Goed artikel over het gebruik van een bench.

plaats een nieuw onderwerp in het hondenforum meest recente onderwerpen in het hondenforum

honden page profiel luzluz

honden foto van luz

De relatie met jouw hond

De laatste decennia is door wetenschappelijke onderzoek en de nieuwe inzichten die daaruit voortkwamen onze kijk op honden aanzienlijk veranderd. Er is een duidelijke verschuiving ten opzichte van eind vorige eeuw toen hondenclubs zich voornamelijk bezig hielden met africhten en gehoorzaamheid vanuit ideeën als hiërarchie en dominantie. De meerderheid van de huidige trainingsmethodes gaan meer om plezier en vriendschap dan om hiërarchie en dominantie zoals in de jaren ‘90. Alleen het gebruik van de bench is sinds eind vorige eeuw tot op heden nog overeind blijven staan. In dit artikel nemen we de mythes en fabels over de bench en het gebruik van de bench nader onder de loep.

Bench staat open.

Wat is een bench en waar komt het gebruik vandaan?

Laten we een bench noemen wat het is. Een bench is een stalen draadkooi. Of je er nu een mooi kleed in legt of de bench wegwerkt in je wandkast, het blijft een kooi met een deur die je op slot kan doen. Behalve volière-, aquarium- of terrariumdieren wordt geen enkel ander huisdier voor langere periode opgesloten.

Vroeger gebruikte je nooit een kooi om je hond in op te sluiten. Het eerste gebruik van een bench was als transport- of showkooi. Erfhonden lagen en liggen op het erf en hebben een hok. De huishond ging in de bijkeuken, de gang of de keuken als ze bijvoorbeeld niet in de kamer mochten blijven. Een enkele pechvogel kwam in de schuur of een kennel terecht, maar elke hond had gewoon een mand, met een kussen of een oude deken erin. En daarmee had de hond van weleer de keuzevrijheid waar en wanneer hij ging liggen. Rond de jaren ‘90 kwam via de hondenscholen en fokkers de kooi ineens in zwang en werd het opbergen van je hond heftig gepromoot.

Terwijl we door voortschrijdend inzicht steeds meer oog krijgen voor de behoeftes van de hond en hun natuurlijke gedrag blijft de bench in de ogen van velen nog steeds een populaire slaap en opbergplek voor de hond. Een veilige plek. Maar klopt dat wel en kan het ook anders?

Fabels en feiten.

Vilten igloDe bench als veilige plek

 • Fabel – Het meest geopperde argument over het gebruik van de bench is “het is een veilig holletje voor de hond”, onbewust verwijzend naar de wolf die zijn hol (den) gebruikt om kinderen te krijgen.
 • Feit – Het argument van de veiligheid belangrijk is dat klopt, maar de enige keer dat een wolf gebruik maakt van een den is om te welpen en de eerste weken te zogen. Het holletje uitsluitend voor moeder en haar kroost, vaders worden alleen geacht voedsel voor de opening te deponeren. Zodra de pups groot genoeg zijn komen ze eruit om te spelen en te leren zich buitenshuis te ontlasten maar blijven wel in de buurt zodat ze er bij gevaar weer snel in kunnen. Als de welpen groot genoeg zijn verlaten ze ook het hol om daar nooit meer in terug te keren. De wolf en ook de hond zijn geen holbewoners, dat zijn mollen, vossen en wasberen om er maar een paar te noemen.

Hoe kan het anders?

Het gevoel van veiligheid ontleent een hond aan jouw aanwezigheid, niet aan een bench. Een hond voelt zich veilig als hij weet dat hij naar je toe kan voor steun, een knuffel krijgt en de keuzevrijheid heeft om een slaapplaats te kiezen die hem het beste past.

Opsluiten helpt de pup zindelijk te worden

 • Fabel – Een ander veel gebruikt argument voor de bench is de het de pup helpt met het sneller zindelijk worden. Het idee erachter is dat een hond zijn eigen slaapplek niet bevuilt en dat we door middel van het opsluiten van de pup controle kunnen uitoefenen op het ontlastgedrag van de pup.
 • Feit – Het klopt dat een hond zijn uiterste best zal doen nooit de plek waar hij slaapt te bevuilen. Echter, pups drinken niet alleen overdag maar ook ’s nachts regelmatig kleine beetjes en ontlasten zich in het begin meerdere keren per nacht. Het duurt ongeveer zes maanden voordat pups controle over hun blaas hebben ontwikkeld, dat is een fysiologische wetmatigheid en is door geen enkele training te versnellen. Daarnaast belast je de blaas en nieren van de pup onnodig als de urine gedwongen opgehouden moet worden.

Puppy zindelijk maken

Hoe kan het ander?

Het Beter is het goed op te letten op de signalen van je pup. Deze signalen herken je heel snel. Dus zodra je ziet dat je pup onrustig wordt loop je samen snel de tuin in. Weldra heeft je pup door waar hij naar buiten kan dus hij zal zich bij die deur melden als de hij aandrang voelt.

