Ziekte van weil.

plaats een nieuw onderwerp in het hondenforum meest recente onderwerpen in het hondenforum

honden foto van Willemijn _ baasje van Ozjin _    Bams ¥ .

Hier schrik ik toch weer erg van ????????LEPTOSPIROSE, ZIEKTE VAN WEIL
De vaccinatie tegen de ziekte van Weil (L4) wordt standaard jaarlijks gegeven aan honden.
Voordat u besluit om uw hond te laten vaccineren is het belangrijk om te weten hoe waarschijnlijk het is dat uw hond een Lepto besmetting zou kunnen oplopen. Want de Lepto vaccinatie is een van de meest belastende en risicovolle vaccinaties voor honden vanwege de soort vaccinatie en de mogelijke bijwerkingen. Het is belangrijk om u hiervan bewust te zijn als u een keuze maakt om deze vaccinatie wel of niet te geven.
De ziekte Leptospirose wordt verspreid door Leptospira bacteriën. Deze worden overgebracht door urine van geïnfecteerde dieren. Ratten zijn de belangrijkste dragers maar ook honden, varkens en zelfs paarden kunnen de bacterie bij zich dragen. De bacterie komt via geïnfecteerde urine in water en in de bodem terecht en kan daar weken tot maanden overleven. Honden lopen een risico op Lepto besmetting als ze een wondje of beschadigde huid hebben en dan in contact komen met de bacterie door besmet water te drinken of erin zwemmen.
RISICO'S
Vaccinaties tegen bacteriën zoals Lepto werken korter en slechter dan vaccinaties tegen virussen zoals de DHP (Distemper, Hepatitis en Parvo). Het is een dood vaccin, dat wil zeggen dat er geen intacte ziekteverwekkers in zitten. Het immuunsysteem reageert hier niet voldoende op en daarom zijn er aan dode vaccins stoffen (adjuvans) toegevoegd om het immuunsysteem aan te zetten tot het aanmaken van antistoffen.
Dode vaccins werken maar kort en moeten daarom binnen een aantal weken geboosterd worden. De eerste vaccinatie werkt een week of 3-4 en moet dan nog een keer herhaald worden om een hoger aantal antilichamen te verkrijgen gedurende langere tijd. De L4 wordt meestal twee keer gegeven aan pups op de leeftijd van 9 en 12 weken en kan heel belastend zijn voor het nog niet volgroeide immuunsysteem van een pup.
Als een hond op een natuurlijke manier een besmetting oploopt gebeurt dit meestal via de slijmvliezen van ogen, mond, neus of het maag-darmkanaal. Die slijmvliezen vormen al een deel van de barrière en zorgen er in de meeste gevallen voor dat de ziekteverwekker het lichaam niet in komt. Bij een vaccinatie worden de ziektekiemen of delen daarvan ingespoten en worden een aantal stappen in de natuurlijke afweer overgeslagen. Een dier loopt normaal maar 1 ziekte tegelijk op, maar bij de 3-jaarlijkse vaccinatie worden er gemiddeld wel 7 (!) tegelijk ingespoten omdat de L4 wordt gebruikt om de DHP vaccinatie in op te lossen, zodat een hond een combinatie van 4 bacteriën en 3 virussen geïnjecteerd krijgt. Sommige dierenartsen geven op hetzelfde moment dan ook nog Kennelhoest en Rabiës: een onmogelijke hoeveelheid ziekteverwekkers in één keer.
Een vaccin is altijd een beetje verontreinigd met de voedingsbodem waar de ziektekiemen op gekweekt zijn. Dit zijn voor het lichaam vreemde eiwitten waar het immuunsysteem ook op reageert. En om het vaccin goed te houden wordt er een conserveermiddel aan toegevoegd.
Dit geheel is een flinke belasting voor het immuunsysteem.
Sinds de wijziging van het Lepto vaccin van 2 naar 4 serovars in 2013 zijn er een flink aantal eigenaren die negatieve bijwerkingen rapporteren hierover. Ik heb bij een aantal dierenartsen nagevraagd of zij in hun praktijken meldingen krijgen van problemen met het Lepto 4 vaccin. Zij zeggen allen van niet, maar zij gaan uit van een klacht die ontstaat binnen maximaal 24 uur na toediening.
De meest voorkomende gemelde bijwerkingen na toediening van de Lepto 4 vaccinatie:
Nier schade, onbehandelbare huidontstekingen, verhoogd risico op kanker door de toevoegingen in het vaccin, braken en diarree, allergieën, astma, atopische reacties, anafylactische shock, immuun gerelateerde ziektes en overlijden.
WAT ZIJN DE SYMPTOMEN VAN LEPTOSPIROSE?
De klinische symptomen van een Leptospirose infectie hangen af van de algehele gezondheidstoestand en leeftijd van uw hond. De symptomen openbaren zich 4-12 dagen na blootstelling aan de bacterie: koorts, spierpijn, overgeven, diarree, verlies van eetlust, sloomheid en bloed in de urine. Lepto tast voornamelijk de nieren en lever aan, hierdoor kunnen huid en oogwit gelig worden.
HOE GROOT IS DE KANS DAT UW HOND LEPTOSPIROSE KRIJGT?
Er zijn ongeveer 230 serovars voor Leptospirose. Daarvan komen er een stuk of 15 voor in Nederland, zeven hiervan zijn ziekteverwekkend en sinds 2013 zitten er 4 in het vaccin. Maar als een ongevaccineerde hond in aanraking is gekomen met een Leptospirose bacterie wil dit niet zeggen dat hij ook daadwerkelijk ziek zal worden. Het is zelfs zo dat veel honden geen ziektesymptomen vertonen. Van de honden die wel symptomen vertonen overlijden er ongeveer 10%.
