Dalmatische hond

Dalmatische hond

Rasgroep van de Dalmatische hond

De Dalmatische hond behoort tot de Rasgroep "Lopende honden - zweethonden en verwante rassen"

Geschiedenis van de Dalmatische hond

Dalmatische hond

De Dalmatische hond is een zeer oud ras, waarvan de eerste op de huidige hond gelijkende afbeeldingen al zijn aangetroffen in de piramides van Egypte. Vanuit Engeland, waar in 1882 de rasstandaard werd opgezet heeft hij zijn weg over het continent gevonden. Bij de Engelse adel werd hij veel gebruikt als begeleider van koetsen en rijtuigen. Alhoewel hij al voor 1940 in Nederland aanwezig was, is hij pas na de oorlog '40-'45 langzaamaan meer populair geworden.

Karakter van de Dalmatische hond

Dalmatische hond

Het is een zeer actief, intelligent ras, vrij van angst en nervositeit. Ze hebben een enorm uithoudingsvermogen. Een flinke wandeling in het bos of op het strand, een fietstocht: het is allemaal aan hem besteed en een half uurtje per dag is echt niet voldoende. Zijn grote liefde zijn de mensen rondom hem heen. Hoe meer bezoek in huis, hoe gezelliger hij het vindt. Zet alleen wel uw koekjesschaal weg als u het bezoek uitlaat, want ook dat heeft zijn belangstelling!

Het is een kindervriend, alleen is het wel aan u uw kinderen te leren, dat een hond geen speelgoed is. Ook is deze hond te sterk om door jonge kinderen alleen uitgelaten te worden.

Ook vind vrijwel elke dalmaat, als hij gewend is, paarden het einde. Slapen in de stal was zijn werk, dus dat is prettig voor hem. Neem hem ook mee op buitenritten als het kan!

Hoewel het een grote mensenvriend is, kunt u hem goed leren om enkele uurtjes per dag alleen thuis te zijn. Begin dit dan ook zo jong mogelijk aan te leren. Vreemd bezoek bij uw huis zal hij altijd met luid geblaf begroeten. Zo ook zult u na een heel korte afwezigheid begroet worden alsof u dagenlang weg was.

Reuen zijn naar de huisgenoten toe haast nog aanhankelijker dan teven, maar ze kunnen naar andere reuen soms wel eens wat dominant gedrag vertonen. Wanneer u hier goed mee omgaat en zorgt dat u de roedelleider bent en blijft, zal hij zich goed in die rangorde schikken.
Let er wel op, dat wanneer u een pup koopt, u dit doet op een adres waar de pup vanaf de geboorte goed in mensenhanden is geweest. Een goed gesocialiseerde pup is een uiterst belangrijk begin.

Rasstandaard van de Dalmatische hond

Oorsprong:
Aangenomen wordt dat de oorsprong van het ras ligt in Dalmatia in de Kroatische Republiek.

Gebruik:
De Dalmatische hond is een gezelschapshond, een gezinshond en geschikt om voor diverse doeleinden te worden opgeleid.

Klassificatie F.C.I:
De Dalmatische hond behoort tot rasgroep 6, Lopende honden, zweethonden en verwante rassen, sectie 3 verwante rassen zonder werkproef.

Kort geschiedkundig overzicht:
De oorsprong van de Dalmatische hond is tot op heden onduidelijk en slechts op vermoedens gebaseerd. Afbeeldingen uit de oudheid op faraograven en soortgelijke schilderingen die teruggaan naar de periode tussen de 16e en 18e eeuw, doen vermoeden dat de Dalmatische hond enkele duizenden jaren bestaat. Kerkkronieken uit de 14e eeuw en uit het jaar 1719 bevestigen dat het ras zijn oorsprong vindt in het Middellandse Zeegebied en met name in de omgeving van de Dalmatische kust.
De vroegste afbeeldingen van het ras vindt men op werken van Italiaanse schilders uit de 16e eeuw en op een fresco in Zaostrog (Dalmatië) dat ongeveer dateert uit het jaar 1710. Een in 1792 verschenen werk van Thomas Bewick bevat een beschrijving en tekening van een Dalmatische hond, die Bewick aanduidt als 'the Dalmatian or coach Dog'. De eerste standaard voor de Dalmatische hond werd in 1882 opgesteld door een Engelsman, Vero Shaw genaamd. In 1890 werd deze standaard als de officiële rasstandaard aangemerkt.

Algemeen voorkomen:
De Dalmatische hond is een sterke, gespierde en levendige hond met evenwichtige verhoudingen en een in het oog springende bevlekking. Hij heeft een symmetrische belijning, is niet grof of plomp en beschikt als voormalige 'koetshond' over een groot uithoudingsvermogen gepaard gaande aan een behoorlijke snelheid.

