Weimaraner, korthaar

Weimaraner, korthaar

Rasgroep van de Weimaraner, korthaar

De Weimaraner, korthaar behoort tot de Rasgroep "Staande honden"

Geschiedenis van de Weimaraner, korthaar

Weimaraner, korthaar

Hoewel hij tot de oudste jachthondenrassen behoort, is de Weimaraner (gelukkig) nog niet overbekend. Over de herkomst van het ras zijn vele uiteenlopende theorieën ontwikkeld, waarvan er een aantal aannemelijk lijken terwijl weer andere verklaringen zeer speculatief zijn. In elk geval wordt de Weimaraner beschouwd als het oudste zuiver gefokte Duitse staande jachthondenras. Een korthaar Weimaraner is géén Duitse Staande Korthaar met een andere kleur, evenmin als de langhaar Weimaraner een grijze Duitse Staande Langhaar is!

De Fransen beweren, dat Frankrijk de bakermat van de Weimaraners is en wijzen daarbij op oude wandtapijten en schilderijen o.a. van Van Dijck waarop een op de Weimaraner lijkende hond is afgebeeld. Pas veel later, nadat het fokken aan het Franse hof in verval was geraakt, zou het hof van Weimar deze taak hebben overgenomen, waarbij deze jachthond met zijn opvallende grijze kleur definitief de naam Weimaraner zou hebben gekregen. Lange tijd zou het fokken het alleenrecht van het Weimarse hof zijn geweest. Het verhaal gaat, dat zelfs aan Bismarck het bezit van een Weimaraner zou zijn geweigerd. Na de val van het Duitse Keizerrijk verdween de Weimaraner praktisch van het toneel. Gelukkig ging het ras niet helemaal verloren en waren er ook in die tijd liefhebbers, die het ras voor uitsterven hebben behoed. Na de Tweede Wereldoorlog groeide de belangstelling in Engeland en Amerika en heeft men veel moeite gedaan om het in verval geraakte ras weer op peil te brengen. De eerste twee (steriele) Weimaraners werd in 1928 naar Amerika geëxporteerd. Tien jaar later werden er opnieuw Weimaraners naar Amerika overgebracht, waarna het eerste in de Verenigde Staten gefokte nest in 1939 werd geboren. In Engeland werden de eerste Weimaraners pas in 1954 geïmporteerd. Zowel in Frankrijk als in Engeland en Amerika beleefde de Weimaraner een nieuwe opkomst. De "Gray Ghost" zoals de Amerikanen hem niet zozeer vanwege zijn kleur, maar vooral om zijn katachtige soepele gangen noemen was een opmerkelijke verschijning. Hij deed in enkele staten van Amerika, zoals Wisconsin, dienst als politiehond. In Tokio trad hij op als "drug-hond" en bij de politie van de stad Londen liep er tussen de Duitse Herders lange tijd een Weimaraner als speurhond. Hij trad ook op in films. Zo was een Weimaraner de trouwe begeleider van de Western-filmster "Roy Rogers".

Vooral blijft de Weimaraner natuurlijk een all round jachthond. Oorspronkelijk zou hij door de Fransen gebruikt zijn als lopende hond en werd hij in de 19e eeuw door de Duitsers afgericht en ingezet als staande hond. De Duitsers beschouwen hem als de aristocraat onder de jachthonden. Hij is geschikt voor de jacht op alle wild, zowel voor als na het schot en kan dienst doen onder alle terreinomstandigheden. Kortom een hond geschikt voor de meest uiteenlopende jachten. Naast zijn geschiktheid voor de jacht is de Weimaraner ook een uitstekende huishond. Hij is zeer gesteld op zijn huisgenoten. Niet alleen voor de baas, doch ook voor de vrouw en de kinderen gaat hij door het vuur. Als er gevaar dreigt komt zijn verdedigingsdrift naar voren. Het is een temperamentvolle hond met een duidelijk eigen karakter, die met zachte doch vaste hand zeer consequent moet worden opgevoed om uit te kunnen groeien tot ideale kameraad. Hij is zeer gesteld op het leven in huiselijke kring. Het spreekt vanzelf, dat deze middelgrote temperamentvolle jachthond ook de ruimte en beweging nodig heeft, Men kan niet volstaan met een paar keer per dag "een blokje om". Hij moet enige keren per dag de gelegenheid krijgen zijn energie kwijt te raken door vrij uit te rennen. Men moet hem dag in dag uit, weer of geen weer, daartoe de gelegenheid geven. Heeft u er dit niet voor over, begin er dan niet aan.