In de USA is er een studie gedaan bij 33.000 honden waarvan 8% anti lichamen bleek te hebben tegen Lepto. Zij hadden de infectie zelf overwonnen. Uit deze studie kwam echter ook naar voren dat een aantal honden die gediagnosticeerd werden als lijdend aan Leptospirose, helemaal geen Lepto hadden.
HOE KAN DAT?
Op het moment dat een hond recent gevaccineerd is tegen Lepto beïnvloedt dit de diagnostische bloedonderzoeken. Als u met uw zieke hond naar de dierenarts gaat en hij wordt getest op Lepto en de hond is hier recent tegen gevaccineerd, dan test hij positief op Lepto. Of hij de ziekte nu daadwerkelijk heeft of niet. De gebruikelijke bloedtesten kunnen het verschil niet laten zien tussen antistoffen uit het vaccin en de echte ziekte. Dit kan wel met een speciale bloedtest zoals deze uitgevoerd wordt op de Universiteitskliniek in Utrecht, hiermee kunnen antistoffen aangetoond worden. Voordat dit gedaan wordt zijn er echter meestal al kostbare dagen verloren gegaan.
Judith de Cava schrijft in haar boek: "Vaccination: Examining the Record":
"Geeft u de vaccinatie niet dan heeft uw hond een kleine kans op het oplopen van de ziekte.
Geeft u de vaccinatie wel dan loopt uw hond een klein risico om de ziekte te krijgen en een aanzienlijke kans op vaccinatieschade".
Dr Ronald Schultz, professor, PhD, immunoloog: "Ik zie nog steeds een groot percentage (30%) honden die niet beschermd zijn na het L4 vaccin. Daarnaast veroorzaakt het Leptospirose vaccin, van alle bacteriële vaccins, de meeste bijwerkingen. Het vaccin biedt maar 3 tot 12 maanden bescherming".
De WSAVA (World Small Animal Veterinary Association) zegt in zijn richtlijnen het volgende over het Lepto vaccin:
????“Het Leptospirose vaccin hoort niet standaard in het vaccinatieschema en is met nadruk géén core vaccinatie, dat wil zeggen dat deze vaccinatie niet standaard jaarlijks gegeven zou moeten worden. Er dient per land en per individu bekeken te worden hoe groot de infectiedruk en het risico op besmetting is. Dit is o.a. afhankelijk van het leefgebied van de hond en zijn leefgewoonten."
????“De aanwezigheid van antilichamen na Lepto vaccinatie is maar voor een beperkt aantal maanden gegarandeerd, variërend van 3 tot 12 maanden en de effectiviteit is vaak minder dan 70%".
????Het advies is om de Lepto vaccinatie niet voor de leeftijd van 12 weken te geven. Dit is een ander advies en een andere werkwijze dan het huidige beleid van Nederlandse dierenartsen. Zij gebruiken standaard de vloeistof van de L4 vaccinatie om de DHP vaccinatie voor Parvo, Hepatitis en Hondenziekte in op te lossen, ook bij pups vanaf 9 weken. Veel dierenartsen melden dit niet aan de eigenaar of zeggen dat de DHP vaccinatie niet anders toegediend kan worden dan opgelost in de L4 vaccinatie. Dit is niet zo. Hiervoor kan een fysiologisch zoutoplossing gebruikt worden maar daar moet u als eigenaar wel zelf bij de dierenarts om vragen.
BELANGRIJKE OVERWEGINGEN voor u besluit of u de Lepto vaccinatie wel of niet aan uw hond(en) laat geven:
????Hoeveel risico loopt uw hond nu echt? Hoeveel honden worden er jaarlijks ziek of overlijden ten gevolge van Leptospirose, welke cijfers zijn er bekend en waar zijn die te vinden? Er is voor dieren geen meldingsplicht voor de ziekte. Schattingen gaan uit van 30-100 ziektegevallen per jaar.
????Hoeveel honden die ziek werden waren wel, en hoeveel waren er niet gevaccineerd. Welke bacterie was verantwoordelijk voor de ziekte, een van de 4 in de vaccinatie of een andere die niet in de vaccinatie zit?
????Waarom worden alleen honden gevaccineerd? Ook mensen kunnen de ziekte van Weil krijgen maar zelfs mensen in hoog risicoberoepen zoals rattenvangers, grond- en slootwerkers en boeren worden niet gevaccineerd. Paarden, koeien, schapen en andere zoogdieren kunnen ziek worden en worden niet gevaccineerd.
????Een vaccin tegen virussen beschermt tegen virale infecties zoals Parvo, Hepatitis en Hondenziekte doordat het lichaam als reactie op het toegediende vaccin antistoffen aan gaat maken tegen deze ziektes. Het bacteriologische Lepto vaccin vermindert alleen de ernst van symptomen als de hond in aanraking komt met de bacterie en ziek wordt. Het voorkomt de ziekte zelf niet! Dit staat zelfs genoemd in de bijsluiters van de verschillende Lepto vaccinaties: “voor het verminderen van infectie en uitscheiding via de urine…”
????Men zegt dat de ziekte van Weil niet te titeren is, dwz dat de antistoffen wel te meten zijn maar deze verdwijnen vrij snel uit het lichaam. Hoe weet u dan dat uw hond op dat moment nog wel beschermd is? De fabrikant stelt dat de werkingsduur van de L 4 vaccinatie tegen Leptospirose / ziekte van Weil een geldigheidsduur heeft van een jaar. Onderzoeken in Amerika hebben uitgewezen dat de werkingsduur varieert van ongeveer 3 tot 12 maanden.
