Bordeauxdog

Bordeauxdog

Rasgroep van de Bordeauxdog

De Bordeauxdog behoort tot de Rasgroep "Pinschers, Schnauzers, Molossers en Zwitserse Sennenhonden"

Geschiedenis van de Bordeauxdog

Bordeauxdog

De geschiedenis van de Bordeauxdog:

De Bordeauxdog wordt beschouwd als het meest juiste type van de ouderwetse dog

en ook weer als de hond die de veel omstreden Molosser het meeste nabij komt.

(J.H. Dam 1953)

De Bordeaux Dog, of Dogue de Breton of Dogue Francais zoals men hem heel vroeger noemde, vond zijn oorsprong in een lang verleden. Momenteel zijn onze hondenrassen in rasgroepen ingedeeld, waarbij de Bordeaux Dog valt onder de groep dogachtigen. De groep dogachtigen zijn alle breedschedelig met zwaar bot en met gelijke karaktertrekken. Tot deze groep behoren verder onder andere de Mastino Napoletano, de Bull Mastiff, de Mastiff, maar ook de Boxer en de Duitse Dog. Uit de historie van de groep dogachtigen blijkt dat ze al sinds eeuwen een belangrijke plaats bij de mens innemen. Altijd al stond de hond in dienst van de mens. Hij werd gebruikt voor de jacht en ter verdediging van huis en hof.

Ook al zien we grote verschillen onderling in deze groep, toch hebben ze veel gemeen. We hebben bijvoorbeeld grote hoogbenige doggen zoals de Duitse Dog, de zwaarlijvige met zwaar bone als de Bull Mastiff, Mastiff, Mastino Napoletano en de Bordeaux Dog, maar ook de kleine zoals de Engelse en Franse Bulldog en de Mops. Het typerende voor dogachtige rassen is hun over het algemeen kalme aard, de rust die zij uitstralen, wat soms zelfs flegmatiek kan overkomen. Hij komt over als een hond die traag is, weinig actie vertoont en veel slaapt. Ziet men kopstudies van doggen dan vindt men in hun expressie vaak dat dromerige terug.

Toch is hij een zeer goede waker en al lijkt hij te slapen, hij blijft alert en houdt vanaf zijn slaapplaats het domein in de gaten. Kenmerkend in het doggen karakter is de bijzondere trouw aan de baas, ze blijven makkelijk op eigen erf en zijn geen ongemotiveerde blaffers. Ondanks hun zware bouw kunnen ze een goede snelheid ontwikkelen en hebben gezonde honden een goed uithoudingsvermogen. Het rustige karakter maakt de dog ook een geschikte huishond, onze machtige atleet is geen ruziezoeker, hij wacht de strijd altijd af, want hij is bewust van zijn kracht en gaat daar waardig mee om. Ontwikkeling naar Bordeaux Dog : De Bordeaux Dog kwam altijd in Frankrijk voor en wel voornamelijk in Bretagne, waar hij het bezit van de Keltische bevolking was. Het is een zeer oude Mastiff die al door oude Romeinse schrijvers genoemd werd in beschrijvingen van toenmalige oorlogen. In die oorlogen waren zij de begeleiders van de baas te paard. Zij moesten dan in de veldslagen de paarden van
de tegenstanders naar de keel grijpen en tegen de grond werpen.

