Radar over verbod op t fokken met bepaalde rashonden

plaats een nieuw onderwerp in het hondenforum meest recente onderwerpen in het hondenforum

Anoniem (Gast)

Ik heb ook geen verstand van fokken maar ik weet wel dat de menselijke geest ziek is als je bv kijkt naar een mops hondje het is gewoon triest en iedereen kan zien dat het niet normaal is en zo n hondje moet wel een leven lijden omdat hij het benauwd heeft.Waarom willen mensen dat? En asiels zitten vol honden en waarom wil niemand die maar wel zieken honden blijven fokken.

honden page profiel moosmoos 3 doggies

honden foto van moos

" En écht Moos, over smaak valt niet te twisten en we hebben dan misschien andere ideeën of overtuigingen maar wat je van me aan kunt nemen is dat ons hart op de juiste plaats zit en we er alles aan doen om te zorgen dat we zo gezond mogelijke hondjes fokken binnen de mogelijkheden die we hebben.
 
Binnen de rasverenigingen van onze rassen maken we ons ook sterk voor gezondheid en welzijn, verenigingen zijn groepen liefhebbers en geen onmensen. Geen lid zijn van een rasvereniging is je er mijns inziens te gemakkelijk van af maken vind ik, mee praten en belangrijker nog doen zet wel zoden aan de dijk. "

Anja, over smaak valt denk ik juist wel te twisten.

 

Anders was dit probleem nooit ontstaan!

 

Ik wil klein, ik wil groot, ik wil wit/ blauw, ik wil een platte neus, ik wil krul, ik wil vecht, ik wil wil wil..... Daar valt echt over te twisten... 

honden page profiel moosmoos

honden foto van moos

" En écht Moos, over smaak valt niet te twisten en we hebben dan misschien andere ideeën of overtuigingen maar wat je van me aan kunt nemen is dat ons hart op de juiste plaats zit en we er alles aan doen om te zorgen dat we zo gezond mogelijke hondjes fokken binnen de mogelijkheden die we hebben.
 
Binnen de rasverenigingen van onze rassen maken we ons ook sterk voor gezondheid en welzijn, verenigingen zijn groepen liefhebbers en geen onmensen. Geen lid zijn van een rasvereniging is je er mijns inziens te gemakkelijk van af maken vind ik, mee praten en belangrijker nog doen zet wel zoden aan de dijk. "

Anja, over smaak valt denk ik juist wel te twisten.

 

Anders was dit probleem nooit ontstaan!

 

Ik wil kleiner, ik wil groot/groter, ik wil wit/ blauw, ik wil een platte neus, ik wil krul, ik wil vecht, ik wil wil wil..... Daar valt echt over te twisten... 

honden page profiel FrankFrank 3 doggies

honden foto van Frank

Het mag duidelijk zijn dat "de rashond" als instituut al jaren met een imagoprobleem zit. Dat imagoprobleem is in de eerste plaats de uitsluitende verantwoordelijkheid van de rashondenwereld zelf. Pas in de tweede plaats kan en mag er naar de malafide en commerciële (inclusief broodfok) fokkerij worden gewezen. Ten slotte ben ik van mening dat fokverboden symptoombestrijding zijn en geen bijdrage leveren aan het oplossen van het daadwerkelijke probleem.

 

Jarenlang heeft de rashondenwereld zelf geroepen dat de enige verantwoorde manier om een pup aan te schaffen via een fokker van rashonden was. Er werd en wordt daarbij ingespeeld op het gevoel van vertrouwen en rechtvaardigheid van mensen. Rechtvaardigheid omdat een erkende rashondenfokker pups een goede start mee geeft tot deze bij de nieuwe eigenaar komt. Vertrouwen omdat de stamboom, gezondheidtests en manier van doen van een rashondenfokker een mate van garantie zou moeten bieden over de gezondheid en het karakter van een jonge hond.

 

Diezelfde rashondenwereld heeft zich echter grootschalig schuldig gemaakt aan het ondermijnen van die vertrouwensbasis die tot de keuze voor een rashondenfokker zou moeten leiden. Zonder allerlei rassen aan te willen halen zijn er de afgelopen jaren voldoende rapportages, televisie uitzendingen en artikelen in de media verschenen waaruit terecht blijkt dat er bij vrijwel alle rassen misstanden zijn en dat sommige rassen er ontzettend slecht aan toe zijn. Veelal heeft dit te maken met bewuste en onbewuste keuzes bepaalde combinaties te laten fokken waardoor rassen genetische defecten hebben meegekregen die door vrijwel het hele ras zichtbaar zijn. Anderzijds is het fokken op uiterlijk in plaats van gezondheid een overduidelijk en zeer bekende oorzaak van veel problemen.

 

Om dit alles heen is een gigantische handel in honden ontstaan. De rashondenfok, oepsnestjes en import van buitenlandse honden samen valt geheel in het niet bij de hoeveelheid honden die via handelaren en malafide fokkers Nederland en België binnen komen. Honden die onder criminele omstandigheden worden gedwongen pup na pup te produceren voor onze nimmer aflatende honger naar de meest oprechte mensenvriend die wij kennen. En hoewel de kritiek op de fokkers die wij verantwoord achten heel groot is geworden schijnen veel mensen toch verbaast te zijn hun broodfokhond verschrikkelijk ziek blijkt te zijn. Deze criminelen, want dat zijn broodfokkers, profiteren mee van het imago dat de rashondenfokkerij heeft proberen te creëren en bieden hun "handelswaar" aan als rashond... maar wel voor de helft van de prijs en met honden die er vaak erbarmelijk aan toe zijn. En ook deze honden worden toch vaak, onterecht, aangewezen als rashond en tellen mee in de redenaties die roepen om een fokverbod.

 

Dit leidt momenteel tot een roep om het verbieden met fokken van bepaalde rassen. De vraag is echter of daar wel iets mee wordt opgelost. Als het bovenstaande iets aantoont is dat er talloze oorzaken zijn die zich geen van allen laten oplossen met een fokverbod. Het verbieden met bepaalde rassen te fokken lost namelijk helemaal niets op in de bestaande problematiek in de hondenfokkerij. Die problemen zitten voor rashonden in de eerste plaats namelijk in de smalle en soms zwakke genetische basis van veel rassen en de manier waarop honden beoordeeld worden. Ten tweede is de regelgeving aangaande fokken en import van honden ontoereikend, impotent en bijna crimineel amateuristisch.

 

De schuldigen zijn mensen die, bewust of onbewust, de fysieke en mentale gezondheid van de hond niet op de allereerste plaats hebben staan. Onder rasfokkers is de weerstand tegen bijvoorbeeld het openen van de stambomen gigantisch want dat gaat ten koste van de puurheid van de afstamming. Wat daar precies mis mee is is mij in ieder geval onduidelijk. Malafide handelaren mogen vele tientallen pups importeren en honden letterlijk kapot fokken zolang ze aan regelgeving voldoen die zelfs in de veehouderij veel misstanden leidt... en daar moet dan een huisdier vandaan komen.