Karakter van de Weimaraner, korthaar

In Duitsland wordt de Weimaraner wel ‘Ein Kopfhund’ genoemd. Hij is een intelligente hond, maar wel een ‘met een kop erop’. Hij kan eigenzinnig zijn en zal zijn intelligentie niet altijd ten faveure van de eigenaar gebruiken.

De Weimaraner is een zeer aanhankelijke en fijngevoelige hond die bijzonder toegewijd is aan zijn baas en diens gezin. Hij reageert sterk op de gemoedstoestand van zijn baas en gedijt het beste bij een baas die hem opvoedt op basis van positieve bekrachtiging, waarbij de hond beloond wordt voor gewenst gedrag. De Weimaraner kan in het algemeen slecht tegen een harde aanpak. Aangezien hij doorgaans gemakkelijk op te voeden is, is dit ook absoluut onnodig. Als u hem consequent bijbrengt wat u van hem verlangt, zal hij u graag plezieren door te gehoorzamen.

De Weimaraner kan wat terughoudend zijn naar vreemden. Hij zal niet snel aanslaan bij normale geluiden in en om het huis. Pas wanneer hij het echt niet vertrouwt, zal hij zijn baas hiervan op de hoogte stellen door te blaffen. Het aanslaan bij gevaar kan bij sommige Weimaraners behoorlijk heftig worden. Dan vliegen de planten van de vensterbank iedere keer als er iemand langs het huis loopt, doordat de hond dwars door het raam de indringer wil verjagen.

De Weimaraner is een temperamentvolle hond die een grote beschermingsdrift heeft naar zijn baas en diens gezin. Hij wordt door zijn bazen vaak omschreven als: stoer met een klein hartje. Een beetje een ruwe bolster, blanke pittype dus.

Er zijn geen duidelijke karakterverschillen aanwijsbaar tussen de langhaar en de korthaar. Individuele verschillen tussen diverse honden zijn er natuurlijk wel, maar deze zijn niet toe te schrijven aan de vachtstructuur

Rasstandaard van de Weimaraner, korthaar

1. Algemeen voorkomen: middelgrote tot grote jachtgebruikshond.

Schofthoogte : a. reuen 59 - 70 cm. b. teven 57 - 65 cm.

Doelmatig werktype, mooi van uiterlijk en goed gespierd. Er moet duidelijk verschil zijn tussen het type van de reu en de teef.

2. Kleur: zilver-, ree- of muisgrijs, evenals tussenvormen van deze kleuren. Hoofd en behang meestal iets lichter. Geringe witte aftekeningen slechts toelaatbaar op borst en tenen. Vaak komt een min of meer brede donkere aalstreep voor over het midden van de rug. Bruine aftekening (brand) wordt gediskwalificeerd.

3. Beharing:
a. ideaal haar, zacht kort, hard kort, zijdeachtig
b. langhaar
ad. a. Zeer kort (doch langer en dichter dan bij de meeste vergelijkbare hondenrassen), vlak aanliggend dekhaar, met of zonder onderwol.
ad. b. Zacht, lang dekhaar, met of zonder onderwol, vlak of gegolfd. Aan de oorpunten fluweelachtig, bij de ooraanzet lang, er overvallend. Met haar van doelmatige lengte (3 - 5 cm.) op de rug en aan de flanken. Aan de onderkant van de hals, de voorborst en aan de buik meestal langer. Goede bevedering en broek. Staart met goede pluim, tussen de tenen behaard en minder lang haar aan het hoofd. (Vaak is de vacht pas goed ontwikkeld na het tweede levensjaar).