????De WSAVA, de overkoepelende organisatie met betrekking tot vaccineren, raadt aan om pups de L4 pas vanaf de leeftijd van 12 weken te geven omdat deze vaccinatie belastend is voor het nog niet volgroeide immuunsysteem van een pup. In Nederland worden pups standaard gevaccineerd met de L4 vanaf de leeftijd van 9 weken. U kunt er voor kiezen om uw pup later te vaccineren en in ieder geval niet tegelijkertijd met een DHP of eventuele Rabiës vaccinatie.
Het besluit om wel of niet tegen Leptospirose te vaccineren is een afweging die voor iedere hond en iedere eigenaar een individuele keuze zou moeten zijn. Het is goed om u bewust te zijn van de beperkingen die deze vaccinatie heeft in duur en bescherming, de officiële adviezen van de WSAVA en of uw hond daadwerkelijk een verhoogd risico loopt.
Helaas is het dus nog niet mogelijk een titerbepaling af te nemen voor Leptospirose. Het is wel mogelijk om uw hond indien nodig te beschermen door middel van homeopathische profylaxe.
HOMEOPATHISCHE PROFYLAXE
De overweging om uw hond wel of niet te laten vaccineren tegen Leptospirose is een individuele beslissing. Voor een boerderij, sport of jachthond kunnen de omstandigheden anders zijn dan voor een hond in de stad. Als u besloten heeft uw hond niet te laten vaccineren tegen Leptospirose maar u wilt hem toch beschermen dan bestaat de mogelijkheid om zijn afweersysteem te versterken door middel van Homeopathische Profylaxe.
HOE WERKT HOMEOPATHISCHE PROFYLAXE
Deze vorm van preventie tegen besmettelijke ziektes bestaat uit het geven van homeopathisch gepotentieerde middelen die gemaakt worden van ziekteverwekkers, de zogenoemde nosodes.
Deze manier van behandelen is geen “homeopathisch vaccineren”, maar homeopathisch immuniseren.
Het immuunsysteem werkt niet alleen via antistoffen, ook geheugencellen spelen een belangrijke rol in het adequaat reageren op een ziekteverwekker. Deze geheugencellen hebben als het ware een databank met informatie over ziekteverwekkers. Als er een virus of bacterie in het systeem terecht komt dan onderzoekt de geheugencel of het deze indringer al eens eerder heeft gezien. Als dat het geval is dan wordt het lichaam aangezet om op dezelfde effectieve manier als de vorige keer te reageren, bijvoorbeeld met het aanmaken van passende antistoffen. HP zorgt er dus niet voor dat het dier de ziekte niet kan krijgen maar het levert aan de databank van de geheugencel een plaatje, zonder dat de daadwerkelijke ziekteverwekker langs is geweest.
Er worden in deze fase van het proces nog geen antistoffen aangemaakt.
Als een hond de HP voor Leptospirose heeft gehad en er komt een Lepto bacterie in het lichaam van de hond terecht, dan wordt deze herkend en op dat moment kunnen er snel afweerstoffen gemaakt worden tegen deze bacterie. Een stuk sneller dan je kunt verwachten van een (niet gevaccineerde) hond die de ziekte niet eerder heeft doorgemaakt. Een volkomen natuurlijke manier van reageren waarbij de omgeving in veel gevallen niet eens zal merken dat er sprake is geweest van besmetting. Als je deze hond zou onderzoeken op antistoffen tegen Leptospirose dan zullen deze aangetroffen worden, niet als gevolg van de HP maar omdat het lichaam op adequate wijze een Lepto besmetting heeft afgeweerd.
In Australië heeft homeopathisch arts Dr. Isaac Golden
zich vanaf 1985 gespecialiseerd in het geven van homeopathische middelen ter preventie van potentieel gevaarlijk (kinder)ziekten. In diverse boeken en publicaties rapporteert hij over zijn onderzoeken en die van anderen die aantonen dat homeopathische profylaxe, dus het geven van homeopathische middelen, een net zo hoge effectiviteit heeft als een vaccin. In 2004 promoveerde hij aan de Medische faculteit van de Swinburne University in Melbourne op zijn onderzoek naar homeopathische profylaxe.
Christopher Day, een Engelse dierenarts heeft veel ervaring opgedaan met het gebruik van HP en claimt goede resultaten. Hij heeft verschillende onderzoeken gepubliceerd waaruit blijkt dat deze preventieve manier van voorschrijven daadwerkelijk werkt. Deze zijn terug te vinden op zijn site www.alternativevet.org.
Als u wilt voorkomen dat uw hond Leptospirose krijgt en u kiest er voor uw hond niet te laten vaccineren, dan is HP een methode die bescherming geeft zonder de schadelijke gevolgen van het vaccin.
Diane Sari
Bronnen:
www.rivm.nl
www.wsava.org
www.dogsnaturallymagazine.com/leptospirosis-vaccine/
www.dogsnaturallymagazine.com/leptospirosis-vaccine-side-e…/
www.vaccicheck.nl
https://www.catherineodriscoll.com/what-vets-dont-tell-you-…
https://www.dogsnaturallymagazine.com/vaccine-catherine-od…/
http://nvkp.nl/veel…/zijn-er-alternatieven-voor-vaccinaties/
www.alternativevet.org
http://peterdobias.com/…/11014173-study-on-duration-of-immu…
http://www.orthomedique.nl/…/16-wetenschap-van-vaccinatiesc…
http://www.diergeneeskundigcentrum.nl/hond/entingen
http://nvkp.nl/faq/wat-zijn-vaccins/
http://www.dogsnaturallymagazine.com/lifelong-immunity-

