Chow chow

Chow chow

Rasgroep van de Chow chow

De Chow chow behoort tot de Rasgroep "Spitsen en oertypes"

Geschiedenis van de Chow chow

Chow chow

Tot op het heden is het raadsel van de Chow Chow zijn herkomst wetenschappelijk nog niet opgelost. Het ras zou immers 3000 tot 4000 jaar oud zijn. Een enkeling durft ,wat iets meer dan de start van de oosterse jaarteling is ;tot of over 5000 jaar zeggen. Een ding is echter zeker het is bij deze een echt oertype. Hij stamt in geen geval van Tibetaanse Mastiff (Do-Khyi) af die somigen beweren ,hoewel het omgekeerde meer mogelijk is of zou kunnen zijn en ook hoort hij niet in Tibet thuis. Verschillende theorieen zijn naar voren gebracht nadat de eerste Chow Chow in Europa opdook en door zijn bijzondere verschijning de aandacht trok. Wij willen ons hier tot de theorie beperken die het meest waarschijnlijk lijkt. Het unieke kenmerk van de Chow Chow is zijn donkerblauwe tong en gehele mondholte ,die nauwelijks op een enige kruising met een ander ras lijkt te duiden. Veel eerder wijst dit er op dat hijzelf tot een oerras behoort en wellicht de voorvader zou kunnen zijn van de Poolhondrassen zoals de Samojeed ,de Eskimohonden ,de Noorse Elkhond ,de Keeshond en de Dwergkees. Al deze honderassen beantwoorden aan eenzelfde type. Ook wijst veel er op dat zelfs de naam Chow Chow niet juist is ,daar hij niets met het ras te maken heeft. Chow Chow betekent zoveel als 'eetbaar' of 'allerlei rommel'. Het woord stamt uit het Pidgin ,Engelse kapiteins van zeilschepen gebruik(t)en het voor alle zeldzaamheden en curiositeiten die zij uit het verre oosten invoerden. Ook de eerste Chow Chow werd daar vandaan meegebracht en wel uit het district Kanton. Het is niet ondenkbaar dat het ongeoefende oor van de Europeaan het Chinese woord Chao Chao met Chow Chow verwarde. De klank is zo eender. Chao Chao betekent zoiets als 'alles zien' ,dus waakzaam ,zeer schrander ,zeer handig zijn. Dat zou betekenen ,dat het een bekwame waak/jachthond betreft. Hoewel hij in china en mogelijke buurlanden op het menu stond en tevens ook als bondleverancier diende ,was en is hij ongetwijfeld een jachthond geweest , en zelfs een zeer begaafde. Daar hij niet alleen met de neus jaagt maar ook met behulp van de ogen die lijken bij de Chow Chow sterker ontwikkeld te zijn dan bij andere honderasssen ;met uitzondering van Windhonden dan. Dus was de Chow Chow oorspronkelijk een jachthond en werd hij ook als zodanig gefokt ,het is weinig waarschijnlijk dat het de Chinezen zijn geweest die zich met dit fokken zouden hebben beziggehouden. De Chinezen waren voortreffelijke landbouwers maar muntten nooit uit als fokkers van dieren. Hoewel daartegen de geheel met het dier samenlevende normen. Ook de uiterlijke verschijning van de Chow Chow en zijn arktisch voor komen ,past weinig bij de het land verbouwende en handenarbeid verrichtende China. Dat werpt de vraag op of hij wellicht niet thuis hoorde bij of over de Chinese grens levende Nomadische volksstamen die met China een regelmatig handelsverkeer onderhielden. Dit omdat alle in het noordelijk deel van Azie levende volksstammen honderassen hielden van de pool-,spits-,kees- en oer-type's met onderhanden Samojeden ,Husky's ,Laika's ,arktische keeshondentype's enz.. Hierbij gaat de eerste gedachten in de eerste plaats uit naar de volksstammen van Mongoolië en Mantsjoerijë die in de politieke geschiedenis van het Chinese Rijk tijdelijk de rol van de veroveraars hebben gespeeld. Verder zou hij er ook bekend gestaan hebben als de tartarenhond een siberiese stam of proviencie van het modern rusland. Maar de Chow Chow onderscheid zich in essentiele kenmerken van al deze rassen door de diepe donkerblauwe tong ,steile achterhand en effen kleur van de vacht ;buiten het zuiver wit van de samojeed dat toch ,maar zelden voorkomt bij hen. Deze kenmerken van de Chow Chow komen in geheel Oost Azie slechts eenmaal voor en zijn volkomen fokzuiver. Daar komt bij dat men elders ook met de uitgesproken karaktereigenschappen van de Chow Chow vergelijkbare trekken aantreft. De volstrekte fokzuiverheid van de eerste Chow Chow inporten in Europa duidt erop ,dat men hier te maken heeft met een meesterlijke beheersing van de fokkunst evenals met een geografische afgeslotenheid van het gebied waarin het ras ontstond. Onderwerpen wij geheel Noord Azie aan diepgaand onderzoek ,betreffende de unieke raskenmerken van de Chow Chow. Moeten we toch enigzins verder kijken dan Mongolië ,Mantsjoerijë en het (uiterst) oostelijke Russische Amoerprovincie ;waarbij we niet moeten stilstaan bij de nu vanzelfsprekend politiek grenzen ,maar dient men het vanuit een geografische en mischien ook licht etnologische gezichthoek te bezien dat wil zeggen tot het in het uigestrekte oeralgebied. Met de bodemgestelheid van dit grotendeels bergachtig landschap dat ook grote vlaktes heeft en uitrijkt tot de noordoostelijke en scandinavische landen van europa zou de steile achterhand van de Chow Chow overeenstemmen ,die hem in staat stelt ,behendig balancerend over losse stenen en spleten te springen en zich in het gebergte te bewegen. Veder word dit gebied gekenmerkt door uitgestrekte wouden op de vlaktes ,waarin voor een deel geweldig grote roofdieren leven ,Siberische tijgers ,beren en evenals wolven en lynxen. Een overvloed aan wild en aan vis in de stromen moet de jager naar deze nauwelijks bevolkte oorden hebben gelokt. In dit landschap kan men zich de wantrouwende ,waakzame ,onverschrokken ,koene en moedige Chow Chow levendig indenken. De jager ,die deze gevaarlijke streken doorkruist ,in voordurende strijd met de natuur ,het klimaat ,de roofdierenwereld ,heeft daarbij behoefte aan een krachtige ,actieve hond ,met karaktereigenschappen die alleen de Chow Chow bezit. Hij heeft om in zo'n omgeving het levend er van af te brengen niet alleen een trouwe en wakkere metgezel nodig ,doch ook een onverschrokken medestrijder die niets ontziend en verbeten in staat is zelfs een beer aan te grijpen. Tevens moet hij een metgezel hebben die zonder moeite lasten kan dragen. Bezien wij de krachtige brede borst van de Chow Chow dan komt het ons voor dat hij deze rol met gemak kan vervullen. Steeds weer duiken in de literatuur verwijzingen op naar deze oorsprong van de Chow Chow. Nauwkeurige bewijzen en gegevens zijn er thans nog niet maar de natuur en het landschap getuigen ,samen met aard van dit hondenras ,eerder voor dan tegen deze theorie.

