Radar over verbod op t fokken met bepaalde rashonden

plaats een nieuw onderwerp in het hondenforum meest recente onderwerpen in het hondenforum

honden page profiel moosmoos 3 doggies

honden foto van moos

"  

Dit lees ik als het goedpraten van het fokken met het HD gen omdat er anders niets overblijft om te fokken.
Dus dan maar met zieke honden fokken. "

 Inderdaad, je kan het zogenaamd staven met onderzoeken, het resultaat blijft hetzelfde. Willen bijven voldoen aan de "maatstaven en eisen"...

 

Ik heb nog geen reactie gekregen op de vraag, waarom niet niet beantwoorden aan de "eisen", immers jullie fokkers, fokken niet voor het geld maar voor de gezondheid en de liefde voor de hond. 

honden page profiel XtineXtinegoedgekeurde fokker 3 doggies

honden foto van Xtine

"  

Dit lees ik als het goedpraten van het fokken met het HD gen omdat er anders niets overblijft om te fokken.
Dus dan maar met zieke honden fokken. "

 

Omdat een hond, of mens, drager is van een gen, zijn deze niet ziek.

Elke hond en elk mens, ook jij, bent drager van mogelijke erfelijke aandoeningen.

 

Dat zit nu eenmaal in elk levend wezen in.

 

Het zijn de combinaties van genen die een zieke hond, of een zieke persoon kunnen geven.

 

Belangrijk is om door eventueel DNA onderzoek de correcte info te hebben om correcte combinaties te maken.

 

Er is een immens verschil tussen dragers en leiders genetisch gesproken.

 

 

honden page profiel moosmoos 3 doggies

honden foto van moos

"  
Omdat een hond, of mens, drager is van een gen, zijn deze niet ziek.
Elke hond en elk mens, ook jij, bent drager van mogelijke erfelijke aandoeningen.
 
Dat zit nu eenmaal in elk levend wezen in.
 
Het zijn de combinaties van genen die een zieke hond, of een zieke persoon kunnen geven.
 
Belangrijk is om door eventueel DNA onderzoek de correcte info te hebben om correcte combinaties te maken.
 
Er is een immens verschil tussen dragers en leiders genetisch gesproken.
 
  "

 Een drager geeft toch een verhoogde kans? Twee dragers....

 

Correct DNA-onderzoek? Wat betekent dat inhoudelijk? 

 

Nogmaals, genetica is nog een erg onbekend terrein voor deskundigen...

 

Laten de fokkers, ondanks alle goed bedoelende, zich niet als deskundigen op het gebied van genetica beroepen. 

 

Veel rashonden, toch zo bepaald, blijken immers toch erg ongezond.

honden page profiel XtineXtinegoedgekeurde fokker 3 doggies

honden foto van Xtine

"  Een drager geeft toch een verhoogde kans? Twee dragers....
 
Correct DNA-onderzoek? Wat betekent dat inhoudelijk? 
 
Nogmaals, genetica is nog een erg onbekend terrein voor deskundigen...
 
Laten de fokkers, ondanks alle goed bedoelende, zich niet als deskundigen op het gebied van genetica beroepen. 
 
Veel rashonden, toch zo bepaald, blijken immers toch erg ongezond. "

 

Nu ben je toch even compleet mis.

Fokkers moeten en zijn op vele vlakken deskundiger in genetica dan je denkt.

 

honden page profiel XtineXtinegoedgekeurde fokker 3 doggies

honden foto van Xtine


 
Veel rashonden, toch zo bepaald, blijken immers toch erg ongezond. "

 

Veel kruisingen, toch zo bepaald, blijken immers toch erg ongezond.

 

 

P.S.

indien je had geschreven:

Vele honden, toch zo bepaald, blijken immers toch erg ongezond.

 

dan was ik akkoord met je geweest.

