keurmerk hondenscholen

plaats een nieuw onderwerp in het hondenforum meest recente onderwerpen in het hondenforum

honden page profiel Henk LeusinkHenk Leusink

dit artikel heb ik begin mei 2016 geschreven n.a.v. het zoveelste bijtincident. Ik heb div. instanties geschreven met de vraag om dit op te pakken.

 

Ik maak mij zorgen…

 

Abbenbroek, 3 mei 2016 –

Als gediplomeerd kynologisch instructeur maak ik mij grote zorgen naar aanleiding van onderstaand bericht. Niet zozeer om de extra regels maar wel over de uitvoering ervan

 

DEN HAAG - Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) laat onderzoeken of er extra regels moeten komen voor mensen die een 'vechthond' willen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over Mastiff- en Pitbull-achtige honden.

 

Van Dam wil onder meer bekijken of de bezitters van zo’n hond niet eerst op cursus moeten. De bewindsman kondigde donderdag onderzoek aan na verschillende bijtincidenten. In Sliedrecht raakte een driejarig meisje gewond doordat ze werd gebeten door een hond. Politieagenten schoten in Gorinchem een agressieve hond dood die thuis was ontsnapt en daarna een andere hond had gebeten. [9 april 2016]

 

Naar aanleiding van bovenstaand bericht in de Telegraaf heb ik afgelopen zaterdag,

30 april 2016, op de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Instructeurs in Hondenopvoeding en –opleiding  mijn zorgen geuit over de kwaliteit van de trainingen en lessen gegeven door hondenscholen en Kynologen Clubs (KC).

 

Er kunnen in de wereld van de Kynologie/hondenbranche best nog wel een aantal professionaliseringenslagen worden gemaakt.  Zeker als er een stuk wetgeving gaat komen die gaat opleggen dat hondeneigenaren van bepaalde honden verplicht een cursus moeten gaan volgen.  

 

Het vak van Kynologisch instructeur en hondengedragstherapeut zijn geen beschermde titels. Iedere hondeneigenaar of iemand die geïnteresseerd is in honden mag zich zo noemen. Veel hondeneigenaren gaan omdat ze dit dan ook leuk vinden, en omdat KC’s en of hondenscholen zitten te springen om vrijwilligers, als instructeur aan de slag.

 

Meestal krijgen ze dan een interne cursus en als ze het goed doen mogen ze een module bij een opleidingsinstituut volgen maar dan ben je nog  geen volleerd kynologisch instructeur. Commerciële  hondenscholen werken veelal met eigen mensen die intern zijn opgeleid. Ze pretenderen dat zij werken met opgeleide en gediplomeerde instructeurs maar meestal is dit niet zo. Ook de toegepaste lesmethoden sluiten bijna niet meer aan bij de huidige inzichten van ‘goed’ hondengedrag. Overigens geldt dit niet voor alle scholen of KC’s maar het kaf is lastig van het koren te scheiden.

 

Er spelen op dit moment een aantal belangrijke dossiers die betrekking hebben op het onderwerp ‘bijtincidenten’.

 

De Koninklijke hondenbescherming, een organisatie die heel goed werk verricht ten aanzien van het welzijn van hond en mens,  heeft aangegeven te willen dat er een groot onderzoek moet gaan komen naar het aantal bijtincidenten. Er worden heel veel getallen genoemd. Echter zij geeft aan zich meer te baseren op indrukken van uit de pers b.v. dan op harde cijfers. Helaas wordt in de media in het zelfde al een voorzet gedaan en aangegeven dat een van de oorzaken zou zijn, dat er sinds de afschaffing van het pitbullverbod in 2008 (regeling agressieve dieren) een toename is van agressieve honden, dus ook bijtincidenten.  

 

De hondenbescherming noemt in De Telegraaf dat zij graag naar een situatie willen van een 'houderschap onder voorwaarden', waarin bijvoorbeeld staat dat de eigenaar geen strafblad mag hebben. Meerdere landen hebben al zo'n regeling.

 

De staatsecretaris Martijn van Dam heeft aangegeven zo’n onderzoek te willen starten.

 

Op zich is een onderzoek naar bijtincidenten een goede zaak. Veel hondensoorten en -rassen krijgen het stempel van ‘agressief zijn’ of ‘bijter’ opgedrukt. Dat is meer ingegeven vanuit de onderbuik dan aangetoond met harde cijfers. Eind 2007 is een publieksonderzoek gehouden (steekproef onder ca. 140.000 Nederlanders) naar bijtincidenten. Uit een vervolgonderzoek is gebleken dat er 80 verschillende rastypen genoemd zijn als bijter. Daarbij is niet alleen gekeken naar het absolute getal want dan ontstaat er een vertekend beeld. Van het ene rastype zijn er nu eenmaal meer honden in Nederland dan van het andere rastype, dus de kans dat veel voorkomende rassen vaker betrokken zijn bij een bijtincident is dan ook groter. Hieruit bleek dat de meeste van de 80 genoemde rastypen niet significant meer of minder bijten dan gemiddeld.

