fokbeleid en onze invloed daarop door de keuze die wij maken

plaats een nieuw onderwerp in het hondenforum meest recente onderwerpen in het hondenforum

honden page profiel mary S&A&Z mary S&A&Z 3 doggies

honden foto van mary S&A&Z

"
Goedenmorgen deze morgen..

Voor mij persoonlijk is dit hele topic in jou bericht samen te vatten..
100 jaar fokbeleid, en we denken dat we Jezus zijn geworden.

  "


 ;-)                  :-D

honden page profiel teresa en beauteresa en beau 3 doggies

goede nachtrust heeft goed gedaan...

honden page profiel LoesjeLoesje 3 doggies

honden foto van Loesje

"
Goedenmorgen deze morgen..

Voor mij persoonlijk is dit hele topic in jou bericht samen te vatten..
100 jaar fokbeleid, en we denken dat we Jezus zijn geworden.

"ook goedemorgen

100 jaar blijkt zelfs 108 jaar te zijn

Daar ben ik weer met een COPY:

De Raad van Beheer erkent dat er binnen een aantal hondenpopulaties problemen zijn die het welzijn en de gezondheid van honden kunnen schaden. Als overkoepelende kynologische organisatie neemt zij dan ook haar verantwoordelijkheid in deze en zet zij alle beschikbare middelen in (???) om samen met andere deskundigen het fokbeleid bij te sturen. Dit proces van bijsturing gaat echter niet zomaar over een nacht ijs. Het fokbeleid van rashonden is in de afgelopen decennia ontwikkeld en uitgevoerd door een groot aantal fokkers van diverse rasverenigingen binnen een jarenlange traditie van de Nederlandse kynologie. Voorstellen en doorvoeren van wijzigingen van dit fokbeleid vragen dan ook een zorgvuldige voorbereiding en communicatie.”
Nu pas beginnen met „een zorgvuldige voorbereiding en communicatie? ???
- na 108 jaar Raad van Beheer ?
- 88 jaar na de eerste wetenschappelijke publicatie over de nadelen van inteeltfokkerij ?
- 50 jaar en langer nadat de risico?s van inteeltfokkerij algemeen bekend waren ?
- 31 jaar nadat de „FCI-Breeding Rules? een aanpak van erfelijke defecten voorschreven ?
- 22 jaar na “Mooi, mooier, mooist, schadelijke raskenmerken bij honden” van LNV ?
- 12 jaar na “Fokken met recreatiedieren” van de RDA ?
- 10 jaar nadat een eerder bestuur gezondheid en welzijn „speerpunt van beleid? maakte ?
- 8 jaar na het rapport ”Synthese” van datzelfde eerdere bestuur ?
- 4 jaar na het rapport “Handel en Fokkerij - Honden en Katten” van de RDA ?
- 2 jaar na de “Nota Dierenwelzijn” van LNV ?
- 2 jaar na de BBC-documentaire “Pedigree Dogs Exposed” ?
http://www.mucho-bravo.com/Gubbels.pdf


honden page profiel J. & T. van H & DJ. & T. van H & D

honden foto van J. & T. van H & D

" Wilma. Heb net nog even zitten googelen ;-). Janneke  Scholten stelde al in 2001 dat de theorie dat wat jij beschrijft (ja, ook geleerd, tweede klas geloof ik O-)) al lang 'ingehaald' is. En NOG is die wetenschap volop in ontwikkeling... Hieronder een stukje:

In de afgelopen decennia drongen de recentere wetenschappelijke inzichten ook door in de
wereld van de rashondenfokkerij. De werkelijkheid van de genetica bleek toch wat
gecompliceerder te zijn dan men verondersteld had.
• De zwart-wit-voorstelling van een gen in twee varianten, goed en slecht, bleek niet te
kloppen. In natuurlijke populaties zijn er voor ieder gen meerdere varianten in omloop.
Een paar daarvan zijn echt defect, en leiden tot ziekte (of zijn zelfs dodelijk). Maar de
meeste varianten van een gen zijn, in meerdere of mindere mate, 'goed', of liever gezegd
'bruikbaar'.
• Dat is in de natuur niet voor niets zo geregeld. Als zulke genetische verscheidenheid
ontbreekt, treden er allerlei problemen op, is er een hoog ziekte-risico, minder
weerstand, en neemt het aanpassingsvermogen af. Een populatie met weinig genetische
variatie is een kwetsbare populatie.
Voor de gezondheid en overlevingskans van een ras is het dus van groot belang dat er
voor ieder gen meerdere varianten in omloop blijven. Dat betekent op het niveau van het
individu, de hond, dat het belangrijk is om in ieder geval voor de meeste genen twee
verschillende (bruikbare) varianten per genenpaar te hebben. Waar de ene variant
misschien een steekje laat vallen, kan dat door de andere gecompenseerd worden, en
dat gaat over en weer.
• Verder bleek dat genen niet elk apart, maar in pakketjes worden doorgegeven van ouder
op kind.Die pakketjes kunnen genen voor heel uiteenlopende kenmerken betreffen.
Selectie op één kenmerk brengt zo, ongewild, ook selectie op andere kenmerken met

zich mee, die altijd samen (gekoppeld) vererven.

