Maltezer

Maltezer

Rasgroep van de Maltezer

De Maltezer behoort tot de Rasgroep "Gezelschapshonden"

Geschiedenis van de Maltezer

Maltezer

De Maltezer is de oudste Europese dwerghond. Hij wordt reeds in 200 v.Chr. beschreven onder de naam Canis Melitaeus. De F.C.I. neemt als land van oorsprong het eiland Malta en is hierin vrij zeker juist. Echter, de hond kan ook zijn oorsprong hebben gevonden op het eiland Melita of tegenwoordig Meleda in de Adriatische Zee. In de zeventiende en achttiende eeuw werd de hond tot zo kleine afmetingen gefokt, dat zijn levenskracht en reproduktievermogen sterk beinvloed werden, maar door het inkruisen van andere dwerghonden is men erin geslaagd het ras te reconstrueren. De Maltezer is, met zijn weelderige witte vacht, een bijzonder mooie hond, innemend, toegewijd en aangenaam. Hij is overal ter wereld een gewaardeerde gezelschapshond en tentoonstellingshond.

Karakter van de Maltezer

Maltezer

Alle Maltezers zijn erg gehecht aan hun baas (bazin) en vinden het niet prettig om lang van hem gescheiden te zijn. Hij is een op en top gezelschapshond. Het is beslist geen hond om op te sluiten. Hij zal , als het te druk is, zich liever terug trekken in zijn mand of bench om u u daaruit in de gaten te houden . Het is een erge elegante hond. Hij heeft een aangenaam aard, en kan zich aan allerlei omstandigheden aanpassen. Het is een trouwe kameraad, die graag bij u op schoot zit. Hij zal op u wachten bij de deur zelfs als u even naar het toilet gaat zal bij achter de deur op u wachten. Ondanks zijn bewerkelijke vacht, heeft bij zo'n bescheiden omvang dat hij bijna overal mee naartoe kan worden genomen. De Maltezer is een vrij ingetogen rustige hond, die ook in de stad in een flat kan leven. Hij neemt niet veel ruimte in beslag. Het is niet nodig om uren met hem te gaan wandelen, maar de dagelijkse beweging heeft hij wel nodig. Aan de weelderige vacht moet veel aandacht worden besteed. Iedere dag borstelen en kammen is een vereiste. Als dit niet gebeurt ziet dit hondje er al gauw onverzorgd uit.

Rasstandaard van de Maltezer

Korte historische samenvatting:

Zijn naam betekent niet dat hij oorspronkelijk van het eiland Malta komt, omdat het bijvoeglijk naamwoord "Maltese" komt van het Semitische woord "malat", wat betekent; schuilplaats of haven.

Deze Semitische oorsprong komt weer terug in een hele serie namen van kustplaatsen. Dat is in de naam van het Adriatische eiland Meleda, de Siciliaanse stad Melita en ook in die van het eiland Malta.

De voorouders van deze kleine hond leefden in havens en kustplaatsen van het Centrale Middellandse Zee gebied, waar zij jaagden op muizen en ratten, die zij vonden in de overvloedige pakhuizen en in de scheepsruimten.

In zijn lijst van honden, die bestond ten tijde van "Aristoteles", maakt hij melding van een kleine rashond, aan welke hij de naam "Canes Melitenses" verbindt.

De hond was bekend in het oude Rome: favoriete gezelschapsdier van de matrones en werd geprezen door "Straton", de Latijnse dichter van de eerste eeuw na Christus.

Afbeeldingen van de Maltezer door talrijke Renaissance schilders, tonen in die periode, deze kleine hond in de salons van die tijd aan de zijde van mooie dames.

Algemeen beeld

Klein formaat, vrij lang lichaam. Bedekt met een zeer lange witte vacht, zeer elegant met een trotse en gedistingeerde houding van het hoofd.

Belangrijke verhoudingen

De lengte van het lichaam overschrijd met ongeveer 38% de schofthoogte. De lengte van het hoofd is gelijk aan 6/11 van de schofthoogte.