 

honden page profiel moosmoos 3 doggies

honden foto van moos

"  
Nu ben je toch even compleet mis.
Fokkers moeten en zijn op vele vlakken deskundiger in genetica dan je denkt.
  "

 Dat durf ik te betwijfelen. Een universitaire studie, met specialisaties?

 

Neemt niet weg dat je je best doet .

honden page profiel moosmoos 3 doggies

honden foto van moos

"  
Veel kruisingen, toch zo bepaald, blijken immers toch erg ongezond.
 
 
P.S.
indien je had geschreven:
Vele honden, toch zo bepaald, blijken immers toch erg ongezond.
 
dan was ik akkoord met je geweest.
  "

 Inkruisen bij rashonden die niet gezond zijn, een ander verhaal...  Daar ging mijn post over. Jammer dat je daar niet op reageert.

 

 

Je blijft maar verdedigen, jammer!

honden page profiel XtineXtinegoedgekeurde fokker 3 doggies

honden foto van Xtine

"  Inkruisen bij rashonden die niet gezond zijn, een ander verhaal...  Daar ging mijn post over. Jammer dat je daar niet op reageert.
 
 
Je blijft maar verdedigen, jammer! "

 En jij blijft maar aanvallen, jammer.

honden page profiel Diesel & Bumper Diesel & Bumper 3 doggies

honden foto van Diesel & Bumper


Fokkers zetten honden op een strikt voer en bewegingsregieme, dat maakt dat de honden die het HD gen hebben onopgemerkt blijven. Het is dus niet zo dat er geen verschil is in het ontwikkelen van HD bij een hond waar het gen aangetoond is en een hond zonder het gen.
Fokkers hebben dit onderzoek mijns inziens aangegrepen om aan te tonen dat een hond met HD "eigen schuld" is.

Hier een stukje van het onderzoek.

Theoretisch zou het moq€ iik ziin hond€n van kwetsbare
ra$en op te lêten groeien ondeí miieuomstandigheden
die het tot liting komen van HD en ED bevoÍderen, om zo de
genotypis.h€ liders te vinden. We zulen echteÍ meer geneigd
zijn omjonge honden van HD en ED gevoeligeíassen grootte
brengen met een optimale kwa iteit en kwantiteit van voeding,
en m€t beperkte beweging, om niet het Íisico te lopen dat we
de ontwlkkelinq van skel€tstoornissen íimu eren. Het gevolg
daarvan is dat de genotypen van HD en ED onopgemerkt bllj
ven ln de populatie, en pas naar voren komen in eên volgende
generatie, a s nakomelingenvan fenotypis.h vrre hondenonder
minder gunstige omÍandigheden worden grootgebracht. Om
te voorkomen de genen voor H D en ED in de popu latie versp reid
raken, dienen de fokdieÍen nauwgezet op HD en ED onderzocht
te woÍden, met de meest moderne te(hnieken.


Dit laatste gebeurt dus na 12 jaar nog steeds niet.

honden page profiel XtineXtinegoedgekeurde fokker 3 doggies

honden foto van Xtine

"  Dat durf ik te betwijfelen. Een universitaire studie, met specialisaties?
 
Neemt niet weg dat je je best doet . "

 

Studies genetica, erfelijkheidsleer, ja.

wel niet universitair.

 

Blaise (Gast)

Moos, je vroeg of ik fokker ben.....NEE, ben ik niet. Ik zou niet eens een pupje af kunnen staan.

Het is ook gecompliceerd en soms zelfs tegenstrijdig. Ik ga er verder niet op door, gaf alleen mijn zienswijze.

honden page profiel Diesel & Bumper Diesel & Bumper 3 doggies

honden foto van Diesel & Bumper

Geen ruziemaken mensen, even iedereen weer on topic, het gaat over de stichting Dier en recht welke een proces wil aanspannen om de fok van de Franse Bulldog te verbieden.
Ja??, duidelijk :-D

Blaise (Gast)

Ik heb een hond met HD gehad en de hond is er oud mee geworden zonder klachten! Heb wel heel goed mijn best mee gedaan. Een allergrootste schat was het, lde leukste en intelligentste hond ooit....had deze hond niet mogen bestaan??? Begrijp je hoe gecompliceerd dit onderwerp is???

honden page profiel AnneAnnegoedgekeurde fokker 3 doggies

honden foto van Anne

Ik weet niet of je ervaring als fokker hebt moos maar ik ben het met Xtine eens dat je met deze gedachte toch de plank mis slaat.