 

De oplossing zit vanzelfsprekend ook niet opgesloten in een fokverbod. De oplossing zit opgesloten in de manier waarop wij als samenleving dieren in het algemeen en honden in het bijzonder benaderen. Honden zijn een dusdanig integraal deel van ons leven en onze samenleving geworden dat de huidige regelgeving bij lange na niet meer voldoet. Ethische standaarden aangaande honden en hondenfokkerij zijn ten minste tientallen jaren verouderd. Voor de wet lijkt een hond een ding, een product, terwijl we het over levende, denkende wezens hebben die volledig op ons zijn aangewezen. Het is dan ook hoog tijd dat de mens hierin de eigen verantwoordelijkheid erkent en accepteerd.

 

Dan moet je dus niet aansturen op fokverboden. Je moet als Westerse landen aansturen op een wereldwijde voortrekkersrol in de behandeling en fokkerij van dieren. De fokkerij moet, desnoods tegen wil en dank, uit het amateurisme worden gesleurd waarbij wetenschap, liefhebberij en een niet aflatende focus op fysieke en mentale gezondheid de uitgangspositie moet worden. Hierin zouden de overheid, universiteiten en kynologische organisaties een leidende rol in moeten gaan spelen.

De overheid om verouderde en ontoereikende regelgeving aan te pakken, malafide fok en import te verbieden en een juridische fundament te creëren waarop verantwoorde fok moet gaan plaats vinden.

Universiteiten en wetenschappelijke instanties om de smalle en zwakke genetische basis in de rashond aan te pakken door op wetenschappelijke basis echt te investeren in gezondheid.

En ten slotte de kynologische organisaties die de noodzaak hiervoor breed moeten gaan uitdragen onder leden en de eventuele weerstand die ongetwijfeld zal gaan ontstaan vroegtijdig in goede banen te leiden.

 

De band tussen mens en hond is bijzonder. Wij delen met geen ander wezen de diepe vertrouwensband die wij hebben met onze trouwe viervoeters. Onze honden bieden ons onvoorwaardelijke liefde. Liefde die wij hoog nodig eens moeten gaan terugbetalen voordat wij onze trouwste vrienden definitief de vernieling in helpen.

 

---------------------

 

Het bovenstaande is meer een column dan een reactie geworden. Excuus voor de lange uiteenzetting. ;)

honden page profiel Diesel & Bumper Diesel & Bumper 3 doggies

honden foto van Diesel & Bumper

Phoe, wat een tekst, :-)
Ik denk niet dat een fokverbod haalbaar is, en ook niet het eigenlijke doel. Maar als je iets wil bewerkstelligen moet je eerst veel lawaai maken om aandacht en bewustzijn te creëren. Uiteindelijk met het doel om een verandering in beweging te zetten. Dit is mijns inziens wat de stichting aan het doen is. En ik ben daar blij mee.

honden page profiel FrankFrank 3 doggies

honden foto van Frank

" Phoe, wat een tekst, :-)"

 

Sorry, al schrijvende werd het iets meer dan bedoeld

honden page profiel IreneIrene 3 doggies

honden foto van Irene

Wauw, Frank, dat is nou nog eens fantastisch geformuleerd!

Marc (Gast)

Beste lezers,

 

Dit is al tientallen jaren bezig. Het is droevig dat de politiek nu pas en stapje durft te zetten om die fokkers een lesje te leren. Het is bar en boos. Ik weet niet hoe het in de ons omringende landen geregeld is, hondenvrienden, maar Nederland hobbelt volgens mij weer achter de rij aan!

honden page profiel moosmoos 3 doggies

honden foto van moos

" Het mag duidelijk zijn dat "de rashond" als instituut al jaren met een imagoprobleem zit. Dat imagoprobleem is in de eerste plaats de uitsluitende verantwoordelijkheid van de rashondenwereld zelf. Pas in de tweede plaats kan en mag er naar de malafide en commerciële (inclusief broodfok) fokkerij worden gewezen. Ten slotte ben ik van mening dat fokverboden symptoombestrijding zijn en geen bijdrage leveren aan het oplossen van het daadwerkelijke probleem.
 
Jarenlang heeft de rashondenwereld zelf geroepen dat de enige verantwoorde manier om een pup aan te schaffen via een fokker van rashonden was. Er werd en wordt daarbij ingespeeld op het gevoel van vertrouwen en rechtvaardigheid van mensen. Rechtvaardigheid omdat een erkende rashondenfokker pups een goede start mee geeft tot deze bij de nieuwe eigenaar komt. Vertrouwen omdat de stamboom, gezondheidtests en manier van doen van een rashondenfokker een mate van garantie zou moeten bieden over de gezondheid en het karakter van een jonge hond.
 
Diezelfde rashondenwereld heeft zich echter grootschalig schuldig gemaakt aan het ondermijnen van die vertrouwensbasis die tot de keuze voor een rashondenfokker zou moeten leiden. Zonder allerlei rassen aan te willen halen zijn er de afgelopen jaren voldoende rapportages, televisie uitzendingen en artikelen in de media verschenen waaruit terecht blijkt dat er bij vrijwel alle rassen misstanden zijn en dat sommige rassen er ontzettend slecht aan toe zijn. Veelal heeft dit te maken met bewuste en onbewuste keuzes bepaalde combinaties te laten fokken waardoor rassen genetische defecten hebben meegekregen die door vrijwel het hele ras zichtbaar zijn. Anderzijds is het fokken op uiterlijk in plaats van gezondheid een overduidelijk en zeer bekende oorzaak van veel problemen.
 
Om dit alles heen is een gigantische handel in honden ontstaan. De rashondenfok, oepsnestjes en import van buitenlandse honden samen valt geheel in het niet bij de hoeveelheid honden die via handelaren en malafide fokkers Nederland en België binnen komen. Honden die onder criminele omstandigheden worden gedwongen pup na pup te produceren voor onze nimmer aflatende honger naar de meest oprechte mensenvriend die wij kennen. En hoewel de kritiek op de fokkers die wij verantwoord achten heel groot is geworden schijnen veel mensen toch verbaast te zijn hun broodfokhond verschrikkelijk ziek blijkt te zijn. Deze criminelen, want dat zijn broodfokkers, profiteren mee van het imago dat de rashondenfokkerij heeft proberen te creëren en bieden hun "handelswaar" aan als rashond... maar wel voor de helft van de prijs en met honden die er vaak erbarmelijk aan toe zijn. En ook deze honden worden toch vaak, onterecht, aangewezen als rashond en tellen mee in de redenaties die roepen om een fokverbod.
 
Dit leidt momenteel tot een roep om het verbieden met fokken van bepaalde rassen. De vraag is echter of daar wel iets mee wordt opgelost. Als het bovenstaande iets aantoont is dat er talloze oorzaken zijn die zich geen van allen laten oplossen met een fokverbod. Het verbieden met bepaalde rassen te fokken lost namelijk helemaal niets op in de bestaande problematiek in de hondenfokkerij. Die problemen zitten voor rashonden in de eerste plaats namelijk in de smalle en soms zwakke genetische basis van veel rassen en de manier waarop honden beoordeeld worden. Ten tweede is de regelgeving aangaande fokken en import van honden ontoereikend, impotent en bijna crimineel amateuristisch.
 
De schuldigen zijn mensen die, bewust of onbewust, de fysieke en mentale gezondheid van de hond niet op de allereerste plaats hebben staan. Onder rasfokkers is de weerstand tegen bijvoorbeeld het openen van de stambomen gigantisch want dat gaat ten koste van de puurheid van de afstamming. Wat daar precies mis mee is is mij in ieder geval onduidelijk. Malafide handelaren mogen vele tientallen pups importeren en honden letterlijk kapot fokken zolang ze aan regelgeving voldoen die zelfs in de veehouderij veel misstanden leidt... en daar moet dan een huisdier vandaan komen.
 