De Franse dog was zeer moedig en een geducht vechter. Gehuld in hun harnas ter bescherming tegen pijlen en met hun grote brede halsband voorzien van ijzeren punten om de bek te verwonden van de honden van de tegenpartij, trokken zij ten strijde. Toen men ontdekte dat Engeland ook zo'n grote Mastiff bezat, hebben de Fransen hun zeer goed beschermde populatie doggen gekruist met de Engelse Mastiff die groter was, om zo hun doggen te versterken. Deze Engelse Mastiff was geel en had gecoupeerde oren, om zich te beschermen tegen verwondingen. Nooit zijn de Franse doggen gekruist met de hoogbenige doggen uit Duitsland, daardoor is hun breedte en massa altijd onaangetast gebleven. Jarenlang bleef de Bretonse dog dienst doen als legerhond en werd hij gebruikt voor het surveilleren langs de kasteelmuren. Ook werd hij ingezet voor andere doeleinden, waardoor hij steeds wist te overleven. Met name Karel de Stoute had veel "Bordeaux" Doggen binnen zijn leger in de strijd tegen de Zwits
ers. Toen de moderne wapens werden uitgevonden, werden de legerhonden steeds meer overbodig en werden deze honden voor een nieuwe rage, de dierengevechten ingezet. Dierengevechten werden gehouden op feestdagen en werden georganiseerd door en voor de adel. De doggen waagden hun leven tegen beren, tijgers en panters. In deze strijd hebben heel wat Bordeaux Doggen gezegevierd. Later werden de wilde dieren vervangen door stieren.

Beroemd door goed werk werd de Bordeaux Dog Moufland die veel overwinningen op zijn naam had. Hij werd door ridder Jean de Pierrefond bekroond met een zilveren halsband en kreeg verder vrijstelling van dierengevechten. Toen al holde men achter "de Kampioen" aan, want de pups van Moufland brachten kapitalen op. In die tijd had men al ervaren dat karakter óók overerft en het ras kenmerkt. Gelukkig kwam aan de populariteit van het stierenvechten een einde, maar hierdoor raakte de Bordeaux Dog ook snel uit de aandacht, er kwamen "andere" honden. Aanvankelijk werden de stierengevechten georganiseerd door de adel, die een duidelijk beleid hier omtrent voerden. Doch dit werd overgenomen door de veehandelaren, de stropers en de slagers, waardoor het een heel ander karakter Francais of Bordeaux Dog.

Omdat Bordeaux nog veel accommodatie bood voor gevechten en de havenarbeiders met name nog veel Bordeaux Doggen hadden, werden de gevechten nog lang in het zuiden van Frankrijk gehouden. Zodoende werd de Dogue de Francais definitief Bordeaux Dog. In de streek van Bordeaux heeft zijn aanhang hem het langst gewaardeerd Cartouche en Mandrin behoorden tot de meest bekende vechters. ook Gapo en Tue Tout zijn namen met historische betekenis.

Cartouche en Mandrin waren gele honden met rode masker. De Franse Revolutie heeft de ontwikkeling van het ras veel schade toegebracht. Hij werd steeds zeldzamer en degradeerde van gewaardeerde oorlogshond via stier en dierengevechtshond voor het volksvermaak, tot gewone waakhond op het boerenerf en van de wijngaardeniers. Te vergedreven inteelt heeft het ras veel schade toegebracht. Hierdoor voelde men zich genoodzaakt om de Bordeaux Doggen met andere rassen te kruisen.

Na de Franse Revolutie ontdekte men dat er nog maar weinig exemplaren over waren en de echte liefhebber redde het ras van de verdere ondergang. Hij werd in Zuid Frankrijk nog gehouden als luxe en waakhond. In Engeland ging men de tentoonstellingen organiseren en Frankrijk volgde. waardoor er weer wat meer aandacht kwam voor de Franse dog. Op de tentoonstelling werden ze opgedeeld naar het grote en het kleine slag en in rode en zwarte maskers. De Bordeaux Dog moest toen 76 centimeter schofthoogte hebben en 65 centimeter kopomvang. Het lichaam moest gedrongen en gespierd zijn met zware botten. Hij moest aan de Mastiff doen denken, maar zeker niet aan de Bulldog. De Mastiff Wolsey of Big Ben is een bekende reu geweest die men heeft ingekruist om het ras te veredelen. Hij was eigendom van Circus Fernando uit Parijs. Helaas, deze kruising bleek een fiasco. Het resulteerde in hoge smalle honden met weinig kopomvang en te lange voorsnuiten. Een ander alternatief was het inkruisen
van de Spaanse Bulldog, dit om zijn moed en dapperheid. De Bulldog is vaker ingekruist in andere rassen om moed in het karakter te versterken. Ook deze kruising leverde problemen op, want de Bulldog liet zijn sporen zichtbaar na, een vooruitstekende onderkaak, dat was toen niet gewenst. Ook de minder ontwikkelde achterhand en de knikstaart van de Bulldog kwam men in nazaten tegen, evenals de maat, hij werd kleiner, verder liet de kleur gestroomd en bont zich zien. Vooral fokkers als Fontan en Vaurez begrepen dat men met deze kruisingen niet het gewenste resultaat kon krijgen en besloten terug te fokken met enkele oudere exemplaren van het gewenste type. Na de wereldoorlog waren er in Frankrijk weinig Bordeauxdoggen meer over. Inmiddels waren er ook enkele in Engeland terecht gekomen en vandaar uit naar Amerika gegaan.