• En, om het nog ingewikkelder te maken: ook de veronderstelde één-op-één-relatie

tussen genen en eigenschappen gaat niet op. Bij vrijwel alle kenmerken - alle

biologische functies zoals immuniteit, spijsvertering etc., maar ook beendergestel,

karakter - zijn meerdere, meestal heel veel genen werkzaam. Dat maakt het nog veel

moeilijker om het totaal-effect van selectie op één onderdeel goed in te schatten.

Met deze inzichten kunnen we al een groot deel van de problemen verklaren.

Fokzuiver of kwetsbaar?

Ten eerste was de uitsluiting van 'foute' genen lang niet zo effectief als werd aangenomen.

De echte grote defecten manifesteren zich wel, en die kunnen door selectie - menselijke of

natuurlijke - ook wel grotendeels in de hand worden gehouden. Maar merken we het ook als

een gen voor 85% functioneert? Of voor 60%? Waarschijnlijk niet, ook niet als een hond

twee van zulke 'een beetje defecte' genen heeft. We denken dat die hond gezond is, zeker

als eventuele gebreken - een zwak hart bijvoorbeeld, of een vorm van kanker - pas op latere

leeftijd optreden. Als het dan ook nog een mooie hond is, dan is er waarschijnlijk mee gefokt,

misschien zelfszelfs wel véél mee gefokt. En die 'een beetje defecte' genen zijn zo alweer verder

verspreid in het ras.

Ten tweede leidden de fokmethoden van inteelt, strenge selectie en vooral de overmatige

inzet van populaire dekreuen, onherroepelijk tot een verarming van de genetische variatie.

Ieder individu heeft twee exemplaren van elk gen. Het aantal genen in een ras is dus eindig.

Als steeds meer honden genen hebben die van één en dezelfde voorouder afkomstig zijn,

dan kan dat maar één ding betekenen: dat moet ten koste zijn gegaan van andere varianten

van die genen, die verdwenen zijn of in ieder geval een sterk verminderd aandeel hebben.

Door de gehanteerde fokmethoden is de genetische verscheidenheid drastisch

teruggebracht - en juist die verscheidenheid blijkt onmisbaar om een ras vitaal te houden!

'Fokzuiver' krijgt zo een heel andere betekenis: een fokzuiver ras is kwetsbaar gemaakt.

Ten derde blijkt achteraf dat men eigenlijk helemaal niet wist op welke kenmerken geselecteerd werd. Met ieder puzzelstukje gingen andere stukjes mee. Die prachtige langevacht ging misschien wel samen met wat zwakkere longen. Dat fraaie, typische hoofd bracht misschien wel een minder rastypisch gedrag mee. En met het wegselecteren van die lelijke

lange oren, werd wellicht ook een deel van de genen voor goede heupen overboord gegooid. etc.

Van kwaad
"


Dit wat Wilma en Dobby voorsteld is een klein beetje basis kennis die voor iedereen begrijpelijk is(de wet van Gregor Mendel). Natuurlijk komt er veel meer bij kijken dan dit. Gevolgen kunnen inderdaad zijn dat je een te kleine schedel fokt met te grote hersenen(cavelier), een genetische fout?of..... Of een hond zonder staart(franse/engelse bull), een genetische fout?of....

honden page profiel moosmoos

honden foto van moos

"

Dit wat Wilma en Dobby voorsteld is een klein beetje basis kennis die voor iedereen begrijpelijk is(de wet van Gregor Mendel). Natuurlijk komt er veel meer bij kijken dan dit. Gevolgen kunnen inderdaad zijn dat je een te kleine schedel fokt met te grote hersenen(cavelier), een genetische fout?of..... Of een hond zonder staart(franse/engelse bull), een genetische fout?of.... "

Hoi J & T, Dat klopt en is zeker duidelijk. Maar blijkbaar wordt nog steeds hoofdzakelijk van deze theorie uitgegaan., met de nodige gevolgen...

honden page profiel J. & T. van H & DJ. & T. van H & D

honden foto van J. & T. van H & D

"
Hoi J & T, Dat klopt en is zeker duidelijk. Maar blijkbaar wordt nog steeds hoofdzakelijk van deze theorie uitgegaan., met de nodige gevolgen... "