De oplossing zit vanzelfsprekend ook niet opgesloten in een fokverbod. De oplossing zit opgesloten in de manier waarop wij als samenleving dieren in het algemeen en honden in het bijzonder benaderen. Honden zijn een dusdanig integraal deel van ons leven en onze samenleving geworden dat de huidige regelgeving bij lange na niet meer voldoet. Ethische standaarden aangaande honden en hondenfokkerij zijn ten minste tientallen jaren verouderd. Voor de wet lijkt een hond een ding, een product, terwijl we het over levende, denkende wezens hebben die volledig op ons zijn aangewezen. Het is dan ook hoog tijd dat de mens hierin de eigen verantwoordelijkheid erkent en accepteerd.
 
Dan moet je dus niet aansturen op fokverboden. Je moet als Westerse landen aansturen op een wereldwijde voortrekkersrol in de behandeling en fokkerij van dieren. De fokkerij moet, desnoods tegen wil en dank, uit het amateurisme worden gesleurd waarbij wetenschap, liefhebberij en een niet aflatende focus op fysieke en mentale gezondheid de uitgangspositie moet worden. Hierin zouden de overheid, universiteiten en kynologische organisaties een leidende rol in moeten gaan spelen.
De overheid om verouderde en ontoereikende regelgeving aan te pakken, malafide fok en import te verbieden en een juridische fundament te creëren waarop verantwoorde fok moet gaan plaats vinden.
Universiteiten en wetenschappelijke instanties om de smalle en zwakke genetische basis in de rashond aan te pakken door op wetenschappelijke basis echt te investeren in gezondheid.
En ten slotte de kynologische organisaties die de noodzaak hiervoor breed moeten gaan uitdragen onder leden en de eventuele weerstand die ongetwijfeld zal gaan ontstaan vroegtijdig in goede banen te leiden.
 
De band tussen mens en hond is bijzonder. Wij delen met geen ander wezen de diepe vertrouwensband die wij hebben met onze trouwe viervoeters. Onze honden bieden ons onvoorwaardelijke liefde. Liefde die wij hoog nodig eens moeten gaan terugbetalen voordat wij onze trouwste vrienden definitief de vernieling in helpen.
 
---------------------
 
Het bovenstaande is meer een column dan een reactie geworden. Excuus voor de lange uiteenzetting. ;-) "

 Mooie post Frank, al is het wat lang .

honden page profiel AnneAnnegoedgekeurde fokker 3 doggies

honden foto van Anne

" Anja, over smaak valt denk ik juist wel te twisten.
 
Anders was dit probleem nooit ontstaan!
 
Ik wil klein, ik wil groot, ik wil wit/ blauw, ik wil een platte neus, ik wil krul, ik wil vecht, ik wil wil wil..... Daar valt echt over te twisten...  "

 

 

Nee Moos, je kunt niet twisten over iets wat iemand mooi vindt of wil en jij die mening vanuit jouw gevoel niet deelt.

 

Jij hebt een Labradoodle, ik vind dat niks.

 

Als ik dat tegen jou ga zeggen en vervolgens een discussie met jou aan ga waarin ik jou probeer te overtuigen van het feit dat een Labradoodle weer zo'n nieuwe designhond is waar nu, zonder rasstandaard, al een hele hoop problemen in voor komen met onder andere karakter en temperament, is dat eigenlijk heel respectloos tegenover jou omdat ik dan jouw smaak en keuze bekritiseer terwijl ik daar helemaal niet over mag en kan oordelen. Ik zeg dan: de Labradoodle is een overbodige kruising want er zijn al rassen die ook geen problemen blijken te veroorzaken bij mensen met allergieën, soort van allergeen zijn dus.

 

Het is niet aan mij om jou te vertellen wat je wel en niet leuk, mooi en acceptabel moet of mag vinden.

 

Wat ik wel respectvol kan zeggen is: dat de fokkers van rashonden het tot hun taak hebben zo goed mogelijk te fokken en dat men zich sterk moet maken om binnen rasverenigingen aanpassingen in de rasstandaard ten gunste van het welzijn voor elkaar te krijgen.

 

 

Eigenlijk is dan alles gezegd en kun je je daar vervolgens mede hard voor maken door bijv. lid te worden van zo'n rasvereniging, of je dat ras nu hebt, fokt of niet, en daar via beleid aan mee te werken.

 

Dat is de enige en juiste manier en vanuit dat standpunt zou ook meneer Hans Baay zich moeten bewegen om wijzigingen voor elkaar te krijgen. Hij moet besturen van rasverenigingen gaan sommeren hun rasstandaard ten gunste van de rashond te gaan wijzigen en als ze dat weigeren moet hij een proefproces tegen zo'n rasvereniging gaan voeren vanuit dierbeschermings/welzijns oogpunt, van mijn part samen met de dierenbeschermings organisatie's. Met de uitkomst kan ie dan weer verder.

 

 

 

Wat Hans Baay nu echter doet is degene benadelen die de plas opdweilt als de kraan lekt omdat de constructie door het voorgeschreven uiterlijk niet goed is ipv degene, die het uiterlijk van de kraan heeft bedacht (en in stand houdt) zonder zich af te vragen of door dat uiterlijk de constructie nog wel zo goed is of dat die het functioneren dan kan belemmeren, via rechtsmaatregelen dwingt veranderingen aan te brengen om de constructie en dus het functioneren te verbeteren.

 

Hij hoopt via de fokkers de rasverenigingen te gaan raken maar in rasverenigingen zitten ook politiek getalenteerde mensen aan de "macht" en dat gaat op dat niveau net zoals in de regering. En als je ziet wat de politiek/regering er binnen de landen een zooitje van maakt snap je wel hoe moeilijk het is voor niet politiek geïnteresseerde of getalenteerde fokkers om wijzigingen bij rasverenigingen in rasstandaard voor elkaar te krijgen.

 

En afgezien daarvan treedt dan weer de smaak en voorkeur in werking waar je niet over kunt twisten en is het kringetje weer rond.

 

honden page profiel AnneAnnegoedgekeurde fokker 3 doggies

honden foto van Anne

" Het mag duidelijk zijn dat "de rashond" als instituut al jaren met een imagoprobleem zit. Dat imagoprobleem is in de eerste plaats de uitsluitende verantwoordelijkheid van de rashondenwereld zelf. Pas in de tweede plaats kan en mag er naar de malafide en commerciële (inclusief broodfok) fokkerij worden gewezen. Ten slotte ben ik van mening dat fokverboden symptoombestrijding zijn en geen bijdrage leveren aan het oplossen van het daadwerkelijke probleem.
 
Jarenlang heeft de rashondenwereld zelf geroepen dat de enige verantwoorde manier om een pup aan te schaffen via een fokker van rashonden was. Er werd en wordt daarbij ingespeeld op het gevoel van vertrouwen en rechtvaardigheid van mensen. Rechtvaardigheid omdat een erkende rashondenfokker pups een goede start mee geeft tot deze bij de nieuwe eigenaar komt. Vertrouwen omdat de stamboom, gezondheidtests en manier van doen van een rashondenfokker een mate van garantie zou moeten bieden over de gezondheid en het karakter van een jonge hond.
 