 

Echter dit is een onderzoek van voor de afschaffing van de RAD. Dus een nieuw onderzoek zou geen kwaad kunnen.

 

Om de kwaliteit te borgen en te zorgen dat hondenbezitters naar goede hondenscholen gaan moeten er kwaliteitskeurmerken komen voor hondenscholen. Zeker als hondeneigenaren verplicht naar een hondenschool moeten!

 

Daarnaast zijn er hondenscholen die pitbull achtige honden, Staffords weren, dus mensen met dit soort type hond zijn er niet welkom! En we weten allemaal dat socialiseren in de beginfase van een hondenleven zo belangrijk is!

 

De hondenscholen met een keurmerk moeten voldoen aan gestelde eisen die door de hondenbranche zijn vastgesteld. Nu is het zo geregeld dat elke hobbyist een hondenschool kan beginnen of zich gedragstherapeut mag noemen. Maar niet iedere hobbyist kan mensen en honden trainen op basis van de huidige kennis en inzichten. Daar komt veel meer bij kijken dan internetonderzoek!  Bovendien kan door verkeerde trainingsadviezen meer ‘gedragsschade’ worden aangericht bij de hond. En dat is wat we natuurlijk niet willen. M.n. hondenscholen die trainen met correcties kunnen veel gedragsschade toebrengen aan honden

 

Naast een goede training moet er nog meer aandacht komen voor het begrip  ‘honden etiquette’. Overigens doet de hondenbescherming daar al veel aan maar jammer genoeg worden heel veel hondenbezitters nog niet bereikt. Ook hondenscholen kunnen daarbij een adviserende en informatieve rol bij spelen. De hondenbescherming heeft overigens een heel pakket samengesteld voor hondenscholen. Daar is nog veel te weinig aandacht voor!

 

Het goed trainen van honden en de optie van houderschap onder voorwaarden moet breed gedragen worden door de hondenbranche en of rasvereniging van ‘verdachte rastype’.

 

Het is nu tijd om deze branche te upgraden en verder te professionaliseren. Zodat de hondenbranche een eenduidig advies kan geven naar de staatssecretaris zodat er een veilige wereld ontstaat voor mens en hond.

 

Waar denk ik dan bijvoorbeeld aan:

 

-       keurmerk voor hondenscholen;

-       het vak van kynologisch instructeur en gedragstherapeut beschermd maken;

-       Hondenscholen werken met goed opgeleide kynologisch instructeurs

 en gedragstherapeuten of zij die daarvoor de opleiding gaan volgen;

-       eenduidige trainingsprotocollen voor hondenscholen m.b.t. probleemhonden;

-       geaccrediteerde opleidingsprotocollen;

-       stageplekken vrijmaken voor lerende kynologisch instructeurs;

-       zelfde playing level field voor zowel commerciële hondenscholen als Kynologenclubs;

-       controle door gemeentelijke BOA’ s omdat hond en veiligheid een verantwoordelijkheid is van gemeenten, plaatselijke verordeningen;

-       een gezamenlijke hondenbranche (Koninklijke Hondenbescherming)die spreekt namens alle verschillende disciplines binnen de hondenbranche die adviserend is naar economische zaken waar dieren welzijn onder valt;

-       betere registratie van bijtincidenten d.m.v. een landelijk meldpunt.

De hondenbescherming kan daar een rol in spelen.

-       proactieve rol van de vereniging O&O, naast opleidingen ook meer beleidsbepalend;

-       objectieve benadering van alle hondenrassen, type, soorten;

-       wellicht breder trekken van problemen in de hondenwereld zoals illegale handel in puppy’s;

-       voorkomen van en het  geven van voorlichting m.b.t. verminkingen om esthetische doeleinden (oren, staarten afknippen) door hondeneigenaren;

-       meer zelfreflectie van de hondenbranche, kritisch naar zichzelf kijken!;

-       Uiteraard ook verantwoordelijkheid bij de hondeneigenaren leggen;

 

Overigens kunnen meer onderwerpen worden mee genomen in een landelijke aanpak. Maar dat er iets moet gebeuren dat is een ding wat zeker is. Er mogen toch niet meer slachtoffers vallen zowel onder de honden als mensen/kinderen!.

 

Mijn voorstel is dat een aantal onderwerpen nu eens goed wordt opgepakt en uitgewerkt. De hondenbranche moet er klaar voor zijn. Zeker als vanuit de overheid regelingen gaan komen die een behoorlijke impact kunnen hebben op hondenscholen.

 

Het zou toch jammer zijn als er regelingen komen, die voordat zij worden ingevoerd , niet uitvoerend blijken te zijn omdat de instanties, hondenscholen er nog niet klaar voor zijn.

 

Het welzijn van hond en mens moet voorop staan! Want iedere hondenbezitter, kind, wandelaar en fietser moeten toch veilig kunnen voelen op de openbare weg!