De theorie van Mendel klopt ook hoor, deze is niet achterhaald. De reden waarom het soms mis gaat is omdat men zich juist teveel concentreert op één bepaald gen, kijk bijv. maar eens naar PRA, dit steekt bij een bepaald ras weer de kop op, gevolg is nu dat dit gen er met een noodgang weer uitgefokt moet worden volgens bepaalde fokkers/verenigingen, als er nu niet opgepast wordt door dezen dan worden er alleen nog maar PRA vrije honden gebruikt en er wordt niet/nauwelijks meer gelet op de heupen o.a. , omdat de (paniekerige)concentratie zo ligt op de PRA. Ik persoonlijk heb liever een lijder of drager met goede heupen en die verder ook gezond is, want die PRA fok ik er langzamerhand wel weer uit ;-) .

honden page profiel moosmoos

honden foto van moos

J & T, idd niet achterhaald , maar niet volledig. Waardoor veronderstellingen, uitgaande van de theorie fout bleken te zijn. Een interessante, en volop in ontwikeling zijnde wetenschap. Al zullen de wetenschappers nooit zeggen dat ze de wetenschap in pacht hebben, dat dan weer wel ;-).
Fokken blijft dus voor een groot deel op toeval te berusten, mag ik dat zeggen? Ondanks de goede bedoelingen helaas. Werken met een 'te zieke' soort, ga er maar aanstaan... Je bent als fokker geen wetenschapper, maar wanneer beiden hetzelfde doel hebben, zou ik veel  meer samenwerking verwachten en minder animositeit....
Ik, persoonlijk, zou blij zijn met ontwikkelingen en adviezen die de gezondheid van de hond zouden verbeteren, namelijk.;-)

honden page profiel Landseer ectLandseer ect

honden foto van Landseer ect

Tja, de genen pakketjes..


Snapte ik er eigenlijk echt helemaal geen hol van.(wat niet wil zeggen dat ik dat nu wel doe)
Kwam een deskundige met een voor mij als leek duidelijk voorbeeld.
De Albino, en doofheid..


honden page profiel StippeltjeStippeltje

honden foto van Stippeltje

"
Hoi J & T, Dat klopt en is zeker duidelijk. Maar blijkbaar wordt nog steeds hoofdzakelijk van deze theorie uitgegaan., met de nodige gevolgen... "

Van welke theorie moet je dan uitgaan ?
Het volgende artikel gaat over mensen maar ook daar gaan ze uit van deze theorie. Het artikel is van 4 jaar geleden maar pas sinds kort kunnen mensen met een kinderwens zich laten testen. http://www.kennislink.nl/publicaties/genetische-basis-volendamse-ziekte

Een paar honderd jaar geleden was er 1 drager van het PCH2 gen. Daardoor worden er nu gehandicapte kinderen geboren die binnen een paar jaar overlijden. Omdat honden veel korter leven worden daar de effecten van een defect gendrager eerder zichtbaar. Dan rest je nog maar 1 ding en dat is testen.

Kennis van genetica is nog heel nieuw. Dat het vroeger bij mens en dier verkeerd is gegaan kun je niemand kwalijk nemen. We wisten het simpelweg niet. Nu we het wel weten moet je wel heel erg dom zijn om het niet te gebruiken. Kost geld hè ! Dus zet je je ongeteste maar mooie en lieve reu op een ongeteste maar ook mooie en lieve teef. Je hebt maar 1 drager nodig om een heel ras van de kaart te kunnen vegen.

Dat de Raad van Beheer het alllemaal niet zo serieus neemt hoeft toch niet te betekenen dat je als fokker maar raak fokt ? Menig fokker test op meer erfelijke afwijkingen dan verplicht is. Simpelweg omdat ze hun gezonde verstand gebruiken. Als we allemaal zouden stoppen met dingen die niet 'hoeven' wordt het een nog grotere chaos.

honden page profiel SaraSara

honden foto van Sara

Maar dat is, denk ik, één van de dingen waarop Moniek alludeerd. 

Jullie, verantwoorde fokkers, testen op meer dan van jullie gevraagd wordt door de rasvereniging, zeg je zelf. Blijft die rasvereniging dan niet deels in gebreke door niet de hoogst mogelijke norm te hanteren? Ze laat het afhangen van het persoonlijk inzicht van haar leden. Jij test uitgebreid, maar je buur niet, die doet enkel wat de rasvereniging voorschrijft, en fokt dus ook rashonden, toch is er een wezenlijk verschil in de manier van aanpakken.
En neen, ik wil niet alle schuld bij de rasvereniging leggen, ze moeten nog steeds kopers voor hun pups vinden, dus die vinden het allemaal goed...

honden page profiel moosmoos

honden foto van moos

"
Van welke theorie moet je dan uitgaan ?
Het volgende artikel gaat over mensen maar ook daar gaan ze uit van deze theorie. Het artikel is van 4 jaar geleden maar pas sinds kort kunnen mensen met een kinderwens zich laten testen. http://www.kennislink.nl/publicaties/genetische-basis-volendamse-ziekte

Een paar honderd jaar geleden was er 1 drager van het PCH2 gen. Daardoor worden er nu gehandicapte kinderen geboren die binnen een paar jaar overlijden. Omdat honden veel korter leven worden daar de effecten van een defect gendrager eerder zichtbaar. Dan rest je nog maar 1 ding en dat is testen.