Zeer bekende Bordeaux Doggen uit die tijd waren Baltaille, Othello, Nero, Sans Peur. Een zeer bekende reu was Mira. Hij was genoemd naar de bekende Spaanse generaal Espozy Mira gefokt door Fontan en bezat het fel begeerde type, waar er nog maar weinig van waren. Mira is geschilderd door de Spaanse schilder A. Pera. In 1871 was in Nederland de reu Jean-Bart. De heer Sauter te Maastricht fokte het eerste nest. Bekende honden uit dat nest waren Pedro en Pierette, beide geel met rode maskers. Er is lang getwist onder de liefhebbers over het juiste type, wat het opzetten van de standaard bemoeilijkte. De ruzies waren van die omvang dat clubs er aan ten onder gingen. In 1913 kwamen er weer twee clubs en opnieuw boog men zich over de raspunten, onder andere het ondervoorbijtende gebit was een onderdeel van de strijd. Na vele discussies door liefhebbers uit de twee clubs, die ieder hun eigen type aanhingen, werd men het uiteindelijk toch met elkaar eens en dat leidde in 1926 tot h
et totstandkomen van de standaard. Het rode en zwarte masker, wat ook een onderdeel van de strijd was, werd in deze standaard geaccepteerd.

Laten we hopen dat het bloed van de Bordeaux Dog alleen zal blijven stromen in de aderen van hun rasgenoten. In Nederland wordt de Bordeaux Dog steeds meer gewaardeerd. Ik hoop dat de fokkers dit ras zullen blijven beschermen en dat hun verantwoording blijft waken over de gezondheid van dit edele ras.

In de jaren die volgden gingen liefhebbers van het ras met respect om met de fokkerij en maakten van de actieve, bijtgrage verdedigings- en later arenahond, een zeer betrouwbare huishond, geschikt voor het hedendaagse gezin. Sinds 1970 is er de standaard gemaakt door Raymond Triquet en Dr. Luguet en al spoedig leidde de weg toen naar de erkenning van de Bordeaux Dog als ras. In 1993 is de standaard aangepast naar het Jeruzalem model, door Professor Raymond Triquet is in samenwerking met Philippe Serouil. De huidige Bordeauxdog is goedmoedig van karakter, vertrouwd met kinderen, bezit een natuurlijke aanleg als waakhond, maar heeft een consequente opvoeding nodig. Deze uitgesproken eerlijke honden verdienen een eerlijke baas, die met respect weet en wil omgaan met de aanleg in hun karakter en hen niet misbruikt door hen te gebruiken voor onnodige kruisingen.


bron: Dogs with Spirit, uitgave april 1991

bordeauxdog kan je goed hebben als je hem eenmaal hebt wordj het je bff

Karakter van de Bordeauxdog

Bordeauxdog

Geen enkele Bordeauxdog is het zelfde , niet qua uiterlijk niet qua karakter.

Een Bordeauxdog in huis richt zich op de baas en zijn gezin , dit is het middelpunt van zijn wereld , als men afwijkt van de dagelijkse routine kan de hond van slag raken laat je hond dan ook van jongs af aan zoveel mogelijk meemaken Een hond die gewend is in het gezin zal zich moeilijk aanpassen in een kennel en dan ook zijn onvrede laten blijken.

Een dog is hond die altijd lijkt te slapen , maar pas op , hij waakt ! Hij ziet en hoort alles , bewust en onbewust.