Gedrag temperament

Levendig, aanhankelijk, zeer volgzaam en zeer intelligent

Schedelgedeelte

Schedel: De schedel is een beetje langer dan de voorsnuit;
de breedte van de jukbeenbogen is gelijk aan de lengte en als gevolg hiervan groter dan de helft van de lengte van het hoofd.
In de lengteas richting is die een klein beetje eivormig.
De bovenkant van de schedel is vlak met een achterhoofdsknobbel weinig ontwikkeld.
De wenkbrauwbogen (ronding van de voorhoofdsbeenderen en de omringende randen) zijn goed ontwikkeld.
De voorhoofdsgroef is zo summier dat die onzichtbaar is. De zijkanten van de wandbeenderen zijn iets wat rond.

Stop: De voorkant van de stop is sterk aangegeven en maakt een hoek van 90º.hoihoihoi

Neus: In het verlengde van de neusrug, in profiel gezien, is de voorkant verticaal, omvangrijk met open neusgaten, die rond zijn en absoluut zwart.

Voorsnuit: De lengte van de voorsnuit bedraagt 4/11 van de hoofdlengte.
Als gevolg hiervan iets kleiner dan de helft. De onderkant is goed gevormd (fijn besneden).
De diepte is zeker 20% minder dan de lengte. De zijkanten van de voorsnuit lopen parallel, maar vanaf de voorzijde gezien, moet de voorsnuit niet vierkant tonen. Omdat zijn aangezicht zijdelings is verbonden met bochten. De voorsnuit is rechtlijnig met een duidelijke gemarkeerde rimpel in het midden.

Lippen: Van voren gezien hebben de bovenlippen daar waar ze verbonden zijn, de vorm van een open boog. Ze zijn weinig ontwikkeld in diepte en de vage voeg van de lippen is niet zichtbaar.
De bovenlippen passen perfect bij de onderlippen, op zo'n een manier dat het onderste profiel van de voorsnuit begrenst wordt door de onderkaak. De randen van de lippen moeten absoluut zwart zijn.

Kaken: Normaal ontwikkeld en fijn gevormd en perfect sluitend.
De onderkaak met het jukbeen die recht zijn, die geen van beide voor- of naar achteren uitstekend zijn in voorgaande gedeelten

Tanden: De ronding van de tandbogen sluiten goed op elkaar aan, de snijtanden sluiten aan tussen de hoektanden in een duidelijk schaargebit.
Tanden zijn wit; het gebit is goed ontwikkeld en compleet.

Ogen; Open, met levendige en oplettende expressie, groter dan je zou verwachten.
De vorm neigt rond te zijn. De oogleden sluiten nauw aan op de oogbol, welke nooit diep liggen, veeleer gelijk met het hoofd. Net ietsje puilend. De ogen zijn bijna frontaal geplaatst. Ze staan goed in het voorhoofd. Van voren gezien mag de sclera ( het wit in de ogen) niet zichtbaar zijn.
De kleur is donker okerkleurig, de oogranden zijn zwart.

Nek: Alhoewel bedekt met een overvloedige vacht, is de grens van de nek duidelijk merkbaar.
De halsbelijning is gebogen. Z'n lengte is ongeveer de helft van de schofthoogte. De hals wordt rechtop gedragen en laat geen losse huid zien.

Lichaam: De lengte van de punt van de schouder tot de punt van het zitbeen is 38% meer dan de schofthoogte.

Toplijn: Recht tot de staartaanzet.

Schofthoogte: Komen iets boven de bovenbelijning uit.

Rug: De lengte is ongeveer 65% van de schofthoogte.

Kruis: Voortzetting van de rechte ruglijn in het verlengde van de lendenen, het kruis is erg breed en lang en z'n helling is 10º lager als de rugbelijning.

Borst: Is breed, in het aangezicht lager dan de hoogte van de elleboog. (De borstdiepte komt iets onder de ellebogen). Met ribben die niet erg uitspringen. De omvang van de borstkas is 2/3 meer dan de schofthoogte. Het borstbeen is erg lang.

