Duitse Dog, zwart zwart wit

Duitse Dog, zwart zwart wit

Rasgroep van de Duitse Dog, zwart zwart wit

De Duitse Dog, zwart zwart wit behoort tot de Rasgroep "Pinschers, Schnauzers, Molossers en Zwitserse Sennenhonden"

Geschiedenis van de Duitse Dog, zwart zwart wit

Duitse Dog, zwart zwart wit

De oude bullebijters
Als voorloper van de huidige Duitse dog worden de oude bulle-bijters beschouwd en de ” Hatz en Sauruden “, die een kruising waren van de sterke mastiff van het Engelse type en een snelle wendbare windhond. Onder een dog verstond men een grote sterke hond, die niet tot een bepaald ras behoorde.
Later werden verschillende typen van deze hond, variërend in grootte en kleur, Ulmer dog, Engelse dog, Deense dog,Hatzrude, Saupacker en grote dog genoemd.

Een zevenkoppig committee
In 1878 werd in Berlijn door een zevenkoppig committee, bestaande uit enthousiaste fokkers en keurmeesters, onder voorzitterschap van Dr. Bodinus, het besluit genomen alle bovengenoemde variëteiten de naam Duitse dog te geven. Daarmee werd de grondslag gelegd voor een zelfstandig Duits hondenras.
In 1880 werd ter gelegenheid van een tentoonstelling in Berlijn voor het eerst een doggenstandaard vastgelegd, die sinds 1888 door de D.D.C. 1888 e.v. bewaakt wordt en in de loop der jaren verschillende malen werd veranderd.

Karakter van de Duitse Dog, zwart zwart wit

Vriendelijk, liefdevol en aanhankelijk tegenover zijn bezitters, vooral tegenover kinderen; terughoudend tegenover vreemden.
Hij behoort een zelfverzekerde, onverschrokken, makkelijk te hanteren en leergierige begeleidings- en familiehond te zijn met een hoge prikkeldrempel en zonder enig spoor van agressiviteit

Rasstandaard van de Duitse Dog, zwart zwart wit

De huidige formulering is volgens FCI-voorschrift (Bron NDDC)

Edele verschijning
De duitse dog verenigt in zijn gehele edele verschijning, die grote, krachtige en solide lichaamsbouw verraadt, trots,kracht en elegantie.
Door zijn substantie, adel en harmonische verschijning en in het bijzonder zijn uitdrukkingsvolle hoofd, boeit hij de toeschouwer als een edel standbeeld.
Hij is de apollo onder de hondenrassen.

Belangrijke verhoudingen:
Zijn lichaam toont bijna vierkant, dit geldt in het bijzonder voor de reuen.
De lichaamslengte( van borstbeenpunt tot zitbeen) mag de schofthoogte bij reuen met niet meer dan 5% en bij teven met niet meer dan 10% overschrijden.
De schofthoogte bedraagt bij reuen min. 80 cm en bij teven min. 72 cm.


Het hoofd:
In harmonie met de totale verschijning, langgestrekt, smal, markant, uitdrukkingsvol, mooi gebeiteld ( vooral het gedeelte onder de ogen);
Goed ontwikkelde wenkbrauwbogen, echter zonder vooruit te steken. De afstand van de neuspunt tot de duidelijke stop en van de stop tot de zwak ontwikkelde achterhoofdsknobbel moet zo mogelijk gelijk zijn.
De bovenkant van de neusrug en bovenkant van de schedel moeten parallel lopen.
Van voren gezien moet het hoofd smal lijken, met een zo breed mogelijke neusrug en slechts licht ontwikkelde wangspieren, die in ieder geval niet sterk naar voren mogen komen.

Neus:
Goed ontwikkeld, meer breed dan rond en met grote openingen.
De neus moet zwart zijn, behalve bij zwart-witte doggen, waarbij een zwarte neus wel gewenst is ,maar waarbij een gevlekte of vleeskleurige neus wordt toegestaan.

Bij blauwe doggen is de neuskleur anthraciet (verdunningsfactor zwart)

Voorsnuit:
Moet diep en zo rechthoekig mogelijk zijn.
Duidelijke liphoeking en donker gepigmenteerde lippen.
Bij zwart-wit gevlekte doggen zijn onvolledig gepigmenteerde of vleeskleurige lippen toegestaan.