Zo kunnen ze niets kapot maken, opsluiting voorkomt sloopgedrag

 • Fabel – Het voorkomen dat de hond iets kapot maakt in huis is een andere reden waarom de bench een veel gebruikt middel blijft. Door de hond in de bench op te sluiten kan en zal de hond niets kapot maken.
 • Feit – Een hond maakt niet iets kapot omdat hij graag iets kapot wil maken. Een hond maakt dingen kapot omdat hij zich verveelt, last heeft van zijn tanden of wisselen van gebit. Daarnaast heeft het opsluiten van de hond soms zelfs het tegenovergestelde effect. Daarin kunnen we ook een vergelijking trekken met gevangenissen. Er zijn maar heel weinig gevangenen die beter een instelling uitkomen dan dat ze erin gingen. Het is niet voor niets dat wij in moderne gevangenissen de gedetineerden diverse vormen van afleiding bieden. In die instellingen waar dat niet gebeurt voeren verveling frustratie en agressie de boventoon. Gevangenisrellen komen dan ook regelmatig voor in deze situaties. Gelukkig moet je wel heel wat doen voor de staat besluit je even apart te houden. Het bijzondere is dat een hond niets onoorbaars hoeft te doen om opgesloten te worden. De gevolgen zijn hetzelfde: verveling, frustratie en natuurlijk opwinding als hij eindelijk uit de bench mag.

Kong

Hoe kan het anders?

Het is onze verantwoordelijkheid om juist te zorgen dat een hond in huis zich zo op zijn gemak voelt dat hij helemaal niet de behoefte heeft om dingen kapot te maken. We kunnen ze beter leren om niet op onze spullen te kauwen door ze een substituut te bieden in de vorm van een kauwstaafgevulde Kong of snuffelspel.

Bench als trainingsmiddel

We kunnen honden van alles aanleren om ons te plezieren, zelfs het in een kooi gaan om opgesloten te worden. Dat ze uiteindelijk stil blijven in een bench en gaan liggen is evident. Wat moet je anders doen als je wordt opgesloten? Onze honden ondergaan het, niet omdat ze er zelf voor kiezen maar omdat ze zo loyaal zijn aan ons.

Gevolgen voor de fysiek en mentale gezondheid

Ontwikkeling van spieren en gewrichten

Honden bewegen regelmatig gedurende de nacht. Om dit te toetsen heb ik een camera met bewegingssensor bij een nestje pups opgehangen. De camera werd ’s avonds laat aangezet en de volgende ochtend vroeg weer uitgezet. In de tussenliggende tijd heeft de camera meer dan driehonderd bewegingen geregistreerd. Soms staan ze even op, strekken de poten en ploffen een meter verderop weer neer of ze worden wakker, drinken een slokje water en ploffen daarna weer neer, of ze worden wakker wankelen naar de ontlastplaats doen hun behoefte komen terug en … ploffen weer neer. De gemiddelde tijdsduur van de beweging was twaalf seconden. Honden die in een bench zitten kunnen dit niet doen. Volgens dier- fysiotherapeuten leidt het langdurig achtereen opsluiten in een krappe kooi tot schadelijk degeneratie van spieren en gewrichten.

Slapen waar je maar wil.

Foto: met het deurtje open kunnen de pups zelf kiezen waar ze het liefste liggen.

Thermoregulatie

Honden transpireren niet zoals wij mensen dat doen. Wij doen dat om onze lichaamstemperatuur te regelen. Zij reguleren hun lichaamstemperatuur door te hijgen of een koele ondergrond op te zoeken. De meeste kooien zijn voorzien van een kussen of deken die geen ruimte laat voor een koele plaats waarop de hond languit vaak met de buik op de grond kan liggen. Daarom zien we honden vaak zo’n bende (in onze ogen) maken van de dekens of kussen die op hun slaapplaats liggen, ze zijn op zoek naar een koelere ligplaats.

Slaaptekort

In tegenstelling tot de mens die een aaneengesloten blok slaapt binnen een etmaal verdeelt een hond de slaap in meerdere stukken. Ze slapen, en rusten daardoor ook veel meer dan mensen, soms wel 16 uur of meer per etmaal. De rust en dutjes overdag bestaan meestal uit oppervlakkige slaapjes terwijl de nachtslaap dieper is. Van nature zoekt de hond een veilige plaats op voor de diepere slaap. Die diepere slaap wordt zelden op de grond genoten maar bijvoorbeeld op een stoel of op de bank. Soms op een speciaal hondenbed. Overdag slaapt de hond lichter en wordt sneller wakker dan ’s nachts. Stel je voor dat je ’s ochtends ligt te dutten en je ontbijt komt voorbij huppelen, die kans wil je niet missen. Door de hond altijd in dezelfde bench te laten slapen ontneem je hem de mogelijkheid een gezond en natuurlijk slaappatroon te ontwikkelen.

Andere gevaren van opsluiten van de hond

Door de frustratie die honden opdoen door opsluiting gaan ze vaak knagen aan de tralies. Pups doen dit regelmatig omdat ze alles met hun mond onderzoeken. Het gevaar bestaat dat ze vast kunnen komen te zitten met hun gebit en niet meer zelf los kunnen komen. Ook pootjes kunnen tussen tralies vast komen te zitten. Vooral als de eigenaar niet in de buurt is, bijvoorbeeld omdat het gebruik is om de hond ’s nachts op te sluiten, kunnen dergelijke situaties levensgevaar opleveren.

Gedragsproblemen

Er zijn diverse publicaties over een psychische aandoening die bekend staat als “kennel crazy” of “kennelitis” bij honden die te lang in een gesloten kooi of kennel bevinden: Symptomen van deze stress-geïnduceerde gedragsstoornis van de hond kunnen omvatten, onrustig en hyper gedrag, springen en hijgen in de kennel, en buiten enorm trekken en springen aan de lijn. Aan de andere kant heb je meer depressie-achtige symptomen zoals lethargie, automutilatie en verlies van eetlust.