4. Hoofd: matig lang, in harmonie met de lichaamsgrootte. Bij reuen breder dan bij teven, echter bij beiden - tussen het behang in de breedte - in verhouding tot de lengte van het hoofd. Van neuspunt tot aanvang schedel iets langer, dan van aanvang schedel tot achterhoofdknobbel. In het midden van de schedel een verdieping. De achterhoofdknobbel licht tot matig zichtbaar. Achter de ogen een goed zichtbaar jukbeen. Vang lang en - vooral bij reuen - krachtig, van opzij bijna vierkant lijkend. De vang en de omgeving van de hoektand ongeveer even breed (sterk). Krachtig gebit zonder fouten. Neusrug recht, of iets gewelfd, doch nooit naar onder doorgebogen (pointerneus). Uiterst geringe stop. Lippen matig overvallend. Deze evenals gehemelte vleeskleurig. Kleine mondvouw. Bakken gespierd en duidelijk ontwikkeld. Droog hoofd.

5. Behang: breed, tamelijk lang, ongeveer reikend tot de mondhoek, puntig aan de onderzijde en hoog en smal aangezet. Bij oplettendheid iets naar voren gedraaid en gevouwen.<

6. Neus: donkervleeskleurig, naar achteren overgaand in grijs. Steekt voor de onderkaak uit.

7. Ogen: licht tot donker barnsteenkleurig, met intelligente uitdrukking. Als pup hemelsblauw. Rond nauwelijks scheefstaand.

8. Hals: gespierde nagenoeg ronde hals, die niet tekort is en een adelijk voorkomen heeft en edel gedragen wordt. Steviger wordend naar de schouder en harmonisch overgaand in borst-en ruglijn. Zonder wannen en weinig keelhuid.

9. Lichaam: in goede verhouding en gespierd. Lengte : schofthoogte = 12:11.

10. Borst: krachtig, niet overdreven breed, met voldoende diepte - bijna tot de elleboog reikend - en lengte.

11. Rug: enigszins lange rug, zonder doorgezakt te zijn. Achter niet overbouwd en voor niet overstaand.

12. Staart: op de leeftijd van 1 of 2 dagen - overeenkomstig de wet op de dierenbescherming - bij kort- en stokharige Weimaraners gecoupeerd tot op ongeveer 4 tot 4,5 cm. Bij langharige Weimaraners moeten ongeveer 2 tot 3 wervels gecoupeerd worden. De staart is lager aangezet dan bij vergelijkbare rassen en men kan hierin de oorspronkelijke loodrechte staartdracht terugvinden.
Sedert 1 september 2001 geldt een algeheel coupeerverbod op in Nederland gefokte honden!

13. Schouders: goed gehoekt, lang, schuin en goed aanliggend door sterke spieren verbonden.

14. Gangwerk: in het algemeen "hoog", niet te breed staand, pezig en recht. Opperarm goed gehoekt en voldoende lang en sterk. Afstand elleboog naar midden van middelvoetsbeentjes is nagenoeg gelijk aan afstand elleboog naar schoft. Ellebogen noch naar binnen, noch naar buiten gedraaid. Vrij recht gelegen. Voorhand vrij goed in verhouding tot romp staand. Gangwerk voor evenwijdig. Achterhand van heup tot spronggewricht lang. Heup-, knie- en spronggewricht goed gehoekt, d.w.z. bovenschenkel korter dan onderschenkel. Deze laatste minder goed gehoekt dan eerstgenoemde gewrichten. Gangwerk achter eveneens evenwijdig, pezig en gespierd, noch naar buiten, noch naar binnen staand. Een samenstelling van beenderen, die bij het gaan moeiteloos samenwerken. Bij het gaan de voorbenen duidelijk parallel met de achterbenen. De rug moet in draf horizontaal blijven.

15. Voeten en zoolballen: gesloten en krachtig, zonder Hubertusklauwen. recht onder het lichaam staand. Tenen goed gewelfd, iets langere middentenen zijn niet fout. Nagels licht tot donkergrijs. Zoolballen rechtop staand.

Bovenstaande rasbeschrijving is een beknopte samenvatting van de FCI rasstandaard.

Gezondheid van de Weimaraner, korthaar

Zoals bij de meeste grotere rassen komt heupdysplasie voor. De rasvereniging stelt dan ook als eis dat Weimaraners waarmee gefokt wordt HD vrij moeten zijn. Gelukkig blijkt uit de HDuitslagen dat deze aandoening steeds minder voorkomt.