De Bordeauxdog heeft ook een gevoelig karakter ben je verdrietig of boos dan zal hij je komen troosten of komen oppeppen , wegsturen heeft geen zin.

Als jij je bedreigt voelt zal hij je beschermen dit instinct zit in het karakter van pups af.

De eerste keer bij een machtsvertoon zal je dan ook versteld staan dus let goed op bij een onschuldige stoeipartij met partner en of kinderen.

Een Bordeauxdog is zich zeer bewust van zijn kracht en zal zelden als eerste tot de aanval overgaan eens hij zich aangevallen voelt dan gaat deze ook voor niets achteruit , een lichte grom of zelfs een boze blik is vaak voldoende om de aanvaller te imponeren en zo een echte confrontatie in de kiem te smoren.

Vreemde visite word argwanend bekeken , tot jij deze vriendelijk begroet , dan zijn het vaak ook zijn vrienden.

Wil je iemand niet binnen laten dan waakt je dog met je mee.

Dwing de Bordeauxdog nooit om iemand aardig te vinden , of zich te laten aaien als hij dat niet wil , als hij of zij zich niet wil laten aaien dan gaan ze deze persoon uit de weg en houden deze op een afstandje in de gaten.

De dog is zeker geen blaffer , behalve als hij een blaffend voorbeeld krijgt.

Hij heeft zeker de wil om je te plezieren , tijdens de opgroei krijg je iedere dag te maken met het speelkwartiertje , dit blijft zijn hele leven lang , hoewel op latere leeftijd dit wel eens een dagje overgeslagen wordt.

Blaft de hond onverwachts midden in de nacht ga dan kijken zonder licht aan te doen en laat je dog los , een eventuele ongenode gast zal nooit meer terug keren.

Deze dog is zeer gevoelig voor de toon van je stem , mopperen is meestal voldoende om hem berouw te laten tonen , hij zal zich in allerlei bochten wringen om je weer te plezieren , negeren helpt ook maar , dot dit niet te lang , dit stoort de balans tussen jou en je hond.

Slaan heeft geen zin , het is een teken van onmacht en u daalt in het aanzien van uw dog, daarbij doggen hebben zo’n hoge pijngrens dat dit totaal geen zin heeft .

Op de leeftijd van ongeveer 8 maanden gaat hij uitproberen of jou lessen wel gemeend zijn ,bijvoorbeeld : “mag ik echt niet op de bank of in je bed , mag ik echt de vuilnisbak niet uit ruimen …”

Nu is het aan jou , ben jij wel geschikt als leider of kan hij de leiderschap overnemen.

De Bordeauxdog heeft een consequente opvoeding nodig , regels zijn regels al zal het je moeilijk vallen deze gekke-bek trekkende lieverd iets te weigeren .

Dit geld ook voor je partner en kinderen.

Dit is het karakter van de Bordeauxdog ga waardig met zijn vriendschap om en je zal er veel plezier aan beleven .

En hij aan jou.
--------------------------------------


Eigenlijk zijn het salonhonden, het enige dat ze willen is bij je zijn, liefst nog tegen je aanleunen, in aanbidding naar je opkijken, je overal volgen.
Ze hebben een klein en gevoelig hartje, wat hen niet belet uitstekende wakers te zijn en geen andere reu in hun buurt te dulden.
Deze dog moet je heel anders opvoeden dan bv. Een herdershond, je moet correct en consequent zijn maar harde woorden en bevelen vermijden.
In huis zijn het uitermate rustgevende honden, kalm en lichtjes ronkend in hun slaap.
Buiten passen ze zich aan, zijn zot en dwaas als ze jong zijn en sportief als je dat wenst. Gehoorzaamheid en Agility doen ze graag.
Ze doen dat natuurlijk niet als een herdershond, maar op hun eigen onnavolgbare mainier en waarom zou dat niet evengoed zijn?
Het spreekt vanzelf dat je zo'n hond niet in een kennel stopt maar dat je hem toelaat met jou samen te leven.
Speel veel met je dog en geef hem de kans zijn teveel aan energie kwijt te raken.
Een correct opgevoede dog, stabiel van karakter kan niet alleen een uitstekende waak- maar ook verdedigingshond zijn. Niet iedereen valt voor hun drakenuiterlijk en dat is maar goed ook, daardoor zijn het formidabele waakhonden die maar hoeven te verschijnen en de indringers doen al een stap terug.
Heb je behoefte aan een brede kop om je hand op te leggen, aan een sterke zware kerel die zijn poot op je voet zet en vol liefde naar je opkijkt, aan een goedmoedig doggenhart, dan is deze dogue de bordeaux misschien de goede vriend waar je al jaren naar verlangt.