——————————————————————————–

De Kaak en Gebit

Kaak/Gebit/Tanden:
Goed ontwikkelde brede kaak.
Krachtig, gezond en volledig schaargebit (42 elementen).

Ogen:
Middelgroot, amandelvormig met goed aangesloten oogleden, zo donker mogelijk met levendige vriendelijke uitdrukking.
Bij blauwe doggen zijn iets lichtere ogen toegestaan.
Bij zwart-wit gevlekte doggen zijn lichte of verschillend gekleurde ogen toegestaan.
De oogleden moeten zeer goed aansluiten.

Oren:
Van nature hangend, hoog aangezet, middelgroot en de voorste oorranden moeten aan de kaak aansluiten.

Hals:
Lang, droog en gespierd.
Duidelijke aanzet en naar het hoofd toe licht versmallend met mooi gebogen halslijn.
Rechtop gedragen, daarbij iets naar voren neigend.

——————————————————————————–

Lichaam

Schoft:
Het hoogste punt van het krachtige lichaam.
Het wordt gevormd door de schouderbladranden,die boven de doornuitsteeksels uitkomen.

Rug:
Kort en strak, in vrijwel rechte lijn zeer licht naar achteren aflopend.
De lendenen licht gewelfd, breed en krachtig bespierd.

Croupe:
Breed, sterk bespierd en van kruisbeen tot staartaanzet licht aflopend en vloeiend overgaand in de staartaanzet.

Staart:
Tot aan het spronggewricht reikend, hoog en breed aangezet, naar het einde gelijkmatig dunner wordend.
In ruststand op een natuurlijke manier hangend, bij opwinding of tijdens gang licht als een sabel gedragen, maar niet boven de ruglijn uitkomend.
Een borstelstaart is ongewenst.

Borstkas:
Reikend tot aan de ellebogen, goed gewelfde ribben, borst goed breed en duidelijke voorborst.

Buiklijn:
Buik naar achteren goed opgetrokken en met de onderkant van de borstkas een mooi oplopende lijn vormend.

——————————————————————————–

De Voorhand

Schouders:
Krachtig bespierd, het schouderblad lang en schuin liggend, met het opperarmbeen een hoek van 100 tot 110 graden vormend.

Opperarm:
Krachtig en gespierd, goed aansluitend, moet iets langer zijn dan het schouderblad.

Ellebogen:
Naar buiten noch naar binnen draaiend.

Onderarm:
Krachtig, gespierd, van voren zowel als van opzij volledig recht.

Polsen:
Krachtig, stabiel,zich slechts in geringe mate van de onderarm onderscheidend.

Middenvoorvoet:
Krachtig, van voren gezien recht, van opzij gezien enigszins naar voren gericht.

Voorvoeten:
Rond,hoog opgetrokken tenen en goed gesloten ( katvoet).
Nagels kort, sterk en zo donker mogelijk.

——————————————————————————–

Achterhand

Achterhand:
Het totale beenwerk is bedekt met sterke spieren, die de croupe, heupen en bovenbenen breed en rond doen lijken.
De krachtige goed gehoekte achterbenen staan, van achter gezien, in een lijn met de voorpoten.

Dijbeen:
Lang,breed en zeer goed bespierd.
Knie, krachtig en bijna loodrecht onder het heupgewricht geplaatst.

Kuit/Scheenbeen:
Lang,ongeveer even lang als het dijbeen en goed bespierd.

Spronggewricht:
Krachtig, stabiel, naar binnen noch naar buiten draaiend.

Middenachtervoet:
Kort, krachtig en bijna loodrecht t.o.v. de bodem staand.

Achtervoeten:
Rond, hoog opgetrokken tenen en goed gesloten ( katvoeten).
Korte nagels en zo donker mogelijk.

——————————————————————————–

Gangwerk, de huid en de beharing

Gangwerk:
Harmonieus, soepel en ruim uitgrijpend, licht verend, waarbij de benen, zowel van voren als van achteren gezien, parallel moeten bewegen.