Onderzoekers van het Anthrozoology Institute van de Universiteit van Bristol hebben onlangs videoclips van 30 door de politie getrainde Duitse herders onderzocht, die na hun werktijd in hun kennels doorbrengen. De uitkomst van dit onderzoek was dat de honden tekenen van extreme stress vertoonden en zelfs aan tijdelijke psychische aandoeningen gingen lijden. Hamish Denham, de hoofdauteur van de studie, zegt: “Zelfs de zeer gedisciplineerde politiehonden lijken beperkt te zijn en vertonen manisch gedrag door een falende mentale gezondheid.”

De honden werden herhaaldelijk gefilmd, springend en stuiterend op muren, heen en weer bewegend, draaiend en lopend binnen de beperkte ruimte van de kennel of kooi.

Dit duidt op eenzelfde soort van gedragsstoornissen die zijn vastgesteld door gedragsbiologen in dierentuinen bij dieren die gekooid waren en daardoor stereotiep gedrag gingen vertonen. Zoals de leeuw die alleen rondjes kon lopen in zijn kooi. Sindsdien zijn dierverblijven in dierentuinen vergroot en aangepast en voorzien van allerhande materialen om meer natuurlijk gedrag te kunnen ontwikkelen.

In zijn Handbook of Applied Dog Behavior and Training, betoogt Steven Lindsay :

De wijdverspreide praktijk van het routinematig kooien van een hond ’s nachts en dan opnieuw gedurende de dag is een uiterst problematische praktijk die niet moet worden goedgekeurd of aangemoedigd, omdat deze waarschijnlijk ten grondslag ligt aan de ontwikkeling van veel aanpassingsproblemen, inclusief agressie.

Opgroeien zonder bench

Recent onderzoek door middel van MRI scans aan de hersenen van honden door neurowetenschapper Greg Berns heeft aangetoond dat honden emoties kunnen voelen. Daar was natuurlijk geen onderzoek voor nodig, observeer een nest pupjes en je zult zien dat een moederhond altijd naar haar pups zal gaan als deze van zich laten horen. Het is dus onbegrijpelijk dat veel pupeigenaren nog worden geadviseerd de pup in de bench te laten piepen/janken onder het mom van “dan leert hij het wel”. Het enige dat je een pup hiermee leert is dat hij niet op zijn omgeving en ‘mensenfamilie’ kan vertrouwen, en dat is geen goede start voor een hechting.

Door het huilen of piepen geeft je hondje slechts aan heel oncomfortabel te zijn met de situatie. Want janken, piepen, blaffengrommen en andere geluiden die een hond kan maken zijn gewoon hondenwoorden. Het is de enige verbale methode van communiceren die een hond ter beschikking heeft. Het feit dat een pup “uiteindelijk rustig” wordt in een bench komt omdat hij wanhopig geworden zijn verzet opgeeft. Hij voelt zich niet veilig. Hij wordt alleen gelaten en kan nergens heen, zelfs niet om even een plasje te doen. Onderzoek (letting your dog cry) heeft zelfs aangetoond dat de stress veroorzaakt door het laten huilen, kan leiden tot permanente hersenschade.

Terwijl de hond bij je laten slapen of in de buurt zoveel voordelen biedt. Samen slapen is volgens recent onderzoek van University of Missouri goed voor je gezondheid. Om maar een paar voordelen te noemen: je krijgt een betere band met je hond, verlaagt je bloeddruk en door aanmaak van oxytocine heb je minder stress.

Het beste is om verschillende slaapplekken te hebben voor je hond, zodat deze zelf kan kiezen. Voor een jonge hond kan je als alternatief in het begin een deel van de kamer afschermen door middel van een uitvouwbaar kinderhek. Sommige hekken kan je aan de muur vastmaken. Dit geeft de pup de vrijheid zijn omgeving te verkennen, een beetje op een gedroogde snack te kauwen en daarnaast biedt dit de pup ook de mogelijkheid om te bewegen tijdens de slaap. Met een opvouwbare puppy- of konijnenren kan je een stukje tuin of vijver afzetten.

Geen bench, maar een hekje

Je kunt de hekjes ook gebruiken om in de huiskamer of slaapkamer om een gevaarlijk hoekje of stekkerdoos af te zetten waardoor de hond zijn vrijheid behoudt en jij niet hoeft op te letten dat er dingen kapot gaan. Doordat de pup zelf kan kiezen waar hij slaapt krijgt hij vertrouwen in zichzelf en zijn omgeving. Dat is goed voor de eigenwaarde van een hond en draagt bij tot meer zelfvertrouwen.

Heb je al een bench in gebruik voor je volwassen hond en wil je daar vanaf?

De meest eenvoudige oplossing is het hele geval de deur uit te doen. Een hond hoeft niet af te kicken van opgesloten zijn. Is die stap wat te rigoureus, benut dan de volgende tips.

Allereerst zorg je dat je voldoende thuis bent om te kunnen observeren. Je begint met extra kussens of manden die je op verschillende plekken in de kamer neerlegt. Zet het deurtje van de bench open. Lok de hond er niet uit, maar geef deze zelf de keuze. Je hond is mogelijk zo geconditioneerd in de bench te zitten dat hij even tijd nodig heeft. Als je hond een dak boven zijn hoofd fijn vind, vervang de bench dan door een vilten iglo , die zijn in verschillende groottes verkrijgbaar (zie foto eerder in dit artikel).