Karakter van de Chow chow

Chow chow

Een Chow chow heeft een rustig kalm karakter ;is waaks ,waardig ,trots ,enigszins eigenzinnig maar kan ook moedig zijn. Hij is allert en waaks waardoor hem weinig ontgaat. Hij is ook redelijk zelfstandig en op zichzelf ,hoewel hij toch het menselijk gezelschap op prijs steld. Een individualist onder de hondenrassen. Hij kan hard voor zich zijn en is niet kleinzerig ,waardoor ziekte en/of verwonding(en) die niet altijd merk en/of zichtbaar zijn ,niet dirict opvallen. Het is ook een typische eenmanshond ,hoewel hij het gezin ook tot zijn roedel rekent zal hij zich reeds in zijn prilste jeugd zo nauw aan zijn en die ene baas hechten ;zo nauw zelfs dat hij een latere scheiding nauwelijks of moeilijk te boven kan komen. De Chow Chow is zeer trouw aan hun eigenaar en hun gezin. Chow Chow's kunnen mits een goede socilisatie ,zoals bij elke hond trouwens ,goed overweg met mede/andere (huis-)dieren en kinderen. Vooral die van het eigen gezin ,mits ze hem in zijn waarde laten.

Rasstandaard van de Chow chow

F.C.I.nr. 205 ,groep 5 ,sectie 5.

Oorspronkelijk uit China ;maar via Groot-Britanië in Europa ingevoert.

De chow chow is rustig ,waaks ,waardig ,trots en een individualist. Hebben geen urenlange wandeling nodig ,hoewel ze een kleine wandeling weten te appreciëren. Kan goed met kinderen om , mits ze hem in zijn waarde laten natuurlijk.