 

Dit artikel is uit eigen titel geschreven!

 

Henk Leusink, gediplomeerd kynologisch instructeur. DB trainingscentrum.

honden page profiel DobryDobrygoedgekeurde fokker

honden foto van Dobry

Ik durf hier al nauwelijks meer een gt aan te raden, ook al zeg je erbij dat men moet kijken naar een gediplomeerd iemand die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen op het gebied van het omgaan met honden.

Hoe vaak lees je niet dat er dan toch weer iemand bij geweest is met adviezen uit de vorige eeuw en nul komma nul verstand van honden en het hondje soms zelfs ingeslapen is door zo iemand zijn of haar advies. Terwijl met deskundige begeleiding een heel ander resultaat verkregen was.

 

Ik ben het er dus mee eens dat dit nu eens grondig aangepakt moet worden. Ook eens met de lijst.

 

Maar ook zou ik als Nederlandse overheid eens kijken naar het Zwitsers en Duits model van het hondenhoudbewijs. En dan niet alleen voor mensen met een grote sterke hond, maar voor elke hondenbezitter. Ik woon zelf in Nedersaksen en daar is zo'n wet sinds juli 2013 van kracht. Je merkt echt dat veel mensen "verstandig" reageren, kennis is toch ook veiligheid in bepaalde situaties.

 

Je moet het bewijs halen voordat je de hond aanschaft, dus daar zou je ook mee kunnen nemen om uit te leggen waar je het best een hond koopt en waarschuwen tegen slechte fok.

 

 

 

 

 

 

honden page profiel YaraYaragoedgekeurde fokker

honden foto van Yara

Ik ben in principe ook voor een hondenhoudbewijs. Al is het maar om de etiquette en hondentaal begrijpelijk te maken aan de baasjes.

Maar dan wel voor alle eigenaren.

 

En uiteraard is het dan ook van belang dat trainer (en zeker gedragstherapeut) geen vrij beroep meer is. 

Maar ook hiervan vraag ik me af wie dan bepaald welke trainer goed is en welke niet. 

 

Dus het blijft een moeilijk onderwerp. 

honden page profiel W&WW&W

honden foto van W&W

Ik vind het ook een heel lastig onderwerp. Zag gisteren in het nieuws een aantal bijtincidenten van de laatste maand. Daar sprak iemand (hondentrainer dacht ik) die zei dat de baasjes aangepakt moesten worden.

Omdat nu de hond een spuit krijgt en het daarmee vaak afgedaan is.

Ik denk echt dat het er heel vaak mee te maken heeft dat iemand absoluut geen idee heeft welk ras hij/zij heeft. 

 

Een jaar of drie geleden hebben we hier in de wijk een rottweiler gehad die verplicht met een muilkorf moest. Dit was overigens pas nadat de hond 7 honden had aangevallen en er 3 had doodgebeten. Wanneer je wilde overleggen met de baas over dierenartsfacturen oid sloeg hij je de deur in je gezicht. Dan wordt er wel gezegd dat er alleen maar overdreven wordt in de media maar in de media wordt nog geen 10% van de bijtincidenten verteld. De bijtincidenten waarbij honden elkaar doodbijten worden sowieso al buiten de media gehouden. 

 

Is het eigenlijk erger dan jaren geleden? Dat vraag ik me serieus af. 

Of een hondenhoudbewijs hier nu wat aan kan veranderen? Ik zou het echt niet weten. Ik vind het altijd enorm sneu wanneer een hond bijt. Lijkt me voor zo'n hond ook vreselijk om zo opgefokt te zijn. 

 

Ben het eens wat Dobry zegt. Achteraf leest dat men bij iemand is geweest met adviezen uit het jaar nul. Ik blijf ook van mening dat naar alle rassen/kruisingen gekeken moet worden want hoe vaak ik wel niet in mijn hakken of enkels wordt gebeten door zo'n klein/midi hondje.... Heb ik de mijne gewoon aangelijnd, kom iemand tegen met zo'n hondje(s) die al van ver beginnen te grommen en blaffen en zodra ik er langs ben draaien ze zich snel om en vinden dan grappig mij in mijn enkels te bijten....... 

 

Edit....sorry, beetje oftopic 

honden page profiel YaraYaragoedgekeurde fokker

honden foto van Yara

" Ik vind het ook een heel lastig onderwerp. Zag gisteren in het nieuws een aantal bijtincidenten van de laatste maand. Daar sprak iemand (hondentrainer dacht ik) die zei dat de baasjes aangepakt moesten worden.
Omdat nu de hond een spuit krijgt en het daarmee vaak afgedaan is.
Ik denk echt dat het er heel vaak mee te maken heeft dat iemand absoluut geen idee heeft welk ras hij/zij heeft. 
 