Huid:
Nauw aansluitend, bij eenkleurige doggen goed gepigmenteerd.
Bij zwart-wit gevlekte doggen komt de pigmentverdeling vrijwel overeen met de vlekverdeling.

Beharing:
Hoedanigheid: zeer kort en dicht, glad aaneengesloten en glanzend.

——————————————————————————–

Kleurslagen

Kleuren:
De duitse dog wordt in drie zelfstandige variëteiten gefokt: geel en gestroomd, gevlekt en zwart, blauw.

Geel:
Licht tot donker goudgeel, zwart masker gewenst.
Niet gewenst zijn kleine witte aftekeningen op borst en tenen.

Gestroomd:
Grondkleur licht tot donker goudgeel, met zwarte duidelijk getekende en zo gelijkmatig mogelijk, evenwijdig aan de ribben lopende strepen.
Zwart masker gewenst.
Niet gewenst zijn kleine witte aftekeningen op borst en tenen.

Zwart-wit gevlekt:
Grondkleur zuiver wit, zo mogelijk zonder doorslag van zwarte haren, met over het gehele lichaam goed verdeelde ongelijkvormige lakzwarte vlekken.
Niet gewenst zijn grijze of bruinachtige vlekgedeelten

Zwart:
lakzwart, witte aftekeningen zijn toegestaan;
Tot deze kleur behoren ook de manteldoggen, waarbij het zwart als een mantel het lichaam bedekt en waarbij de voorsnuit, hals, borst, buik, benen en staartpunt wit kunnen zijn.

Ook doggen met een hoofdzakelijk witte kleur en grote zwarte delen, zogenaamde “Platendoggen”.

Blauw:
Zuiver staalblauw, witte aftekeningen op borst en benen zijn toegestaan.

——————————————————————————–

Fouten

Fouten:
Iedere afwijking van de voorgaande punten moet als een fout worden beschouwd, waarvan de beoordeling in verhouding moet staan tot de ernst van de afwijking.
Dit geldt in het bijzonder voor de volgende afwijkingen.

Algemene verschijning:
Gebrek aan geslachtstype, gebrek aan harmonie, te licht en te grof.

Karakter:
Gebrek aan zelfverzekerdheid, nervositeit, lage prikkeldrempel.

Hoofd:
Niet parallel verlopende schedellijn, appelhoofd, wigvormig hoofd, te weinig stop en te sterk ontwikkelde wangspieren (bakken).

Voorsnuit:
Spits toelopend, te weinig lippen, te ver overhangende lippen (fladderlippen).
Holle neusrug , bolle neusrug of een aflopende Neusrug.

Gebit:
Alle afwijkingen van het volledige schaargebit.
(Alleen het ontbreken van de P1 in de onderkaak is toegestaan).
Onregelmatige stand van de snijtanden,zolang de normale sluiting van het gebit mogelijk blijft.
Te kleine tanden, een tanggebit.

Ogen:
Niet aangesloten oogleden, te sterk roodgekleurd bindvlies.
Lichte,stekende,barnsteengele ogen; waterblauwe of verschillend gekleurde ogen bij alle eenkleurige doggen.
Te ver uit elkaar staande ogen of spleetogen.

Te diep liggende of uitpuilende ogen.

Oren:
Te hoog of te laag aangezet, te ver afstaand of te vlak liggend.
Gecoupeerde oren, die qua vorm en lengte niet bij het hoofd passen of die niet gelijkmatig recht opstaan.

Hals:
Korte dikke hals, hertenhals, te veel losse keelhuid of wammen.

Rug:
Doorgezakte rug (zadelrug), karperrug, te lange rug of naar achteren oplopende ruglijn.

Croupe:
Sterk afvallend of vlak liggend.

Staart:
Te sterke, te lange of te korte, te laag aangezette, te hoog boven de ruglijn, haakvormig of ringvormig gedragen en/of zijdelings afgedraaide staart.
Kapot geslagen, aan het eind verdikte of gecoupeerde staart.

Borstkas:
Vlakke of tonvormige ribben, gebrek aan borstbreedte of borstdiepte, te ver vooruitstekend borstbeen.