Belangrijke verhoudingen:
De lichaamslengte verhoudt zich tot de schofthoogte als ongeveer 10 : 9
De lengte van de schedel verhoudt zich tot de lengte van de voorsnuit als 1 : 1

Gedrag en karakter:
De Dalmatische hond is vrij en vriendelijk, niet schuw of terughoudend en vrij van nervösiteit en agressie.

Hoofd:
De schedel is vlak en tamelijk breed tussen de oren met goed aangeduide slapen, heeft een lichte voorhoofdsgroeve en is geheel vrij van rimpels. De stop is matig diep.

Aangezichtsschedel:
De neusspiegel dient bij de zwartbevlekte altijd zwart te zijn, bij de bruinbevlekte altijd bruin.
De voorsnuit is lang en krachtig maar nooit spits toelopend, de neusrug is recht en verloopt parallel aan de bovenbelijning van de schedel.
De lippen zijn droog, omsluiten de kaak tamelijk nauw en mogen niet afhangen. Een complete pigmentatie is wenselijk. De kaken zijn krachtig met een perfekt en regelmatig schaargebit, d.w.z. de boventanden dienen net over de ondertanden te vallen en dienen recht in de kaken te staan. Gewenst is een complete set van 42 tanden en kiezen (overeenkomstig de tandformule). De tanden en kiezen dienen gelijkmatig van afmeting en wit van kleur te zijn.
De ogen dienen enigszins uit elkaar te staan en van middelmatige grootte te zijn, rond, helder en sprankelend met een intelligente en alerte uitdrukking. De kleur is donkerbruin bij de zwartgevlekte en lichtbruin tot amberkleurig bij de bruinbevlekte. De oogomranding is bij de zwartge- vlekte volledig zwart en bij de bruinbevlekte volledig bruin. Het ooglid ligt dicht tegen de oogbol.
De oren zijn tamelijk hoog aangezet, van middelmatige grootte, tamelijk breed aan de basis, worden dicht tegen het hoofd gedragen, versmallen geleidelijk en eindigen in een afgeronde punt. Zij zijn fijn van textuur met een gemarmerde aftekening en bij voorkeur bevlekt.

Hals:
De hals is vrij lang, mooi gewelfd, wordt naar het hoofd toe smaller en is vrij van keelhuid.

Lichaam:
De schoft is goed afgetekend. De rug is krachtig en recht. De lendenen zijn droog, gespierd en licht gewelfd. De kroep is zeer licht aflopend. De borst is niet te breed maar diep en ruim. De borstkas dient tot de ellebogen te reiken. De voorborst is in profiel duidelijk zichtbaar. De ribben zijn goed gevormd, lang en mooi gewelfd en nooit vlak, tonvormig of misvormd. De flanken zijn smal. De onderbelijning wordt gevormd door de buik die geleidelijk oploopt richting lendenen.

Staart:
De staart reikt ongeveer tot aan de hak, is sterk bij de aanzet en wordt geleidelijk smaller richting de punt; is vrij van grofheid; is noch te laag noch te hoog ingeplant; wordt in rust hangend gedragen met een lichte opwaartse buiging in het laagste derde deel van de staart; wordt tijdens het gaan hoger gedragen, net iets boven de toplijn maar nooit omhoog (vrolijk) of gekruld en is bij voorkeur bevlekt.

Ledematen, de voorhand, achterhand en voeten:
De voorbenen zijn zuiver recht met krachtige, ronde botten tot aan de voeten. De schouders liggen tamelijk schuin, zijn droog en gespierd. De ellebogen sluiten nauw aan tegen het lichaam en draaien noch in of uit. Het polsgewricht is sterk en veerkrachtig.
De achterhand is gewelfd, gespierd en droog. Van achteren gezien staan de achterbenen verticaal en parallel. De knie is goed gehoekt, de tweede dij is sterk en het hakgewricht is sterk en goed gehoekt.
De voeten zijn rond en gesloten met goed gebogen tenen (kattevoeten). De voetzolen zijn rond, stevig en veerkrachtig. De nagels zijn zwart of wit bij de zwartgevlekte, bij de bruinbevlekte bruin of wit.

Gangwerk of beweging:
De Dalmatische hond heeft een uitermate vrij en ruim gangwerk. Hij heeft een vloeiende, krachtige, ritmische gang met een lange pas en een goede stuwing vanuit de achterhand. Van achteren gezien bewegen de benen parallel met de achterbenen in het spoor van de voorbenen. Een korte pas en peddelende beweging zijn fout.