Diezelfde rashondenwereld heeft zich echter grootschalig schuldig gemaakt aan het ondermijnen van die vertrouwensbasis die tot de keuze voor een rashondenfokker zou moeten leiden. Zonder allerlei rassen aan te willen halen zijn er de afgelopen jaren voldoende rapportages, televisie uitzendingen en artikelen in de media verschenen waaruit terecht blijkt dat er bij vrijwel alle rassen misstanden zijn en dat sommige rassen er ontzettend slecht aan toe zijn. Veelal heeft dit te maken met bewuste en onbewuste keuzes bepaalde combinaties te laten fokken waardoor rassen genetische defecten hebben meegekregen die door vrijwel het hele ras zichtbaar zijn. Anderzijds is het fokken op uiterlijk in plaats van gezondheid een overduidelijk en zeer bekende oorzaak van veel problemen.
 
Om dit alles heen is een gigantische handel in honden ontstaan. De rashondenfok, oepsnestjes en import van buitenlandse honden samen valt geheel in het niet bij de hoeveelheid honden die via handelaren en malafide fokkers Nederland en België binnen komen. Honden die onder criminele omstandigheden worden gedwongen pup na pup te produceren voor onze nimmer aflatende honger naar de meest oprechte mensenvriend die wij kennen. En hoewel de kritiek op de fokkers die wij verantwoord achten heel groot is geworden schijnen veel mensen toch verbaast te zijn hun broodfokhond verschrikkelijk ziek blijkt te zijn. Deze criminelen, want dat zijn broodfokkers, profiteren mee van het imago dat de rashondenfokkerij heeft proberen te creëren en bieden hun "handelswaar" aan als rashond... maar wel voor de helft van de prijs en met honden die er vaak erbarmelijk aan toe zijn. En ook deze honden worden toch vaak, onterecht, aangewezen als rashond en tellen mee in de redenaties die roepen om een fokverbod.
 
Dit leidt momenteel tot een roep om het verbieden met fokken van bepaalde rassen. De vraag is echter of daar wel iets mee wordt opgelost. Als het bovenstaande iets aantoont is dat er talloze oorzaken zijn die zich geen van allen laten oplossen met een fokverbod. Het verbieden met bepaalde rassen te fokken lost namelijk helemaal niets op in de bestaande problematiek in de hondenfokkerij. Die problemen zitten voor rashonden in de eerste plaats namelijk in de smalle en soms zwakke genetische basis van veel rassen en de manier waarop honden beoordeeld worden. Ten tweede is de regelgeving aangaande fokken en import van honden ontoereikend, impotent en bijna crimineel amateuristisch.
 
De schuldigen zijn mensen die, bewust of onbewust, de fysieke en mentale gezondheid van de hond niet op de allereerste plaats hebben staan. Onder rasfokkers is de weerstand tegen bijvoorbeeld het openen van de stambomen gigantisch want dat gaat ten koste van de puurheid van de afstamming. Wat daar precies mis mee is is mij in ieder geval onduidelijk. Malafide handelaren mogen vele tientallen pups importeren en honden letterlijk kapot fokken zolang ze aan regelgeving voldoen die zelfs in de veehouderij veel misstanden leidt... en daar moet dan een huisdier vandaan komen.
 
De oplossing zit vanzelfsprekend ook niet opgesloten in een fokverbod. De oplossing zit opgesloten in de manier waarop wij als samenleving dieren in het algemeen en honden in het bijzonder benaderen. Honden zijn een dusdanig integraal deel van ons leven en onze samenleving geworden dat de huidige regelgeving bij lange na niet meer voldoet. Ethische standaarden aangaande honden en hondenfokkerij zijn ten minste tientallen jaren verouderd. Voor de wet lijkt een hond een ding, een product, terwijl we het over levende, denkende wezens hebben die volledig op ons zijn aangewezen. Het is dan ook hoog tijd dat de mens hierin de eigen verantwoordelijkheid erkent en accepteerd.
 
Dan moet je dus niet aansturen op fokverboden. Je moet als Westerse landen aansturen op een wereldwijde voortrekkersrol in de behandeling en fokkerij van dieren. De fokkerij moet, desnoods tegen wil en dank, uit het amateurisme worden gesleurd waarbij wetenschap, liefhebberij en een niet aflatende focus op fysieke en mentale gezondheid de uitgangspositie moet worden. Hierin zouden de overheid, universiteiten en kynologische organisaties een leidende rol in moeten gaan spelen.
De overheid om verouderde en ontoereikende regelgeving aan te pakken, malafide fok en import te verbieden en een juridische fundament te creëren waarop verantwoorde fok moet gaan plaats vinden.
Universiteiten en wetenschappelijke instanties om de smalle en zwakke genetische basis in de rashond aan te pakken door op wetenschappelijke basis echt te investeren in gezondheid.
En ten slotte de kynologische organisaties die de noodzaak hiervoor breed moeten gaan uitdragen onder leden en de eventuele weerstand die ongetwijfeld zal gaan ontstaan vroegtijdig in goede banen te leiden.
 
De band tussen mens en hond is bijzonder. Wij delen met geen ander wezen de diepe vertrouwensband die wij hebben met onze trouwe viervoeters. Onze honden bieden ons onvoorwaardelijke liefde. Liefde die wij hoog nodig eens moeten gaan terugbetalen voordat wij onze trouwste vrienden definitief de vernieling in helpen.
 
---------------------
 
Het bovenstaande is meer een column dan een reactie geworden. Excuus voor de lange uiteenzetting. ;-) "

 

 

Prachtige uiteenzetting Frank maar ik ga er niet volledig in mee.

 

Er is vraag naar rashonden door mensen die die rashonden willen omdat ze ze mooi vinden, ze bovendien volledig aan het originele gebruiksdoel voorbij gaan en bijna alle honden tegenwoordig alleen nog luxe artikelen zijn. We willen ze voor de fun maar niet meer om voor ons te werken of om ons te helpen. Als dat wél zo zou zijn gebleven zouden die huidige problematische excessen niet ontstaan zijn bij de rassen, die platte neuzen van toen hadden nl een functie bij hun originele gebruiksdoel, omdat vele rassen in hun huidige staat niet eens meer voor hun originele gebruiksdoel geschikt zijn! En who cares want velen hoeven ook niks meer.

 

Mensen kiezen voor een, daar heb je hem weer als voorbeeld, platte neus omdat ze dat zo mooi vinden en die hondjes 'zo leuk' vinden 'knorren'.

 

Dat het onmogelijk is om die platte neusjes te fokken zonder dat de hond daar zelf ongemak van kan ondervinden vragen ze zich niet af.

 

Wat ze willen is een platte neus zonder de gevolgen daarvan en hoe fokkers dat voor elkaar moeten krijgen interesseert ze niet.

 

Het is allemaal een kwestie van vraag en aanbod want pas als ik bij de stamboomloze en broodfokkers zie dat de platte neuzen rassen ineens langere neuzen hebben gekregen omdat de mensen die liever kiezen en de platte neuzen links laten liggen ga ik mee in het verhaal dat 'het' de schuld is van de  'stamboom rashonden industrie' en dat die dat in stand houden.