Een jaar of drie geleden hebben we hier in de wijk een rottweiler gehad die verplicht met een muilkorf moest. Dit was overigens pas nadat de hond 7 honden had aangevallen en er 3 had doodgebeten. Wanneer je wilde overleggen met de baas over dierenartsfacturen oid sloeg hij je de deur in je gezicht. Dan wordt er wel gezegd dat er alleen maar overdreven wordt in de media maar in de media wordt nog geen 10% van de bijtincidenten verteld. De bijtincidenten waarbij honden elkaar doodbijten worden sowieso al buiten de media gehouden. 
 
Is het eigenlijk erger dan jaren geleden? Dat vraag ik me serieus af. 
Of een hondenhoudbewijs hier nu wat aan kan veranderen? Ik zou het echt niet weten. Ik vind het altijd enorm sneu wanneer een hond bijt. Lijkt me voor zo'n hond ook vreselijk om zo opgefokt te zijn. 
 
Ben het eens wat Dobry zegt. Achteraf leest dat men bij iemand is geweest met adviezen uit het jaar nul. Ik blijf ook van mening dat naar alle rassen/kruisingen gekeken moet worden want hoe vaak ik wel niet in mijn hakken of enkels wordt gebeten door zo'n klein/midi hondje.... Heb ik de mijne gewoon aangelijnd, kom iemand tegen met zo'n hondje(s) die al van ver beginnen te grommen en blaffen en zodra ik er langs ben draaien ze zich snel om en vinden dan grappig mij in mijn enkels te bijten....... 
 
Edit....sorry, beetje oftopic  "

 Het dik gedrukte ben ik het mee eens, maar ik denk dat het nog veel vaker een probleem is dat mensen gewoon geen idee hebben van de hondentaal en wat een hond nodig heeft. 

 

Vooral bij hond -mens incidenten. 

Kinderen die alleen gelaten worden met de honden. 

Honden die mee moeten de markt over of op het terras zitten, terwijl het 1 bonk stress is. 

En ga zo maar door. 

 

Mensen verdiepen zich te weinig in het karakter van hun hond. Of verwachten dat alle problemen opgelost zijn na een cursusje op de hondenschool. 

 

Er wordt ook gewoon te simpel gedacht over het houden van een hond. 

En met veel honden zal dit misschien geen probleem opleveren, maar met veel (en zeker degene met een rugzak) in mijn beleving wel. 

 

Ten minste dit is wat ik in mijn omgeving opmerk.

honden page profiel DobryDobrygoedgekeurde fokker

honden foto van Dobry

Ik had vanmorgen nog stress met iemand die op een zandpad in de bossen met zijn auto reed, hond ernaast en ervoor rennend zonder lijn dus. En ik kon nergens heen met Jenna, aan de lijn, die bang is als er een hond op haar af komt stormen en uitvalt. Dus die hond valt ook uit en er ontstaat een hoop gegrauw, gehap en gegrom. Die persoon blijft in de auto maar gaat ondertussen wel tegen mij tekeer, hoe durft mijn hond zijn hond aan te vallen. Bleek het de jager te zijn die blijkbaar op die manier de bossen controleert? Hoe onverstandig is dat?

 

Het was een oudere man, die waarschijnlijk al langer dan vijf jaar honden heeft, en mensen die al langer dan vijf jaar honden hadden hoefden geen hondenhoudbewijs te halen. Dat probleem lost zich dan vanzelf wel op.

Ik denk persoonlijk dat het hondenhoudbewijs wel degelijk iets zal uitmaken.

honden page profiel W&WW&W

honden foto van W&W

"  Het dik gedrukte ben ik het mee eens, maar ik denk dat het nog veel vaker een probleem is dat mensen gewoon geen idee hebben van de hondentaal en wat een hond nodig heeft. 
 
Vooral bij hond -mens incidenten. 
Kinderen die alleen gelaten worden met de honden. 
Honden die mee moeten de markt over of op het terras zitten, terwijl het 1 bonk stress is. 
En ga zo maar door. 
 
Mensen verdiepen zich te weinig in het karakter van hun hond. Of verwachten dat alle problemen opgelost zijn na een cursusje op de hondenschool. 
 
Er wordt ook gewoon te simpel gedacht over het houden van een hond. 
En met veel honden zal dit misschien geen probleem opleveren, maar met veel (en zeker degene met een rugzak) in mijn beleving wel. 
 
Ten minste dit is wat ik in mijn omgeving opmerk. "

 En dat ben ik weer helemaal met jou eens. 

honden page profiel Suzanne en LucaSuzanne en Luca

honden foto van Suzanne en Luca

Ze zullen bepaalde eisen moeten stellen aan de opleidingen. Die landelijk erkennen.

Zo kan een hondenschool, trainer en gt zich onderscheiden.

Bij de paarden is een goede school met gediplomeerd personeel, lid van de Federatie Nederlandse Rijscholen, FNRS. Die kunnen sterren verdienen met wat ze te bieden hebben.

Zo weet je waar je aan toe bent.