Kennis van genetica is nog heel nieuw. Dat het vroeger bij mens en dier verkeerd is gegaan kun je niemand kwalijk nemen. We wisten het simpelweg niet. Nu we het wel weten moet je wel heel erg dom zijn om het niet te gebruiken. Kost geld hè ! Dus zet je je ongeteste maar mooie en lieve reu op een ongeteste maar ook mooie en lieve teef. Je hebt maar 1 drager nodig om een heel ras van de kaart te kunnen vegen.

Dat de Raad van Beheer het alllemaal niet zo serieus neemt hoeft toch niet te betekenen dat je als fokker maar raak fokt ? Menig fokker test op meer erfelijke afwijkingen dan verplicht is. Simpelweg omdat ze hun gezonde verstand gebruiken. Als we allemaal zouden stoppen met dingen die niet 'hoeven' wordt het een nog grotere chaos. "


 Hoi Stippeltje. Dat neemt niemand de fokker kwalijk (wat niet bekend is kan je niet aangerekend worden), op het moment dat de wetenschap laat weten dat het crisis is, denk ik dat er wel sprake is van tenminste de verantwoording hier kennis van te nemen en actie te ondernemen. Als ik de stukken goed heb gelezen houdt het niet op met testen alleen...
Kennis van genetica is niet zo nieuw hoor, het stuk wat ik postte is van 2001, daarna zijn alweer vele generaties honden geboren, zoals eerder genoemd door  iemand. in de meer dan twintig jaar later blijkt er nog niet veel veranderd blijkbaar, en weinig gedaan met de verkregen inzichten ;-).

honden page profiel StippeltjeStippeltje

honden foto van Stippeltje

" Maar dat is, denk ik, één van de dingen waarop Moniek alludeerd. 

Jullie, verantwoorde fokkers, testen op meer dan van jullie gevraagd wordt door de rasvereniging, zeg je zelf. Blijft die rasvereniging dan niet deels in gebreke door niet de hoogst mogelijke norm te hanteren? Ze laat het afhangen van het persoonlijk inzicht van haar leden. Jij test uitgebreid, maar je buur niet, die doet enkel wat de rasvereniging voorschrijft, en fokt dus ook rashonden, toch is er een wezenlijk verschil in de manier van aanpakken.
En neen, ik wil niet alle schuld bij de rasvereniging leggen, ze moeten nog steeds kopers voor hun pups vinden, dus die vinden het allemaal goed... "

Sommige rasverenigingen zijn ook echt niet goed bezig. Ik vind het MIJN verantwoordelijkheid om een fokker te vinden die voldoet aan MIJN eisen. Dat is bij alles wat je koopt heel normaal maar voor een hond zou je moeten kunnen vertrouwen op de Raad van Beheer en de rasvereniging. Dat vind ik niet juist. Als ik een auto koop ben ik ook zelf verantwoordelijk voor mijn keus. Dan kan toch ook niet de garage en de Bovag de schuld geven dat ik een rode auto heb terwijl ik een groene wilde ? Misschien een stom voorbeeld maar je bent zelf verantwoordelijk voor wat je koopt en waar je het koopt. 

Als ik over, hopelijk heel wat jaartjes, weer een Whippet wil en ik kan geen fokker vinden die voldoet aan mijn eisen dat wordt het geen Whippet. Kan ik helemaal geen ras meer vinden dat voldoet aan mijn eisen dan wordt het geen hond meer. Zo ben ik met alles heel bewust bezig. Ik wil niet voor mijn gerief andere mensen, dieren, natuur e.d. schaden.

honden page profiel SaraSara

honden foto van Sara

Dan kom je niet onder redenatie onder uit dat die rasverenigingen die niet goed bezig zijn een duwtje in de rug zouden moeten krijgen.

En wat je zegt over een auto kopen, er is geen 'rasverenging voor auto's' maar wel zoiets als testaankoop of de consumentebond. Je leest hun aanbevelingen toch ook wel. De uiteindelijke keus ligt bij mezelf, dat is waar. Maar tegelijk loopt de vergelijking zo mank. 
Alle 23 pagina's hier bewijzen dat het helemaal geen zwart-wit verhaal. Dat het een 'chaos' is. Als niet-fokker is je eerste aanspreekpunt de rasvereniging, zij zouden je op de juiste weg moeten zetten en je moeten informeren van mogelijke problemen. Blijkbaar loopt dat dan toch niet zo vlot.

honden page profiel moosmoos

honden foto van moos

"
Sommige rasverenigingen zijn ook echt niet goed bezig. Ik vind het MIJN verantwoordelijkheid om een fokker te vinden die voldoet aan MIJN eisen. Dat is bij alles wat je koopt heel normaal maar voor een hond zou je moeten kunnen vertrouwen op de Raad van Beheer en de rasvereniging. Dat vind ik niet juist. Als ik een auto koop ben ik ook zelf verantwoordelijk voor mijn keus. Dan kan toch ook niet de garage en de Bovag de schuld geven dat ik een rode auto heb terwijl ik een groene wilde ? Misschien een stom voorbeeld maar je bent zelf verantwoordelijk voor wat je koopt en waar je het koopt. 