--------------------------------------

KARAKTER: Evenwichtig, een echte kindervriend. Hij is rustig en zelfverzekerd, aanhankelijk voor het hele gezin, wantrouwend voor vreemden. Hij is geen blaffer en zal dus enkel blaffen indien het nodig is. Ook is hij oplettend, zeer moedig en enorm hard voor zichzelf op lichamelijk gebied. Schrikt af, en zal bij echte problemen zijn eigendom verdedigen.
Zeer goed af te richten door zijn onbegrensd respect voor zijn baas. Hij zal zijn gezin goed beschermen en het huis goed bewaken.

Rasstandaard van de Bordeauxdog

Oorsprong : Frankrijk
Datum originele vaststelling rasstandaard: 14.04.1995
Gebruik: Waak en verdediging
Classification FCI: Groep 2
(Pinscher en Schnauzer type, Molossers en Zwitserse berghonden).
Section 2.1. (Mastiff type) Zonder werkproef.

Algemeen voorkomen:
De Bordeauxdog is een mooie, sterk gelijnde kolos met een zeer sterk gespierd,
harmonisch lichaam.
Hij is tamelijk dicht bij de grond gebouwd, dat wil zeggen dat de afstand
borstbeen - grond gelijk of kleiner is dan de borsthoogte, van voren gezien en gemeten
achter de elleboog.
De Bordeauxdog heeft het uiterlijk van een gedrongen atleet, gespierd, imponerend
en trots.
Als aloude vechthond is hij geschikt voor de bewaking, een taak die hij met scherpe
oplettendheid moedig maar zonder agressie uitvoert.
Hij is erg aanhankelijk aan zijn baas en erg lief voor kinderen.

Hoofd en schedel:
Hoofd zeer groot, hoekig, breed, redelijk kort en van voren gezien trapeziumvormig.
Bij de reuen is de schedel, gemeten over de grootste breedte,
gelijk aan de schofthoogte.
Bij teven iets minder.
De vorm van het hoofd en de breedte zijn het gevolg van de belangrijke ontwikkeling
van de slapen, wenkbrauwen, jukbeenderen en de breedte van de onderkaak.
Het schedeldak is enigszins bol.
De stop is abrupt en staat ten opzichte van het neusbeen onder een bijna haakse
hoek (95-100 graden).
Het diepe voorhoofd loopt door tot aan de achterzijde van het hoofd.
Het voorhoofd domineert in aangezicht.
Het is belangrijk breder dan hoog.
Aan weerszijde van de lengtegroef liggen symmetrische rimpels.
Deze diepe en gewrongen rimpels zijn beweeglijk afhankelijk van de houding.

Fouten:
Klein hoofd, niet in verhouding met de schofthoogte, te lang, te smal, parallelvorming,
rond, ovaal, plat voorhoofd.
Geen lengtegroef.
Achterhoofdsknobbel te veel uitspringend.
De hoek van de stop ten opzichte van het neusbeen te scherp of te bot.
Aaneengesloten rimpels.