honden page profiel TukkerTukker 3 doggies

honden foto van Tukker

Waar schrik je precies van Willemijn?

honden page profiel Bink_the_BernerBink_the_Berner 3 doggies

honden foto van Bink_the_Berner

Het vervelende is dat onze pup met de 9 weken enting bij onze reguliere DA geent is tegen de ziekte van Weil. Ze kreeg na haar 9 weken enting een enorme bult op de entplek. Pas toen leerden wij kennis maken met onze nieuwe DA (klassiek homeopaat) en hebben we ipv de 12 weken enting te geven, dus een titerbepaling gedaan. Alleen.....als je hond met de 9 weken enting tegen Weil is geent, moet je deze dus herhalen met 12 weken. 

 

Onze hond verblijft tijdens vakantie altijd op een pension boerderij. Super schone plek, maar boerderijen zijn een geliefde plek voor ratten. Deze boerderij ligt tussen vele slootjes, dus onze klassiek homeopaat (echte voorstander van zo weinig mogelijk enten) adviseert toch wel de enten tegen Weil. Zeker voor onze jongste, nieuwsgierige 1,5 jarige. We krijgen wel altijd druppels mee om de aanslag op haar immuunsysteem zoveel mogelijk te beperken. Die starten we 3 dagen voor de enting en geven we tot 3 dagen na de enting. Weet de naam zo even 1,2,3 niet.

 

Dus tja....keuzes ;-)

honden page profiel Ingrid van de KoppelIngrid van de Koppel 3 doggies

honden foto van Ingrid van de Koppel

Kan allemaal wel waar zijn maar de ziekte van Weil is ook besmettelijk voor mensen. Ik heb een rapportage op tv gezien dat het door de warmere zomers steeds meer voorkomt. Er werden mensen geinterviewd die de ziekte hadden en er blijvende gevolgen aan overhielden. Mensen die echt niet in een sloot zwemmen maar wel eens aan de waterkant zitten, onder meer een jonge man die wel eens vist. Net in een zomer dat ik Scott niet had laten inenten. De hele zomer heb ik hem weg gehouden bij sloten. Geen doen want er zijn hier overal sloten. Dus het jaar daarop weer gewoon laten enten. 

honden page profiel Ingrid van de KoppelIngrid van de Koppel 3 doggies

honden foto van Ingrid van de Koppel

Maar wel goed om kritisch te zijn. Als je in een stad woont, lijkt het me niet zo nodig.

honden page profiel Angelique, Kleine Maybe en Tess <3Angelique, Kleine Maybe en Tess <3 3 doggies

honden foto van Angelique, Kleine Maybe en Tess <3

Ik twijfel ook om deze enting te geven ook omdat hij maar kort werkt en je hond daarna weer onbeschermd rond loopt. Hij werkt er ook maar tegen 4 terwijl er 15 verschillende vormen voor komen. Tja k weet niet hoe effectief het daadwerkelijk is.

honden page profiel LoesjeLoesje 3 doggies

honden foto van Loesje

" Ik twijfel ook om deze enting te geven ook omdat hij maar kort werkt en je hond daarna weer onbeschermd rond loopt. Hij werkt er ook maar tegen 4 terwijl er 15 verschillende vormen voor komen. Tja k weet niet hoe effectief het daadwerkelijk is. "

 

Zo sta ik hier ook in.