Oogaandoeningen als entropion, ectropion en distichiasis kunnen van tijd tot tijd eens voorkomen. Als tamelijk groot ras is de Weimaraner ook gevoelig voor een maagtorsie. Houd daarmee rekening bij het eetpatroon (niet te veel in een keer en zeker net direct na of voor het eten grote fysieke inspanningen laten verrichten). Datzelfde geldt overigens voor het drinken; een grote hoeveelheid water in de maag gecombineerd met inspanningen kan ook tot een maagtorsie leiden.

Hartfalen komt binnen het ras sporadisch voor. Deze aandoening wordt op dit moment niet verder onderzocht door de rasvereniging, omdat sluitende medische controles nog niet mogelijk blijken te zijn. De vereniging blijft de situatie wel volgen. Eigenaars kunnen een ernstige ziekte en overlijden melden. Met behulp van het programma Zooeasy online kunnen de gegevens van de weimaraners actueel gehouden worden. Het aantal overlijdensmeldingen op basis van hartfalen blijft nog
laag, waarbij opgemerkt moet worden dat dit veelal op oudere leeftijd plaats vindt.

Hypomyelinatie, ook wel het ‘shaking puppy syndrom’ genoemd, is een autosomaal recessief verervende aandoening die zich uit in een vertraagde ontwikkeling van het myeline in het centraal zenuwstelsel. Zonder myoline is de fijne spiercontrole onmogelijk. Geaffecteerde Weimaranerpuppy's worden doorgaans vanzelf beter. Op volwassen leeftijd is er niets abnormaals aan de hond te zien. Er wordt in de Verenigde Staten onderzoek gedaan naar deze aandoening, in de hoop de marker voor het afwijkende gen dat de aandoening veroorzaakt te vinden.

Degeneratieve myelopathie (DM) is een fatale progressieve neurologische aandoening van het ruggenmerg bij honden,vergelijkbaar met multiple sclerose bij mensen.
Ook huidproblemen komen voor, vaak veroorzaakt door allergische reacties op (bestrijdingsmiddelen op) grassen en gewassen. De reacties uiten zich vaak op de poten, in de oksels en in de liezen van de hond.

Sinds de staart van de Weimaraner niet meer gecoupeerd wordt, komt het wel eens voor dat hij met zijn krachtige kwispel zijn eigen staart stukslaat tegen bijvoorbeeld de muur of kast. Het is lastig om dit probleem aan te pakken als het zich aandient, maar gelukkig hebben lang niet alle honden met lange staart
hier last van.

Verzorging van de Weimaraner, korthaar

Geen informatie over de Verzorging van de Weimaraner, korthaar gevonden.
Heb jij ontbrekende informatie over de Verzorging van de Weimaraner, korthaar ? Dan kun je dat toevoegen

Opvoeding van de Weimaraner, korthaar

De hoge intelligentie en het grote leervermogen van de Weimaraner kunnen een zegen zijn of een last. Wie de capaciteiten van zijn hond ten volle benut en hem veel mentale en fysieke uitdaging biedt, heeft een moordhond aan dit ras. Maar wie het met de opvoeding niet zo nauw neemt en de hond veel aan zijn lot overlaat, kan van een koude kermis thuiskomen.

De Weimaraner is een dominantiegevoelig ras. Met name de heren willen graag weten waar ze staan in de hiërarchie. Als u niet duidelijk leiding neemt, neemt uw Weimaraner(reu) het graag van u over.

De Weimaraner heeft zoals gezegd een consequente opvoeding nodig. Spreek voor u uw pup in huis haalt met het hele gezin af wat de regels zijn voor de hond en zorg ervoor dat iedereen deze regels ook naleeft. Wat de hond op volwassen leeftijd niet mag, moet u hem ook niet toestaan als pup. Het is misschien heel vertederend als uw pup ’s morgens tegen u opspringt als u naar beneden komt. Als uw Weimaraner is uitgegroeid is dat echter niet meer zo’n gezellig ochtendritueel. Voor de hond is het onbegrijpelijk dat gedrag waar hij eerst voor beloond werd (pup springt op, baasje aait), later wordt bestraft.

Zoals alle kortharige jachthondenrassen is de dunne vacht van de korthaar Weimaraner soms een zegen (tijdens warme endenjachten in augustus en september) en soms een extra punt van aandacht.