 

Het is nl zo dat je als je 2 rassen gaat kruisen je de problemen van beide rassen gaat verzamelen in het eindproduct, de kruising pups.

 

Er zijn bij rassen heel veel problemen die sluimerend aanwezig zijn maar niet tot uiting komen, het zgn dragerschap, maar die kunnen juist door te kruisen  naar boven komen. Dat zie je dus inmiddels aan de Labradoodle's.

 

Dat is in studies naar lijnteelt en outcross ook als zodanig geconstateerd.

 

Uiterlijke kenmerken zijn gewoon een ander verhaal, of je daar gevoelsmatig nu in mee wilt of niet, die worden in stand gehouden door mensen die die uiterlijke kenmerken graag zien bij een ras, of niet-liefhebbers dat nu mooi, leuk, fijn of afkeuren of niet.

 

Maar de ziekten die genetisch aanwezig zijn en die een nog veel groter probleem vormen zijn een nog veel grotere uitdaging om tegen te strijden.

 

Kijk maar eens op de webpage van het van Haeringen lab dan kun je zien waar inmiddels DNA testen voor zijn maar geloof me, das nog maar een fractie van wat je aan DNA afwijkingen in een ras kunt tegen komen en wat nog niet via DNA te onderzoeken is.

 

https://www.vhlgenetics.com/Webshop/Dieren/Hond/tabid/256/catid/6/language/nl-NL/Default.aspx

 

En natuurlijk worden wij fokkers op een gegeven moment defensief das niet zo moeilijk te begrijpen toch?

 

Alle kritiek komt van niet-fokkers die niet weten hoe moeilijk het fokken is en er blijkbaar nogal simpel over denken. Je kruist kortsnuit ras X met langsnuit ras Y en het ademhalingsprobleem wat bij sommige kortsnuiten aan de orde is is volgens hen opgelost.

 

Nou, zo simpel ligt het helaas niet. Genetisch gezien kun je een terugslag krijgen van MEER dan 100 generaties.  En dan nog, wat dacht je dan van de rest? Welke rest? Ja, de vermenging van DNA materiaal wat afwijkingen in beide rassen brengt en waar ik in dit stuk ook probeer uit te leggen.

 

Het is bovendien niet alleen de korte snuit die problemen bij sommigen kan veroorzaken, de grootste oorzaak ligt in het te nauwe strottenhoofd waardoor de luchtpijp te nauw is en als je dat niet weet weg te fokken heb je aan die lange neus ook niks.

 

Goede kortsnuit fokkers laten hun fokdieren inmiddels al röntgenen om te kijken of ze een te nauw strottenhoofd hebben en fokken dan vervolgens NIET met die dieren.

 

We moeten echter keer op keer hetzelfde vertellen omdat mensen het nog steeds niet willen of eenvoudigweg niet kunnen begrijpen omdat ze wetenschappelijk/medisch zich niet in de materie verdiept hebben, ze niets van genetica weten en die dus blijven volharden in hun beschuldigingen aan het adres van de fokkers als doen ze het niet goed en rotzooien ze maar wat aan want dat zie je toch aan de honden? Ja, aan veel honden wel maar zijn die honden dan van goede fokkers of komen ze uit het stamboomloze rommel circuit? Goede fokkers strijden ook tegen het rommelcircuit omdat ze zien wat die doen met hun ras en ze zijn het beu om aangesproken te worden op afwijkingen die statistisch naar voren komen waar ze totaal geen vat op hebben omdat er geen gesplitst onderzoek gedaan wordt naar waar het nu werkelijk vandaan komt. Inmiddels is daar een kort durend onderzoek naar gedaan waaruit naar voren lijkt te komen dat de meesten die in de DA praktijk komen inderdaad uit dat stamboomloze circuit komen maar dat onderzoek wat te kort om een betrouwbaar beeld te geven. Vandaar dat ik hier pas de aankondiging heb laten zien van een meerjaren onderzoek waar men in 2015 mee wil gaan starten. Deskundigen en overheid willen nu ook weten waar de problemen werkelijk vandaan komen.