 

Dekkingsperiode te kort en tegen slechts 4 van de 7 ziekteverwekkende leptospirose bacteriën, terwijl deze vaccinatie zeer belastend en riskant is.

 

De tekst is makkelijker hier te lezen; http://www.hondenvaccinatieinfo.nl/belangrijke-info-vaccinatie-weil

 

honden page profiel DobryDobrygoedgekeurde fokker 3 doggies

honden foto van Dobry

Altijd goed om alles tegen elkaar af te wegen.

Jenna is een al wat oudere hond en snel overgevoelig/allergieen. Ze heeft een hekel aan water en blijft er ver vandaan, dus dan is de keuze snel gemaakt voor mij. 

honden page profiel KlaraKlara 3 doggies

Ik vind dit wel een goed genuanceerd artikel. Het blijft een lastige. In onze dierenartspraktijk zijn vorig jaar vier honden overleden aan weil. Maar mijn hond werd doodziek van de enting dus niet meer geënt. Maar me wel bewust geweest van het risico en hem nergens laten zwemmen alleen hoog in de bergen. Ik vind wel dat het risico op het krijgen van wel vaak onder belicht wordt. 

honden page profiel LoesjeLoesje 3 doggies

honden foto van Loesje

" Ik vind dit wel een goed genuanceerd artikel. Het blijft een lastige. In onze dierenartspraktijk zijn vorig jaar vier honden overleden aan weil. Maar mijn hond werd doodziek van de enting dus niet meer geënt. Maar me wel bewust geweest van het risico en hem nergens laten zwemmen alleen hoog in de bergen. Ik vind wel dat het risico op het krijgen van wel vaak onder belicht wordt.  "

 

Zijn die honden overleden ten gevolge van besmetting door één van de 4 leptospirose bacteriën, die in de L4 vaccinatie zitten? Of door één van de 3 ziekteverwekkende bacteriën, die niet in de L4 enting zitten?

 

Is dat getest op de overleden honden?

honden page profiel TukkerTukker 3 doggies

honden foto van Tukker

"  
Zijn die honden overleden ten gevolge van besmetting door één van de 4 leptospirose bacteriën, die in de L4 vaccinatie zitten? Of door één van de 3 ziekteverwekkende bacteriën, die niet in de L4 enting zitten?
 
Is dat getest op de overleden honden? "

Dat vind ik ook wel iets om te weten! Volgens mij wordt dat helemaal niet onderzocht terwijl er wel groot nieuws naar buiten wordt gebracht dat Weil steeds meer voorkomt.

 

Ik vind vaak toch dat we wat bang gemaakt worden. Ik hou het graag bij de feiten maar die zijn er niet onomstotelijk.

 

Een van mijn honden reageerde niet goed op de L4. Ik heb haar daar nooit meer voor laten enten. Ook de andere hond kreeg de L4 niet.

 

Weil is te behandelen!

Belangrijk is om de symptomen te (her)kennen, voor de hond en jezelf, en bij je DA aan te geven dat je hond geen L4 heeft gehad zodat er bij ziek zijn ook aan Weil gedacht wordt.

 

Het blijft altijd een afweging die jezelf moet maken.

Zelf probeer ik in te zetten op een goed werkend immuunsysteem want dan kan een lijf ook heel veel zelf oplossen.

honden page profiel DeniseDenise 3 doggies

Het blijft een lastige keuze. Elk jaar weer twijfel ik heel erg wat te doen. Maar elk jaar beslis ik toch om Puk te laten enten. 

 

Wij wonen in de stad maar de plekken waar Puk dagelijks komt zitten vól met ratten. Puk gaat heel graag het water in en vind het fantastisch om haar volledige kop onder water te stoppen (allemaal slijmvliezen). Ook vind ze het slootwater een stuk lekkerder smaken dan het kraan water dat ze thuis krijgt. Ze vind het fantastisch om de gangen open te graven en (oude) nesten open te graven. Ze is helemaal trots als ze een nestje vind waar nog nest materiaal achter gelaten is. Dat neemt ze dan in haar mond. 

Puk zoekt bewust het leefgebied van een rat op. In het water, in de grond en zelfs in de nestjes. 

Als ze een dode rat vindt dan is het helemaal jackpot. 

 

Ondanks dat ik die enting liever niet geef kom ik er toch steeds op uit dat Puk is waar de rat ook is. Mocht ze wel doodziek worden en komen te overlijden door 1 van de 4 weil varianten waar ze tegen geënt had kunnen worden dan vergeef ik het mezelf nooit. 

 

Ze heeft ook tot op heden nog nooit last gehad van de enting. 

 

Disclaimer: Puk jaagt niet op levende dieren en ze graaft 9/10 ook geen nestje uit dat nog bewoond wordt. Als ze perongeluk wel een nestje tegenkomt met jongen erin dan laat ze die jongen met rust.

Oud, rottend, stinkend dat is meer Puk haar stijl. Iets waar ik soms best om kan vloeken als ze weer eens met een dood dier aan komt dat al 3 dagen ligt te rotten met 30 graden. *zucht* beagles... 