Vacht en kleur:
Het haar is kort, hard, dicht, glad en glanzend. De grondkleur is zuiver wit. De zwartbevlekte heeft zwarte vlekken, de bruinbevlekte heeft bruine vlekken, niet in elkaar overlopend maar rond, scherp afgetekend en zo goed mogelijk verdeeld. De maat bedraagt 2 tot 3 cm in doorsnee. De vlekken op het hoofd, de staart en ledematen zijn kleiner dan die op het lichaam.

Maat en gewicht:
Een algehele evenredigheid is van het grootste belang.
De schofthoogte bedraagt voor reuen van 56 tot 61 cm, voor teven van 54 tot 59 cm.
Het gewicht voor reuen is ongeveer 27 tot 32 kg, voor teven ongeveer 24-29 kg.

Fouten:
Elke afwijking van de eerder genoemde punten dient als fout te worden beschouwd, waarvan de beoordeling in juiste verhouding tot de mate van de afwijking dient te staan.

Uitsluitende fouten:
Een uitgesproken ondervoorbeet of bovenoverbeet
Ectropion, entropion, glasoog, ogen van verschillende kleur (heterochromia)
Blauwe ogen
Doofheid
Het beperkt voorkomen van platen rond ogen (monocle) of elders, (wel acceptabel voor de fokkerij)
Tricolour (zwarte en bruine vlekken op dezelfde hond)
Lemon (citroenkleurige of oranjekleurige vlekken)
Bronzing (een tijdelijke bronsachtige verkleuring van de zwarte vlekken)
Zeer angstig of agressief gedrag


Reuen dienen twee duidelijk normaal ontwikkelde teelballen te hebben, die zich geheel in de balzak bevinden

Gezondheid van de Dalmatische hond

Dalmatische hond

Nervositeit en agressiviteit kunnen vooral voorkomen bij verkeerd fokken, te weinig beweging of een verkeerde socialisatie en/of opvoeding. De Dalmatiër is over het algemeen een gezond ras, waarbij het bereiken van de 14-jarige leeftijd geen uitzondering is. Net als vele hondenrassen heeft echter ook dit ras een aantal erfelijke kwalen waaronder doofheid en een teveel aan urinezuur (dit laatste komt voornamelijk voor in de Verenigde Staten).
Meer dan 30 rassen hebben een risico op aangeboren doofheid in één of beide oren, hiervan lopen dalmatiërs het grootste risico. Doofheid zou namelijk in verband staan met de kleur van de vacht en vooral honden met een witte, bonte of gevlekte vacht zouden gevoelig zijn.

Verzorging van de Dalmatische hond

De lichaamsverzorging van een Dalmatische hond is niet erg ingewikkeld. Af en toe een borstelbeurt met een rubber noppenmatje, omdat een Dalmaat altijd haartjes verliest, is over het algemeen voldoende. De jaarlijkse enting en halfjaarlijkse ontworming zorgen ervoor, dat uw hond bestand is tegen de meest voorkomende ziekten.

Een Dalmaat gedijt het beste met een goede en niet te eiwitrijke voeding. Zorg ervoor dat uw hond niet te dik wordt. De ribben moet goed voelbaar maar nooit zichtbaar zijn. Het moet een stevige atletische hond zijn. Door zijn korte beharing is hij absoluut niet geschikt om buiten in een kennel gehouden te worden. Bovendien zullen ze de eenzaamheid niet waarderen.Omdat de oren naar beneden hangen is een vervuilde oor of een oorontsteking geen onbekend fenomeen. Controleer ze regelmatig, zeker als de hond gezwommen heeft.

Opvoeding van de Dalmatische hond

Dalmatische hond

Bij elke hond, en zeker bij een Dalmatische hond, is de opvoeding van zeer groot belang. Van nature zijn het redelijk eigenwijze honden. Door, vanaf het moment dat de pup in huis is, consequent op te treden (ook door de andere gezinsleden) en een goede puppycursus te volgen bij u in de buurt, is een Dalmaat goed gehoorzaam te maken. Steek gene langer verhalen af, maar gebruik steeds korte commando's en gebruik voor elke handeling steeds hetzelfde commando. Met behulp van beloningen (een hondenkoekje doet wonderen) leert een Dlamtisch hond heel snel. Op deze manier kunnen honden ongeveer 125 verschillende commando's leren!