 

Wat vooral de bijtincidenten veroorzaakt, behalve te weinig inzich in honden en hun gedrag, is de opvoed methode.

Opvoeden met de harde hand, met fysiek geweld.

Bij een goedehonden school, met opgeleide trainers, zal je die methode niet gebruikt worden. Alleen dat zal al heel veel schelen.

Plus idd, het begrijpen van je hond

honden page profiel De mannenDe mannen

honden foto van De mannen

Ik denk dat "ongelukken" simpelweg niet altijd te voorkomen zijn.

Ja het is goed dat er eens gekeken word naar instructeurs en gt's, iedereen kan zich zo noemen.

Helaas ken ik er zelfs hier in de buurt die braaf tv kijken en dat botvieren op andermans hond zonder maar een enkele vorm van opleiding.

Dat moet aan banden gelegd worden!

 

Maar ook al ga je braaf naar training en heb je een bewijs gehaald dat je een hond kan en mag houden in de praktijk werkt het toch allemaal anders.

Je hebt de situatie daar immers niet onder controle, we hebben te maken met een levend wezen een hond die prima instaat is zelf te denken en te reageren.

Dan zijn de gebieden waar je mag komen met honden steeds kleiner aan het worden dus veel meer honden op een te kleine ruimte, teveel mensen die simpelweg het inzicht echt niet hebben en ook nooit zullen krijgen.

Vervelende ervaringen blijven dus plaatsvinden en kan je hond beschadigen.

 

Blijft een hele lastige discussie, maar dat er wat veranderen moet in de wildgroei van zogenaamde GT's en trainers dat is een must!

honden page profiel team border lollyteam border lollygoedgekeurde fokker

honden foto van team border lolly

Een keurmerk voor een hondenschool gaat niet werken...

Want wat is een goede hondenschool? 

Ik zit /zat er bij 5.

1. Is alles poeslief. Honden van glas. Ik heb tegen mijn hond geschreeuwd (uit schrik) en ben daar niet meer welkom...

Terwijl ik schrok van een incident... Namelijk 2 krachtige honden die met zijn 2e op 1 kleine gingen... en hier is mijn hond ook meerdere keren gegrepen...

2. En 3 is midden moot. Wel positief. 1 met clickers maar wel duidelijkheid. Bij een incident wordt er soms te laat ingegrepen door de lesgevers...

4 is anderste uiterste. Namelijk gooien van correctie schijven. Ook lopen er meerdere honden met een teletac.

5. Is een kringgroep. Je verwacht hier een harde hand. En inderdaad daad er wordt geschreeuwd en gecorrigeerd... maar de honden zijn hier naar mijn idee juist blij mee. Waarom duidelijkheid... wat wel mag en wat niet. En hier veel Power rassen bij elkaar... en in 3 jaar nog nooit 1 incident...

Mag jij raden waar ik mijn honden het liefste train...

Want foei roepen als je rottweiler op de Chi van je medecursist staat te kauwen heeft niet veel nut..

 

honden page profiel Henk LeusinkHenk Leusink

dus is het juist wel nodig om een keurmerk voor hondenscholen te ontwikkelen.

honden page profiel DobryDobrygoedgekeurde fokker

honden foto van Dobry


Want foei roepen als je rottweiler op de Chi van je medecursist staat te kauwen heeft niet veel nut..
  "

 maar dat is ook absurd, of je nou lief foei roept of je geeft een agressieve schreeuw, je bent in beide gevallen te laat en tenminste hebben beide honden alweer een niet wenselijke ervaring opgedaan, wat je juist zou moeten leren te voorkomen.

 

Honden begeleiden heeft toch het meest te maken met voorkomen van narigheden. Dat kan naar mijn mening zeker op een positieve manier.

De hondenschool waar men honden dingen laat doen die achteraf met veel gebrul gecorrigeerd  moeten worden, lijkt mij niet wenselijk.

 

 

 

honden page profiel Suzanne en LucaSuzanne en Luca

honden foto van Suzanne en Luca

" dus is het juist wel nodig om een keurmerk voor hondenscholen te ontwikkelen. "

 Zeker weten!

De branch zelf is hier al heel lang mee bezig, komen niet overeen. Hopelijk, dat het nu vanuit de politiek wel gaat lukken?

 

Heel,erg belangrijk, dat het gaat gebeuren. Het kan heel veel in positieve zin gaan veranderen

honden page profiel YaraYaragoedgekeurde fokker

honden foto van Yara

"  Zeker weten!
De branch zelf is hier al heel lang mee bezig, komen niet overeen. Hopelijk, dat het nu vanuit de politiek wel gaat lukken?
 
Heel,erg belangrijk, dat het gaat gebeuren. Het kan heel veel in positieve zin gaan veranderen "

 Maar wie bepaald dan wie zo'n keurmerk krijgt? 