 

Van de andere kant hebben de mensen die niet fokken maar wel goed zijn in kritiek leveren en wijzen de fokkers wel nodig want ze willen klaarblijkelijk wél graag een hond ondanks alle risico's die dat met zich meebrengt. Kopen die bij goede fokkers honden met stamboom nadat ze zich heel goed georiënteerd hebben bij diverse fokkers en misschien ook bij de rasvereniging? Incidenteel.

 

Mijns inziens moet je de fokkers die het goed willen doen toch koesteren en een beetje dankbaar zijn dat ze zich, ondanks alle kritiek en problemen die ze op hun pad tegen kunnen komen, toch nog met alles wat ze hebben in blijven zetten voor de verbetering van de gezondheid hun specifieke ras.

 

Opbouwende kritiek is altijd goed maar mensen die alleen maar kritiek kunnen leveren dat iets niet goed is of ze iets niet goed vinden vanuit hun overtuiging en vervolgens niet met op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde suggesties komen en/of deskundig zijn door studie of ervaring zijn de beste stuurlui die aan wal staan en in principe hebben die geen toegevoegde waarde.

 

Maar desalniettemin blijven wij geduldig uitleggen hoe het zit op forums en blijven wij ons inzetten om mensen via wetenschappelijke publicaties wat wijzer te maken in de hoop dat als ze weer een hond willen gaan kopen ze zich eens goed gaan inlezen in de problematiek van dat ras zodat ze weten waar ze bij aankoop op moeten letten, naar welke uitslagen ze moeten vragen en wat goede scores zijn waar die uitslagen aan moeten voldoen zodat ze het fokkers kaf onder het fokkerskoren weten te scheiden én de moeite nemen om contact op te nemen met de rasvereniging en diverse fokkers gaan bezoeken die volgens de richtlijnen van gezondheid van die rasvereniging fokken. Alleen dan heb je de meeste kans op een fijne gezonde huisvriend.

 

Ik heb in mijn vragenlijst voor potentiële pupkopers een vraag staan of ze op de hoogte zijn van de erfelijke afwijkingen die in mijn ras de Zwitserse Witte herder kunnen spelen, of ze zich in de rasbeschrijving hebben verdiept.

 

1 van de potentiële pupkopers had opgeschreven: Nee, daar heb ik de dierenarts voor.

 

 

Tsja, ik moest er bijna om lachen..................

 

Om even terug te komen op die wasmachines, als ik bij Miele een wasmachine koop weet ik dat ik meer kans heb op een goede machine met een goede levensduur dan dat ik een Candy koop.

Maar om terug te komen op het garantie verhaal mbt de gewrichten en "geweld" van buitenaf, in de garantie bepalingen van de wasmachine staat ook dat bij oneigenlijk gebruik en ander gebruik dan aangegeven vervalt de garantie. Als de fabrikant dat dan aan de slijtage van de onderdelen kan zien en kan aantonen dat men niet goed met de wasmachine is omgegaan zul je zelf de kosten van de reparatie moeten betalen.

honden page profiel Diesel & Bumper Diesel & Bumper 3 doggies

honden foto van Diesel & Bumper

Maar mevr. Hooymans, wat heeft u tot nu toe uitgelegd?