Kijk dan als je hond in de kamer loopt waar deze graag gaat liggen. Leg het kussen of de mand daar in de buurt. Vaak hebben we de neiging dat wij bepalen waar de mand komt omdat dat in onze beleving een praktisch plekje is. In de praktijk komt het erop neer dat de hond een hele andere plek in gedachten had, waar deze rustig kan liggen en slapen. Het kan ook zijn dat je (tijdelijk) twee kussens nodig hebt. Of helemaal geen want de hond gaat onder de kast liggen (of onder de gordijnen of waar dan ook ) het kan zijn dat de hond in het begin onrustig is omdat deze niet gewend is aan meer ruimte.

Honden op de bank

Als de hond eenmaal gewend is uit de bench te komen en een favoriete plek heeft gekozen kan je daar permanent een kussen of mand plaatsen. Het deurtje van de bench laat je gewoon open zodat als ze daar behoefte aan hebben ook kunnen liggen. Wij hebben zelf een kamerkennel op wielen (het deurtje hebben we eruit gehaald) en onze Roebs vindt dat een van haar favoriete plekjes, net iets hoger en lekker rustig want deze staat in de serre. Maar ze ligt ook graag op andere plekken. Haar keus.

Een baby-cam kan een goed hulpmiddel zijn als je weggaat of er even niet bent om te kijken wat je hond nu precies uitspookt als je er niet bij bent. Je kunt daarmee (achteraf) controleren of deze rustig is, ligt te slapen of toch stress vertoont door middel van hijgen, janken of onrustig gedrag. Als je bang bent dat je hond de kussens van de bank sloopt dan kan je je hond helpen door bijvoorbeeld een kartonnen doos te vullen met kranten en daarin wat lege w.c rollen met een snackje erin. Daar zijn ze wel even mee bezig en grote kans dat door dit hersen-snuffel-neuswerk je hond daarna voldaan is en gaat slapen. Okay, je moet wel even wat snippers opruimen bij thuiskomst maar dat is ook zo gedaan.

Tip van de redactie; veel hondeneigenaren gebruiken de HD Cleverdog WiFi camera, verkrijgbaar bij Bol.com.

Bench als transportkooi of bij ziekte

Het kan zijn dat je hond ziek is of een operatie heeft gehad en tijdelijk van een bench gebruik moet maken. Of je moet een (vlieg)reis maken waardoor de hond gedurende een periode in een transportkooi moet verblijven.

Peta Clark is trainster van bijzondere dieren. Ze werkt in dierentuinen en op filmsets zoals Legally Blond. Peta is zich er van bewust dat de vrije keuze van het dier in trainingssituaties aan de basis staat van het succes van de training. Zo traint zij dieren die kunnen weg vliegen of die zo gevaarlijk zijn dat ze je ernstig kunnen verwonden of zelfs doden. Het trainen van deze groep dieren heeft een functie, ze leert ze geen trucjes om aan het publiek te vertonen maar leert ze om vertrouwen te hebben in de trainer en de transportkooi. Vroeger werden dieren die moesten reizen, bijvoorbeeld van de ene dierentuin of reservaat naar het andere gewoon in een transportkooi gezet zonder enige vorm van voorbereiding. Hierbij deden de dieren vaak zoveel stress op dat ze aan een hartstilstand bezweken. In de video (hieronder) legt ze uit dat dieren vertrouwen moeten krijgen dat we ze nooit zullen dwingen of bedreigen en dat ze een altijd toegankelijke vluchtweg hebben.

Dat is ook de manier waarop je een hond kunt trainen om in een kennel/bench te blijven. Maar zoals je kunt zien op het filmpje is het op deze manier een keuze van het dier. Op deze manier je hond trainen of leren dat deze (tijdelijk) opgesloten wordt is een totaal andere benadering en doel. Ze heeft een videoblog op youtube staan.

We want not only to build the behavior but we also want to build a level of confidence and understanding in our animal that were never going to force them or threaten them in any way. This way we build confidence not only in the behavior but also we built a relationship of trust.

“No matter what the animal, force is the enemy of confidence and trust “ – Peta Clarke

Dat lijkt me een prachtige quote om mee af te sluiten.

honden foto van Willemijn _ baasje van Ogin (Ozjin) _  Bams ¥ .

Super hoor Luz.....een artikel om er eens voor te gaan zitten....hp-thumbsup   

honden page profiel Alaska's Finest!Alaska's Finest!goedgekeurde fokker 3 doggies

honden foto van Alaska's Finest!

hp-thumbsup hp-thumbsup hp-thumbsup hp-thumbsup

Van mij mag op dit topic een hele dikke 'sticky'!

honden page profiel DobryDobrygoedgekeurde fokker 3 doggies

honden foto van Dobry

ik vind het ook een goed en duidelijk stuk, om eens bij een kop koffie door te nemen. Sticky maken lijkt me een goed ideehp-thumbsup

 

(Al heb ik zelf bij mijn eerste hond wel een bench gebruikt als veilig holletje, ze was 1 jaar toen ik hem aanschafte, deurtje bleef ook gewoon open, die bench heeft er nog jaren gestaan omdat ze er graag in lag. 

