Markiesje

Markiesje

Rasgroep van de Markiesje

De Markiesje behoort tot de Rasgroep "Gezelschapshonden"

Geschiedenis van de Markiesje

Markiesje

Op schilderijen uit de zeventiende en achtiende eeuw ziet men vaak kleine zwarte hondjes, met of zonder witte aftekening afgebeeld. Sommige zijn de voorloper van de Engelse (Cavalier) King Charles spaniel, andere lijken meer op de Phalene. Zij zijn vrij typisch gebleven door de jaren heen, hoewel er niets bekend is van een doelgerichte fokkerij.Toepoel, de grote hondenman, zei hierover: "Hoewel nooit meer op ras gefokt, ontmoet men ze overal nog, natuurlijk nooit meer zuiver. Waarschijnlijk kan dit ras thans nog hersteld worden." Dit "thans" slaat op de eerste helft van de twintigste eeuw. De aanzet tot dit herstel is gegeven door mevrouw mr. Mia van Woerden uit Boornbergum. In 1977 vormde zich een kleine groep mensen die zich de wederopbouw van het Markiesje als doel stelde. Hieruit kwam de Vereniging voor Liefhebbers van het Markiesje voort, officieel opgericht op 24 juni 1979. Onze vereniging heeft inmiddels een flink aantal leden en groeit nog steeds. Heel bijzonder is de intrede van het Markiesje in de rashondenwereld per 1 mei 1999 als een, door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, nationaal erkend ras.

Karakter van de Markiesje

Markiesje

Het Markiesje is een fijngebouwde, zwarte spioen, elegant en alert. Een intelligent gezelschapshondje met een zachtaardige oogopslag. Een kleine spioen zonder sporen van verdwerging. Evenredig gebouwd, licht geraamte, behoorlijk ontwikkelde bespiering. Het lichaam is iets langer dan hoog, goede hoekingen. Soepel en veerkrachtig gangwerk. Vrij lange staart, geen krulstaart.De lange hals draagt het hoofd fier. Schedel vlak met matige stop; de snuit versmalt iets naar de neus, zonder spits te zijn. Vrij groot, ovaal oog, middel/donkerbruin tot zwart. Oren hoog aangezet en langs het hoofd gedragen. De schofthoogte ligt rond de 35 cm. De glanzende beharing versterkt de indruk van sierlijkheid. Middenlang, fijn en zacht, sluik aanliggend, met bevedering aan de oren, de staart en de poten.Het Markiesje heeft geen andere taak dan de mens te plezieren. Voor deze gecompliceerde taak is hij volledig toegerust. Hij is handzaam van formaat. Klein, maar gezond van lijf en leden. Hij kan zich heerlijk op schoot nestelen, maar is ook altijd te vinden voor allerlei sportieve activiteiten zoals een stevige wandeling, behendigheid, gedrag & gehoorzaamheid, of flyball. Hij hecht sterk aan het gezelschap van mensen en is daarin niet bijzonder kieskeurig. Het Markiesje is waaks, maar begroet iedere bezoeker verder heel vriendelijk. Graag gaat hij overal met de baas mee naar toe, maar kan ook heel goed een paar uurtjes alleen thuisblijven.

Rasstandaard van de Markiesje

Algemene verschijning:
Het Markiesje is een fijngebouwde, zwarte spioen, elegant en alert, zonder sporen van verdwerging. Het lichaam is iets langer dan hoog en licht van bot. De glanzende beharing en fraaie bevedering versterken de indruk van sierlijkheid.Elke vorm van overdrijving is ongewenst.

Kenmerkende eigenschappen:
Het Markiesje is een rustig, schrander gezelschapshondje met een zachte expressie. In geen geval mag het nerveus, angstig of kefferig zijn, noch enig spoor van agressie vertonen.

