Magyar Agar

Magyar Agar

Rasgroep van de Magyar Agar

De Magyar Agar behoort tot de Rasgroep "Windhonden"

Geschiedenis van de Magyar Agar

Magyar Agar

De Magyar Agar.

De Geschiedenis:
Het land van herkomst van de MAGYAR AGAR is Hongarije.
De Hongaren zijn niet alleen een beziet ruitervolk, maar ook op grond van hun geschiedenis ook een windhondenvolk.

Voor het huidige rasbeeld van de Magyar Agar zijn verschillende hondentype verantwoordelijk. Oude vondsten tonen aan dat reeds ten tijden van de Pannoniërs (deze Pannoniërs werden tot de Kelten gerekend) de Gallische Vertragus voor de jacht werd gebruikt.

Pannonië was een Romeinse provincie in de tijd van het Romeinse rijk tussen de Donau en de Alpen met als steunpunt Vindobona (het latere Wenen).

Tijdens de volksverhuizing (+/-4e-6e eeuw) kwamen Oostgothen, Langobarden en Hunnen het land binnen en met de laatste waar-schijnlijk de Oriëntaalse windhonden rassen.

In 890 stroomden de Magyaren het land binnen onder leiding van Arpad. Dit krijgshaftige ruitervolk kwam uit de steppegebieden van de Ural en voerde vermoedelijk jachtbarsois met zich mee. Door de kruisingen met reeds voor handen zijnde windhonden ontstond zo een zelfstandig ras: de HONGAARSE WINDHOND Dit ras werd eeuwen lang door de Adel voor de jacht gebruikt, later ook door de bevolking voor het stropen.

Pas sinds de laatste eeuwwisseling werden er, om het ras te veredelen, uit Engeland geimporteerde Greyhounds voor de fok ingezet, zodat er een wijd uitéénlopende populatie ontstond.
In 1966 volgde de erkenning van het ras door de F.C.I..

Hongarije houdt zich er nu mee bezig door consequente fokkeuzes eenheid te brengen in het verschijningsbeeld van de Magyar Agar en het verschil met de Greyhounds te verduidelijken.

De MAGYAR AGAR is een substantievolle, robuuste hond met een krachtige lichaamsbouw en sterke botten.
Zijn bespiering is droog en duidelijk zichtbaar.
De vacht is kort en dicht, iets ruwer als dat van de overige kort harige windhondenrassen.
Problemen met de vacht zijn er niet, regelmatig borstelen is voldoende, daardoor word de doorbloeding gestimuleerd en draagt bij aan een goede algehele gezondheid.

Vanwege zijn tomeloze kracht kan de Magyar Agar Moeiteloos lange afstanden afleggen.
Hij is gehard en verdraagt zonder problemen extremen weersveranderingen.

Het gangwerk van de Magyar Agar is uitgrijpend en kenmerkt zich door een rustig en gelijkmatig verloop. Zoals alle windhonden heeft hij veel beweging nodig, waarbij hij zijn sympathiek temperament kan ontvouwen. De uitloop in een tuin is zeer beslist onvoldoende, in dat geval zal hij proberen uit te breken, wat hem ook zeker zal lukken, hij kan namenlijk zeer hoog springen, een ding hij komt altijd terug.

Zijn reuk is net als van de meeste windhonden het minst ontwikkeld zo dat hij allen met zijn zeer scherpe zicht de jachtbuit vervolgt.

De Magyar Agar is een onvermoeibare, taaie windhond, die zijn jachtdrift op talrijke renbanen kan bewijzen. Blessures kent men niet de meeste Magyar Agar lopen hun hele ren carière uit.Daarom ziet men op de renbanen ook Magyar Agars lopen die hun achtste levens jaar hebben bereikt,

De kleiren van de vacht zijn in vele varieteiten aanwezig, eenkleurig, gestroomd of gevlekt in wit, bruin,geel of zwart. De af en toe opduikende back & tan aftekening is nog een overblijfsel uit de tijd dat er Dobermann's zijn ingekruist.

De Magyar Agar heeft net als elke andere hond veel liefde en geduld nodig. En is dan zelfs bereid een zekere gehoorzaamheid te tonen, neergelegde voorwerpen te bewaken en te apporteren, kleine G.G. oefeningen doet hij dan moeiteloos. Maar wees niet al te streng want dat kan zijn zelfbewuste, trotse karakter breken. In de vrije natuur dwingt zijn instinkt hem tot de jacht zodat de vrijheid zonder riem altijd gevaren met zich meebrengt.

Wie met een "robuuste windhond" zou willen leven, zou voor een MAGYAR AGAR moeten kiezen.

De Geschiedenis van de MAGYAR AGAR.

Hongarije is het vaderland van de Magyaren en in de loop van de geschiedenis van verschillende volkeren.
Deze Magyaren hadden honden die veel lijken op onze huidige windhonden zoals de Greyhound, maar dan grover van bouw en een zwaardere vacht.