Als ik over, hopelijk heel wat jaartjes, weer een Whippet wil en ik kan geen fokker vinden die voldoet aan mijn eisen dat wordt het geen Whippet. Kan ik helemaal geen ras meer vinden dat voldoet aan mijn eisen dan wordt het geen hond meer. Zo ben ik met alles heel bewust bezig. Ik wil niet voor mijn gerief andere mensen, dieren, natuur e.d. schaden. "

Stippeltje. Dan moet ik erop vertrouwen, als leek, dat een individu, ge goeder trouw is. Hem of haar vertrouwen op die mooie blauwe ogen? Nou nee! Wanneer ik een auto koop, neem ik een monteur mee... jij niet?

Nee, rasverenigingen,  zijn belangrijk, maar moeten wel onder toezicht staan van niet-belanghebbenden. Hoe je het ook ziet, een fokker is een belanghebbende, of die er nu geld aan verdient of niet.

honden page profiel StippeltjeStippeltje

honden foto van Stippeltje

" Dan kom je niet onder redenatie onder uit dat die rasverenigingen die niet goed bezig zijn een duwtje in de rug zouden moeten krijgen.

En wat je zegt over een auto kopen, er is geen 'rasverenging voor auto's' maar wel zoiets als testaankoop of de consumentebond. Je leest hun aanbevelingen toch ook wel. De uiteindelijke keus ligt bij mezelf, dat is waar. Maar tegelijk loopt de vergelijking zo mank. 
Alle 23 pagina's hier bewijzen dat het helemaal geen zwart-wit verhaal. Dat het een 'chaos' is. Als niet-fokker is je eerste aanspreekpunt de rasvereniging, zij zouden je op de juiste weg moeten zetten en je moeten informeren van mogelijke problemen. Blijkbaar loopt dat dan toch niet zo vlot. "

Ik zie het niet als chaos. Ik gebruik die rasvereniging, als ik hem al gebruik, voor het vinden van fokkers. Verder niet, zeker niet na mijn laatste ervaring. Ik ben gehandicapt, dat vond mevrouw van de rasvereniging een onoverkomelijk probleem omdat ik dan een Whippet niet bij kon houden O-)  Ik heb dit aan de fokker gemeld, zij hebben vervolgens geregeld dat deze mevrouw uit haar functie is gezet. Een windhond is juist heel geschikt voor gehandicapten en ouderen omdat je er binnen geen omkijken naar hebt.  
De fokkers ik heb gekregen van de rasvereniging ga ik benaderen. Ik vraag wat ik belangrijk vind en wil daar ook bewijs van zien. De fokker die aan MIJN eisen voldoet ga ik mee in zee. Mocht het ooit gebeuren dat er alleen nog gefokt kan worden met honden die drager zijn van een erfelijke afwijkingen dat verdwijnt de hond uit mijn leven. Hoe triest en sneu ik dat ook vind.

honden page profiel StippeltjeStippeltje

honden foto van Stippeltje

"
Stippeltje. Dan moet ik erop vertrouwen, als leek, dat een individu, ge goeder trouw is. Hem of haar vertrouwen op die mooie blauwe ogen? Nou nee! Wanneer ik een auto koop, neem ik een monteur mee... jij niet?

Nee, rasverenigingen,  zijn belangrijk, maar moeten wel onder toezicht staan van niet-belanghebbenden. Hoe je het ook ziet, een fokker is een belanghebbende, of die er nu geld aan verdient of niet. "

Voor een auto neem je een monteur mee maar een hond koop je op goed geluk ?!? ;-)

honden page profiel SaraSara

honden foto van Sara

"
Dat de Raad van Beheer het alllemaal niet zo serieus neemt hoeft toch niet te betekenen dat je als fokker maar raak fokt ? Menig fokker test op meer erfelijke afwijkingen dan verplicht is. Simpelweg omdat ze hun gezonde verstand gebruiken. Als we allemaal zouden stoppen met dingen die niet 'hoeven' wordt het een nog grotere chaos. "