Wie bedoel je met de branche die daar al mee bezig zijn? 

honden page profiel De mannenDe mannen

honden foto van De mannen

"  Maar wie bepaald dan wie zo'n keurmerk krijgt? 
Wie bedoel je met de branche die daar al mee bezig zijn?  "

 Wat wel is, iedere instructeur die een diploma behaald kynologisch instructeur bij een door de Raad van Beheer aangewezen opleidingscentrum kan zich bij de Raad laten registreren.

Om bevoegd en geregistreerd te blijven moet je 90 punten halen per 3 jaar.

Die punten kun je halen door het volgen van workshops en lezingen die door de Raad van Beheer goed gekeurd zijn.

 

Persoonlijk vind ik dit al een goede stap, op deze manier blijf je toch redelijk up to date van de ontwikkelingen binnen hondengebied.

Er zijn teveel hondenscholen en instructeurs die 100 jaar geleden een opleiding hebben gedaan en verder nooit meer iets aan bijscholing gedaan hebben.

honden page profiel YaraYaragoedgekeurde fokker

honden foto van Yara

"  Wat wel is, iedere instructeur die een diploma behaald kynologisch instructeur bij een door de Raad van Beheer aangewezen opleidingscentrum kan zich bij de Raad laten registreren.
Om bevoegd en geregistreerd te blijven moet je 90 punten halen per 3 jaar.
Die punten kun je halen door het volgen van workshops en lezingen die door de Raad van Beheer goed gekeurd zijn.
 
Persoonlijk vind ik dit al een goede stap, op deze manier blijf je toch redelijk up to date van de ontwikkelingen binnen hondengebied.
Er zijn teveel hondenscholen en instructeurs die 100 jaar geleden een opleiding hebben gedaan en verder nooit meer iets aan bijscholing gedaan hebben. "

 Dat klinkt zeker als een goede stap. 

Zelf wist ik dit ook niet, dus bedankt voor de info .

 

Ik ga even zoeken bij de raad van beheer naar het type opleiding dat zij goedkeuren.

 

 

honden page profiel De mannenDe mannen

honden foto van De mannen

"  Dat klinkt zeker als een goede stap. 
Zelf wist ik dit ook niet, dus bedankt voor de info .
 
Ik ga even zoeken bij de raad van beheer naar het type opleiding dat zij goedkeuren.
 
  "

 

Wij moesten van uit de KC verplicht de opleiding doen en ons verplicht laten registreren.

Het bestaat ook nog niet zolang, volgens mij nog geen 2 jaar als ik het goed heb.

Ook de lezingen en workshops die je kunt volgen zijn heel diverse.

Veel lezingen van Monique Bladder bijvoorbeeld, en eerdaags hebben we een workshop puzzelen diegene hebben we dan weer uitgenodigd bij de KC.

Echt leuk om te doen, sommige zijn echt niet boeiend en voegen niks toe.

Maar wel leuk om zo up to date te blijven.

honden page profiel Suzanne en LucaSuzanne en Luca

honden foto van Suzanne en Luca

"  Maar wie bepaald dan wie zo'n keurmerk krijgt? 
Wie bedoel je met de branche die daar al mee bezig zijn?  "

 Ik denk dat de overheid samen met de bestaande opleidingen tot een door de overheid erkende opleiding zal moeten komen,  met een keurmerk.

 

De opleidingen, zoals Gaus, Dogvision, en nog een paar, zijn wat ik begreep aan het proberen om op één lijn te komen, voor een erkende opleiding. Dat is nog niet gelukt

honden page profiel Suzanne en LucaSuzanne en Luca

honden foto van Suzanne en Luca

"  Wat wel is, iedere instructeur die een diploma behaald kynologisch instructeur bij een door de Raad van Beheer aangewezen opleidingscentrum kan zich bij de Raad laten registreren.
Om bevoegd en geregistreerd te blijven moet je 90 punten halen per 3 jaar.
Die punten kun je halen door het volgen van workshops en lezingen die door de Raad van Beheer goed gekeurd zijn.
 
Persoonlijk vind ik dit al een goede stap, op deze manier blijf je toch redelijk up to date van de ontwikkelingen binnen hondengebied.
Er zijn teveel hondenscholen en instructeurs die 100 jaar geleden een opleiding hebben gedaan en verder nooit meer iets aan bijscholing gedaan hebben. "

 Zeker weten.

Er gebeurd ook zo veel kwa ontwikkeling in de honden wereld, je bij blijven scholen zo belangrijk.

 

Zijn ook zulke interessante workshops en lezingen. Zie ze o.a. bij Doggo voorbijkomen

honden page profiel bassiebassie

"  Wat wel is, iedere instructeur die een diploma behaald kynologisch instructeur bij een door de Raad van Beheer aangewezen opleidingscentrum kan zich bij de Raad laten registreren.

Om bevoegd en geregistreerd te blijven moet je 90 punten halen per 3 jaar.

Die punten kun je halen door het volgen van workshops en lezingen die door de Raad van Beheer goed gekeurd zijn.