 

Ik heb overigens op show nog nooit een platte neus gezien die zijn tong niet in zijn bek kan houden. Zo'n hondje zou door de keurmeester meteen gediskwalificeerd en de ring uit gestuurd worden.

 

Nee, zoals ik Moos al liet weten: het is allemaal een kwestie van smaak en vraag, en dat maar moeilijk aan alle vragen voldaan kan worden (bepaalde uiterlijkheden combineren met wat volgens velen de kwaliteit van het leven in meer of mindere mate beïnvloed) is in de loop van de jaren al volledig bewezen want bij uitbanning van het ene gezondheidsprobleem ontstaat al weer een nieuw probleem.

 

Want waarom denk je nou dat ondanks alle negatieve publiciteit en beelden die we horen en zien over broodfokkers er nog steeds mensen kopen bij die fokkers?

 

Omdat die mensen geen onderzoeken laten doen, eigenlijk maar heel weinig kosten hebben waardoor ze hun prijzen laag kunnen houden en er dan hun onkosten mee kunnen dekken en er een dik betaalde boterham uit kunnen halen.

 

Ik ben heel transparant, wij hebben vorig jaar uitgerekend dat we ruim €700,= per pup hebben investeren voor ze naar hun nieuwe baasjes konden.

Nu ben ik bij puppyfabrieken nog geen Zwitserse Witte Herders tegen gekomen maar op marktplaats vindt je wel veel stamboomlozen die voor ongeveer €450,= of soms nog minder hun pups aanbieden.

 

Daar kan ik niet in mee gaan, mijn honden eten niet kunstmatig maar vers vlees, rauw bot, ik kook en fermenteer zelf een keur aan groenten voor ze, droog zelf kauwmateriaal voor ze. en noem maar op. De shows, de onderzoeken, DA kosten, goede dekreuen zoeken over de hele wereld om voor bloedverversing te zorgen binnen een populatie Hahahahahahahaha, mensen hebben geen idee wat dat fanatisme, haast te noemen gekte allemaal kost om het welzijn van mijn honden en de kwaliteit van de pups te stimuleren.

 

En ik ben daar écht geen uitzondering in.

 

Het gros van de stamboomfokkers die zich conformeren aan fokreglementen van rasverenigingen werken bij een baas voor hun geld en investeren grote hoeveelheden geld in hun fokmateriaal. Die showen op zowat elke show, laten hun honden als dat bij hun originele gebruiksdoel past 'werken' ( jachtproeven, schapendrijven, IPO etc)  omdat ze gewoon een hele fanatieke hobby hebben.

 

 

Nu wilde ik 'kort' reageren maar dat lukt me nou nooit!

 

Wat ik gewoon wil aan geven is dat gewoon ALLE liefhebbers/kopers van bepaalde uiterlijke kenmerken 'schuldig' zijn aan in stand houding want als morgen niemand meer een platte neus of een hond van een puppyfabriek koopt/wil zijn binnen de kortste keren alle puppyhandelaren en fokkers gestopt en sterft een platte neuzen ras uit.

 

 

Ik weet trouwens niet waar jij die weerstand tegen het openen van de boeken door fokkers vandaan haalt want dat is echt niet zo, niet iedereen is voor het inkruisen van een ander ras maar dat geldt zeker niet voor ALLE fokkers.

 

Er zijn al diverse rassen waar een ander ras na lang discussiëren ingekruisd mocht worden van de Raad van Beheer.

 

Bij de SaarloosWolfhond is een Zwitserse Witte Herder ingekruisd, bij de Wetterhoun is een nest geboren waarbij toestemming is gegeven een Labrador in te kruisen voor genenpool verbreding en een goedgekeurde kruising met een grote poedel om dezelfde reden staat gepland. Zo zijn er nog een aantal rassen waar de Raad van Beheer toestemming heeft gegeven om een ander ras in te kruisen voor verbreding van de genenpool.

 

Kijk maar eens op de facebookgroep Fokkers voor Fokkers https://www.facebook.com/groups/FokkersvoorFokkers/ daar kun je zulke berichten  lezen en daar vindt je verhitte discussies tussen fokkers zodat je kunt zien wat er allemaal leeft bij de stamboomfokkers.

 

 

 

Volgens mij heb ik alles nu wel uitermate uitvoerig gezegd en zelfs heel veel herhaald.

 

Veel succes verder met deze discussie.

 

 

 

 

 

 

honden page profiel FrankFrank 3 doggies

honden foto van Frank

Ik heb geen idee wat je nu eigenlijk wilt zeggen en wat de relevantie van jou reactie ten opzichte van die van mij is.

honden page profiel Diesel & Bumper Diesel & Bumper 3 doggies

honden foto van Diesel & Bumper

Ik kom het tot nu toe ook redelijk volgen, maar ben nu ook even de draad kwijt. O-)

Maar ik denk wel dat het de fokkerij zou sieren dat zij ook te kennen zouden geven dat zij moeite hebben om binnen de regels van de FCI, raad van beheer, en de fok verenigingen een gezonde hond te kunnen garanderen. En dan graag wel in de media. Naar mijn idee zijn fokkers daar bang voor omdat zij, als ze tegen regels ageren, op een show onderaan worden gezet. Die facebook pagina is trouwens besloten.

honden page profiel FrankFrank 3 doggies

honden foto van Frank

"   Wat ik gewoon wil aan geven is dat gewoon ALLE liefhebbers/kopers van bepaalde uiterlijke kenmerken 'schuldig' zijn aan in stand houding want als morgen niemand meer een platte neus of een hond van een puppyfabriek koopt/wil zijn binnen de kortste keren alle puppyhandelaren en fokkers gestopt en sterft een platte neuzen ras uit.   "

 

Dat schrijf ik zelf ook letterlijk. Citaat: De schuldigen zijn mensen die, bewust of onbewust, de fysieke en mentale gezondheid van de hond niet op de allereerste plaats hebben staan. Einde citaat.

 

Dus op welk vlak ben je het dan niet met mij eens? Ik wijs nergens met de beschuldigende vinger richting fokkers. Ik leg wel een deel van de verantwoordelijkheid bij fokkers. Maar schuld en verantwoordelijkheid zijn twee verschillende zaken.

honden page profiel Wilma en DobbyWilma en Dobby 3 doggies

honden foto van Wilma en Dobby

Een fokverbod zal weinig uithalen, denk ik. Dan neemt de import van die rassen of brodfok "rassen" een nog grotere vlucht. Want een fokverbod is niet hetzelfde als een importverbod. Dus het enige wat je daarmee bereikt is dat Nederlandse stamboomfokkers hier in Nederland niet meer mogen fokken en oepsnest fokkers er waarschijnlijk wel mee wegkomen. Nou nou, wat zal dat een verschil maken. Niet dus.

honden page profiel moosmoos 3 doggies

honden foto van moos

"  
 
Nee Moos, je kunt niet twisten over iets wat iemand mooi vindt of wil en jij die mening vanuit jouw gevoel niet deelt.
 
Jij hebt een Labradoodle, ik vind dat niks.
 