Aangezicht Snuit:
Krachtig, breed, dik, enigszins kort, bovenprofiel iets holrond, ondiepe huidplooien.
In de breedte iets oplopend naar de neus.
Van boven af gezien de vorm van een vierkant. Het neusbeen vormt met het voorhoofd
een stompe open hoek.
Wanneer het hoofd horizontaal gedragen wordt, bevindt het afgeknotte,
van onderen dikke en brede eind van de neus zich voorbij een verticale raaklijn die
getrokken is vanaf de voorste deel van de neus.
De omtrek is ongeveer twee derde van de hoofdomtrek.
De lengte varieert tussen een vierde en een derde van de totale lengte,
gemeten tussen de achterhoofdsknobbel en de neuspunt.

Fouten:
Te lang, te kort, te smal, niet dik genoeg, neus vooruitstekend, neusbeen,
pafferige snuit.

Neus:
Breed, neusgaten goed geopend, kleur zwart tot bruin,
afhankelijk van de kleur van het masker.
Fouten:
Nauwe neus, smalle neusgaten, vlekjes of haartjes op de neus, zonder pigment.

Kaken:
Zeer krachtig en breed. De hond is ondervoorbijtend.
De onderkaak moet minimaal 0,5 cm en maximaal 2 cm uitsteken.
Met een gesloten mond mag men de tanden niet zien.

Fouten:
Boven en onderkaak van gelijke lengte (tanggebit). Schaargebit, bovenvoorbijtend,
onderkaak steekt meer dan 2 cm of minder dan 0,5 cm uit.

Tanden:
Zeer sterk, met sterke voortanden.
De voortanden van de onderkaak staan uit elkaar en zijn
licht gebogen.
Voortanden staan goed in lijn, vooral die van de onderkaak die een rechte lijn vormen.

Fouten:
Slecht ontwikkelde tanden, slecht geplaatste tanden.

Lippen:
Bovenlippen dik, matig hangend en intrekbaar.
Zij vormen een ronding om de onderkaak.

Fouten:
Overdreven lang en slap (niet intrekbaar).
Te kort.

Wangen:
Uitspringend door een zeer sterke ontwikkeling van de kaakspieren.

Fouten:
Te weinig ontwikkeld, week, droog of dun.

Ogen:
Ovaal, goed uit elkaar staand.
De afstand tussen de beide ooghoeken is ongeveer tweemaal de lengte van het oog.
Eerlijke, open blik.
Honden met een zwart masker hebben hazelnootkleurige tot donkerbruine ogen;
lichtere kleuren toegestaan, maar niet gewenst bij honden met een rood masker.

Fouten:
Kleine, ronde, te diep liggende, bolle, te dicht bij elkaar staande
en te lichte ogen of glasogen.
Schuwe blik.
Zichtbaar bindvlies.
Niet acceptabel zijn: glasogen, vlekken of haartjes op de oogleden.

Oren:
Tamelijk klein, iets donkerder van kleur dan de vacht.
Bij de aanzet iets opgeheven, maar ze moeten, zonder weekachtig te zijn,
over de wangen vallen.
Iets afgeronde punt; niet hangend over de ogen.
Hoge aanzet, waardoor de breedte van het hoofd wordt geaccentueerd.

Fouten:
Slappe, te lange, te korte, geamputeerde oren.
Te hoge aanzet of te hoog opgeheven.
Staande oren, roos oren, wijduit hangende oren of te laag aangezette oren.

Hals:
Erg sterk, gespierd, bijna cylindrisch.
Enorme nekomvang, ruim, los en soepel.
De gemiddelde nekomvang is bijna gelijk aan de hoofdomvang.
De hals is licht gebogen en op de grens van hoofd en hals bevindt zich overdwars
een groef.
De halskwabben beginnen duidelijk bij de keel en lopen, met plooien,
tot aan het sleutelbeen.

Fouten:
Dunne hals, lange en platte hals.
Huid te strak.
Halskwabben overdreven hangend.

Lichaam Borst:
Krachtig, diep, breed, lager vallend dan de ellebogen.
Krachtige sleutelbeenderen.
Gebogen borstribben.
Andere ribben zijn goed gebogen en aflopend.
De borstomvang moet 25 a 30 cm meer bedragen dan de schofthoogte.

Fouten
Smalle borst, niet diep genoeg.
Ribben te plat of te rond als een ton.
Uitgeholde ribben.