Dit zijn je eigen woorden. 
Verder, je neemt net de rasverenging onder de arm, om door het woud de bomen te vinden. Dat zou hun functie moeten zijn. Als jij als koper al zegt dat ze het niet serieus neemt, wat moet dan een koper die er nog maar pas aan begint en geen benul van dit alles heeft?
Ik hoor hier zo dikwijls als advies 'neem contact op met de raad van beheer van desbetreffende ras' zij zullen je in de juiste richting sturen. Dat mag je dan maar hopen, als ik jou relaas lees. 
Ik denk dat je nu eerder tegen 'rashonden' in het algemeen aan het pleiten bent dan ervoor....
En ik denk niet dat dat je bedoeling was...

honden page profiel StippeltjeStippeltje

honden foto van Stippeltje

"
Stippeltje. Dan moet ik erop vertrouwen, als leek, dat een individu, ge goeder trouw is. Hem of haar vertrouwen op die mooie blauwe ogen? Nou nee! Wanneer ik een auto koop, neem ik een monteur mee... jij niet?

Nee, rasverenigingen,  zijn belangrijk, maar moeten wel onder toezicht staan van niet-belanghebbenden. Hoe je het ook ziet, een fokker is een belanghebbende, of die er nu geld aan verdient of niet. "

Een fokker heeft, als het goed is, wel bewijzen voor je in de vorm van erfelijkheidsonderzoeken. Die bewijzen waren er in jouw geval volgens mij niet dus heb je die mensen inderdaad op hun mooie blauwe ogen vertrouwd. Dat doe ik dus juist niet. Ik heb pupkopers uit vorige nesten gesproken. Ik heb gezien dat beide ouderdieren geen erfelijke afwijkingen hadden. Ze houden uit elk nest een hond aan, die heb ik gezien plus alle prijzen die ze gewonnen hebben. Geen shows maar renwedstrijden. Het moge duidelijk zijn dat een hond qua lichaamsbouw zeer goed in elkaar moet zitten om te kunnen winnen in binnen- en buitenland. Ook de fokker is niet over 1 nacht ijs gegaan. Mijn handicap zou me in de weg kunnen staan dus zijn ze komen kijken hoe ik woon, waar ik mijn hond uit kan laten, hoe ik daar moet komen enz. Ze hebben een website met enorm veel informatie. Er is openheid over alles dus ook de minder leuke dingen. Als het volgens jou beter kan hoor ik dat graag.

honden page profiel moosmoos

honden foto van moos

Voor een auto neem je een monteur mee maar een hond koop je op goed geluk ?!?

Ja, Stippeltje.
Onder de huidige omstandigheden (te weinig toezicht, te weinig regels, te weinig verbetering vanuit de wetenschappelijke nieuwe inzichten en controle), en hoe jij de situatie schetst, is dat misschien toch de beste keuze. ;-)
Een fokker heeft toch de meeste belangen in dat geval. En vertrouwen op iemand's mooie ogen, nee...

honden page profiel XtineXtinegoedgekeurde fokker

honden foto van Xtine

"Nee, rasverenigingen,  zijn belangrijk, maar moeten wel onder toezicht staan van niet-belanghebbenden."

----------------------------------------------------------------

Is dan net zoals een bakker toezicht laten houden in een slagerij ':-)

honden page profiel StippeltjeStippeltje

honden foto van Stippeltje

"
Dit zijn je eigen woorden. 
Verder, je neemt net de rasverenging onder de arm, om door het woud de bomen te vinden. Dat zou hun functie moeten zijn. Als jij als koper al zegt dat ze het niet serieus neemt, wat moet dan een koper die er nog maar pas aan begint en geen benul van dit alles heeft?
Ik hoor hier zo dikwijls als advies 'neem contact op met de raad van beheer van desbetreffende ras' zij zullen je in de juiste richting sturen. Dat mag je dan maar hopen, als ik jou relaas lees. 
Ik denk dat je nu eerder tegen 'rashonden' in het algemeen aan het pleiten bent dan ervoor....
En ik denk niet dat dat je bedoeling was... "

Je wil niet weten hoeveel verenigingen, instellingen, instanties en zelfs de overheid je in de goede richting zouden moeten sturen. Het gebeurt NIET !! Wat andere mensen hier als advies geven kan ik niets aan doen. Ik geef het advies niet. MIJN fokker heeft er wel voor gezorgd dat diegene die verkeerde informatie gaf bij de rasvereniging is ontheven uit haar functie.

honden page profiel StippeltjeStippeltje

honden foto van Stippeltje

" Voor een auto neem je een monteur mee maar een hond koop je op goed geluk ?!? http://www.hondenpage.com/images/smileys/frusty.gif

Ja, Stippeltje.
Onder de huidige omstandigheden (te weinig toezicht, te weinig regels, te weinig verbetering vanuit de wetenschappelijke nieuwe inzichten en controle), en hoe jij de situatie schetst, is dat misschien toch de beste keuze. ;-)
Een fokker heeft toch de meeste belangen in dat geval. En vertrouwen op iemand's mooie ogen, nee... "