Dat er bij de mopsen in Duitsland een conditie test gedaan wordt, dat de stichting Recht voor rashonden veel informatie heeft, en het laatste, de DNA test
En dat er al jaren met honden welke mogelijk HD dna hebben word gefokt.
En wie zegt dat alleen niet fokkers hier reageren?

honden page profiel AnneAnnegoedgekeurde fokker 3 doggies

honden foto van Anne

Ik wist dat mensen het DNA onderzoek totaal uit zijn verband zouden rukken. Ik geloof dat ik heel duidelijk aangetoond heb dat HD en ED te voorkomen zijn en dat de "gebruiker" van de hond daar een grotere rol in speelt dan voorheen werd aangenomen.

 

Als mensen daar niet in mee willen en die verantwoording niet willen of kunnen dragen moeten ze geen pup nemen maar een volwassen hond die helemaal geröntgend is en klinisch vrij is.

 

De DNA testen zijn juist in het leven geroepen om ziekten die in het DNA vast liggen sluimerend te houden zodat dieren de aanleg wel dragen maar de ziekte klinisch niet tot uiting komt.

 

HD en ED aanleg kan aanwezig zijn maar nogmaals:

 

Een DNA vrij bevonden hond kan door slecht gebruik en te hoogwaardige voeding WEL DEGELIJK HD en ED in optima forma, dus zware HD krijgen!

 

Een hond die middels DNA drager is van het gen kan door een goed bewegingsschema en goede voeding tijdens het eerste levensjaar klinisch totaal vrij blijven.

 

Dat is toch de bedoeling?

 

Dat fokker en eigenaar samen werken om de hond zo gezond mogelijk te houden?

 

Of kopen jullie die bekende wasmachine en ga je er spijkerbroeken in stonewashen?

 

Daar zal de fabrikant het niet mee eens zijn als je dan later komt dat er stukken zijn.

 

 

Jullie moeten wel realistisch blijven mensen en niet alleen maar gesloten blijven om te kunnen blijven bekritiseren.

 

 

En nee, wij zijn geen universitair opgeleidde wetenschappers maar ik heb zelf Kynologische Kennis I gedaan en naast mij zat mijn eigen dierenarts die Rhodesian Ridgeback's wilde gaan fokken en die ook de KKI opleiding moest doen, ze kreeg wel vrijstelling voor een onderdeel omdat ze dierenarts is maar verder moest ze gewoon mee in die molen.

 

Mijn dierenarts zei laatst (met een lach) tegen mij omdat ik als ik iets heb met een hond ik hem altijd eerst vertel wat ik denk dat het is en als hij dan iets anders zegt hij alle zeilen bij moet zetten om mij te overtuigen van zijn gelijk: Fokkers zijn een pain in the ass voor dierenartsen omdat ze te veel weten!

 

Ervaren fokkers lezen alles wat los en vast zit op wetenschappelijk gebied en houden de laatste ontwikkelingen in de gaten. Volgen lezingen, dag durende seminars en discussiëren met andere ervaren fokkers op forums, shows en vergaderingen van rasverenigingen. Daarnaast worden ze bijgestaan door de wetenschappers die in de problematiek gespecialiseerd zijn waar ze door de lange tijd dat ze er al komen vaak op first name basis zijn.

 

Ik heb 4 gespecialiseerde dierenartsen waar ik altijd heen ga en waar ik met vragen terecht kan.

1 vooraanstaande oogspecialiste in België, 1 orthopeed in Nederland voor de HD, ED en andere skelet gerelateerde foto's en de Belgische DA die voor mij de slokdarmonderzoeken doet bij de pups en die ik met de entingen en doorsnee niet specialistische zaken belast én de bekende Nederlandse DA die gespecialiseerd is in de vruchtbaarheid en geboorte waar ik heen ga voor de progesteron bepalingen om het juiste dektijdstip te bepalen.

 

Een goede en ervaren fokker kan een aardige discussie voeren met een dierenarts hoor!