Staart: De aanzet in lijn met het kruis, dik bij de staartwortel en fijn aan het uiteinde.
De lengte komt overeen met 60% van de schofthoogte. De staart vormt een enkele grote boog, waarbij de punt de romp raakt tussen de heupen.
Een naast de rug vallende staartpunt is toegestaan.

Ledenmaten

Voorhand: In het geheel zit deze dicht tegen het lichaam, de benen staan recht en gelijk.

Schouders:-De lengte vertegenwoordigd 1/3 van de schofthoogte en is hellend beneden het vlak. En is 60º tot 65º in relatie tot het middenvlak van het lichaam en is bijna verticaal.

Opperarm: Langer dan de schouder, gemeten 40 tot 45% van de schofthoogte, een helling van 70º beneden de horizontale lijn. Moet goed aansluitend zijn, waarvan 2/3 aan de bovenkant tegen het lichaam, in zijn lengterichting is het bijna parallel tot het middenvlak van het lichaam.

Ellebogen: Moeten parallel (evenwijdig) lopen tot het middenvlak.

Voorbeen: Onder het lichaam geplaatst met weinig duidelijk zichtbare spieren, botaanleg in de verhouding tot de gehele hond zwaar.

Middenvoet: In verticale lijn met het voorbeen, bewegend. Mag niet te knobbelig/benig zijn, rondom bedekt met lange fijne beharing.

Pols: Heeft dezelfde kenmerken als de handwortel en omdat zijn lengte kort is, is het verticaal.

Voorvoet: Rond, gesloten en goed gebogen tenen. Alle voetkussens moeten zwart zijn, de nagels zouden ook zwart moeten zijn of in ieder geval van een donkere kleur zijn.

Achterhand:Moet in zijn geheel van een stevig beenstructuur zijn, parallel van achter gezien, verticaal vanaf zitbeen tot de grond.

Dijbeen: Zwaar gespierd, de achterkant is rond/bol. Loopt parallel met het middelste punt van het lichaam, de neergaande en de voorwaartse richting is enigszins hellend in relatie tot het verticale. De lengte is bijna 40% van de schofthoogte en de breedte is een klein beetje minder dan zijn lengte.

Scheenbeen: De groef tussen de pees en het been is nauwelijks merkbaar. Is scheefhellend beneden het horizontale vlak van 55º en het is enigszins langer dan de dij.

Hiel spronggewricht:
De voorwaartse hoeking van de hiel is 140º

Hak: De afstand vanaf de grond tot het punt van de hiel is lichtelijk meer dan 1/3 van de schofthoogte. Zijn lengte correspondeert met de hoogte van de hiel. Het is perfect rechtopstaand.

Achtervoet: Net zo rond als de voorvoet, met dezelfde karakteristieke kenmerken.

Gangwerk: Gelijkmatig de grond afschuimend, vrij, met korte en erg snelle stapjes in draf.

Huid: De huid zit om alle lichaamsdelen strak, gepigmenteerd met donkere vlekjes en vlekjes van een rode wijnkleur, speciaal op de rug. De omranding van de oogleden, derde ooglid en lippen zijn zwart.

Vacht

Haar: Dicht, glimmend, glanzend zwaar vallend van zijdeachtige samenstelling. Erg lang over het gehele lichaam en over de gehele lengte zonder sporen van golven of krullen. Op de romp zou het langer moeten zijn dan op de schoft en moet het recht naar beneden vallen tot op de grond, als een cape die strak om de romp zit. Zonder openingen in de vorm van bosjes, vlokken en pluis.

Bosjes, vlokken en pluis zijn acceptabel aan de voorkant, van de elleboog tot de voet en aan de achterhand van de knie tot de voet. Er is geen ondervacht. Op het hoofd is het haar erg lang, net zo als op de voorsnuit, ook aan het voorgezicht waar het zich vermengd met de baard, zo ook op de schedel, waar het zich vermengd met de beharing die de oren bedekken. Het haar van de staart valt naar één kant van het lichaam, zodat het op de flank en op de dij z'n lengte bereikt tot aan de hak.