- Een fokker heeft, als het goed is, wel bewijzen voor je in de vorm van erfelijkheidsonderzoeken.
- Ik heb pupkopers uit vorige nesten gesproken.
- Ik heb gezien dat beide ouderdieren geen erfelijke afwijkingen hadden.
- Ze houden uit elk nest een hond aan, die heb ik gezien plus alle prijzen die ze gewonnen hebben. Geen shows maar renwedstrijden. Het moge duidelijk zijn dat een hond qua lichaamsbouw zeer goed in elkaar moet zitten om te kunnen winnen in binnen- en buitenland.
- Ook de fokker is niet over 1 nacht ijs gegaan. Mijn handicap zou me in de weg kunnen staan dus zijn ze komen kijken hoe ik woon, waar ik mijn hond uit kan laten, hoe ik daar moet komen enz.
- Ze hebben een website met enorm veel informatie. Er is openheid over alles dus ook de minder leuke dingen.

Nogmaals, als het volgens jou beter kan (goed geluk doe ik niet aan) hoor ik dat graag.

honden page profiel SaraSara

honden foto van Sara

Ik heb al gezegd dat ik Moniek haar oplossing in theorie mooi vind klinken, maar sterk mijn twijfels heb hoe dat uitvoerbaar is. Maar met de bijdrage van Stippeltje hierboven, begin ik toch te denken dat rasverenigingen in het  algemeen misschien toch wel een soort van controle systeem zouden kunnen gebruiken...

Hoe dat moet werken, geen idee. 'De wetenschap' zie ik in deze niet als oplossing, wetenschappers hebben namelijk de ergerlijke gewoonte alles te willen uitspitten zonder met constructieve oplossingen te komen, in het besef dat ze even goed de situatie nog veel erger zouden kunnen maken en dus niet de verantwoordelijkheid voor zo'n beslissing zouden willen nemen... Zo is het natuurlijk eenvoudiger alle rashonden af te schrijven, zijn zij van het 'wetenschappelijk' probleem af...

honden page profiel moosmoos

honden foto van moos

" "Nee, rasverenigingen,  zijn belangrijk, maar moeten wel onder toezicht staan van niet-belanghebbenden."

----------------------------------------------------------------

Is dan net zoals een bakker toezicht laten houden in een slagerij ':-) "

Goedemiddag Xtine, Nee ik wilde het niet 'mijn' monteur laten doen O-). Er bestaan nog dierenartsen, genetici en goed bedoelende fokkers, die openstaan voor...

honden page profiel SaraSara

honden foto van Sara

Stippeltje, ik twijfel niet aan je goede bedoelingen, en vind het super dat je dit hebt aangekaart bij de fokker met zulk resultaat. Maar punt is, ik als nieuwe whippet koper ga naar de rasvereniging voor advies, je zou verwachten dat ze me dan toch wel met de neus in de juiste richting zouden sturen. Wat jij net vertelt, haalt dat beeld compleet onderuit. 

Misschien is dit een alleenstaand geval, maar als dat niet zo is, niet goed bezig zou ik zeggen...

honden page profiel moosmoos

honden foto van moos

"
Een fokker heeft, als het goed is, wel bewijzen voor je in de vorm van erfelijkheidsonderzoeken. Die bewijzen waren er in jouw geval volgens mij niet dus heb je die mensen inderdaad op hun mooie blauwe ogen vertrouwd. Dat doe ik dus juist niet. Ik heb pupkopers uit vorige nesten gesproken. Ik heb gezien dat beide ouderdieren geen erfelijke afwijkingen hadden. Ze houden uit elk nest een hond aan, die heb ik gezien plus alle prijzen die ze gewonnen hebben. Geen shows maar renwedstrijden. Het moge duidelijk zijn dat een hond qua lichaamsbouw zeer goed in elkaar moet zitten om te kunnen winnen in binnen- en buitenland. Ook de fokker is niet over 1 nacht ijs gegaan. Mijn handicap zou me in de weg kunnen staan dus zijn ze komen kijken hoe ik woon, waar ik mijn hond uit kan laten, hoe ik daar moet komen enz. Ze hebben een website met enorm veel informatie. Er is openheid over alles dus ook de minder leuke dingen. Als het volgens jou beter kan hoor ik dat graag. "

Hoi Stippeltje. Juist die prijshonden zijn het probleem, wat fokken betreft, althans dat heb ik begrepen.
En de mensen waar ik mijn hond heb gekocht, hebben me laten zien dat ze ter vertrouwen zijn, ik neem dat niet voetstoots aan. Geen papieren gevraagd zal de volgende opmerking w.s. zijn ;-). Nee inderdaad, dan denk ik toch dat een kruising minder belast zal zijn, tenminste dat hopen we dan maar, in het individuele geval van Moos. Net als het individuele rashondje ook geen garantie geeft, ondanks bepaalde testen die zijn gedaan.
Kom ik toch weer uit bij die 'vervloekte' genenpool O-) en niet ingecalculeerde genmutaties, gevolgen van lijnteelt etc.