Als ik dat tegen jou ga zeggen en vervolgens een discussie met jou aan ga waarin ik jou probeer te overtuigen van het feit dat een Labradoodle weer zo'n nieuwe designhond is waar nu, zonder rasstandaard, al een hele hoop problemen in voor komen met onder andere karakter en temperament, is dat eigenlijk heel respectloos tegenover jou omdat ik dan jouw smaak en keuze bekritiseer terwijl ik daar helemaal niet over mag en kan oordelen. Ik zeg dan: de Labradoodle is een overbodige kruising want er zijn al rassen die ook geen problemen blijken te veroorzaken bij mensen met allergieën, soort van allergeen zijn dus.
 
Het is niet aan mij om jou te vertellen wat je wel en niet leuk, mooi en acceptabel moet of mag vinden.
 
Wat ik wel respectvol kan zeggen is: dat de fokkers van rashonden het tot hun taak hebben zo goed mogelijk te fokken en dat men zich sterk moet maken om binnen rasverenigingen aanpassingen in de rasstandaard ten gunste van het welzijn voor elkaar te krijgen.
 
 
Eigenlijk is dan alles gezegd en kun je je daar vervolgens mede hard voor maken door bijv. lid te worden van zo'n rasvereniging, of je dat ras nu hebt, fokt of niet, en daar via beleid aan mee te werken.
 
Dat is de enige en juiste manier en vanuit dat standpunt zou ook meneer Hans Baay zich moeten bewegen om wijzigingen voor elkaar te krijgen. Hij moet besturen van rasverenigingen gaan sommeren hun rasstandaard ten gunste van de rashond te gaan wijzigen en als ze dat weigeren moet hij een proefproces tegen zo'n rasvereniging gaan voeren vanuit dierbeschermings/welzijns oogpunt, van mijn part samen met de dierenbeschermings organisatie's. Met de uitkomst kan ie dan weer verder.
 
 
 
Wat Hans Baay nu echter doet is degene benadelen die de plas opdweilt als de kraan lekt omdat de constructie door het voorgeschreven uiterlijk niet goed is ipv degene, die het uiterlijk van de kraan heeft bedacht (en in stand houdt) zonder zich af te vragen of door dat uiterlijk de constructie nog wel zo goed is of dat die het functioneren dan kan belemmeren, via rechtsmaatregelen dwingt veranderingen aan te brengen om de constructie en dus het functioneren te verbeteren.
 
Hij hoopt via de fokkers de rasverenigingen te gaan raken maar in rasverenigingen zitten ook politiek getalenteerde mensen aan de "macht" en dat gaat op dat niveau net zoals in de regering. En als je ziet wat de politiek/regering er binnen de landen een zooitje van maakt snap je wel hoe moeilijk het is voor niet politiek geïnteresseerde of getalenteerde fokkers om wijzigingen bij rasverenigingen in rasstandaard voor elkaar te krijgen.
 
En afgezien daarvan treedt dan weer de smaak en voorkeur in werking waar je niet over kunt twisten en is het kringetje weer rond.
  "

 Wanneer je met goede argumenten komt, valt zelfs over smaak te twisten .

 

Bijvoorbeeld de labradoodle, nogmaals ik heb een kruising. Onze eerste hond, ik was niet op de hoogte van testen, designergedoe etc. Het verbaasd me dat er zoveel mensen, die wel op de hoogte zijn van de "misvormde" rassen, kiezen voor die ongezonde rassen.

 

Of het zo is dat de laradoodle nu zieker is dan veel andere rashonden, dat durf ik te betwijfelen.

 

Ik hoop dat voorkeuren en smaken van mensen zullen veranderen, wanneer er meer geschreven en gesproken wordt over de gezondheidsrisico's!

 

 

honden page profiel toto 3 doggies

Ik heb heb labradoodle, met alle gevolgen van dien, hd van de labrador kant en addison van de poedel kant.. Duidelijk aangegeven bij de fokker de hond is ziek.. de poppen aan het dansen! uiteindelijk via Mh Baay gedaan... maar dat is een hele lange dure weg. Daar heeft niet iedereen zin in naast de zorg voor een gezin en de zorg voor een zieke hond. De reacties van geldverslindend ect vind ik dan ook nergens op slaan. En ja ik had bekeken of het een aangesloten fokker was. Maar je kan niet zien of de hond belast is met het een of ander..

honden page profiel FrankFrank 3 doggies

honden foto van Frank

Ik wil toch nog even iets toelichten na de reactie van anja. Ik heb het idee dat zij als rashondenfokker mijn betoog heeft opgevat als aanklacht richting fokkers. Ik hoop dat de meesten hebben gezien dat dat duidelijk niet het geval is.

 

Mijn betoog is nadrukkelijk gericht aan mensen. Fokkers, eigenaars en al die anderen die met honden te maken maar niet de belangen van het dier op de eerste plaats hebben.

 

Daarin zit inderdaad een verantwoordelijkheid voor de rashondenwereld als instituut. Voor de rasverenigingen, de RvB, voor shows. Maar daarmee heb ik niet de schuld bij diezelfde rashondenwereld gelegd. Bovendien hoop ik dat nog veel duidelijker is hoe ik in mijn betoog over de commerciële fok en malafide broodfok denk die ik absoluut wel beschuldig.

 

Nogmaals, ik hoop dat dat de meesten al wel duidelijk was. Bij deze voor mensen die dat er misschien niet uit hebben gehaald.

honden page profiel KeesKees

honden foto van Kees

Upje.

honden page profiel Landseer ectLandseer ectgoedgekeurde fokker 3 doggies

honden foto van Landseer ect

Tja, de voors en tegens..

 

Ik ben er wel een beetje klaar mee.

 

Ik hoor wel wanneer ze de Landseer verbieden.

Dan nemen we wel een ander ras met een goedkeur stempel.

Kruis een Leonberger, Een Bonte Newfy,een landseer, en een Pyreneese berghond...en ik vind het allemaal prima..

Scheelt weer 3 "specifieke rassoorten''.

En ja, misschien dat ik dan geen echte klik met dat nieuwe ras heb...

 

Dan heb ik gewoon vette pech.

 

 

 

 

 

 

honden page profiel Diesel & Bumper Diesel & Bumper 3 doggies

honden foto van Diesel & Bumper

" Tja, de voors en tegens..

 

Ik ben er wel een beetje klaar mee.

 

Ik hoor wel wanneer ze de Landseer verbieden.

Dan nemen we wel een ander ras met een goedkeur stempel.

Kruis een Leonberger, Een Bonte Newfy,een landseer, en een Pyreneese berghond...en ik vind het allemaal prima..

Scheelt weer 3 "specifieke rassoorten''.

En ja, misschien dat ik dan geen echte klik met dat nieuwe ras heb...

 

Dan heb ik gewoon vette pech.

 

 

 

 

 

  "

 De landseer zal nog lang niet verboden zijn, voorbeeld; de nertsenfokkenrij, al jaren is er druk van veel kanten om de nertsenfokkerij te verbieden en nog steeds mag het. Dus de Landseer zal nog wel even blijven. :-D

honden page profiel AnneAnnegoedgekeurde fokker 3 doggies

honden foto van Anne

Verdiep je eens in de protocollen van de rasverenigingen van de rassen die je "verschrikkelijk" vindt.

 

Wordt "vrienden"lid of gewoon lid zonder hond en ga meepraten op de ledenvergaderingen, dan kun je een betere bijdrage leveren aan de positieve wijziging van een ras dan op het internet te gaan kiften.