 

Iets waar ik wel een beetje een bezwaar tegen heb is dat ze uitspraken doen in dat artikel zonder het te onderbouwen met cijfers. Als voorbeeld: 

De enting werkt 3 tot 12 maanden. Maar bij hoeveel honden werkt hij 3 maanden en bij hoeveel 12 maanden? En alle tussenliggende maanden. 

 

Misschien werkt die enting bij 0,01% maar 3 maanden en bij 80% gewoon 12 maanden. Maar die cijfers kan ik nergens vinden. 

 

Ook staat er een heel stukje dat de schrijver het apart vind dat honden de enting krijgen maar andere dieren en mensen niet terwijl die ook gevaar lopen besmet te raken. Met andere woorden: al die andere dieren en mensen krijgen geen enting dus waarom je hond wel? 

 

Maar dan denk ik alleen maar waarom is die enting ooit uitgevonden voor honden? En niet voor andere dieren en mensen? Dan moet er toch wel een aanleiding geweest zijn waardoor ze besloten hebben specifiek voor honden een enting te ontwikkelen. Maar ook dat komt niet heel goed naar voren in dit artikel. 

honden page profiel MoniqueMonique 3 doggies

honden foto van Monique

" Kan allemaal wel waar zijn maar de ziekte van Weil is ook besmettelijk voor mensen. Ik heb een rapportage op tv gezien dat het door de warmere zomers steeds meer voorkomt. Er werden mensen geinterviewd die de ziekte hadden en er blijvende gevolgen aan overhielden. Mensen die echt niet in een sloot zwemmen maar wel eens aan de waterkant zitten, onder meer een jonge man die wel eens vist. Net in een zomer dat ik Scott niet had laten inenten. De hele zomer heb ik hem weg gehouden bij sloten. Geen doen want er zijn hier overal sloten. Dus het jaar daarop weer gewoon laten enten.  "

Ik laat Vigo ook enten,hij loopt dagelijks aan de kreek met de vele rietkragen,heb daar ook wel eens een rat gezien,is normaal maar ook als hij niet zwemt als er weer blauwalg is,hij eet gras,likt overal aan.

 

Vorig jaar had ik hem eerst niet geent,het ging niet goed met Vigo maar toen het duidelijk werd dat hij weer naar de kreek zou kunnen heb ik hem alsnog laten inenten.

 

De kreek hier is geen watertje,een hele grote recreatieplas,we noemen het de kreek.

 

Heb trouwens nog nooit hond gehad die ziek geworden is van weil,ook niet die nieuwe weil enting,ik heb dat bij Vigo ook laten doen.

 

Ik ga geen risico nemen met hem en ook mijn gezondheid of die van mijn kleinkinderen in gevaar brengen.

 

Hier een hond die geent wordt(dit jaar eerst titeren)om de 3 maand ontwormd(hij durft af en toe poep te eten)zijn weil vaccinatie en om de 3 jaar rabies inenting.

En dan krijgt hij ook nog vlooien/tekenspul.

 

Hij geeft net nog geen licht in het donkersmile

honden page profiel CodyCody 3 doggies

honden foto van Cody

Niet alleen ratten brengen het over. Ook paarden, wilde konijnen ed. Je hond hoeft niet perce in de sloot te springen om het te krijgen. Konijnenkeutels of modder kan ook al voldoende zijn. Hier krijgt de hond de inenting tegen kennelhoest en leptospirose samen. De enting tegen rabiës later pas. Wat dacht je dat die enting voor een bijwerkingen kan hebben? Met nadruk op kan! Alles heeft wel bijwerkingen. Ook gewone medicijnen, ontwormingen ed. Of de hond er last van krijgt is ten tweede. Moeten we daarom maar niet meer laten enten? Leptospirose is een ziekte overdraagbaar op mensen. Je maakt daarbij  zelf keuzes.

 

Kijk ook eens naar vergiftiging door gebruik van  etherische oliën....daar wordt over gezwegen.... 

 

Internet is prachtig om elkaar de kop gek te maken. Vroeger werden alle dieren doorgaans geënt. Tegenwoordig durven we niet meer omdat er van alles gezegd of geschreven wordt.

 

Zijn de gevallen bekend waarbij de hond niet ziek van de entingen werd? Daar wil ik wel eens percentages van weten. 

honden page profiel ientjeientje 3 doggies

honden foto van ientje

Ik snap dat je schrikt hiervan, wist niet dat er zoveel verschillende soorten zijn. Net de griepprik, zitten maar een paar stammen in die misschien zouden kunnen komen. 

Keus is aan ons als baasjes, ik ken de theorieen over enten. Toch wordt Diki deze week ingeent, hier lopen de ratten gewoon door het park.....,,dus het risico op...wil ik zo min mogelijke hebben. Hoef ik  niet te denken, wat als enzv.

honden page profiel Len@ en Jazz[email protected] en Jazz 3 doggies

honden foto van Len@ en Jazz

Wij doen het niet. Al een aantal jaren niet weil.