Wanneer mijn zoontje niet allergisch was geweest had ik misschien wel gekozen voor een vuilnisbakkie...;-)

honden page profiel StippeltjeStippeltje

honden foto van Stippeltje

" Stippeltje, ik twijfel niet aan je goede bedoelingen, en vind het super dat je dit hebt aangekaart bij de fokker met zulk resultaat. Maar punt is, ik als nieuwe whippet koper ga naar de rasvereniging voor advies, je zou verwachten dat ze me dan toch wel met de neus in de juiste richting zouden sturen. Wat jij net vertelt, haalt dat beeld compleet onderuit. 

Misschien is dit een alleenstaand geval, maar als dat niet zo is, niet goed bezig zou ik zeggen... "

Niet goed bezig is als ze hun kop in het zand steken, ontkennen dat ze mij die informatie hebben gegeven en gewoon doorgaan met wanpraktijken. Na 1 hele melding kon die mevrouw haar biezen pakken. Je wil niet weten hoe graag ik dat zou zien bij de huisarts, de gemeente, de belastingdienst, de overheid, de GGZ, het CIZ, het CAK enz. enz. enz. Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Als deze fouten echt niet kunnen moet je de mensen die deze fouten hebben gemaakt vervangen. Dat is netjes en heel snel gebeurd zodat het niet nogmaals voor kon komen.

honden page profiel SaraSara

honden foto van Sara

Mij zal je niet horen zeggen dat het elders beter gaat, en zoals je merkt, ik loop niet zo hoog op met 'deskundigen'. Ik weet van een beheerplan dat moet opgesteld worden, daar zit nu al tien jaar een commissie van deskundigen op verschillende domeinen op, en ze raken het niet eens. Niemand durft de definitieve beslissing nemen, omdat het besef groot is, dat indien dit fout wordt beslist, en dat zal enkel de tijd leren, zij er op zullen worden afgerekend....

Verder zijn zeer veel instanties doordrongen van het 'ver van bed idee'.

honden page profiel StippeltjeStippeltje

honden foto van Stippeltje

"
Hoi Stippeltje. Juist die prijshonden zijn het probleem, wat fokken betreft, althans dat heb ik begrepen. "

En, wat heb je deze keer weer begrepen ? Of juist niet ? Ik en de andere 60 pupkopers hebben totaal geen problemen met onze 'prijshond'. Die prijshonden zijn het probleem niet, wel de fokkers die er verkeerd mee omgaan. De prijshonden van mijn fokker krijgen niet meer dan 1 nestje. De prijshonden die ze niet geschikt vinden voor de fok krijgen GEEN nakomelingen en worden niet herplaatst. In de afgelopen 20 jaar is er zowaar 1 prijshond geweest die 2 (!!) nestjes heeft gekregen. Voor de reutjes reizen ze meestal af naar het buitenland. Mijn hond heeft een Franse vader.

Voor de derde keer, als het beter kan hoor ik dat graag.

honden page profiel moosmoos

honden foto van moos

"
En, wat heb je deze keer weer begrepen ? Of juist niet ? Ik en de andere 60 pupkopers hebben totaal geen problemen met onze 'prijshond'. Die prijshonden zijn het probleem niet, wel de fokkers die er verkeerd mee omgaan. De prijshonden van mijn fokker krijgen niet meer dan 1 nestje. De prijshonden die ze niet geschikt vinden voor de fok krijgen GEEN nakomelingen en worden niet herplaatst. In de afgelopen 20 jaar is er zowaar 1 prijshond geweest die 2 (!!) nestjes heeft gekregen. Voor de reutjes reizen ze meestal af naar het buitenland. Mijn hond heeft een Franse vader.

Voor de derde keer, als het beter kan hoor ik dat graag. "

Stippeltje, heb niet beweerd dat je niet ter goeder trouw werkt! Dat laat je ook wel zien in je posts.
Het gaat om de hele 'bedrijfstak', in het algemeen. 

(dat heb ik vaker dan drie keer gezegd, ook tegen andere fokkers die reageren)

Wat is er dan mis met extra toezicht en regels (gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen?

Ik snap het werkelijk niet. Ook heb ik stukken gecopieerd, waarin aanbevelingen stonden, die ben ik ook blijven herhalen. Waarom hoor ik dan geen argumenten, dat die wetenschappers maar wat kletsen...

pagina 23 van 32 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 30 31 32
De HondenPage maakt gebruik van cookies. Dit zorgt er voor dat onze website voor jou als bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken en advertenties.info / verbergen en toestaan
^