Lola en Jenna hebben weer nooit een bench gebruikt.)

 

 

 

 

 

honden page profiel Hannah & Bink† en BeertjeHannah & Bink† en Beertje 3 doggies

honden foto van Hannah & Bink† en Beertje

"Een hond maakt niet iets kapot omdat hij graag iets kapot wil maken. Een hond maakt dingen kapot omdat hij zich verveelt, last heeft van zijn tanden of wisselen van gebit. Daarnaast heeft het opsluiten van de hond soms zelfs het tegenovergestelde effect. Daarin kunnen we ook een vergelijking trekken met gevangenissen. Er zijn maar heel weinig gevangenen die beter een instelling uitkomen dan dat ze erin gingen. Het is niet voor niets dat wij in moderne gevangenissen de gedetineerden diverse vormen van afleiding bieden." 

 

Een hond niet mogen vergelijken met een wolf, maar wel met een mens en instellingen, lol. 

honden page profiel Alaska's Finest!Alaska's Finest!goedgekeurde fokker 3 doggies

honden foto van Alaska's Finest!

Een hond niet mogen vergelijken met een wolf

Waar lees je dat, in dit artikel?

Het enige wat ik lees is dat de wolf niet levenslang in een hol leeft. Een hol is er enkel om voor de geboorte en de pups de eerste weken te beschermen (je zou het de werpkist kunnen noemen hp-wink), daarna trekken ze weg en gebruiken het hol nooit meer. En dat is toch ook zo?

honden page profiel Vera en ZivaVera en Ziva 3 doggies

honden foto van Vera en Ziva

hp-thumbsup heel duidelijk artikel!

 

Wij hebben Ziva de bench wel 'aangeleerd' omdat we dachten dat dat nu eenmaal zo hoorde.

Maar ze ging er niet graag in en sloopte toch niet, dus als we weggingen bleef ze er gewoon uit. En later 's nachts ook, want waarom moest dat eigenlijk? Alleen omdat we dachten dat het zo hoorde. Wat een onzin ook.

 

Inmiddels is de draadbench de deur uit en vervangen door een eigengemaakte bench van stevig mdf, zo gemaakt dat het net een open haard lijkt. Maar dan een lekker warm kussen erin in plaats van een vuur!

De deurtjes zijn gemaakt maar zitten er niet in. 0,0 behoefte aan.

We noemen het inmiddels haar mand, haar plekje of haar bedje. Want zodra we het woord 'bench' gebruiken, al is het midden in een zin en niet aan haar gericht, zien we haar met staart tussen de benen die kant uit schieten. O nee, ik moet er weer in...

Ik vind dat verschrikkelijk om te zien, mijn hond zou nergens bang voor moeten zijn en al helemaal niet in haar eigen huis!

 

Gelukkig vindt ze het normaal gesproken wel een fijn plekje om lekker opgekruld te liggen slapen of iets lekkers op te eten. En ze mag tegenwoordig altijd kiezen waar ze ligt, heeft de hele benedenverdieping ter beschikking en we leggen zelfs kleden op de bank voor haar als we 's avonds naar boven gaan, zodat ze lekker op de bank kan slapen zonder dat die vies wordt.

 

Het gebruiken van eenbenchzoals dat de afgelopen decennia ging, komt er hier niet meer in!

honden page profiel MoniqueMonique 3 doggies

honden foto van Monique

"    
Van mij mag op dit topic een hele dikke 'sticky'! "

Eenshp-thumbsup

honden page profiel LoesjeLoesje 3 doggies

honden foto van Loesje

Zeker een goed artikel.

 

Ik mis alleen de bronvermelding: https://www.doggo.nl/artikelen/opvoeding-van-een-hond/uit-de-bench-komen/

 

honden page profiel LinLin 3 doggies

honden foto van Lin

Heel goed artikel. Helemaal mee eens ook. 

honden page profiel LisaLisa 3 doggies

Ik heb voor Koda in de eerste maanden wel een bench gebruikt. Ik woonde bij mijn ouders die panisch waren dat hij dingen ging slopen en onze vorige hond (die we heel wat jaren daarvoor hadden ) zat ook vaak in een bench, dus het ´hoorde´ in mijn hoofd. In de puppytijd vond ik de bench af en toe wel fijn, omdat ik anders non stop in de gaten moest houden wat puppy Koda nu weer aan het uitvreten was. Hij ging vrijwillig in de bench en liet zich horen als hij na een dutje er weer uit wilde. Maar nadat Koda 5 maanden was begon je steeds meer te merken dat hij de bench vervelend vond. Hij ging stressignalen laten zien in de bench en wilde er voor het slapen gaan niet meer in. Uiteindelijk heft hij zijn bench zelf gemold door zijn voerzak door een keer in de bench heen te trekken. Regelmatig stond er iets te dicht bij de bench waardoor hij het naar binnen trok en sloopte, maar nu was de bench toch echt kapot. Door zijn sloopgedrag in de bench dacht ik dat hij daarbuiten ook een sloper ging zijn. De eerste maanden nadat ik de bench niet meer gebruikte sliep ik in de bijkeuken, omdat Koda niet alleen mocht zijn zonder bench (van mijn ouders) en sinds een aantal maanden heb ik een eigen huisje zonder bench. Koda is optimaal ontspannen. Hij slaapt of op de bank of bij mij op bed, iets waar ik heel veel commentaar op krijg, omdat dat betekent dat hij niet goed is opgevoed en ik hem leer dat hij gelijk is aan mij :P, maar ik heb een hele ontspannen en gelukkige hond nu, die nooit meer wat heeft gesloopt (behalve oud papier verscheuren, maar dat telt niet) :)
Als ik het over moest doen had ik Koda van jongs af aan niet in de bench gedaan.

honden page profiel luzluz

honden foto van luz

Ik schrok wel toen ik las dat het gebruik van de bench in huis "uitgevonden" is in de tijd dat we nog geloofden in de rangordetheorie,

Maar kan kloppen: de eerste klant die me vertelde dat haar pup in een kooi zat, was rond 1982.