 

De Nederlandse Mopsenvereniging heeft De Duitse vereniging gevolgd in het instellen van een zgn "belastingtest" waarbij je dus kunt zien dat verenigingen (nogmaals) écht wel bezig zijn met de gezondheid van hun geliefde ras. Je kunt er door de opmerking op het einde ook uit opmaken dat fokkers echt wél selecteren op gezondheid.

 

Zie protocol onderstaand. http://www.commedia-mopshond.nl/belastingstest

 

"Belastingtest

Het protocol luidt als volgt:

Ademhaling

Een onderzoek om ademhalings problemen op te sporen en uit te sluiten scoorde het hoogst in de fokkersbijeenkomst. Voorgeschreven onderzoek gericht op ademhaling heb ik bij Nederlandse hondenverenigingen niet kunnen vinden. In Duitsland echter is bij onder meer de Mopsenverenigingen een “Belastungstest” voorgeschreven voordat met de Mopsen mag worden gefokt; hiervoor bestaat een protocol van de VDH, de Duitse Raad van Beheer. Bij gebrek aan een Nederlandse verwijzing geef ik hieronder een vertaling van het protocol.

De test bestaat uit een onderzoek van hartritme en ademhalingsgeluiden voor en na een inspanning. Herstelt de Mops niet voldoende snel na de inspanning, dan is de betreffende Mops niet geslaagd voor de test. De hond moet voor dit onderzoek ten minste 12 maanden oud zijn.

 

De inspanningstest

De inspanningstest wordt afgenomen door een onafhankelijke dierenarts. De dierenarts beslist zelfstandig aan de hand van het beschikbare onderzoeksformulier, of de betreffende Mops voor de inspanningstest is geslaagd of niet.

Bij het niet slagen voor de eerste inspanningstest mag met de Mops een tweede poging worden gedaan binnen 6 maanden na de eerste test. Bij deze herkansing moet het onderzoeksformulier van de eerste test van deze Mops worden overhandigd. Slaagt de Mops ook niet voor de herkansing, dan is de Mops voorgoed afgewezen voor de fok. De eigenaar van de Mops kan tegen deze beslissing bezwaar maken. De kosten voor de bezwaarprocedure en het daarbij te verrichten onderzoek door een Universiteitskliniek komen ten laste van de eigenaar van de Mops.

De Mops wordt direct voor de inspanningstest door de dierenarts onderzocht (onder meer op hartritme en ademhalingsgeluiden in rust). Daarna moet de handler met zijn aangelijnde Mops met een zelfgekozen manier van lopen een vast aangegeven route van 1000 meter afleggen binnen maximaal 11 minuten.

Daarna wordt de Mops direct weer onderzocht door de dierenarts, en na 5 minuten rust en na 10 minuten rust nogmaals (hartritme en ademhalingsgeluiden). Na 10 minuten, doch maximaal na 15 minuten moeten het hart en de ademfrequentie genormaliseerd zijn om voor de inspanningstest te kunnen slagen.

De organisator kan dopingcontrole door middel van bloed- en urineonderzoek verlangen. Een positieve uitslag heeft tot gevolg dat de Mops als niet geslaagd voor de betreffende test wordt aangemerkt.

In de zomermaanden worden bij zeer warm of drukkend weer passende maatregelen getroffen om de gezondheid van de Mopsen niet in gevaar te brengen. Te allen tijde blijft echter de eigenaar van de Mops verantwoordelijk voor eventuele gezondheidsproblemen ten gevolge van de inspanningstest. Hij moet beoordelen of de Mops op dat moment aan een inspanningstest kan worden onderworpen.

De inspanningstest kan op evenementen van de vereniging georganiseerd worden.

Bij navraag bij de Duitse clubs bleek dat de meeste Mopsen slagen voor de test. Naar de indruk van de organisatoren komt dat omdat de fokkers zelf wel kunnen inschatten of hun Mops voor de test kan slagen, en dus ook kunnen besluiten om een Mops niet aan te melden voor de test, en dus met die Mops ook niet te gaan fokken."

 

honden page profiel Landseer ectLandseer ectgoedgekeurde fokker 3 doggies

honden foto van Landseer ect

Kijk.....

Da's ook een manier.

 

En er zullen wel genoeg argumenten zijn om te beweren dat dit niet de manier is.

Maar zeker een woordje als Universiteitskliniek', lijkt mij positief.

Een klein beetje kijken naar wat een hondenlichaam aan zou moeten kunnen.

Zwart, wit, klein, groot, flaporen of niet.!

Wat hoort een lichaam te kunnen.

 

Ik heb er niet zoveel verstand van, maar het lijkt mij een prima test voor bepaalde problemen.

Nee, niet alles natuurlijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

honden page profiel AnneAnnegoedgekeurde fokker 3 doggies

honden foto van Anne

"  

De landseer zal nog lang niet verboden zijn, voorbeeld; de nertsenfokkenrij, al jaren is er druk van veel kanten om de nertsenfokkerij te verbieden en nog steeds mag het. Dus de Landseer zal nog wel even blijven. :-D "

 

Wat denk je over die rel die destijds is ontstaan mbt het fokken van de Pitbull een niet erkende kruising. Dat zou ook verboden worden of is zelfs verboden, dat weet ik niet zeker meer.

 

Je ziet nog steeds Pitbulls hoor en ze worden nog steeds gefokt en ze lopen ook 9 van de 10x niet gemuilkorfd wat ook bij wet verplicht is gesteld.

 

Rassen worden niet verboden maar de rasverenigingen zijn er inmiddels wel van doordrongen, mede door de publieke opinie, dat het roer om moet en de rasstandaarden aangepast moeten worden wat bij diverse rassen ook al is gebeurd.

honden page profiel FrankFrank 3 doggies

honden foto van Frank

"  

Wat denk je over die rel die destijds is ontstaan mbt het fokken van de Pitbull een niet erkende kruising. Dat zou ook verboden worden of is zelfs verboden, dat weet ik niet zeker meer.

 

Je ziet nog steeds Pitbulls hoor en ze worden nog steeds gefokt en ze lopen ook 9 van de 10x niet gemuilkorfd wat ook bij wet verplicht is gesteld.

 

Rassen worden niet verboden maar de rasverenigingen zijn er inmiddels wel van doordrongen, mede door de publieke opinie, dat het roer om moet en de rasstandaarden aangepast moeten worden wat bij diverse rassen ook al is gebeurd. "

 

 
Ten eerste:

De Pitbull is zeker wel een ras als je het over de American Pit Bull Terrier (APBT) hebt, dit is echter geen FCI ras. Maar dat de FCI een ras niet erkent maakt het niet minder een ras. De FCI heeft niet het monopoly als het gaat om hondenrassen en standaarden.

De RAD, welke voorzag in het verbod op (FCI) stamboomloze honden die qua uiterlijk leken op een Pitbull-achtige is al jaren niet meer van kracht (gelukkig). Een muilkorfplicht is er in Nederland nog nooit geweest.


Dit is verder geen discussie voor dit topic, als je meer wilt weten over de APBT en de term pitbull-achtige nodig ik je uit je daarover te laten informeren in het Stafford en Pitbull topic hier op HP. De eerste post bevat al heel veel informatie.

