 
En nu ben ik hier wel weer klaar mee. Genoeg bullshit gelezen.  "

 Ja iedereen kan kanker krijgen, omdat je niet alles in de hand hebt, je hebt geen invloed op de lucht die je inademt, het water wat uit de kraan komt, of een trauma dat je oploopt, in een nare situatie zit op je werk, in een relatie, misschien zelfs op sportief gebied lange tijd te ver gegaan bent etc.

Dat alles is stress voor het lichaam en teveel stress kan ziektes veroorzaken daar is niets zweverigs aan, maar een logische reaktie van het lichaam op iets wat daar niet in hoort. (stress op welke manier dan ook en daar valt dus al het mogelijke wat niet goed is voor het lichaam onder)

 

 

 

Ook een auto immuunziekte heeft een oorzaak en komt niet uit het niets, en is ook  terug te draaien bij een juiste behandeling al is dat niet altijd makkelijk misschien (ben daar zelf mee bezig en voor mijn hond ook).

 

 

honden page profiel anoniemanoniem

"  Ja iedereen kan kanker krijgen, omdat je niet alles in de hand hebt, je hebt geen invloed op de lucht die je inademt, het water wat uit de kraan komt, of een trauma dat je oploopt, in een nare situatie zit op je werk, in een relatie, misschien zelfs op sportief gebied lange tijd te ver gegaan bent etc.
Dat alles is stress voor het lichaam en teveel stress kan ziektes veroorzaken daar is niets zweverigs aan, maar een logische reaktie van het lichaam op iets wat daar niet in hoort. (stress op welke manier dan ook en daar valt dus al het mogelijke wat niet goed is voor het lichaam onder)
 
 
 
Ook een auto immuunziekte heeft een oorzaak en komt niet uit het niets, en is ook  terug te draaien bij een juiste behandeling al is dat niet altijd makkelijk misschien (ben daar zelf mee bezig en voor mijn hond ook).
 
  "

Onzin, er zijn genoeg auto immuunziektes die niet zijn terug te draaien, sommigen zelfs dodelijk. Er is niet voor elk een behandeling. 

 

Ja hoor, alles komt door stress. Biochemie dat is wel eventjes ietsje ingewikkelder dan dat. 

 

honden page profiel OsumiOsumi

honden foto van Osumi

Raiko leeft toch nog 

Ik had het gekregen van de DA omdat Raiko een allergie heeft en vermoedelijk ook fel reageert op beten van vlooien en teken, maar ik lees dat het de teken dood, dus krijgt hij alsnog een beet toch? 

Als het uitgewerkt is ga ik kijken voor iets natuurlijk want eigenlijk heeft ie op zijn 2jaar nog maar 1x een teek gehad en ik had die meteen gezien en met een tekenpincet die meteen verwijderd. Ik controleer alle dagen eigenlijk als ik hem streel enz, ik zou het meteen merken als hij een teek heeft want ivm de ziekte van lyme moet die snel dood of verwijderd worden toch?

Van de bravecto zelf heb k niets van nadeel ondervonden, ook geen bijwerkingen. Maar t blijft wel een soort 'gif' die k men hond geef terwijl t niet nodig is? Idem met vlooienbandjes enz, word ook opgenomen door de huid en komt in het lichaam terecht

honden foto van Nori met Chewy, Ayla, Leiah & Mace

" Raiko leeft toch nog 
Ik had het gekregen van de DA omdat Raiko een allergie heeft en vermoedelijk ook fel reageert op beten van vlooien en teken, maar ik lees dat het de teken dood, dus krijgt hij alsnog een beet toch? 
Als het uitgewerkt is ga ik kijken voor iets natuurlijk want eigenlijk heeft ie op zijn 2jaar nog maar 1x een teek gehad en ik had die meteen gezien en met een tekenpincet die meteen verwijderd. Ik controleer alle dagen eigenlijk als ik hem streel enz, ik zou het meteen merken als hij een teek heeft want ivm de ziekte van lyme moet die snel dood of verwijderd worden toch?
Van de bravecto zelf heb k niets van nadeel ondervonden, ook geen bijwerkingen. Maar t blijft wel een soort 'gif' die k men hond geef terwijl t niet nodig is? Idem met vlooienbandjes enz, word ook opgenomen door de huid en komt in het lichaam terecht "

 Ik las laatst dat honden niet zo erg reageren op lyme maar geen idee of dat klopt

honden page profiel DobryDobrygoedgekeurde fokker

honden foto van Dobry

" Onzin, er zijn genoeg auto immuunziektes die niet zijn terug te draaien, sommigen zelfs dodelijk. Er is niet voor elk een behandeling. 
 