Hun typische kenmerk is de blauwe tong en hun pluizige staart die mooi opgekrult ligt op hun rug.

Er zijn kort en lang harige Chow Chows. De lang harige Chow Chows hebben tegen de kort harige een iets dikkere ondervacht en de bovenvacht is tamelijk grof van structuur en hoewel ze bijde (redelijk) weinig last hebben van haarverlies is toch een weekelijkse borstelbeurt aangewezen.

De Chow Chow is er in zes effe kleuren: het zwart ,rood ,blauw ,reebruin(fawn) ,crème en wit. zwart en rood zijn het meeste voorkomend ,blauw en reebruin(fawn) minder en zijn moeilijk te onderschijden van de vorige twee aangezien het om een verschil van tint in het pigment gaat ;crème en wit zijn uitzonderlijk maar toch voorkomend ;hoewel het zuiver wit zeldzaam kan zijn.

Hoofd de Schedel: Schedel vlak en breed ,goed opgevuld onder de ogen. Stop niet uitgesproken(matig).

Hoofd 't Aangezicht:
Neus: Groot en breed en in alle gevallen zwart ,behalve in crème en witte Chows bij wie een lichtgekleurde neus acceptabel is en een identiek gekleurde in de blauwe.

Snuit: Matig van lengte, breed vanaf de ogen tot het einde (niet spits toelopend als bij de vos).

Lippen: Lippen en verhemelte zwart (blauwzwart) ,tandvlees bij voorkeur zwart ,tong blauwachtig zwart.

Kaken/gebit: Tanden sterk en op een lijn ,kaken sterk met een perfect ,regelmatig en compleet schaargebit ,dat wil zeggen dat de boventanden net over de ondertanden sluiten en recht in de kaak staan.

Ogen: Donker ,ovaal ,middelmatig van formaat ,en schoon. Een oog in een harmoniërende kleur is toegestaan bij de blauwe en de fawns. Een schoon oog ,vrij van entropion ,mag nooit alleen vanwege het formaat worden achtergesteld.

Oren: Klein ,dik ,aan de bovenkant iets afgerond ,stijf gedragen en wijd uiteen ,maar wel schuin boven het oog staand en iets naar elkaar toewijzend ,resulterend in de fronsende uitdrukking die zo kenmerkend is voor het ras. De frons (scowl) mag nooit bereikt worden door losse gerimpelde hoofdhuid.

Hals: Sterk ,vol ,niet kort ,goed op de schouders geplaatst en licht gebogen.

Lichaam:
Rug: Kort ,recht en sterk.

Lendenen: Krachtig.

Borstkas: Breed en diep ,goed gewelfde ribben ,maar niet tonvormig.

Staart: Hoog aangezet en goed over de rug gedragen.

Ledematen:
Voorhand: Voorbenen volkomen recht ,middelmatig van lengte ,met goed bot.

Schouders: Gespierd en schuin aflopend.

Achterhand: Achterbenen gespierd.

Hakgewricht: Vrij laag aangezet ,met minimale hoeking ,van wezenlijk belang voor de karakteristieke steltachtige gang. Mag nooit naar voren buigen.

Hak: Toont vanaf het hakgewricht naar beneden volkomen recht.
Voeten: Klein ,rond en katachtig ,goed op de tenen staand.

Gangwerk: Pas kort en steltachtig ,voorbenen en achterbenen bewegen evenwijdig aan elkaar en recht naar voren.

Vacht:
Vachtlengte: Langharig of kortharig.

Langharig: Overvloedig en rijkelijk behaard ,dicht ,recht en uitstaand.
De bovenvacht nogal grof van structuur ,met een zachte wollige ondervacht. Speciaal dicht om de hals in de vorm van manen of kraag en aan de achterkant van de dijbenen een rijke bevedering of broek.

Kortharig: Vacht kort ,vol ,dicht ,recht ,overeind staand ,niet vlakliggend ,structuur als van pluche.

Iedere kunstmatige inkorting van de vacht ,die de natuurlijke belijning of uitdrukking verandert moet worden bestraft.

Kleur: Eenkleurig zwart ,rood ,blauw ,reebruin(fawn) ,crème en wit. Vaak geschakeerd maar niet gevlekt of bont ;het eind van de staart en de achterkant van de dijbenen vaak lichter van kleur.

Grootte: Schofthoogte (standaard) reuen 48-56 cm. (19-22 inches) ,teven 46-51 cm. (18-20 inches).