Daarvoor kende ik ze alleen als vervoersmiddel op de hondenshows.

honden page profiel LinLin 3 doggies

honden foto van Lin

Ik dacht altijd dat het iets van de laatste 15 jaar was. Ik had daarvoor nooit van het bestaan van een bench in huis gehoord..

honden page profiel Alaska's Finest!Alaska's Finest!goedgekeurde fokker 3 doggies

honden foto van Alaska's Finest!

" Ik dacht altijd dat het iets van de laatste 15 jaar was. Ik had daarvoor nooit van het bestaan van een bench in huis gehoord.. "

Ik ook niet. Het was pas toen de malamutes in huis kwamen dat iedereen om me heen het plots over de noodzaak van een bench had.

 

Van mij hoeven de benches niet meteen massaal de brandstapel op, ik geloof best dat ze in sommige situaties hun nut kunnen hebben. Maar ik zou graag zien dat er bewuster over wordt nagedacht en veel verantwoordelijker mee wordt omgesprongen. En daar zijn artikels als dit goed voor.

Stilstaan bij wat je doet, en het gebruik van hulpmiddelen in vraag stellen.

Want de bench is zo ingeburgerd, dat het een evidentie is geworden en de kooi al klaarstaat nog voor de hond in huis is.

 

En de bewustwording mag m.i. nog een stap verder gaan, en ook de 'mentale benches' in vraag stellen.

Waarmee ik al die buitensporig dwingende structuren en begrenzende regels bedoel waarmee men een hond in een keurslijf probeert te wrikken. Bijvoorbeeld de plasschema's die nu op internet blijken te circuleren: puppy = 5 maanden = 4 x plassen per dag. Pardon? Hoe ver wil je gaan in je controle over een levend wezen?

Ik las laatst dat Patricia McConnell zei dat ze, sinds de mens steeds meer wil bepalen en de hond alsmaar minder vrijheid krijgt, ze nog nooit zoveel gedragsproblemen had gezien. Wel, dat kan ik me helemaal voorstellen!

 

 

honden page profiel KeesKees 3 doggies

honden foto van Kees

" Zeker een goed artikel.
 
Ik mis alleen de bronvermelding: https://www.doggo.nl/artikelen/opvoeding-van-een-hond/uit-de-bench-komen/
  "

Heel goed, kwam het artikel net op facebook tegen.

honden page profiel DagmarDagmar 3 doggies

Mooi en duidelijk artikel.   Ik wil ook geen bench gebruiken.  Hopelijk een puppy in juni,  deze zal bench loos opgroeien.  Ik moet wel een nieuw bankstel maar die moet even wachten tot in de late zomer als de pup al ingeburgerd is hp-angel

honden page profiel Sheltieduo_Sheltieduo_ 3 doggies

honden foto van Sheltieduo_

Inmiddels 3 honden opgevoed zonder bench en telkens goed gegaan. Vele zeggen dat het een veilige haven is maar je moet het wel aanleren wat dus wil zeggen dat het voor de hond geen veilige have is. Ik denk wel dat sommige onzekere honden nood hebben aan een rustige slaapplaats en dan kan een nylon bench (die toe is aan de wanden) soms wel helpen. Maar dan nog kan dat met deurtje open. Ik ben dus niet tegen bepaald gebruik van de bench wel tegen het langdurig opsluiten in zon klein ding. 

honden page profiel Karin BakkerKarin Bakker 3 doggies

honden foto van Karin Bakker

Mooi artikel!  Ik zie persoonlijk ook wel wat voordelen maar (h)erken ook zeker de nadelen, van het gebruik van een bench ben inhoudelijk eens met 'Alaska finest'.

Op dit moment heb ik een pup en de pup gaat alleen in de bench op momenten dat ik weg moet en dit is nimmer langer dan 3 uur achter elkaar. 's avonds slaapt ze gezellig bij mij op bed zo dat zij aan mij kan aangeven wanneer ze er uit moet. Een paar weken was dit gemiddeld om 02.00 's nachts lol maar inmiddels lukt dit meestal langer..Overdag slaapt ze waar ze wilt slapen.(  altijd in de buurt van mijn voetenhp-shiny) Doch heb ik 1 maal mee gemaakt dat zij met haar pootjes is blijven hangen in de tralie gelukkig was ik toen gewoon aanwezig maar het heeft mij wel aan het denken gezet om toch na te denken over een ander alternatief dan deze bench! 

 

Voor mij is mijn hond mijn maatje en kan nu al niet meer mij leven zonder haar voorstellen en als zij aangeeft dat zij iets niet leuk vind dan neem ik haar hier serieus in.Gelukkig herken ik bij haar niet zo veel stress als zij in de bench zit..Heb er wel veel aangedaan om het niet te laten escaleren. Het blijft een object waar je gelimiteerd gebruik  van zou moeten maken..

honden page profiel MaaikeMaaike 3 doggies

honden foto van Maaike

" Ik ook niet. Het was pas toen de malamutes in huis kwamen dat iedereen om me heen het plots over de noodzaak van een bench had.
 