Ja hoor, alles komt door stress. Biochemie dat is wel eventjes ietsje ingewikkelder dan dat. 
  "

 jij vind het onzin, en dat is je goed recht, en het is idd zo dat niet voor elke ziekte een pilletje is, dat is niet hetzelfde als niet kunnen behandelen.

Sinds ik zelf een auto immuunziekte heb waar de artsen geen genezing voor kennen en ook Jenna heeft een autoimmuunziekte, ben ik me daar toch over in gaan lezen en heb ik inmiddels een andere mening. Biochemie is simpel gezegd dat elk orgaan, elke cel het hele systeem dus met elkaar samenwerkt, met elkaar in verband staat. Geen orgaan staat op zichzelf maar is onderdeel van een system. Daarom is het soms moeilijk om als je iets hebt de oorzaak te vinden, een probleem met een orgaan bijv. kan zelfs niets met dat orgaan te maken hebben.

 

En uiteraard zijn er ook bepaalde ziektes die niet terug te draaien zijn.

honden page profiel Doortje & TibbeDoortje & Tibbe

honden foto van Doortje & Tibbe

Doby heb je misschien wat wetenschappelijke onderzoeken die deze uitspraken bevestigen? Ik vind het wel interessant, maar zonder bron van een onderzoek voelt het een beetje als uit de lucht gegrepen zweverige uitspraken.

honden page profiel BullekeBulleke

honden foto van Bulleke


 
 
Ook een auto immuunziekte heeft een oorzaak en komt niet uit het niets, en is ook  terug te draaien bij een juiste behandeling al is dat niet altijd makkelijk misschien (ben daar zelf mee bezig en voor mijn hond ook).
 
  "

 Bij het lezen van deze reactie ontplof ik zo'n beetje. Ik heb nu 22 SLE een heel vervelende auto immuunziekte. Buiten dat ik om de haverklap in het ziekenhuis zit bij internist, nefroloog, reumatoloog, cardioloog en longarts, loop ik ook al jaren bij verschillende homeopaten, diverse diëten geprobeerd, druppeltjes links, pilletjes rechts maar nog altijd zonder resultaat. Het is niet te genezen, met de juiste behandeling en eventueel wat hulp van alternatieve kant enigzins leefbaar te maken. 

Maar hou alsjeblieft op om te zeggen dat het terug te draaien is, want dat is het niet!

honden page profiel OsumiOsumi

honden foto van Osumi

Elk mens of dier kan kanker krijgen hoor.. 

Het is niet omdat je gezond leeft je zowiezo kankervrij bent.. al zal de levenstijl wel een bepaalde bijdrage leveren in gevallen van roken/alcohol/ongezonde voeding

Tegenwoordig kent iedereen wel iemand die die vuile ziekte had.. 

niet al die mensen hadden stress  of aten ongezond hoor..

Een beetje onrespectvol om uitspraken hierover te doen, is overigens helemaal off topic

honden page profiel OsumiOsumi

honden foto van Osumi

"  Ik las laatst dat honden niet zo erg reageren op lyme maar geen idee of dat klopt "

 Het kan best dat honden er minder zullen op reageren. Geen idee eigenlijk 

Mijn DA zei als je ze binnen de 24u (dacht ik) verwijderd is er geen probleem

honden page profiel DobryDobrygoedgekeurde fokker

honden foto van Dobry

" Doby heb je misschien wat wetenschappelijke onderzoeken die deze uitspraken bevestigen? Ik vind het wel interessant, maar zonder bron van een onderzoek voelt het een beetje als uit de lucht gegrepen zweverige uitspraken. "

 ik heb mijn wijsheden of zoals bijna iedereen het ziet mijn onwijsheden  natuurlijk niet zelf verzonnen, maar van een arts, dr John Bergman, die zijn uitspraken idd gebaseerd heeft op wetenschappelijk onderzoek en eigen ervaring. Stuur je wel even een pbtje met link.