 

Ontopic:

Gelukkig raken de rasverenigingen er inderdaad steeds meer van overtuigd. Het is jammer dat dat zo lang heeft moeten duren en ik maak mij nog altijd wel zorgen over veel hondenrassen in de internationale context, gezien het showcircuit wat toch een internationale affaire is.

honden page profiel Diesel & Bumper Diesel & Bumper 3 doggies

honden foto van Diesel & Bumper

Wat Anja beschrijft is een conditie test, en dat prima te trainen, een slechte conditie is niet een erfelijk gebrek. En de leeftijd van 1 jaar is erg jong, en, ademhalings problemen zijn een van de vele, en ook die kunnen ook latere leeftijd aan het licht komen. Het is goed dat er iets gedaan wordt, maar het gaat te langzaam.

honden page profiel AnneAnnegoedgekeurde fokker 3 doggies

honden foto van Anne

"  
  Ten eerste:
De Pitbull is zeker wel een ras als je het over de American Pit Bull Terrier (APBT) hebt, dit is echter geen FCI ras. Maar dat de FCI een ras niet erkent maakt het niet minder een ras. De FCI heeft niet het monopoly als het gaat om hondenrassen en standaarden. De RAD, welke voorzag in het verbod op (FCI) stamboomloze honden die qua uiterlijk leken op een Pitbull-achtige is al jaren niet meer van kracht (gelukkig). Een muilkorfplicht is er in Nederland nog nooit geweest.
Dit is verder geen discussie voor dit topic, als je meer wilt weten over de APBT en de term pitbull-achtige nodig ik je uit je daarover te laten informeren in het Stafford en Pitbull topic hier op HP. De eerste post bevat al heel veel informatie.
 
Ontopic:
Gelukkig raken de rasverenigingen er inderdaad steeds meer van overtuigd. Het is jammer dat dat zo lang heeft moeten duren en ik maak mij nog altijd wel zorgen over veel hondenrassen in de internationale context, gezien het showcircuit wat toch een internationale affaire is. "

 

In België en andere landen is wel degelijk een muilkorfplicht en er zijn landen waar de pittbull niet meer gefokt of ingevoerd mag worden.

 

Maar daar ging het niet over, het was een voorbeeld zoals de Franse Bull en de Mops steeds als voorbeeld genoemd werden.

 

 

Ik ben niet geïnteresseerd in die rassen, heb al genoeg studie aan mijn eigen ras.

 

honden page profiel Landseer ectLandseer ectgoedgekeurde fokker 3 doggies

honden foto van Landseer ect

" Het is goed dat er iets gedaan wordt, maar het gaat te langzaam. "

 100 jaar fokkerij.....

Daar gaan minimaal 5.......10 generaties overheen voordat je dat weer een beetje op de rit hebt denk ik.

Dus over een jaar of 20 zal het langzaam gaan veranderen.

Zijn het niet de honden.?

Dan hopelijk de kijk van ons apen op rashonden.

 

De aller aller aller slechte reden om een ras als bv de landseer te laten bestaan is omdat ik er een klik mee heb.

Die klik maakt blind.

Zo zie ik het.

Stel dat ze bijna allemaal op 5 of 6 jarige leeftijd overlijden aan hartfalen.(is niet zo, maar als voorbeeld)

80% kans op zo'n overlijden.

Dan kan ik een klik hebben van hier tot Timboektoe.

Maar dan is het klaar, over en uit.

"ja maar ze zijn zo lief, aardig, leuk, grappig,eigenwijs.".

Ja, en de rest van de honden zijn dat niet.?

Het gaat dus enkel en alleen om die klik.

Dan heb ik gewoon hele vette pech gehad met m'n klik.

Geen hond meer voor mij, of een ander ras.

 

Als er dan deskundige zijn die erachter komen om er nog 4 of 5 rassen doorheen te gooien om een beter dna te krijgen.?, doen.

Dus die 5 rassen , brengen we terug naar 1 ras, met een mega brede gene poel

 

En nee,niet beter als dat ze dan super gezond worden.

Elke dier kan ziek worden.

Elk dier kan vroegtijdig overlijden.

Dat hoort bij de natuur.

Enkel.....dan wel door toeval.

Gewoon het verkeerde lot uit de lotterij,pech.jammer.

 

Maar niet omdat overgroot opa op kleinkind is gezet omdat wij geen zwarte spikkels in de staart willen hebben......

Tja. omdat ik als baasje geen klik heb met honden met zwarte spikkels.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

honden page profiel FrankFrank 3 doggies

honden foto van Frank

"  

In België en andere landen is wel degelijk een muilkorfplicht

[...]
Ik ben niet geïnteresseerd in die rassen

  "

 In Belgie is er geen muilkorfplicht voor Pitbull-achtigen. Hoe kom je daar nu bij?
En als je er niet in geinteresseerd bent, waarom begin je er dan over? Zeker als je pertinente onwaarheden verspreid maar in dit zelfde topic anderen ervan beschuldigd dat ze niet weten waar ze het over hebben?

Ik wil geen ruzie maken of iets dergelijks maar moeten we nu echt op zo'n manier communiceren? Ik hoop oprecht dat dat anders kan. Jij hoeft je toch niet aangevallen te voelen omdat er kritiek is over de stand van zaken en gang van zaken in de rashondenwereld? De Raad van Beheer erkent nota bene zelf dat er veel dingen verkeerd zijn gegaan in het verleden en dat er nog steeds dingen verkeerd gaan. Dat besef is het begin van verandering. Maar dan mag daar toch nog altijd op gewezen worden?

En ik ben de eertse die daarbij ook naar "mijn eigen ras" wijst hoor. Zowel bij de Amerikaanse Staffords als bij de Amrikaanse Cockers zijn misstanden te benoemen. En zo kan ik ook fokkers noemen die er echt heel hard aan werken dat te voorkomen of te verhelpen. Maar dat betekent niet dat daarom die misstanden niet bestaan of niet benoemd mogen of moeten worden.

Zo zie ik dat althans. Ik hoop dat jij daar ook zo over denkt.

honden page profiel Diesel & Bumper Diesel & Bumper 3 doggies

honden foto van Diesel & Bumper

Dat de verandering 10 tallen jaren nou moeten duren ben ik het niet mee eens, en als de verandering moet beginnen met een conditie test, vraag ik mij af "waar zijn wij in hemelsnaam mee bezig?" Wij hebben het over erfelijke gebreken, die door lijnenteelt ( is inteelt) zeer versterkt worden. Het accepteren dat de Landsheer op 6 jarige zal sterven aan hartfalen is een onderdeel van het probleem, fokkers hebben al jaren de erfelijke afwijkingen als een vervelende bijkomstigheid geaccepteerd, en dit ook aan hun pupkopers als zodanig verkocht. Er zijn meerdere honden eigenaren, net als Landseer, die ontdanks de kennis dat een hond mogelijk een erfelijke afwijking heeft, toch zo'n hond aanschaft. Ook dit vertraagd het oplossen van de inteelt fokkerij. Echter, de meeste mensen zijn er niet van bewust dat de pup mogelijk erfelijke afwijkingen heeft, en is dat raar?, kijk nu even naar het radar filmpje, naar de man van de Hollandse Bullenclub.....

pagina 7 van 14 12 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14
De HondenPage maakt gebruik van cookies. Dit zorgt er voor dat onze website voor jou als bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken en advertenties.info / verbergen en toestaan
^