Schouders:
Krachtig, zichtbare spieren.
Bovenkant schouderblad onder een hoek van 45 graden ten opzichte van
het horizontale vlak.
De hoek van het schouderblad ten opzichte van de opperarm is iets meer dan
90 graden.

Fouten:
Niet voldoende gespierd, te rechte schouders.

Bovenlijn (ruglijn):
Recht, met een brede en gespierde rug.
Schoft goed getekend.
Lendenen breed, voldoende kort, stevig.
Kruis matig aflopend tot staartaanzet.

Fouten:
Zadelrug, karperrug, zwakke lendenen, kruis te hoog, te bol of te hol.Staart:
Dik bij de aanzet.
De punt mag niet verder reiken dan de sprong.
Laag hangend, diep ingezet.
Hangend in rust, verheft zich als de hond in actie is 90-120 graden
ten opzichte van de rustpositie.

Fouten:
Weg buigen van achteren gezien, gekort, gebroken, verwrongen, knobbelig.
Staande of krullend.
Eindigen in een pluim.
De afwezigheid van een staart, zelfs wanneer dit aan een ongeluk is toe te schrijven
is altijd verdacht.

Onderlijn:
Harplijn, vanaf de diepe borst tot aan de opgetrokken stevige buik.

Fouten:
Uitzakkende buik, of ingetrokken buik (windhondenbuik).

Benen Voorbenen:
Sterk bottengestel, zeer gespierde benen.
1. Ellebogen: niet te veel uitstaand, niet te veel naar binnen gebogen.
2. Onderarm: recht, of een ietsje naar buiten gebogen,
zodanig dat ze naar het midden toekomen, vooral bij honden met een zeer
brede borst.
3. Middenvoet: sterk, lichtelijk schuin soms naar buiten staand.
4. Voeten: krachtig samengeperst. Gebogen sterke nagels.
Voorkeur voor zeer gepigmenteerde nagels.
Voetkussens goed ontwikkeld en soepel.

Fouten:
1. Ellebogen: te veel uitstaand, of te veel naar binnen.
2. Voorbenen: zwak beendergestel, onvoldoende gespierd,
onderarm teveel gebogen.
3. Middenvoet: te veel naar buiten of naar binnen, ineengedrongen
4. Voeten: ineengedrongen, spreid tenen, hazenvoeten.

Achterbenen:
Dijen goed ontwikkeld en dik met zichtbare spieren.
Knieschijf parallel aan verticale middenvlak of licht naar buiten.
Been betrekkelijk kort, gespierd, laag.
Spronggewricht kort.
De hoek van het spronggewricht is met mate geopend.
Van achteren gezien geven de goed parallel lopende achterbenen
een impressie van kracht, ondanks de minder brede achterhand.

Fouten:
Dijen te plat en mager.
Knieschijf te veel naar buiten of te veel naar binnen gericht.
De hoek van het spronggewricht te scherp of te groot.
Hubertusklauwen.

Gewicht:
Reuen: minimaal 50 kilo.
Teven: minimaal 45 kilo.
Teven hebben over het algemeen hetzelfde karakter als de reuen,
maar iets minder geaccentueerd.

Vacht:
Eenkleurig, mahoniekleur of wildkleurig. Een goede pigmentering is te prefereren.
Een witte borstvlek en witte aftekeningen aan de voeten zijn toegestaan,
mits deze niet te groot zijn.
Fijn. Kort en zacht haar.

Fouten:
Witte vlek op het gezicht, witte vacht.
Wit of vlekkerig op het lichaam of op de staart.
Grof haar, lang haar.
Gekruld haar.

Afmetingen:
De hoogte van een Bordeauxdog moet ongeveer gelijk zijn aan
de omvang van het hoofd.
Reuen: 60-68 cm schofthoogte
Teven 58-66 cm schofthoogte.
De omvang van het hoofd wordt gemeten voor de oren over de grootste breedte.
Het hoofd horizontaal, de halsplooien niet meemeten.
De borstomvang wordt gemeten 1 cm van de ellebogen over de grootste breedte.
Deze metingen moeten een zo soepel mogelijk en
voldoende breed meetlint worden verricht.