Hoofd:
Het hoofd is in evenredige verhouding tot het lichaam. De schedel is bijna vlak, iets minder breed dan lang en met een voelbare achterhoofdsknobbel. De stop is duidelijk aanwezig, maar geenszins abrupt. De lengte van de voorsnuit is iets korter dan die van de schedel, gemeten van de stop tot aan de achterhoofdsknobbel. De bovenbelijning van de voorsnuit is recht en loopt parallel aan die van de schedel. De voorsnuit versmalt iets naar de neus toe zonder spits te zijn. De neus is goed ontwikkeld, in overeenstemming met de voorsnuit en altijd zwart en glanzend. De lippen zijn aangesloten en zwart gepigmenteerd.

Ogen:
De ogen zijn amandelvormig, tamelijk groot, maar niet puilend, middel/donkerbruin tot zwart van kleur, helder met een zachte rustige uitdrukking. De oogleden zijn zwart en goed aangesloten.

Oren:
De oren zijn hoog aangezet, langs het hoofd gedragen, niet boven de schedel uitstekend. Ze zijn middelmatig groot, driehoekig van vorm met een iets afgeronde punt en voorzien van een goede bevedering. Indien de aandacht van de hond getrokken wordt valt de punt van het oor tegen de wang.

Gebit:
Een regelmatig, compleet en recht schaargebit.

Hals:
De hals is stevig en droog, de lengte is in verhouding tot het lichaam.

Voorhand:
Van voren is het front recht, van opzij gezien is de sterke middenvoet iets schuin gesteld. De schouders zijn goed schuin en vlak aanliggend.

Lichaam:
De lengte van het lichaam is iets langer dan de schofthoogte. De borstkas is goed ontwikkeld met goed gewelfde ribben, niet tonvormig. De diepte van de borst reikt tot aan de ellebogen en is gelijk aan de afstand van de ellebogen tot de bodemlijn. De rug is recht en stevig, de lendenen zijn sterk en licht gewelfd. De buiklijn is licht opgetrokken.

Achterhand:
Van achteren gezien zijn de benen recht, van opzij gezien goed gehoekt, evenredig aan de hoekingen in de voorhand.

Voeten:
De voeten zijn tamelijk lang, ovaal en goed gesloten, met stevige voetzoolkussens. Een sterke middenvoet.

Staart:
De lengte van de staart (d.w.z. de staartwervels, niet de bevedering) reikt tot aan het spronggewricht. De staartaanzet verloopt in een vloeiende lijn vanuit de rug. De staart is vrolijk gedragen, maar nooit veel boven de ruglijn. In rust hangend met een lichte boog. Geen krulstaart, noch over de rug gedragen. Een knikstaart is niet toegestaan.

Gangwerk:
Het gangwerk is veerkrachtig en soepel, goed uitgrijpend met goede stuwkracht. Van voor en achter bezien bewegen de benen zich parallel en recht, bij snellere gangen neigend tot eensporigheid.

Vacht:
De beharing is fijn en zacht, halflang en sluik aanliggend. Een licht golf is toegestaan. De oren, staart en achterzijde van de benen zijn goed bevederd. De bevedering op de achterbenen loopt door tot aan het spronggewricht. De voeten zijn kortbehaard.

Kleur en aftekening:
De kleur is glanzend effen zwart, of zwart met witte aftekening. Deze aftekening is toegestaan als witte bles, waarbij de wangen zwart moeten zijn, witte borst, witte kraag, witte buik, witte poten en witte staartpunt. Ticking in de witte kleurvlakken is toegestaan.

Afmetingen:
De ideale schofthoogte bedraagt 37 cm voor reuen en 35 cm voor teven. De toegestane marge naar boven is 2 cm, de marge naar beneden is 3 cm. De maat mag nooit eerste prioriteit zijn.

N.B. Reuen moeten duidelijke, normaal ontwikkelde testikels hebben, geheel afgedaald in het scrotum.

Gezondheid van de Markiesje

Markiesje

Bij het Markiesje komen patella luxatie en oogaandoeningen voor. De rasvereniging heeft een patella luxatie test dan ook verplicht gesteld. Patella luxatie wordt vooral veroorzaakt door erfelijke factoren. Dus de kans dat deze aandoeningen voorkomt bij een hond uit geteste ouders is veel kleiner dan uit niet geteste ouders. De ouders moeten dan natuurlijk wel vrij zijn bevonden.