Jazz loopt of zwemt nooit in  water

 

Daarbij is hij mdr1 drager dus let ik een beetje op hem.

honden page profiel Mila en de hondjes Kaylo & Tika Mila en de hondjes Kaylo & Tika 3 doggies

honden foto van Mila en de hondjes Kaylo & Tika

Ik ent beide honden wel tegen Weil. Tika zwemt graag en beide honden komen regelmatig bij mijn vader op de boerderij. Dat risico wil ik niet lopen. Bij Kaylo ontstoor ik het vaccin wel altijd met homeopathie. 

honden page profiel Hilde & TwinkoHilde & Twinkogoedgekeurde fokker 3 doggies

honden foto van Hilde & Twinko

" Maar wel goed om kritisch te zijn. Als je in een stad woont, lijkt het me niet zo nodig. "

In de stad wonen onwijs veel ratten die vrolijk door de plassen rennen als het geregend heeft. Of door de grasstroken naast de sloot. Ook in de stad loop je een aanzienlijk risico. 

honden page profiel LoesjeLoesje 3 doggies

honden foto van Loesje

" In de stad wonen onwijs veel ratten die vrolijk door de plassen rennen als het geregend heeft. Of door de grasstroken naast de sloot. Ook in de stad loop je een aanzienlijk risico.  "

Steeds meer steden melden een rattenplaag.

 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-rat-rukt-op-en-hij-is-niet-van-plan-snel-te-verdwijnen-die-beestjes-vinden-ons-leuk-zijn-graag-bij-ons-~be87bcd2/

 

honden page profiel White ShadowWhite Shadow 3 doggies

honden foto van White Shadow

Mijn hond zoekt in de zomer ook altijd verkoeling in het water. De afweging voor mij om haar dus te enten ervoor. Shadow word al van pup af aan er voor geënt voor weil. Shadow word nooit ziek van de enting en gaat graag in water zomers dus voor mij 1 + 1 = is enten. Ook al is het maar tegen een aantal varianten. Weegt voor mijn niet op tegen de alle nadelen ervan. Ik ent ook altijd net voor de zomer begint. 

 

Maar wel een goed artikel en zeker om goed over na te denken wanneer je hond een zwak immuun door wat voor reden dan ook. 

honden page profiel KlaraKlara 3 doggies

"  
Zijn die honden overleden ten gevolge van besmetting door één van de 4 leptospirose bacteriën, die in de L4 vaccinatie zitten? Of door één van de 3 ziekteverwekkende bacteriën, die niet in de L4 enting zitten?
 
Is dat getest op de overleden honden? "

Geen idee. En denk ook niet dat je je je druk maakt om zulke details je hond net overleden is. Maar mijn punt was meer dat ik het raar vind dat mensen die niet enten vaak ook het risico bagatelliseren. Ik ent ook niet maar ben me wel bewust van de risico's en vind dat je daar goed over na moet denken. Nou heb ik een fijne dierenarts die altijd beide kanten belicht dus dat scheelt.

honden page profiel LoesjeLoesje 3 doggies

honden foto van Loesje

" Geen idee. En denk ook niet dat je je je druk maakt om zulke details je hond net overleden is. Maar mijn punt was meer dat ik het raar vind dat mensen die niet enten vaak ook het risico bagatelliseren. Ik ent ook niet maar ben me wel bewust van de risico's en vind dat je daar goed over na moet denken. Nou heb ik een fijne dierenarts die altijd beide kanten belicht dus dat scheelt. "

 

Als ik een hond zou hebben, die de L4 vaccinatie tegen Weil gehad zou hebben en overlijdt aan Weil, zou ik zeker willen weten welke leptospirose de boosdoener is. Zou het één  van de L4 zijn, dan zou ik de producent van het L4 vaccin aansprakelijk stellen en dit in de publiciteit brengen.

honden page profiel sorayasoraya 3 doggies

honden foto van soraya

Het is hoe dan ook een gok...of je nu kiest voor een enting of niet..of je hond wordt (dood)ziek van een enting(wat tegenwoordig met de L4 net iets te vaak voorkomt naar mijn smaak) óf je hond kan de ziekte van Weil oplopen en (dood) ziek worden...Ik kies ervoor om het niet te geven, Mila drinkt ook al 11 jaar uit de sloot(niet met te warm weer of hele vieze stilstaande slootjes), zal ze het geluk hebben dat ze dan nooit de Weil heeft getroffen..of heeft ze een hele goede weerstand juist omdat ze na haar eerste jaar nooit meer en enting/vlooienspul/ontworming heeft gezien en zo  haar weerstand niet meer is verstoord(en ook in de tijd homeopathisch is ontstoord voor de toen gekregen entingen,narcose enz) ...