Het goed observeren van uw hond is uiteraard ook van belang zodat u de aard van uw hond kunt incalculeren bij zijn opvoeding. De doldrieste types vereisen nu eenmaal een andere aanpak dan de wat meer timide types. Vroeg loslaten en spelen met andere honden is erg belangrijk voor de ontwikkeling van de pup. Een hond, die in zijn jeugd niet heeft kunnen spelen met andere honden, zal in een later stadium het spelgedrag niet herkennen. Daardoor kan de hond dan vluchtgedrag gaan vertonen voor andere honden of erger nog; agressie. In sommige gevallen zal de hond nooit meer los kunnen lopen. En los rennen is voor een Dalmaat van het grootste belang! Reuen kunnen soms wat onverdraagzaam zijn naar andere reuen. Laat de honden een confrontatie nooit uitvechten, maar grijp van te voren in. Wint de hond een eventueel gevecht, dan zal hij de confrontatie de volgende keer makkelijker aangaan. U bent de leider en u bepaalt wat er gebeurt en niet de hond.

Socialisatie

Een heel ander belangrijk onderdeel van de opvoeding is de socialisatie. Socialiseren betekent dat u de jonge pup met alle denkbare verschillende situaties in aanraking moet brengen, om te voorkomen dat de hond daar op latere leeftijd moeite mee heeft. Zo moet u uw hond kennis laten maken met alle soorten verkeer, zowel in de bus en in de trein, maar ook met het lopen in de winkel. Ver der denken we aan grote en met name kleine kinderen, baby's, kinderwagens en aan mensen die "anders" zijn gekleed. Een ander belangrijk punt is lawaai in alle vormen. Voor al deze situaties geld: "jong geleerd is oud gedaan".

Naar mensen toe zijn Dalmatische honden eigenlijk altijd verdraagzaam en vaak zelfs overenthousiast zodat de eigenaar af en toe aan de handrem moet trekken. Zoals reeds eerder vermeld vindt een Dalmatische hond alleen zijn absoluut niet leuk. Het liefst gaat hij overal mee naar toe en zit hij overal met z'n neus bij. Toch zal het voorkomen dat hij alleen moet blijven. Bouw dat van jongs af aan heel langzaam op. Eerst 1-2 minuten weg. Als hij dan rustig blijft, moet je hem bij terugkomst belonen. Verleng de periode stap voor stap. Het beste moment om dit te oefenen is wanneer de pup is uitgelaten en dus een beetje moe is. Dan is er de grootste kans op succes. Blaft of jankt hij toch, negeer de hond dan bij terugkomst. Bestraf hem niet, want dit is ook aandacht geven. Uw hond legt hierdoor de connectie blaffen/janken, is `aandacht krijgen`.

Gehoorzaamheid

Verder gehoorzaamheidstraining kunt u natuurlijk doen bij een hondenschool of de plaatselijk Kynologenvereniging. De hond leert dan de commando's op de juiste manier te volgen en u leert ze op het juiste moment en op de goede manier te geven. Wel moet u goed onthouden dat een Dalmaat onder druk niet gemakkelijk leert. Dit kan wel met de nodige afwisseling, spel en voer. Verwacht ook van een Dalmaat niet die gehoorzaamheid en volgzaamheid die b.v. een herder of retriever kan vertonen. Als een oefening te lang duurt en te saai is, mag een Dalmatische hond graag even uit de band springen! Het volgen van zo'n gehoorzaamheidscursus is ook daarom zo belangrijk, omdat de hond leert gehoorzamen temidden van de andere honden. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het blijven liggen terwijl andere honden om hem heen draven.

Bij het gehoorzaam worden van de Dalmatische hond is een van de belangrijkste commando's het 'hier' komen. Laat de pup zo vroeg mogelijk los lopen. In een vreemde omgeving bent u zijn vertrouwde punt en zal hij, als u enthousiast roept, altijd komen. Beloon hem dan uitbundig. Tegen de tijd, dat hij weet hoe de buitenwereld in elkaar steekt en dat hij verder op inspectie gaat ken hij dan al het commando 'hier'.

Lachen

Een van de dingen waar de Dalmatische hond om bekend staat is het 'lachen'. Vaak trekt de Dalmaat zijn lippen zo op dat de voortanden geheel bloot komen te liggen.. Dit is een uiting van onderdanigheid en/of vriendelijkheid. Mensen die het voor het eerst zien verwarren het vaak met agressie en dit is geheel onterecht.

Waaks

De Dalmatische hond is niet waaks in de zin van het terrein verdedigen, maar aanslaan (blaffen) als er iemand aankomt zullen ze wel doen. Als de 'indringer' de hond normaal tegemoet treedt , dan zal de Dalmaat deze persoon vriendelijk en kwispelend binnen laten.