Van mij hoeven de benches niet meteen massaal de brandstapel op, ik geloof best dat ze in sommige situaties hun nut kunnen hebben. Maar ik zou graag zien dat er bewuster over wordt nagedacht en veel verantwoordelijker mee wordt omgesprongen. En daar zijn artikels als dit goed voor.
Stilstaan bij wat je doet, en het gebruik van hulpmiddelen in vraag stellen.
Want de bench is zo ingeburgerd, dat het een evidentie is geworden en de kooi al klaarstaat nog voor de hond in huis is.
 
En de bewustwording mag m.i. nog een stap verder gaan, en ook de 'mentale benches' in vraag stellen.
Waarmee ik al die buitensporig dwingende structuren en begrenzende regels bedoel waarmee men een hond in een keurslijf probeert te wrikken. Bijvoorbeeld de plasschema's die nu op internet blijken te circuleren: puppy = 5 maanden = 4 x plassen per dag. Pardon? Hoe ver wil je gaan in je controle over een levend wezen?
Ik las laatst dat Patricia McConnell zei dat ze, sinds de mens steeds meer wil bepalen en de hond alsmaar minder vrijheid krijgt, ze nog nooit zoveel gedragsproblemen had gezien. Wel, dat kan ik me helemaal voorstellen!
 
  "

Dit zelfde geldt ook voor kinderen. Kijk hoe erg die in een keurslijf worden gedrukt en hoeveel gedragsproblemen er onder kinderen zijn. 

De echte stoornissen daargelaten.

 

Ik gebruik de bench wel, maar niet klakkeloos.

honden page profiel LoesjeLoesje 3 doggies

honden foto van Loesje

" Dit zelfde geldt ook voor kinderen. Kijk hoe erg die in een keurslijf worden gedrukt en hoeveel gedragsproblemen er onder kinderen zijn. 
De echte stoornissen daargelaten.
 
Ik gebruik de bench wel, maar niet klakkeloos. "

Hi hi hi. Dit doet mij aan het volgende denken;

Mijn moeder had mij als peuter in de box in de tuin gezet.

Een buur waarschuwde mijn moeder dat ik spijlen uit de box had getrokken en in de tuin rondkroop.

(Niet dat dit bij mij problemen heeft opgeleverd.)

 

honden page profiel LizLiz 3 doggies

honden foto van Liz

" Zeker een goed artikel.
 
Ik mis alleen de bronvermelding: https://www.doggo.nl/artikelen/opvoeding-van-een-hond/uit-de-bench-komen/
  "

Enkele uitspraken kwamen mij al zeer bekend over. Een kleine google actie bevestigde dat. Gewoon een mening dus.

 

honden page profiel ManjaManja 3 doggies

honden foto van Manja

Ik vind het artikel ook goed.

Ik heb wel benches staan, maar met de deurtjes open. Kira heeft wel in de bench gezeten, maar brak er op den duur uit. Terry vondt het vreselijk in de bench. Gek genoeg ligt hij er nu wel eens in, maar de deur staat altijd open. Ik gebruik ze nu als mand. Ergens wil ik ze wel weg doen, maar loop tegen een paar dingetjes aan.

Ze krijgen eten in de bench en ze kunnen languit liggen in de bench. Soms liggen ze ook met z'n 2en in 1 bench en Kira wil nog weleens flink liggen rollen in de bench. Dan gooit ze haar lichaam nog weleens tegen de achterkant van de bench aan. Dat is niet erg want ze staan niet tegen de verwarming aan. Haal ik de bench weg en zet ik een mand neer en ze gaat dan rollen dan klapt ze tegen de verwarming aan en dat horen ze tig huizen verder ook. En dat ze ook rolt in een mand heeft ze ook al laten zien en de klap tegen de verwarming is best hard.


Daarnaast gooi ik van alles op die benches, tijdschriften, boeken en zelfs planten omdat de vensterbank al te vol staat.

Dat houd me tegen om ze weg te doen.

Grt Manja

honden page profiel luzluz

honden foto van luz

De negatieve uitwerkingen op het gebruik van een bench en hond, gelden natuurlijk alleen als je hem er echt in opsluit.

Een bench met het deurtje altijd open is hetzelfde als een mandje: de hond is vrij om ergens anders te gaan liggen.

honden page profiel luzluz

honden foto van luz

" Enkele uitspraken kwamen mij al zeer bekend over. Een kleine google actie bevestigde dat. Gewoon een mening dus.
  "

Dit stond onder het artikel.

Lijken me wetenschappelijke onderzoekers.

Kan je altijd eens uitpluizen.