Kleur: Puur wit; en een bleekivoor tint is toegestaan. Aftekeningen/sporen van licht of bleek oranje schakeringen worden getolereerd, maar zijn niet wenselijk en vormen een onvolmaaktheid.

Maat en gewicht

Schofthoogte: Reuen van 21 tot 25 cm. Teven van 20 tot 23 cm.

Gewicht: 3 tot 4 kilo

Fouten

Iedere afwijking van de voorafgaande punten moeten beschouwd worden als een fout die bestraft dient te worden naar gelang de omvang en de ernst.

· Het tweezijdig scheel zien.

· Als de lichaamslengte meer is dan 43% van de schofthoogte.

Serieuze fouten:

· Rams neus.

· Een uitgesproken onder voorbijt, als deze het uiterlijk van de voorsnuit bederft.

· De maat van de reuen hoger is dan 26 cm. of lager dan 19 cm.

· De maat van de teven hoger is dan 25 cm. of lager dan 18 cm.

Diskwalificerende fouten:

· Als er duidelijk een afwijking zichtbaar is van de schedelvorm.

· Totaal ongepigmenteerde neus of een andere kleur neus dan zwart.

· Boven voorbijter.

· Glasoog (blauw oog).

· Totaal ongepigmenteerde oogleden.

· Staartloosheid, ingekorte staart welke aangeboren of gecoupeerd.

· Krullend/kroes vacht.

· Alle kleuren anders dan wit, met uitzondering van bleek ivoorkleurig.

· Gedeelten met verschillende kleuren van welke omvang dan ook.

N.B. Reuen moeten twee volledig ingedaalde, duidelijke normale testikels in het scrotum hebben.

Gezondheid van de Maltezer

Maltezer

De Malthezer kan oog-, hart- en PL-problemen (Patella Luxatie), levershunt en Legg Perthes (ziekte van Calve) hebben.

De kans dat deze aandoeningen bij een hond uit geteste ouders voorkomt is veel kleiner dan uit niet geteste ouders.
Vraag dus aan de fokker naar de testresultaten van de ouders, een goede fokker laat deze graag zien en heeft kopieën van de resultaten van de vader of kan deze via een site laten zien.

De PL-, hart- en oogtest worden door een specialist uitgevoerd.
PL wordt handmatig nagekeken.
Hart wordt nagekeken met een echo.

Bij de ECVO-oogtest is VRIJ de uitslag die je op het certificaat wil zien.

Bron: L.Scharenborg www.mexxum.nl/nestjepups.html

Verzorging van de Maltezer

Eén van de kenmerken van de Maltezer is de mooie, glanzende, zwaarvallende, zijdeachte vacht. Om een vacht zo mooi te krijgen en te houden komt er aardig wat werk aan te pas. Zelfs als u uw Maltezer kortgeknipt houdt, ontkomt u niet aan een dagelijks verzorgingsbeurt.
Bevochtig de vacht voor het borstelen altijd eerst met een kamspray of water. Hiermee voorkomt u dat u haren uit de huid trekt. Koop materiaal dat speciaal geschikt is voor de verzorging van hondenvachten.

Denk er bij de aanschaf van een Maltezer aan dat deze hond meer verzorging vereist dan een gemiddeld ander ras.

Opvoeding van de Maltezer

Maltezer

De opvoeding is vrij gemakkelijk omdat Maltezers graag bij hun gezin zijn en zich vrijwel moeiteloos aanpassen aan de omstandigheden. Ze zijn erg gevoelig voor harde woorden en mogen dan ook nooit met harde hand worden opgevoed.

Rasvereniging van de Maltezer


Maltezer Club, Nederlandse
Maltezer Club, Nederlandse

A.M. de Jonglaan 5
3221VA Hellevoetsluis
Telefoon: 0181-315632
Website: http://www.nederlandsemaltezerclub.com


Maltezer Vereniging Nederland
Maltezer Vereniging Nederland

Gentstraat 5
5224TG 's Hertogenbosch
Telefoon: Puppy Info: 073-6218261 (10-22 u)

Popularitieit van de Maltezer

De Maltezer staat op dit moment op de 6e plek van de meest populaire hondenrassen op de HondenPage