De lichaamsverzorging van een Dalmatische hond is niet erg ingewikkeld. Af en toe een borstelbeurt met een rubber noppenmatje ( een Dalmaat verliest altijd haartjes), de jaarlijkse enting en ontworming. Een Dalmaat gedijt het beste met een goede niet te eiwitrijke voeding. Zorg ervoor dat uw hond niet te dik wordt. De ribben moeten goed voelbaar, maar nooit zichtbaar zijn. Het moet een stevige atletische hond zijn. Door zijn korte beharing is hij absoluut niet geschikt om buiten in een kennel gehouden te worden. Bovendien zullen ze de eenzaamheid niet waarderen. Omdat de oren naar beneden hangen is een oorontsteking geen onbekend fenomeen. Controleer ze regelmatig, zeker als de hond gezwommen heeft.


Rasvereniging van de Dalmatische hond


Dalmatische Honden, Nederlandse Club voor
Dalmatische Honden, Nederlandse Club voor

Meidoornstraat 1
3222XL Hellevoetsluis
Telefoon: Puppy Info: 0181-451410

Popularitieit van de Dalmatische hond

De Dalmatische hond staat op dit moment op de 43e plek van de meest populaire hondenrassen op de HondenPage

Overige informatie over de Dalmatische hond

Geen overige informatie over de Dalmatische hond gevonden.
Heb jij overige informatie over de Dalmatische hond ? Dan kun je dat toevoegen

Dalmatische hond pup aanschaffen

Let op! Neem GEEN Dalmaat, alleen doordat uw kinderen die film zo leuk vonden! OOK NIET omdat ie goed bij het tapijt past! En al HELEMAAAL NIET om goeie winst te maken door verkoop van pups!! Je krijgt géén winst; er is maar een kleine kans op goeie vlekjes! En bedenk; de dalmaat is gevoelig, dus een kussentje om op te slapen moet; speciaal voer (geen vuilnisbak-smaak)

Deze honden zijn wel maatjes met elk kind, maar het kind mag de hond (en u ook niet!) afdanken, negeren, of aan hem trekken ofzo. Ze zijn geen speelgoed. Doordat veel mensen ze kopen voor bovenstaande redenen, belanden zeer veel Dalmaten in het asiel.

Koop uw Dalmaat verstandig. Ondervraag de fokker. (er zijn broodfokkers binnen dit ras)

de normale prijs, is niet vast te stellen.

Zoals bij de aanschaf van elke hond is het nodig om je van te voren goed te realiseren wat voor eisen je stelt aan het nieuwe gezinslid. De Dalmatische hond is namelijk echt niet geschikt voor iedereen of voor elk gezin.

Men moet bedenken dat zo'n schattig dik spikkellijf, met z'n donkere ogen en z'n witte wimpertjes, uitgroeit tot een sterke, middelgrote hond met een ietwat eigenwijs karakter. Bedenk bovendien dat elk ras z'n goede en minder aangename trekjes heeft. Stel je met name van het laatste goed op de hoogte.

Dalmatische hond fokkers informatie

Geen fokkers informatie gevonden over de Dalmatische hond.
Heb jij overige informatie het fokkken van een Dalmatische hond pup. ? Dan kun je dat toevoegen als je je fokbeleid hebt laten keuren op de hondenpage.

Meer suggesties

Ben je op zoek naar een Hondenras ? Bezoekers van de hondenpage met een Dalmatische hond hebben ook deze rassen

Meer weten over de Dalmatische hond ?

 

De mening van de bezoeker

Hoogte: middelgroot
Kindvriendelijk:
Gehoorzaam:
Waaks:
Kan goed alleen zijn:
Heeft veel beweging nodig:
Is sociaal:

Geef jouw mening!

Deel de info over de Dalmatische hond:


Afbeeldingen

Dalmatische hondDalmatische hondDalmatische hondDalmatische hondDalmatische hondDalmatische hondDalmatische hondDalmatische hondDalmatische hondDalmatische hondDalmatische hondDalmatische hondDalmatische hondDalmatische hondDalmatische hondDalmatische hondDalmatische hondDalmatische hondDalmatische hondDalmatische hondDalmatische hondDalmatische hondDalmatische hondDalmatische hondDalmatische hondDalmatische hondDalmatische hondDalmatische hondDalmatische hondDalmatische hond

Je kunt een foto toevoegen

Informatie verbeteren

Als jij informatie over de Dalmatische hond hebt die de kwaliteit van deze pagina verbetert dan kun je deze pagina aanpassen. Log wel eerst even in om dit te doen.


De HondenPage maakt gebruik van cookies. Dit zorgt er voor dat onze website voor jou als bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken en advertenties.info / verbergen en toestaan
^