Ik wilde overigens niemand beledigen of boos maken, het is alleen dat ik er zelf erg enthousiast over ben en wilde delen. Meer niet, iedereen moet dat doen wat hem goed lijkt.

honden page profiel OsumiOsumi

honden foto van Osumi

Ik heb het boek anti kanker van dr. David Servan gelezen maar dat wil nog niet zeggen dat als ik eet volgens zijn boek ik geen kanker kan krijgen 

Zo zwart wit is dat helaas niet

honden page profiel anoniemanoniem

" Elk mens of dier kan kanker krijgen hoor.. 
Het is niet omdat je gezond leeft je zowiezo kankervrij bent.. al zal de levenstijl wel een bepaalde bijdrage leveren in gevallen van roken/alcohol/ongezonde voeding
Tegenwoordig kent iedereen wel iemand die die vuile ziekte had.. 
niet al die mensen hadden stress  of aten ongezond hoor..
Een beetje onrespectvol om uitspraken hierover te doen, is overigens helemaal off topic "

 

Zelfde als met auto immuunziekten. Ik ken er een paar net zo rot of dodelijk als kanker. 

En het gaat ook helemaal niet meer over bravecto. 

Andes kunnen we ook wel concluderen dat we de hond net zo goed het "enge" bravecto kunnen geven omdat de hond met stress en luchtvervuiling (en enge vaccinaties niet te vergeten) toch wel ziek wordt. 

 

Hiermee zeg ik niet dat er een factor is, zoals slechte voeding (denk eens aan het bio industrie dat menig persoon voert tegelijk met het weigeren van bravecto of zoiets te geven), of inderdaad dat je van ongezond eten ziek kan worden, zoals bepaalde vormen van kanker, diabetes of hart en vaat ziekten. 

Maar het is onzin om te beweren dat alles maar door een vorm van stress komt. 

Terug naar bravecto zou ik zeggen. 

honden foto van Nori met Chewy, Ayla, Leiah & Mace

"  Bij het lezen van deze reactie ontplof ik zo'n beetje. Ik heb nu 22 SLE een heel vervelende auto immuunziekte. Buiten dat ik om de haverklap in het ziekenhuis zit bij internist, nefroloog, reumatoloog, cardioloog en longarts, loop ik ook al jaren bij verschillende homeopaten, diverse diëten geprobeerd, druppeltjes links, pilletjes rechts maar nog altijd zonder resultaat. Het is niet te genezen, met de juiste behandeling en eventueel wat hulp van alternatieve kant enigzins leefbaar te maken. 
Maar hou alsjeblieft op om te zeggen dat het terug te draaien is, want dat is het niet! "

 Ja exact dit.. Pfff wat een ellende

honden page profiel Suzanne en LucaSuzanne en Luca

honden foto van Suzanne en Luca

"  Ik las laatst dat honden niet zo erg reageren op lyme maar geen idee of dat klopt "

 Dat klopt.

Zal wel het linkje zoeken

honden page profiel W&WW&W

honden foto van W&W

"  Bij het lezen van deze reactie ontplof ik zo'n beetje. Ik heb nu 22 SLE een heel vervelende auto immuunziekte. Buiten dat ik om de haverklap in het ziekenhuis zit bij internist, nefroloog, reumatoloog, cardioloog en longarts, loop ik ook al jaren bij verschillende homeopaten, diverse diëten geprobeerd, druppeltjes links, pilletjes rechts maar nog altijd zonder resultaat. Het is niet te genezen, met de juiste behandeling en eventueel wat hulp van alternatieve kant enigzins leefbaar te maken. 
Maar hou alsjeblieft op om te zeggen dat het terug te draaien is, want dat is het niet! "

 Eens! Ik zit al sinds 20.00 uur op mijn handen 

Reageren lijkt me nl niet heel verstandig.

honden page profiel W&WW&W

honden foto van W&W

"  Ik las laatst dat honden niet zo erg reageren op lyme maar geen idee of dat klopt "

 Nee dat klopt niet. Suzanne had een linkje waar dit in staat. Ik ken honden met Lyme en kende honden met Lyme en ik hoop dat je weet wat kende in dit geval betekent. 

Helaas, dit onderwerp staat op slot.

Dit onderwerp staat op slot, je kunt niet reageren op deze vraag !

pagina 53 van 61 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 5354 55 56 57 58 59 60 61
Volgende forumvraag: Probiotica
De HondenPage maakt gebruik van cookies. Dit zorgt er voor dat onze website voor jou als bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken en advertenties.info / verbergen en toestaan
^