Naast Patella Luxatie komen er ook oogproblemen voor in het ras, voornamelijk PRA en Cataract. Het is daarom belangrijk de ogen van fokdieren jaarlijks te testen dmv de ECVO test.

Gelukkig is er een DNA test beschikbaar voor de vorm van PRA (prcd) die bij het Markiesje voorkomt. Voor fokdieren is aan te raden deze uit te laten voeren. Want bij de ECVO test worden zowel dragers al vrije honden (voorlopig) vrij verklaard!
Vanwege het voorkomen van cataract en een enkele keer ook andere oogziektes blijft het belangrijk ook de ECVO test uit te laten voeren.


De ECVO test en de patella luxatie test worden door een specialist uitgevoerd.

De dna test voor prcd PRA kan worden uitgevoerd door Laboklin en door Optigen. Er zijn drie mogelijk uitslagen.
- N/N, de hond is vrij en zal geen PRA ontwikkelen en kan het niet doorgeven aan zijn nakomelingen.
- N/PRA, de hond is drager, zelf zal de hond geen PRA ontwikkelen, echter hij kan wel PRA doorgeven aan zijn nakomelingen. Een drager mag alleen met een vrije hond worden ingezet. Bij de combinatie dragerxdrager is de kans dat een pup lijder zal zijn 25%, bij dragerxlijder is deze kans 50%. Bij de combinatie dragerxvrij heeft een pup 50% kans drager en 50% kans vrij te zijn.
- PRA/PRA, de hond is lijder, hij zal PRA ontwikkelen. Hoewel een lijder in combinatie met een vrije hond geen nakomelingen met PRA zal produceren is het onwenselijk deze in te zetten aangezien alle nakomelingen in het meest positieve geval PRA drager zullen zijn.

Verzorging van de Markiesje

Je moet Markiesjes ongeveer twee keer per week kammen en borstelen. Vooral de bevedering aan de oren, poten en de staart is erg belangrijk. Je moet wel altijd kammen en borstelen in de richting van de haren! In de periode van de rui, is het nodig om elke dag te kammen/borstelen! Controleer tijdens het borstelen ook op vlooien, teken en ander ongedierte of wondjes.

Wassen hoeft alleen als de hond vies is.
Laat de hond drogen op een tochtvrije plek of gebruik hiervoor de föhn.

Opvoeding van de Markiesje

Markiesje

Een consequente opvoeding is nodig. Het Markiesje is zeer intelligent en leert daardoor ook snel zowel de goede als de slechte dingen.

Het Markiesje kan ook wat onzeker zijn, daarom is een positieve aanpak zeer belangrijk.

Rasvereniging van de Markiesje


Nederlandse Markiesjes Vereniging
Nederlandse Markiesjes Vereniging

De Kamp 12
9944CB Nieuwolda
Telefoon: 0596-629783
Website: http://www.markiesjesvereniging.nl

Popularitieit van de Markiesje

De Markiesje staat op dit moment op de 80e plek van de meest populaire hondenrassen op de HondenPage

Overige informatie over de Markiesje

Het Markiesje is een ras dat nog aan het groeien is. De rasvereniging heeft een intekenlijst met de wachttijd van anderhalf jaar. Als u een teefje aanschaft en deze is goedgekeurd voor het fokprogramma,is het wel gewenst dat u eenmaal een nestje zult fokken. Als u een reutje aanschaft en deze is goedgekeurd voor het fokprogramma, is het zeer gewenst de hond minimaal 2 maal ter dekking beschikbaar te stellen.

Markiesje pup aanschaffen

Het is natuurlijk heel erg leuk om een hond te hebben;het is gezellig, en het is nog gezond ook.Maar realiseer u wel dat er ook nadelen zijn:een hond verhaart, moet een paar keer per dag uitgelaten worden, een teefje is twee keer per jaar loops en een reu wil achter teefjes aan. Een hond is een gezelschapsdier en kan dus niet een hele dag alleen gelaten worden. Verder zijn er nog de kosten voor voer, de dierenarts en opvang tijdens de vakanties. Als u dit allemaal geen bezwaar vindt kunt u zich aanmelden bij de pup-informatie van de Vereniging.