Gewicht: min. rond 20kg. tot max. rond 35kg.

Levensverwachting 10 tot zeker 15 jaar.

Voor het echt uitgebreide rasstandaard op de site van de verëniging NCCC of BCC.(Of zie verder bij rasvereniging.)

Gezondheid van de Chow chow

Chow chow

Chow Chows kennen in hoofdzaak geen gezondheidsproblemen. Alleen twee aandoeningen en dat zijn zwakke kruisbanden van de knieën en entropion ;dat is een deel of volledig naar binnenkrullen van het ooglid. Nu als men een Chow Chow bij een (erkende) fokker koopt heeft men hier weinig voor te vrezen ,wegens het hierop letten daarvan. Maar voorzichtigheid is toch enigzins geboden waardoor men de Chow Chow geen (al te steile) trappen mag laten doen en (extra) zorg voor de ogen nodig heeft tot hij toch volgroeid is. Een chirurgische ingreep hiervan is "niet" dramatisch erg ,maar voorkomen is toch altijd het best ;ook vanwegen dat dit toch ook specialistenwerk kan zijn. Voor de rest in de zomer op warme dagen ;dagen van zeker meer dan +25C ;een koelle schaduwplaats bieden en geen zware inspanningen laten doen. Dit vanwegen dat ze iets gevoeliger zijn voor warmte ;zoals de meeste uit rasgroep 5 ;ookal omdat Chow Chows een korte snuit hebben. En kortsnuitige kunnen doorgaans meer plooien daar hebben wat zeker bij (te) warm weer nog eens voor ademhalingsproblemen kan zorgen. Maar weer eens ,als men hier op let en toch enigzins zorg voor draagt kan men met een Chow Chow veel plezier beleven.

Verzorging van de Chow chow

Regelmatige vachtverzorging. Bij een vuile vacht na een wandeling is afspoelen met water doorgaans voldoende ;mag 1 maandelijkse wasbeurt met (honden-)shampo hebben. Minstens één malige kam- en/of borstelbeurd per week. In de zomer op warme of de warmste dagen hem niet of niet te hard laten inspannen en voor een koele- frisse schaduwplek zorgen. Dit vanwege dat ze ;zeker de langharige en de meeste uit de zelfde rassengroep ;minder goed dan de meest gemiddelde rassen tegen de warmte kunnen.

Opvoeding van de Chow chow

Chow chow

De opvoeding moet consequent zijn en met zachte hand geschieden. De Chow Chow is zeker intelligent en heeft een heel goed geheugen waardoor hij zeker wat kan leren ;zeker als je zijn intresse kunt weken. Ook moet hij het nut van bepaalde oefeningen inzien en zeker eens afwisselen waardoor hij geintreseert blijft.
De Chow Chow heeft wel wat van een kat weg qua karakter en dus zal je ook de opvoeding in die richting moeten aanpassen.

Rasvereniging van de Chow chow


Chow Chow Club, Nederlandse
Chow Chow Club, Nederlandse

Broeksterweg 5
9968TH Pieterburen
Telefoon: 0595-528429
Website: http://www.nederlandsechowchowclub.nl/


Chow Chow Vereniging Holland
Onze vereniging draait uiteraard vooral om onze Chows. Daarnaast zijn gezelligheid/vrolijkheid/plezier, samen/communicatie en een positieve insteek sleutelwoorden waarmee we onze vereniging zijn gestart. We willen dus in een positieve en gezellige sfeer en in overleg met alle leden komen tot een vereniging die vooral draait om onze Chows.

Rijksstraatweg 125
2629 JE Delft
Telefoon: 010-4490216
Website: http://


Chow Chow Vereniging Holland
Onze vereniging draait uiteraard vooral om onze Chows. Daarnaast zijn gezelligheid/vrolijkheid/plezier, samen/communicatie en een positieve insteek sleutelwoorden waarmee we onze vereniging zijn gestart. We willen dus in een positieve en gezellige sfeer en in overleg met alle leden komen tot een vereniging die vooral draait om onze Chows.

Rijksstraatweg 125
2629 JE Delft
Telefoon: 010-4490216
Website: http://www.ccvh.nl

Popularitieit van de Chow chow

De Chow chow staat op dit moment op de 67e plek van de meest populaire hondenrassen op de HondenPage

Overige informatie over de Chow chow

In china zou een keizer uit de T'ang Dynastie (mogelijk Genghis Khan)een kennel met (min.)2500 Chow Chow's gehad hebben. Er is sprake dat elke keizer tot 200 honden had van onderhande chow chows voor onderhande de jacht en oorlog. In de Han Dynastie zoude er ook beeltjes ;schilderingen enz.gevonden zijn van dit ras.