 
"

 


Helaas moet je dan wel lesgeven bij een vereniging die lid is van de Raad van Beheer. En dat doet niet iedereen. Je MAG dan zelfs geen les geven bij een hondenschool die geen lid is. Alle zelfstandige hondenscholen vallen dan al af. Dus heel veel waarde hecht ik niet aan de registratie bij de raad van beheer.

honden page profiel YaraYaragoedgekeurde fokker

honden foto van Yara

"  
Helaas moet je dan wel lesgeven bij een vereniging die lid is van de Raad van Beheer. En dat doet niet iedereen. Je MAG dan zelfs geen les geven bij een hondenschool die geen lid is. Alle zelfstandige hondenscholen vallen dan al af. Dus heel veel waarde hecht ik niet aan de registratie bij de raad van beheer. "

 Dat lijkt mij dus ook zo lastig aan een eventueel toekomstig keurmerk. 

Wie zou dat dan moeten bepalen en aan welke eisen moet het dan voldoen. 

 

Wat de één een fantastische hondenschool vindt, vindt de ander weer 10 keer niks. 

 

Maar die nascholingspunten vind ik wel een goed begin. Al geldt daar natuurlijk ook weer,  welk seminar /workshop/training is goed genoeg en welke niet. 

 

Eerlijk gezegd kies ik de hondenschool waar ik train ook puur op gevoel. 

Ik heb nog nooit gevraagd naar papieren.

honden page profiel De mannenDe mannen

honden foto van De mannen

"  
Helaas moet je dan wel lesgeven bij een vereniging die lid is van de Raad van Beheer. En dat doet niet iedereen. Je MAG dan zelfs geen les geven bij een hondenschool die geen lid is. Alle zelfstandige hondenscholen vallen dan al af. Dus heel veel waarde hecht ik niet aan de registratie bij de raad van beheer. "

 

Is dat zo? 

Graag even een link waar ik dat terug zou kunnen lezen.

Wat ik begrepen had is dat je een stage via een KC moet doen.

Maar volgens mij staat nergens dat je bij een zelfstandige hondenschool geen les mag geven.

Maar ik kan er naast zitten

honden page profiel EstherEsther

honden foto van Esther

Ik heb dit ook op facebook vermeld. Als we er nou voor gaan zorgen dat iedere hondenbezitter naar een hondenschool gaat tot dat de hond 1,5 jaar/ 2 jaar is.

 

Ook de ervaren hondenbezitters die voor de 2de of 3de keer hetzelfde ras krijgen.

 

Er is altijd een blindheid van de eigenaar hoe ervaren dan ook! Dan is het fijn om met een andere trainer te gaan kijken wat wel gaat werken voor deze baas/hond combinatie.

 

Omdat het verplicht gesteld wordt, gaan mensen kijken waar ze zich thuis voelen en waar de hond behoefte aan heeft. Ik werk zelf met kalmerende signalen en sommige mensen en honden hebben hier geen behoefte aan, nou dan gaan ze maar naar een andere hondenschool. We kunnen niet allemaal hetzelfde zijn qua hondenschool want de honden zijn ook al zo verschillend!

honden page profiel team border lollyteam border lollygoedgekeurde fokker

honden foto van team border lolly

"  Dat lijkt mij dus ook zo lastig aan een eventueel toekomstig keurmerk. 
Wie zou dat dan moeten bepalen en aan welke eisen moet het dan voldoen. 
 
Wat de één een fantastische hondenschool vindt, vindt de ander weer 10 keer niks. 
 
Maar die nascholingspunten vind ik wel een goed begin. Al geldt daar natuurlijk ook weer,  welk seminar /workshop/training is goed genoeg en welke niet. 
 
Eerlijk gezegd kies ik de hondenschool waar ik train ook puur op gevoel. 
Ik heb nog nooit gevraagd naar papieren. "

 Ja dat is wat ik me dus net ook al afvroeg...

Want de hondenschool waar ik bij zat zou dan een keurmerk krijgen terwijl daar juist veel incidenten gebeuren...

Terwijl bijvoorbeeld de kringgroep er geen krijgt want is al geen kc...

Terwijl er daar juist wordt gehamerd op de veiligheid. 

honden page profiel YaraYaragoedgekeurde fokker

honden foto van Yara

" Ik heb dit ook op facebook vermeld. Als we er nou voor gaan zorgen dat iedere hondenbezitter naar een hondenschool gaat tot dat de hond 1,5 jaar/ 2 jaar is.
 
Ook de ervaren hondenbezitters die voor de 2de of 3de keer hetzelfde ras krijgen.
 
Er is altijd een blindheid van de eigenaar hoe ervaren dan ook! Dan is het fijn om met een andere trainer te gaan kijken wat wel gaat werken voor deze baas/hond combinatie.
 