Waarom een pup via de Vereniging?
De FAC (fokadviescommissie) van de Vereniging heeft overzicht over het hele bestand van Markiesjes. Zij weten welke honden ingezet zijn en hoe vaak, welke combinaties er gemaakt zijn en wat daarvan de resultaten zijn.pups

Om het ras gezond te houden is het van groot belang dat er een 'brede basis' is, dan heb je namelijk veel genetisch materiaal en kun je inteelt voorkomen. Anders gezegd; het is belangrijk dat er met veel verschillende honden wordt gefokt en dat bijvoorbeeld niet de ene hond heel vaak wordt ingezet en andere honden helemaal niet. Op den duur zal het ras daardoor kunnen verdwijnen.

Uiteraard moeten de honden wel ras-typisch en gezond zijn en een goed karakter hebben. Het is afwegen van belangen; type, gezondheid, goede anatomie en een goed karakter vinden wij belangrijk. Met name de kleur is nogal eens reden voor discussie, de FAC ziet geen reden om zo'n hond uit te sluiten voor de fok (mits typisch, gezond en een goed karakter), daarmee zou je immers teveel genen 'weggooien'.

Verder is het natuurlijk van belang dat er naar de juiste combinatie wordt gezocht. De FAC weet niet alleen veel van de inzetbare honden, maar ook van de voorouders. Een teef met de standaardhoogte van 35 cm. kan bijvoorbeeld wel vrij kleine voorouders hebben, als je die combineert met een reu van 35 cm die ook kleine voorouders heeft, dan zullen daar waarschijnlijk hele kleine nakomelingen uit voort komen. (verdwerging) Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor andere eigenschappen.

De wachttijd voor een pup is afhankelijk van het aantal nestjes en deelname aan het terugfokprogramma. Kijk voor meer informatie omtrent de intekenlijst onder de knop "intekenlijst" op de beginpagina van de website.

De prijs voor een pup is op de Algemene Ledenvergadering van 19 april 2009 vastgesteld op
€ 450.- inclusief afstammingsbewijs van de Raad van Beheer voor VR honden, of een afstammingsbewijs van de Vereniging, chippen, pupinenting en ontwormkuren.
Het dekgeld bedraagt € 225,--.

Pupinformatie
Voor pupinformatie kunt u contact opnemen met:
mw. Gerda Romijn-Dorjee,
tel. 0561-431278 (niet op zon-/feestdagen)
e-mail: [email protected]

Markiesje fokkers informatie

Geen fokkers informatie gevonden over de Markiesje.
Heb jij overige informatie het fokkken van een Markiesje pup. ? Dan kun je dat toevoegen als je je fokbeleid hebt laten keuren op de hondenpage.

Meer suggesties

Ben je op zoek naar een Hondenras ? Bezoekers van de hondenpage met een Markiesje hebben ook deze rassen

Meer weten over de Markiesje ?

 

De mening van de bezoeker

Hoogte: klein
Kindvriendelijk:
Gehoorzaam:
Waaks:
Kan goed alleen zijn:
Heeft veel beweging nodig:
Is sociaal:

Geef jouw mening!

Deel de info over de Markiesje:


Afbeeldingen

MarkiesjeMarkiesjeMarkiesjeMarkiesjeMarkiesjeMarkiesjeMarkiesjeMarkiesjeMarkiesjeMarkiesjeMarkiesjeMarkiesjeMarkiesjeMarkiesjeMarkiesjeMarkiesjeMarkiesjeMarkiesjeMarkiesjeMarkiesjeMarkiesjeMarkiesje

Je kunt een foto toevoegen

Informatie verbeteren

Als jij informatie over de Markiesje hebt die de kwaliteit van deze pagina verbetert dan kun je deze pagina aanpassen. Log wel eerst even in om dit te doen.


De HondenPage maakt gebruik van cookies. Dit zorgt er voor dat onze website voor jou als bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken en advertenties.info / verbergen en toestaan
^