 

 

honden page profiel AnneAnnegoedgekeurde fokker 3 doggies

honden foto van Anne

Verder vraag ik me af of het geen tijd wordt om dit onderwerp op slot te zetten want we blijven compleet in herhaling vallen en sommige mensen blijven gewoon halsstarrig en willen het goede in goede fokkers niet aannemen.

 

Ik zie dan het nut niet meer van de discussie want alle antwoorden zijn al gegeven en onderbouwd met verwijzingen en linken.

 

 

Blaise (Gast)

Ik geloof niet dat je met fokkers dit als persoonlijk moet opvatten Anja. Er zijn goede fokkers maar helaas ook onverantwoordelijke die wel degelijk onnodig risico's nemen. Het onderwerp is veel complexer en kan zelfsijnlijk zijn, afhankelijk van ervaringen die mensen gehad hebben. Het is mijn inziens TE complex. 

honden page profiel Diesel & Bumper Diesel & Bumper 3 doggies

honden foto van Diesel & Bumper

U bent hebt zelf deze discussie aangezwengeld, nadat het al een poosje stil was, en nu roept u notabene om een slot??
En mevrouw Hooyman, hoe kan je met alle kennis, ervaring, dierenarten, DNA testen de Franse Bulldog gezond maken? Niet, en omdat er anders geen dieren over blijven om mee te fokken, gaan we door met fokken met zieke dieren.
Ik hoop dat de stichting dier en recht iets teweeg brengt en ik ben blij dat zij opkomen voor onze honden. Als wij dit overlaten aan rasverenigingen e.d. kan dat idd wel eens jaaaaren duren.

Blaise (Gast)

Ik vind de Franse Bulldog een schitterende hond.....

honden page profiel KeesKeesgoedgekeurde fokker

honden foto van Kees

" Verder vraag ik me af of het geen tijd wordt om dit onderwerp op slot te zetten want we blijven compleet in herhaling vallen en sommige mensen blijven gewoon halsstarrig en willen het goede in goede fokkers niet aannemen.
 
Ik zie dan het nut niet meer van de discussie want alle antwoorden zijn al gegeven en onderbouwd met verwijzingen en linken.
 
  "

 Ik zie geen noodzaak om het topic op slot te zetten. Als je niets meer er aan toe te voegen hebt stop je gewoon met reageren. In ieder geval heel erg bedankt voor je bijdrage, ik heb hier weer een boel geleerd.

Anoniem (Gast)

nou mevr Hooymans, niet iedere fokker is het zelfde hoor.

En terecht dat een fokker verstand van zake moet hebben, de fokker van de leuke labradoodle is echt zo ver gegaan dat zij de diagnose in twijfel trok, en de raad van de endocrinoloog niet opvolgde, die zij je moet de ouders uit de fok halen.. maar daar reageert u niet op.

Is dat wat fokkers altijd doen? de fokker van de leuke labradoodle probeerde de schuld echt bij de baasjes te leggen, en niet bij zich zelf, het was verkeerd voer, hij was teveel medicijnen, het was chusing, algeheel nierfalen. Alles behalve addison,want dan zou de hond in de ljst moeten met zieke honden. En dat wil de fokker niet. Ben erg benieuwd of u vind dat die baasjes dan enig schuld treft.

 

Oja die hond heeft ruim 150 broertjes en zusjes noem je dat geen broodfok?? lees 1500 euro x 150 = heeeeeeeeeel veel geld.

honden page profiel Diesel & Bumper Diesel & Bumper 3 doggies

honden foto van Diesel & Bumper

"  Ik zie geen noodzaak om het topic op slot te zetten. Als je niets meer er aan toe te voegen hebt stop je gewoon met reageren. In ieder geval heel erg bedankt voor je bijdrage, ik heb hier weer een boel geleerd. "

 Ik heb er ook veel van geleerd Kees. ;-)

honden page profiel Willemijn _ baasje van Bams _ en OginWillemijn _ baasje van Bams _ en Ogin 3 doggies

honden foto van Willemijn _ baasje van Bams _ en Ogin

"  