Referenties

 • Ref Physiol Behav. 2014 Apr 10;128:288-94. doi: 10.1016/j.physbeh.2014.01.007. Epub 2014 Jan 25. Repetitive behaviour in kennelled domestic dog: stereotypical or not? Denham HD, Bradshaw JW, Rooney NJ.
 • Albuquerque N., Guo K., Wilkinson A., Savalli C., Otta E., Mills D. (2016). Dogs recognize dog and humans emotions. Biology Letters, 12.
 • Exercise and canine mental health
 • Dr. Gregory Berns: What It’s like to Be a Dog ISBN: 978-0465096244
 • Dr John Bradshaw- Dog Sense ISBN 978- 0465053742

honden page profiel Ingrid Ingrid

Ik heb dit artikel onder het genot van een bakkie koffie aandachtig zitten lezen. Wij gebruiken ook een bench, toevallig hebben wij het een paar dagen geleden erover gehad om de bench eruit en een mand erin te doen. Slopen doet Charlie eigenlijk niet, gaat er alleen om dat hij 's nacht niet in huis gaat plassen. Hij meldt zich namelijk niet, hij gaat gewoon stil voor de deur zitten??? Hij is wel zindelijk van 23.00 uur tot  's morgens.Soms gaat hij zelf de bench in om te slapen, deurtje is eigenlijk altijd open(behalve 's nachts en met het eten omdat we willen dat hij op zijn "plaats" blijft tijdens het eten. Vanmorgen met douche hem los in de kamer gelaten, lag hij onderaan de trap te wachten. Dus morgen op jacht naar een mand!

honden foto van Nadine Molly. R.i.p.lily.Queenie.

Zeer mooi artikel hp-thumbsup

honden page profiel Machtel, Romeo en Luca +Machtel, Romeo en Luca +

honden foto van Machtel, Romeo en Luca +

Romeo slaapt nog steeds in zijn bench, weliswaar een grotere dan voor zijn ras gebruikelijk is, maar met een open deurtje. Ik heb de bench nooit als strafplek gebruikt en voor hem is de bench toch dat veilige terugtrekplekje en ook bij onweer of vuurwerk gaat hij er uit zichzelf in. Hoe vaak ik niet thuiskom dat hij in zijn bench ligt, terwijl hij toegang heeft tot de hele onderverdieping, incl. de serre. Hij kan gewoon in en uit de bench, wanneer hij wil. Wel ken ik helaas te veel honden, die om het minste of geringste echt opgeborgen worden in een bench, deze honden gefrustreerd raken, omdat ze constant opgesloten zitten en een bench in die gevallen, averechts werkt. Voor Romeo is het net als een mand, hij slaapt en rust er en dat was met Luca precies zo. 

honden page profiel Pascale, Kahlúa&WillowPascale, Kahlúa&Willow

honden foto van Pascale, Kahlúa&Willow

Zeer goed en interessant artikel! 

 

Onze eerste hond, een asiel hond kruising bordercollie kwam in 1998. Nooit hebben we een bench voor haar gebruikt, en hebben we ook 15 jaar lang niet hoeven gebruiken. 

 

Toen kwamen er 2 pups tegelijk in huis. Ook deze zijn nooit in een bench gegaan, we hebben ook nooit een bench gehad. Mijn moeder vond het vooral spuuglelijk, zo'n ding in huis, en het waren onze pups, dus onze taak om ze constant in de gaten te houden. 

 

Nu komt mijn 2e pup, ook hiervoor zal ik geen bench gaan gebruiken. Ze heeft, net als onze 2 andere honden, een prachtige mand, eerste tijd zal ze de oude mand van onze eerste hond gebruiken, daarna krijgt ze de nieuwe, en mocht het nodig zijn heb ik een ruime puppy een aangeschaft met een omtrek van 6 meter. 

 

Dit vooral ivm haar veiligheid. Even aftasten hoe het samen met de andere 2 honden gaat, Ik zal er de eerste maand constant bij zijn, heb verlof en werk daarna alleen op oproep basis, zo hoeft de ren niet gebruikt te worden, maar fijn om het achter de hand te hebben (voor haar eigen rust)

 

 

Ik ben niet tegen het gebruik van een bench, er zullen vast honden zijn die er baat bij hebben, maar het wordt wel steeds meer verkeerd gebruikt helaas.  En als het zonder kan (Wat het in 99% vd gevallen kan) doe het dan lekker zonder :) 

honden foto van Marga en de honden Balou en Lotus.

Ik zal Balou echt geen plezier doen als ik zijn bench de kamer uit zal doen. Hij kan liggen waar hij wil maar gaat regelmatig  in de bench liggen, in de wintermaanden hang ik er een plaid over dan is hij er helemaal niet meer uit te krijgen. Voor mij is het ook handig dat ik hem even op kan sluiten wanneer dit nodig is, hij is niet sociaal.

Lotus heeft een ren met een mand met kussen/dekbed er in, ze heeft veel meer ruimte als in een bench. Ik vind het makkelijk en veilig dat ik haar op kan sluiten als b.v.b. de kleinkinderen er zijn en het geeft mij een gerust gevoel te weten dat ze veilig zit als ik weg moet.

 

honden page profiel sylviasylvia

honden foto van sylvia

Wij hebben nu wel een ren in huis.

Vanwege Timmy,  de kleine pup.

Hij zit daar af en toe overdag even in, hij krijgt daar zijn eten.

En af en toe eens een uurtje als niemand op hem kan letten.

En als wij zelf eten, krijgt hij in de ren zijn bot, zodat hij niet met ons eten bezig is maar met zijn bot.

Zo'n  ren is voor zo'n klein hondje wel handig.

527947.jpg

pagina 1 van 2 12
Volgende forumvraag: Welk y-tuig past bij mijn hond?
De HondenPage maakt gebruik van cookies. Dit zorgt er voor dat onze website voor jou als bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken en advertenties.info / verbergen en toestaan
^