De korthaar Weimaraner met voldoende jachtpassie laat zich bij het werk niet belemmeren door de kou. Maar zijn voorjager doet er goed aan daar wel op te letten, door hem na zijn inspanningen goed af te drogen en een warm plekje te gunnen. Er zijn echter ook kortharen die hun ‘tere billetjes’ liever niet de koude, natte grond laten raken. Dat kan wat lastig zijn met de lig- en zitoefeningen op het trainingsveld. Een kleedje waarop hij deze oefeningen in de aanleerfase kan uitvoeren bij kou of nattigheid kan wonderen verrichten.

In de pubertijd van uw Weimaraner is het zaak om even goed de puntjes op de ‘i’ te zetten. Het kan lijken of uw Weimaraner in deze periode alles vergeten is wat u hem daarvóór hebt aangeleerd. Maar wanhoop niet! Gewoon rustig de regels blijven bevestigen en hopen dat het gauw overgaat. Veel Weimaraners gaan in deze periode ook sloopgedrag vertonen in huis of tuin. Ook dit is een tijdelijk euvel.

Rasvereniging van de Weimaraner, korthaar


Weimarse Staande Hond, Vereniging De
Weimarse Staande Hond, Vereniging De

Waterkeringsweg 20
1785HV Den helder
Telefoon: 0223-860685
Website: http://www.weimaraners.nl

Popularitieit van de Weimaraner, korthaar

De Weimaraner, korthaar staat op dit moment op de 105e plek van de meest populaire hondenrassen op de HondenPage

Overige informatie over de Weimaraner, korthaar

Geen overige informatie over de Weimaraner, korthaar gevonden.
Heb jij overige informatie over de Weimaraner, korthaar ? Dan kun je dat toevoegen

Weimaraner, korthaar pup aanschaffen

U heeft weloverwogen uw keuze op een Weimaraner laten vallen. Dan staat u voor de vraag op welke manier u aan een Weimaranerpup kunt komen. De rasvereniging kan u daarbij helpen. De rasvereniging geeft alleen informatie over pups uit nesten waarvan de ouderdieren aan bepaalde eisen voldoen.
Zo moeten de beide ouderdieren door een bevoegde instantie onderzocht zijn op heupdysplasie (een erfelijke afwijking) en moet de officiële uitslag van dat onderzoek overlegd worden. Alleen HD - /HD-A (volgens FCI-norm) en HD tc/HD-B (overgangsvorm) zijn toegestaan voor de fok. Tevens moeten de ouderdieren op tentoonstellingen minimaal 2x met Goed zijn beoordeeld of over een jachtkwalificatie beschikken.

Pas dus op bij het kopen van een Weimaranerpup buiten de rasvereniging om. Het is niet zonder reden dat sommige fokkers geen lid zijn van de rasvereniging!

Bij het item pupinformatie op de site van de rasvereniging staat een lijst met alle nesten waarover op dit moment informatie verstrekt wordt. Daar staan niet alleen de uitslagen van het heupdysplasie-onderzoek, maar ook de resulaten van tentoonstellinstellingen, jachthondenproeven en dergelijke van de beide ouderdieren. Ook wordt op de lijst vermeld, of de fokker bereid is om bij gegronde reden de hond terug te nemen.

Aan de hand van deze lijst kunt u een keuze maken uit welke nesten u eventueel een pup zou willen hebben. Breng dan een bezoek aan de fokkers van deze nesten en maak pas daarna uw definitieve keuze voor een bepaald nest. Vervolgens kunt u in overleg met de fokker tot een keuze van een pup komen. Een pup moet minstens 7 weken oud zijn bij aflevering. Alvorens u uw nieuwe aanwinst mee naar huis neemt, moet u op het volgende letten:

a) de pup moet heldere, niet ontstoken ogen hebben.

b) hij moet een zuivere natte, neus hebben, zonder afscheidingen.

c) de oren moeten schoon zijn en fris ruiken.

d) de huid moet glanzend zijn, ruim zitten en geen kale plekken vertonen.

e) bekijk ook of de andere aanwezige pups geen ziekteverschijnselen vertonen.

f) als u over de gezondheid van de pup enige twijfel heeft, vraag dan de fokker om akkoord te gaan met het inwinnen van advies bij een dierenarts. Iedere betrouwbare fokker zal hiermee instemmen.