Ze is gezond in ieder geval, al 11 jaar.

honden page profiel KlaraKlara 3 doggies

"  
Als ik een hond zou hebben, die de L4 vaccinatie tegen Weil gehad zou hebben en overlijdt aan Weil, zou ik zeker willen weten welke leptospirose de boosdoener is. Zou het één  van de L4 zijn, dan zou ik de producent van het L4 vaccin aansprakelijk stellen en dit in de publiciteit brengen. "

Deze honden waren niet geënt.

honden page profiel sorayasoraya 3 doggies

honden foto van soraya

" In de stad wonen onwijs veel ratten die vrolijk door de plassen rennen als het geregend heeft. Of door de grasstroken naast de sloot. Ook in de stad loop je een aanzienlijk risico.  "

Idd we hebben er hier genoeg hoor tongue-out ook in het Zuiderpark..Mila tovert ze zelf onder de herfstbladeren vandaan hp-angel

honden page profiel yooopyooop 3 doggies

honden foto van yooop

mensen praten hier, mijn hond houd niet van water, zwemt niet, maar dat heeft tegenwoordig niks meer met weil te maken, overal zijn ratten konijnen, ook in de stad, ze plassen en poepen en je hond kan gewoon zonder zwemmen besmet worden.

Dat wilde ik even kwijt.

Ik heb Faro nooit geënt tegen weil, maar hier in de wijk zijn veel ratten (met dan aan de eendejes voeren mensen) dus ik denk zeker dat ik het ga doen, Sam vreet likt drinkt overal.

De verhalen over honden die dood zijn gegaan aan de enting maar zonder enig onderzoek neem ik niet serieus, hoe kan je dat dan ook serieus nemen zonder onderzoek.

Het lijkt mij ook dat een goed dierenarts dat heel graag wil weten, mijn oude dierenarts zou zeker onderzoek willen doen.

Ik woon langs het water, geen rattenplaag of zo, maar toch zien we vaak 1 rat door onze tuin lopen om naar het water te gaan, die is wezen uit eten bij de eenden voerplaats en dan gaat hij weer naar huis.

 

 

honden page profiel HeleenHeleengoedgekeurde fokker 3 doggies

honden foto van Heleen

Ik neem de verhalen van honden die dood zijn gegaan aan de L4 heel serieus .

Ik had er nl zelf eentje die aan die enting gestorven is ,binnen korte tijd ,en mijn pup was echt niet de enige .

Fabrikant heeft het toegegeven ,uiteraard sectie gedaan ,veel gezeik eromheen en een afgrijselijk lijden voor de pup .

Na vele klachten is de samenstelling van de L 4 verandert ,maar hier wordt nu gewoon met de L 2 ge-ent .

En midden in de polder sterft het hier van de ratten ,Beetje wrang dat je hond dan doodgaat aan een enting .

 

honden page profiel Hilde & TwinkoHilde & Twinkogoedgekeurde fokker 3 doggies

honden foto van Hilde & Twinko

Maar als de enting de symptomen onderdrukt dan zie je toch veel minder snel als je hond ziek is? Waardoor behandeling langer op zich laat wachten..

honden page profiel yooopyooop 3 doggies

honden foto van yooop

" Ik neem de verhalen van honden die dood zijn gegaan aan de L4 heel serieus .
Ik had er nl zelf eentje die aan die enting gestorven is ,binnen korte tijd ,en mijn pup was echt niet de enige .
Fabrikant heeft het toegegeven ,uiteraard sectie gedaan ,veel gezeik eromheen en een afgrijselijk lijden voor de pup .
Na vele klachten is de samenstelling van de L 4 verandert ,maar hier wordt nu gewoon met de L 2 ge-ent .
En midden in de polder sterft het hier van de ratten ,Beetje wrang dat je hond dan doodgaat aan een enting .
  "

Kijk dit neem ik dus wel serieus, sectie gedaan, zeker wrang om mee te maken.

Maar ik denk dat als er 4 honden in 1 praktijk overlijden ( ik vind dat echt heel veel) dan zou dat toch wel wat teweeg brengen?

 

 

honden page profiel HeleenHeleengoedgekeurde fokker 3 doggies

honden foto van Heleen

" Kijk dit neem ik dus wel serieus, sectie gedaan, zeker wrang om mee te maken.
Maar ik denk dat als er 4 honden in 1 praktijk overlijden ( ik vind dat echt heel veel) dan zou dat toch wel wat teweeg brengen?
 
  "

Het heeft bij de fabrikant en ook veel dierenartsen veel teweeg gebracht .

Maar evenzoveel dierenartsen staken hun kop in het zand en ontkende het .

Net zoals er vele praktijken ook nu ontkennen dat L 2 nog te koop is ,De mensen laten zich overbluffen of afbluffen door dierenarts praatjes .

De fabrikant was als de dood voor schadeclaims ,we hadden erg veel contact  maar met geld kreeg ik mijn hond niet terug ,dus daar ging het mij niet om .

Het gaat mij erom dat er niet omheen gedraaid werd ,entstoffen van structuur veranderen ,er bepaalde stoffen na vele klachten in binnen en buitenland dan pas niet meer toegevoegd werden .

Hier wordt nog steeds jaarlijks ge-ent maar wel de L2 .

pagina 1 van 2 12
Volgende forumvraag: Vetbult?
De HondenPage maakt gebruik van cookies. Dit zorgt er voor dat onze website voor jou als bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken en advertenties.info / verbergen en toestaan
^