Omdat het verplicht gesteld wordt, gaan mensen kijken waar ze zich thuis voelen en waar de hond behoefte aan heeft. Ik werk zelf met kalmerende signalen en sommige mensen en honden hebben hier geen behoefte aan, nou dan gaan ze maar naar een andere hondenschool. We kunnen niet allemaal hetzelfde zijn qua hondenschool want de honden zijn ook al zo verschillend! "

 Dit vind ik ook weer een lastig iets.

 

Ik zal met Yara altijd blijven trainen. 

Maar als ik mijn huidige trainster niet had gevonden, durf ik niet te zeggen dat ik dat nog op een hondenschool gedaan had. 

Puur omdat de meeste hondenscholen bezig zijn met commando's leren. Hier heb ik geen hondenschool voor nodig. 

Ik wilde een trainer die mij inzicht geeft over hondentaal en wat een hond nodig heeft. 

En dat is hier in de regio niet te vinden verder. 

 

Dus ik zou juist een stuk theorie misschien nog wel belangrijker vinden.

Juist een stuk inzicht wat meegegeven moet worden. 

Dat mis ik op een normale training.

honden page profiel DobryDobrygoedgekeurde fokker

honden foto van Dobry

In Duitsland is het zo dat als je een hond hebt waarmee je niet naar een hondenschool kan, dat je dan een hond te leen krijg waarmee je het praktisch deel moet doen, en de theorie doe je uiteraard zonder hond.

Sommige honden zijn nu eenmaal niet geschikt om mee naar een hondenschool te gaan.

honden page profiel EstherEsther

honden foto van Esther

Dat is nou precies wat ik bedoel. Ik geef les op de manier die jij nodig hebt dus meer achtergrond etc. alleen een ander heeft hier weer geen

behoefte aan en heeft het ook niet nodig.

 

Dat hangt dus van je behoefte af. En dat is weer erg persoonlijk.

 

Sommige mensen gaan hier weg omdat ze alleen commando's willen leren en ik vind dat er meer is en daarom geef ik dat ook. Deze mensen die alleen commando's willen gaan dus ook weg of kiezen voor een andere hondenschool.

honden page profiel YaraYaragoedgekeurde fokker

honden foto van Yara

" In Duitsland is het zo dat als je een hond hebt waarmee je niet naar een hondenschool kan, dat je dan een hond te leen krijg waarmee je het praktisch deel moet doen, en de theorie doe je uiteraard zonder hond.
Sommige honden zijn nu eenmaal niet geschikt om mee naar een hondenschool te gaan. "

 Maar daar is het dus ook grotendeels op theorie gebaseerd? 

Dat vind ik namelijk een heel groot pluspunt. 

 

Ik ben met Yara naar 4 verschillende hondenscholen geweest en weinig tot geen theorie.

Nu ligt dat uiteraard ook aan de training, maar ik vind dat zelf wel het belangrijkste als het om een hondenhoudbewijs/algemene regelgeving gaat. 

Dus als het in zou houden dat je training moet volgen bij de gemiddelde hondenschool, ben ik tegen. 

Puur omdat ik niet weet wat ik daarmee op zou schieten. 

honden page profiel YaraYaragoedgekeurde fokker

honden foto van Yara

" Dat is nou precies wat ik bedoel. Ik geef les op de manier die jij nodig hebt dus meer achtergrond etc. alleen een ander heeft hier weer geen
behoefte aan en heeft het ook niet nodig.
 
Dat hangt dus van je behoefte af. En dat is weer erg persoonlijk.
 
Sommige mensen gaan hier weg omdat ze alleen commando's willen leren en ik vind dat er meer is en daarom geef ik dat ook. Deze mensen die alleen commando's willen gaan dus ook weg of kiezen voor een andere hondenschool. "

 Dat is super! Maar zo zijn er maar weinig naar mijn ervaring. 

De eerste 3 trainingen die ik gevolgd heb met Yara heb ik geen drol van geleerd over de hond zelf. 

 

Dus voor algemene regelgeving zou verplicht trainingen volgen niet de een oplossing zijn, maar mijn mening. 

 

Maar wel weer indien het trainingen zijn die daar wel op in gaan. Maar dan kom je weer op het keurmerk.

En daarvan weet ik weer niet wie dat zou moeten bepalen. 

Dus blijft moeilijk. 

 

honden page profiel DobryDobrygoedgekeurde fokker

honden foto van Dobry

Ieder heeft wel behoefte aan iets persoonlijks , maar dat is het punt niet. Alleen commando's willen leren is niet genoeg. Als mensen zich niet verdiepen en geen inzicht hebben in wat ze aan de lijn hebben, krijg je alsnog gevaarlijke situaties met mensen die er niets van snappen, wat je met een keurmerk juist probeert te voorkomen.

pagina 1 van 2 12
Volgende forumvraag: Shiba en kinderen
De HondenPage maakt gebruik van cookies. Dit zorgt er voor dat onze website voor jou als bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken en advertenties.info / verbergen en toestaan
^