Komt de pup met 8 à 10 weken in zijn nieuwe huis, dan behoort hij de zogenaamde "halve enting" (die bij 6 weken wordt gegeven) achter de rug te hebben en is hij gechipt. Als de pup 9 weken oud is dient hij zijn (eerste) Parvo-enting te krijgen. Op een leeftijd van 12 tot 14 weken moet hij terug naar de dierenarts om definitief ingeënt te worden tegen Hondeziekte, Leverziekte, Kennelhoest, ziekte van Weil, opnieuw Parvo en Hondsdolheid.

De enting tegen Parvo wordt herhaald tussen 16 to 18 weken. Als de hond 1 jaar oud is dient hij opnieuw de volledige enting te hebben. Ofschoon de inenting tegen Rabiës (hondsdolheid) ook wel om de twee jaar wordt herhaald, moet u eraan denken dat wanneer u de hond meeneemt naar het buitenland, veelal geëist wordt, dat de inenting ieder jaar gegeven wordt. Over het algemeen moet u de hond minimaal dertig dagen voor u met vakantie gaat laten vaccineren. Vergewis u tijdig van de eisen die het (vakantie)land van uw keuze stelt aan de invoer van uw hond.


Een pup is in de regel minimaal twee keer in het nest ontwormd met een breed spectrum antiwormmiddel. Geadviseerd wordt de hond in het eerste jaar maandelijks of minimaal eens per kwartaal met een middel tegen spoelwormen te behandelen. vraag uw dierenarts tijdens de definitieve enting om advies hierover.

Het zindelijk maken is geen probleem als u de moeite neemt de pup de eerste dagen om het uur, na het slapen en als hij gegeten en gedronken heeft, even buiten neer te zetten steeds op dezelfde plaats, zodat hij zijn luchtje (en de bedoeling) zal herkennen. Al snel zal de pup daar ook iets willen doen, waarna hij uitbundig geprezen wordt.

Gebeurt er tussendoor toch nog een ongelukje in huis (vaak omdat de baas zélf niet heeft opgelet en de tijd heeft vergeten), zeg dan "foei, dat mag niet" en zet hem weer buiten neer, totdat hij snapt wat er wel en niet van hem verwacht wordt. Geleidelijk kunnen de tussenpozen langer worden gemaakt. De hond heeft een eigen mand nodig om ongestoord te slapen op een vaste en vooral tochtvrije plaats. Hem kan geleerd worden naar zijn mand te gaan met een bevel "mand" of "plaats".

Pups hebben heel veel slaap nodig. Maak een pup niet onnodig wakker, dit kan een nerveuze hond opleveren (vooral kinderen kunnen een pup vaak niet met rust laten). Een pup wil bijten en kauwen, geef hem dus een hard bot of een kauwbeen van buffelhuid (goed voor het gebit), dat voorkomt dat hij zijn kauwlust op uw nieuwe schoenen of gordijnen gaat botvieren.

Er zijn geen vaste prijzen voor een pup. Die wordt door de fokker vastgesteld.

Weimaraner, korthaar fokkers informatie

Geen fokkers informatie gevonden over de Weimaraner, korthaar.
Heb jij overige informatie het fokkken van een Weimaraner, korthaar pup. ? Dan kun je dat toevoegen als je je fokbeleid hebt laten keuren op de hondenpage.

Meer suggesties

Ben je op zoek naar een Hondenras ? Bezoekers van de hondenpage met een Weimaraner, korthaar hebben ook deze rassen

Meer weten over de Weimaraner, korthaar ?

 

De mening van de bezoeker

Hoogte: groot
Kindvriendelijk:
Gehoorzaam:
Waaks:
Kan goed alleen zijn:
Heeft veel beweging nodig:
Is sociaal:

Geef jouw mening!

Deel de info over de Weimaraner, korthaar:


Afbeeldingen

Weimaraner, korthaarWeimaraner, korthaar

Je kunt een foto toevoegen

Informatie verbeteren

Niet voldoende informatie over de Weimaraner, korthaar

De volgende items bevatten geen informatie. Heb jij ontbrekende informatie over de Weimaraner, korthaar ? Dan kun je dat toevoegen

  • Verzorging

De HondenPage maakt gebruik van cookies. Dit zorgt er voor dat onze website voor jou als bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken en advertenties.info / verbergen en toestaan
^