Toch niet helemaal.Voorbeeldje.Iemand met osteoporose, kan heel gemakkelijk zijn botten breken.Toch wil dit niet zeggen dat iemand zonder osteoporose nooit een bot kan breken. Niet zo snel, maar toch kan iedereen een bot breken.Zo moet je het eigenlijk vergelijken. "

 
geen vergelijking, iemand zonder osteoporose kan tuurlijk een bot breken, maar niet zomaar, er is dan een ongeluk in het spel, en met osteoporose is het breken van een bot al voldoende om verkeerd van de stoep af te stappen.

honden page profiel Willemijn _ baasje van Bams _ en OginWillemijn _ baasje van Bams _ en Ogin 3 doggies

honden foto van Willemijn _ baasje van Bams _ en Ogin

niet doen, op slot zetten zou jammer zijn, een discussie hierover daar leert men van, en men hoef niet overal het mee eens te zijn... ik steek er ook wat van op... en dat geld voor iedereen.

onderbouwen daar hoef je het niet mee eens te zijn, en op slot zetten, niet doen, men leert hier ook van.

honden page profiel KeesKeesgoedgekeurde fokker

honden foto van Kees

Ik zet m ook niet op slot hoor, nergens voor nodig.

honden page profiel Willemijn _ baasje van Bams _ en OginWillemijn _ baasje van Bams _ en Ogin 3 doggies

honden foto van Willemijn _ baasje van Bams _ en Ogin

fijn Kees.... vind ik ook niet nodig, ik volg het al een hele tijd, niet zo gereageerd, maar ik volg wel en een discussie hierover alleen maar goed. daar leert men van.

als men het ergens niet mee eens is niet direkt zeggen gooi er maar een slot op, of je reageer niet meer, of je gaat mee in de discussie met respect.

honden page profiel KeesKeesgoedgekeurde fokker

honden foto van Kees

Dat vind ik ook. 

 

Daarbij kunnen er altijd nog weer nieuwe mensen met nieuwe inzichten komen. 

honden page profiel XtineXtinegoedgekeurde fokker 3 doggies

honden foto van Xtine

"  


geen vergelijking, iemand zonder osteoporose kan tuurlijk een bot breken, maar niet zomaar, er is dan een ongeluk in het spel, en met osteoporose is het breken van een bot al voldoende om verkeerd van de stoep af te stappen. "

 

Dat is nu net wat ik wil aantonen.

Ik test mijn honden op patella luxatie en fok enkel met 0/0

Maar ik kan niet garanderen dat mijn pups nooit patella luxatie zullen krijgen. Het kan door trauma gebeuren.

Maar toch kan je dan een schadeclaim krijgen omdat de hond bvb moet geopereerd worden aan patella luxatie.

En zo dus ook met andere zaken.

honden page profiel Willemijn _ baasje van Bams _ en OginWillemijn _ baasje van Bams _ en Ogin 3 doggies

honden foto van Willemijn _ baasje van Bams _ en Ogin

"  

Dat is nu net wat ik wil aantonen.Ik test mijn honden op patella luxatie en fok enkel met 0/0

Maar ik kan niet garanderen dat mijn pups nooit patella luxatie zullen krijgen. Het kan door trauma gebeuren.Maar toch kan je dan een schadeclaim krijgen omdat de hond bvb moet geopereerd worden aan patella luxatie.En zo dus ook met andere zaken. "

 ik begrijp jou volledig hoor, en ben het zeker met je eens, alleen die vergelijking met Osteoporose , dat kan namelijk geconstateerd worden, is een botziekte.
en dat zit niet alleen in de heupen of knieen. maar door het hele skelet.

maar jouw insteek, begrijp ik volledig.

pagina 12 van 14 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14
De HondenPage maakt gebruik van cookies. Dit zorgt er voor dat onze website voor jou als bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken en advertenties.info / verbergen en toestaan
^