Buiklijn:
Te weinig opgetrokken buiklijn, slecht teruggetrokken melkklieren.

——————————————————————————–

Voorhand:
Niet voldoende gehoekt.
Te lichte botten, zwak bespierd.
Geen loodrechte stand.

Schouders:
Los,beladen, te steil liggend schouderblad.
Ellebogen:
Los,naar binnen of naar buiten gedraaid.

Onderarm:
Gebogen.
Verdikkingen boven de pols.

Polsen:
Verdikt.
Aanzienlijk naar achteren of naar voren knikkend.

Middenvoorvoet:
Te schuine of te steile stand.

Achterhand:
Te veel of te weinig hoeking.
Koehakkige, nauwe of o-benige stand.

Spronggewricht:
Verdikt, instabiel.

Voeten:
Vlak, gespreid,lang, hubertusklauwtjes achter.

Gangwerk:
Te weinig uitgrijpend, geremde bewegingen, vaak of voortdurend in telgang gaand.
Het ontbreken van overeenstemming tussen de bewegingen van voor- en achterhand.

Beharing:
Hoedanigheid:
Stokhaar, mottig haar.

Kleuren:

Geel:
Grijsgele, blauwgeel, isabel of vuilgele kleur.

Gestroomd:
Grondkleur zilverblauw of isabel; verwaterde stroming.

Zwart-wit:
Blauwgrijs gestichelde grondkleur, grotere grijsgele of blauw-grijze delen in de vlekken.

Zwart:
Geel-, bruin- of blauwzwarte kleur.

Blauw:
Geel- of zwartblauwe kleur.

Zware Fouten:

Karakter: Schuwheid
Gebit: Tanggebit
Ogen: Entropion, Ectropion
Staart: Knikstaart

Diswalificerende fouten:

Karakter: Agressiviteit, Angstbijten
Neus: Leverkleurige neus, gespleten neus.
Gebit: Ondervoorbijtend – , bovenvoorbijtend- en kruisgebit.
Kleur: Geel/Gestroomde doggen met wit voorhoofd, witte halsring, witte poten of sokken en witte staartpunt.
Blauwe doggen met wit voorhoofd, witte halsring, witte sokken of witte staartpunt.
Zwart-wit gevlekte doggen: geheel witte (albino’s) en/of dove doggen;
zogenaamde Porseleintijgers (overwegend blauwe, grijsgele of gestroomde vlekken);
zogenaamde Grijstijgers (deze hebben bij zwarte vlekken een grijze ondergrond).Grootte: onder de minimumschofthoogte.

N.B. Reuen moeten twee volledig ingedaalde en normaal ontwikkelde testikels hebben.

Gezondheid van de Duitse Dog, zwart zwart wit

Heupdysplasie
Elleboogdysplasie
Maagtorsie
Hartafwijkingen
Wobbler
Omgeklapt 3e ooglid
Bij de teefjes: Baarmoederontsteking
Bij de reuen: Voorhuidontsteking

Verzorging van de Duitse Dog, zwart zwart wit

De Duitse Dog is een hond met speciale voedingsbehoeften. Het kan wel twee jaar duren voor hij volledig is uitgegroeid. Zeker in deze periode heeft hij perfect uitgebalanceerde voeding nodig. Beknibbel dus niet op de kwaliteit van de voeding en laat u goed voorlichten door de fokker, de dierenarts of de dierenspeciaalzaak.

De verzorging van een Duitse dog heeft niet heel erg veel om handen. Zij hebben een korte, enkelharige vacht die met 1x per week borstelen volstaat. Teefjes hebben over het algemeen wat meer flubberlippen, waardoor zij vaak meer kwijlen dan reuen. Door hun grote oren kunnen zij nogal eens last krijgen van overtollig oorsmeer, wat resulteert in ontstoken oren, maar ook oormijt komt hierdoor vaker voor. Om dit te voorkomen kun je gemakkelijk de oren zelf schoonmaken met een daarvoor bestemd middel, te verkrijgen bij de betere dierenspeciaalzaak.