Gezondheid van de Bordeauxdog

Bordeauxdog

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj ssssss ssssssssssss sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

Verzorging van de Bordeauxdog

De Bordeaux Dog is geen hond voor op een appartement te houden. Hij heeft ruimte en beweging nodig.

VERZORGING: De vacht regelmatig borstelen, vooral tijdens de rui, met een rubberen borstel om de dode en losse haren eruit te halen. De gezichtsplooien af en toe eens schoonmaken.
De pups mogen niet teveel vermoeid worden omdat Bordeaux doggen zoals alle grote honden heel snel groeien en ze veel energie nodig hebben om een sterk beendergestel op te kunnen bouwen. Daarom is een evenwichtige en volledige voeding heel belangrijk.

Opvoeding van de Bordeauxdog

Bordeauxdog

De bordeauxdog heeft veel respect voor zijn baasje en het is daarom heel belangrijk hem consequent en op een rustige en rechtvaardige manier op te voeden. Laat hem ook duidelijk merken wanneer u blij bent om zijn prestaties. Als u niet vaak thuis bent is het beter voor een ander ras te opteren omdat hij letterlijk en figuurlijk aan het gezin hangt en afzondering ziet als een straf.

Rasvereniging van de Bordeauxdog

Helaas, er is nog geen rasvereniging bekend van de Bordeauxdog.

Popularitieit van de Bordeauxdog

De Bordeauxdog staat op dit moment op de 28e plek van de meest populaire hondenrassen op de HondenPage

Overige informatie over de Bordeauxdog

SOCIALE AANLEG:
De omgang met andere huisdieren vormt niet echt problemen, als hij er van in het begin aan gewend gemaakt wordt. Tegenover andere honden kunnen ze zich wel enigzins dominant opstellen. Voor kinderen zijn ze erg lief en beschermend. Bezoek wordt gewantrouwd, behalve als zijn baasje zegt dat het in orde is, dan wordt bezoek geaccepteerd.

BEWEGING:
Een paar wandelingen per dag of hem laten lopen en spelen in de tuin zijn in principe voldoende. Bordeauxdoggen hebben een gemiddelde behoefte aan beweging.

Bordeauxdog pup aanschaffen

een pup kost ong. 1200 1500 euro dit is dan wel een hond met stamboom

Bordeauxdog fokkers informatie

Geen fokkers informatie gevonden over de Bordeauxdog.
Heb jij overige informatie het fokkken van een Bordeauxdog pup. ? Dan kun je dat toevoegen als je je fokbeleid hebt laten keuren op de hondenpage.

Meer suggesties

Ben je op zoek naar een Hondenras ? Bezoekers van de hondenpage met een Bordeauxdog hebben ook deze rassen

Meer weten over de Bordeauxdog ?

 

De mening van de bezoeker

Hoogte: middelgroot
Kindvriendelijk:
Gehoorzaam:
Waaks:
Kan goed alleen zijn:
Heeft veel beweging nodig:
Is sociaal:

Geef jouw mening!

Deel de info over de Bordeauxdog:


Afbeeldingen

BordeauxdogBordeauxdogBordeauxdogBordeauxdogBordeauxdogBordeauxdogBordeauxdogBordeauxdogBordeauxdogBordeauxdogBordeauxdogBordeauxdogBordeauxdogBordeauxdogBordeauxdogBordeauxdogBordeauxdogBordeauxdogBordeauxdogBordeauxdogBordeauxdogBordeauxdogBordeauxdogBordeauxdogBordeauxdogBordeauxdogBordeauxdogBordeauxdogBordeauxdogBordeauxdog

Je kunt een foto toevoegen

Informatie verbeteren

Als jij informatie over de Bordeauxdog hebt die de kwaliteit van deze pagina verbetert dan kun je deze pagina aanpassen. Log wel eerst even in om dit te doen.


De HondenPage maakt gebruik van cookies. Dit zorgt er voor dat onze website voor jou als bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken en advertenties.info / verbergen en toestaan
^