Een Chow Chow zou doorgaans normaal geboren worden met 44 tot 46 tanden inplaats van de 42 bij de gewone hond , die extra tanden verdwijnen bij het wisselen . Dit bewijst dat de Chow Chow als ras nog ouder zou zijn en de oer-Chow Chow (of de oerhond waaruit hij ontstond) uit de prehistorie of verder terug zou moeten stammen .

De Chow Chow is het enige oorsprongkelijke hondenras ter wereld waarvan de tong ,lippen ,tandvlees en mondholte een blauwe kleur hebben. Hoewel bij een Shar-pei aangezien die een Chow Chow kruising heeft 2000 - 3000 jaar terug en de Eurazier een 50 - 60 jaar terug ook buiten de voledige roze ,een blauwachtige of rose met blauwe vleken(of omgekeerd) tong kan voorkomen.
Hoe deze kleur ooit ontstaan is ,is tot op heden nog niet ontdekt aangezien het ras volgens bronnen zeker over de (3000 of) 4000 jaar is.

Wel is er een leuke chinese legende aan de blauwe tong verbonden die als volgende gaat :
-Toen God de wereld maakte en de hemel in zijn blauwe kleur schilderde,
werden er een paar druppels blauwe verf gemorst.
Het was de Chow Chow die deze druppels braaf en zorgvuldig oplikte.
Vanaf dat moment ging daarna elke Chow Chow met een blauwe tong en mond door het leven.

Buiten bij de Tibetaanse Mastiff word ook in Chow Chow clubs ,onder de eigenaars en die toch al niet enigzins voor dit ras vallen gaat er toch enigzins een gezegde rond van "Eens een Chow Chow , altijd een Chow Chow." ;nu aan u zelf om hierover te oordelen .

Hoewel de Chow Chow en de Tibetaanse Mastiff gelijkenissen hebben of kunnen hebben in karakter en lichaamsbouw ; en (mogelijk/waarschijnlijk) uit het zelfde tijdperk komen zijn het twee verschillende rassen die verder niets met elkaar gemeen zoude hebben . Met deze kunnen er toch ook zijn die ook op of voor het ander ras gaan vallen .

Beroemde en/of bekende mensen die een Chow Chow zouden hebben gehad zijn Martha Stewart ;Elvis Presley ;Walt(-Walter-) Disney(en/of zijn vrouw) ;Sigmund Freud ;30st. president van de VS Calvin Coolidge


we hebben ook een chowchow club op deze site.. .

kom je ook http://www.hondenpage.com/club/78/de-chowchow-club.php zetten wij de chowchows ook eens in het licht:-D .. en steun onze nieuwe club!!

tot daar!!

Chow chow pup aanschaffen

Geen informatie over het aanschaffen van een Chow chow pup.
Heb jij overige informatie het aanschaffen van een Chow chow pup. ? Dan kun je dat toevoegen

Chow chow fokkers informatie

Geen fokkers informatie gevonden over de Chow chow.
Heb jij overige informatie het fokkken van een Chow chow pup. ? Dan kun je dat toevoegen als je je fokbeleid hebt laten keuren op de hondenpage.

Meer suggesties

Ben je op zoek naar een Hondenras ? Bezoekers van de hondenpage met een Chow chow hebben ook deze rassen

Meer weten over de Chow chow ?

 

De mening van de bezoeker

Hoogte: klein
Kindvriendelijk:
Gehoorzaam:
Waaks:
Kan goed alleen zijn:
Heeft veel beweging nodig:
Is sociaal:

Geef jouw mening!

Deel de info over de Chow chow:


Afbeeldingen

Chow chowChow chowChow chowChow chowChow chowChow chowChow chowChow chowChow chowChow chowChow chowChow chowChow chowChow chowChow chowChow chowChow chowChow chowChow chowChow chowChow chowChow chowChow chowChow chowChow chowChow chowChow chowChow chowChow chowChow chow

Je kunt een foto toevoegen

Informatie verbeteren

Als jij informatie over de Chow chow hebt die de kwaliteit van deze pagina verbetert dan kun je deze pagina aanpassen. Log wel eerst even in om dit te doen.


De HondenPage maakt gebruik van cookies. Dit zorgt er voor dat onze website voor jou als bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken en advertenties.info / verbergen en toestaan
^