Opvoeding van de Duitse Dog, zwart zwart wit

Een Duitse dog dient met zachte maar zeker ook consequente hand opgevoed te worden, in een evenwichtige omgeving. Duitse doggen kunnen gewoon in huis gehouden worden waar zij ook rustig zijn, mits ze buiten lekker hebben kunnen spelen en rennen. Dient natuurlijk wel duidelijk gemaakt te worden dat een Duitse dog geen trappen mag lopen. Door zijn grootte dient hij van pup af aan de juiste voeding te krijgen, en wel die voor pups van grote rassen. Dit omdat de maat brok is afgestemd op het formaat van de pup, maar ook door speciale toevoegingen die helpen een gezond en sterk beenderstelsel te verkrijgen. Ook zit er bijvoorbeeld minder calcium in, zodat broze botten en een te snelle groei worden voorkomen. De opvoeding van een dog is niet altijd even gemakkelijk, zij hebben een vrij eigenzinnig karakter en zijn meestal niet echt gevoelig voor bevelen. Voor de meeste honden zijn zit en af niet moeilijk te begrijpen en hebben dit dan ook (gemiddeld) snel door. Een Duitse dog heeft het ook snel door, en begrijpt precies wat je bedoeld, maar snapt niet waarom je dit wil en wat het nut ervan is. Dit soort dingen kosten dus vaak wat meer tijd, maar met veel geduld en liefde kom je een heel eind.

Rasvereniging van de Duitse Dog, zwart zwart wit

Helaas, er is nog geen rasvereniging bekend van de Duitse Dog, zwart zwart wit.

Popularitieit van de Duitse Dog, zwart zwart wit

De Duitse Dog, zwart zwart wit staat op dit moment op de 100e plek van de meest populaire hondenrassen op de HondenPage

Overige informatie over de Duitse Dog, zwart zwart wit

Geen overige informatie over de Duitse Dog, zwart zwart wit gevonden.
Heb jij overige informatie over de Duitse Dog, zwart zwart wit ? Dan kun je dat toevoegen

Duitse Dog, zwart zwart wit pup aanschaffen

De zoektocht naar een pup begint altijd bij het zoeken van een verantwoorde fokker.
De bij de NDDC en/of DDVN aangesloten fokkers dienen zich aan het Verenigings Fokreglement te houden.. Vraag dus altijd aan de fokker of hij/zij is aangesloten bij een van de 2 Duitse Doggen Verenigingen.

Een verantwoorde fokker zal u een garantieverklaring geven: mochten er in het eerste jaar ernstige afwijkingen worden geconstateerd, zal de fokker daarvoor zijn verantwoording nemen. Hoe ver dit strekt is afhankelijk van de ernst van de aandoening en van de overeenkomst die u met de fokker sluit.

Duitse Dog, zwart zwart wit fokkers informatie

Geen fokkers informatie gevonden over de Duitse Dog, zwart zwart wit.
Heb jij overige informatie het fokkken van een Duitse Dog, zwart zwart wit pup. ? Dan kun je dat toevoegen als je je fokbeleid hebt laten keuren op de hondenpage.

Meer suggesties

Ben je op zoek naar een Hondenras ? Bezoekers van de hondenpage met een Duitse Dog, zwart zwart wit hebben ook deze rassen

Meer weten over de Duitse Dog, zwart zwart wit ?

 

De mening van de bezoeker

Hoogte: groot
Kindvriendelijk:
Gehoorzaam:
Waaks:
Kan goed alleen zijn:
Heeft veel beweging nodig:
Is sociaal:

Geef jouw mening!

Deel de info over de Duitse Dog, zwart zwart wit:


Afbeeldingen

Duitse Dog, zwart zwart witDuitse Dog, zwart zwart witDuitse Dog, zwart zwart witDuitse Dog, zwart zwart wit

Je kunt een foto toevoegen

Informatie verbeteren

Als jij informatie over de Duitse Dog, zwart zwart wit hebt die de kwaliteit van deze pagina verbetert dan kun je deze pagina aanpassen. Log wel eerst even in om dit te doen.


De HondenPage maakt gebruik van cookies. Dit zorgt er voor dat onze website voor jou als bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken en advertenties.info / verbergen en toestaan
^