Overige informatie over de Maltezer

INDIEN JE HONDJE VAN BIJ DE GEBOORTE SLECHT EET, REGELMATIG DIAREE EN BRAAKT EN DAN NOG GELE URINE EN ZWARTE STOELGANG HEEFT LAAT DAN OP TIJD ZIJN BLOED TREKKEN WANT DIT KAN WIJZEN OP EEN LEVERPROBLEEM HEB HET PAS ZELF MEEGEMAAKT EN DAARDOOR IS MIJN MALTHEZER MAAR 6 JAAR GEWORDEN OMDAT WE HET NIET WISTEN EN AAN HAAR NIETS TE ZIEN WAS DAT ZE ZO ZIEK WAS.

Vaak komt ook epilepsie voor bij maltezers. Hou dit dus in de gaten! Mocht uw maltezer een vermoedelijke epilepsie aanval hebben, probeer dit dan NIET tegen te houden. Zorg er alleen voor dat uw hond zich niet kan bezeren door bijvoorbeeld van een stoel af te vallen. Let erop dat zij niet in hun tong stikken! Een aanval neemt vanzelf af. Na de aanval direct contact opnemen met de dierenarts! Mocht de aanval niet stoppen ook direct de dierenarts bellen!

Maltezer pup aanschaffen

als je een pup aanschaft moet je wel opletten dat de pup jou ziet als een vriend en dus niet als een meester of baas.
als je vrienden bent met de pup luistert hij namelijk veel beter.
je moet de eerste week ook veel aandacht aan je pup besteden en niet schreeuwen want dan word hij bang en kan hij agressief worden.

Puppy's houden ervan om tegen je aan te liggen als ze slapen. Zij zijn dit gewend in het nestje, dat zij hun broertjes, zusjes en moeder voelen. Als ze tegen je aan liggen, slapen ze zo, en zien ze jou toch ook een beetje als hun moeder :-)

De prijzen van puppy's variëren. Bij een fokker is de prijs duurder als bij iemand thuis. Als u de pup koopt bij iemand die een nestje thuis heeft zit u toch snel rond de 200 euro. Prijzen variëren tussen de 200 en 400 bij mensen thuis. Let erop dat zij geen doorfokkers zijn! dit kan problemen met zich meebrengen. Het is belangrijk dat u de plek mag bezichtigen waar de puppies leven. Zo krijgt u snel een indruk of de verzorging goed is of niet. Als u er niet bij mag komen is er iets niet in de haak.

Belangrijk is dat de puppy's nagelopen moeten worden bij een dierenarts, ingeënd moeten worden etc.

Maltezer fokkers informatie

Geen fokkers informatie gevonden over de Maltezer.
Heb jij overige informatie het fokkken van een Maltezer pup. ? Dan kun je dat toevoegen als je je fokbeleid hebt laten keuren op de hondenpage.

Meer suggesties

Ben je op zoek naar een Hondenras ? Bezoekers van de hondenpage met een Maltezer hebben ook deze rassen

Meer weten over de Maltezer ?

 

De mening van de bezoeker

Hoogte: klein
Kindvriendelijk:
Gehoorzaam:
Waaks:
Kan goed alleen zijn:
Heeft veel beweging nodig:
Is sociaal:

Geef jouw mening!

Deel de info over de Maltezer:


Afbeeldingen

MaltezerMaltezerMaltezerMaltezerMaltezerMaltezerMaltezerMaltezerMaltezerMaltezerMaltezerMaltezerMaltezerMaltezerMaltezerMaltezerMaltezerMaltezerMaltezerMaltezerMaltezerMaltezerMaltezerMaltezerMaltezerMaltezerMaltezerMaltezerMaltezerMaltezer

Je kunt een foto toevoegen

Informatie verbeteren

Als jij informatie over de Maltezer hebt die de kwaliteit van deze pagina verbetert dan kun je deze pagina aanpassen. Log wel eerst even in om dit te doen.


De HondenPage maakt gebruik van cookies. Dit zorgt er voor dat onze website voor jou als bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken en advertenties.info / verbergen en toestaan
^