Zo waren er onderanderen de Kelten met hun Gallische Vertragus honden.
Ook de Awaren (een volkstam) en de Turken kwamen met, op een Tazi gelijkende windhond wonen in het Karpaten bekken.
Dit was een gebied in zuid Rusland.
De Magyaren kwamen uit het gebied van de zuid Oeral, zij brachten vermoedelijk een op een jacht Barsoi gelijkende windhond mee.

Al deze volkeren waren bezeten jagers en rijders.
Om in het vlakke Hongaarse steppen gebied, snel het vluchtende wild, te pakken en te doden, moeste ze een snelle hond hebben. Maar, deze honden moesten ook een groot uithoudingsvermogen hebben, men ging in kruisingen doen in de bestaande windhonden populatie, zo ontstond er een ras dat taai was met een groot uithoudingsvermogen.
Deze honden waren geschikt voor de jacht op hazen. reëen,her-ten, wolven en goud schakale (een kruising van een Hyena en een Kojota).

Rond anno 1900 word er door Hongaarse groot grondbezitters Greyhounds uit Engeland geimporteerd. Deze worden met de voor de hand zijnde populatie windhonden gekruist.
Er ontstaat een breed scala van Windhonden, die zich het sterkst uit in een soort Greyhound, dit door zijn dominante erfgoed, maar deze hond was forser en robuuster.

Mede door hun robuuste en forse uiterlijk, hun bouw en grootste uithoudingsvermogen, werden deze honden door de mensen gebruikt. Ze waren geschikt om op zware bodem in de winter te werken. Door deze consequente selectie verscheen het huidige type.

Na de tweede wereld oorlog, waren er nog maar weinig exemplaren over van dit ras. Eind vijftiger jaren adviseerde het
HONGAARSE WINHONDEN VERBAND, de honden te verzamelen die er nog over waren. Men wilde door gericht fokken het ras bevorderen. Een landelijke verordening zorgde er voor, met hulp van particulieren, dat het ras in stand gehouden werd.

In het jaar anno 1966 kreeg de MAGYAR AGAR erkenning van de
F.C.I.

In het huidige Hongarije verheugt de Magyar Agar zich in een toenemende geliefdheid. Er is een nieuw Nationaal bewustzijn ontstaan, waarbij de oude traditie weer op leeft.
Door deze traditie hebben windhonden vrienden besloten, een Windhonden Jachtclub te openen.

Het doel van deze club is het op nieuw beleven van oude tijden.
Met een van deze oprichters in Hongarije kan men tegenwoordig in het Hortobagy steppe te paard of met jachtkoets een excursie ondernemen op de steppe wildernis.
Voor dit avontuur staan enige honderden vierkante kilometers wildernis tot onze beschikking.
De windhonden vrienden uit Hortobagy verheugen zich om met andere windhonden vrienden een echte coursing te organiseren op de steppe wildernis van Hortobagy.

Karakter van de Magyar Agar

Magyar Agar

Het karakter van de Magyar Agar toont een uiteenlopend beeld van zachtmoedigheid tot agressiviteit.
In huis is hij een verdraagzaam, rustig familielid, is echter ten alle tijden bereid zijn baas, die hij trouw is, en zijn huis te verdedigen.

Voor een windhond is hij zeer waakzaam.

1 Zijn karakter is kalm, sportief, vriendelijk en wordt gewaardeerd vanwege zijn snelheid.
Door zijn uiterlijk straalt hij een toonbeeld van macht uit.
Hij kan ook zeer goed met kinderen overweg, het is zelfs zo dat wanneer hij een kind ziet er graag op af zou willen gaan.

2 Hij kan ook als waakhond worden gebruikt op het hof, hij is waaks zonder te blaffen, hij maakt zich groot en
stelt zich naar het geluid toe.

3 Aan hun leefruimte stellen ze niet veel eisen, een flat kan, maar de voorkeur gaat uit naar een huisje met een
tuin. Toch is het zo, dat als je hem alleen laat in de tuin, hij er ook vandoor kan gaan, de Magyar Agar kan zeer hoog springen, waardoor hij wel eens ontsnapt, maar hij komt altijd terug, dus een goede wandeling is een must, vandaar ook dat hij best in een stadswoning kan leven

.4 De Magyar Agar is een substantievolle, robuuste hond met een krachtige lichaamsbouw en sterke botten.
Zijn bespiering is droog en duidelijk zichtbaar, de vacht is kort en dicht, iets ruwer als dat van de overige
kortharige Windhondenrassen, de verzorging van de vacht is probleemloos, regelmatig borstelen is voldoende,
daardoor wordt tevens de doorbloeding gestimuleerd en draagt bij aan een goede algehele gezondheid.

5 De aard van de Magyar Agar toont een uiteenlopend beeld van zachtmoedigheid tot agressiviteit. In huis is hij verdraagzaam, rustig familielid, is echter ten alle tijde bereid zijn baasje, die hij trouw is, en zijn huis, te verdedigen. Hij behoort tot de waakzame Windhondenrassen.

6 Vanwege zijn tomeloze kracht kan hij moeiteloos lange afstanden aan, hij is gehard en verdraagt zonder problemen extreme weersveranderingen.
Het gangwerk van de Magyar Agar is uitgrijpend en kenmerkt zich door een rustig en gelijkmatig verloop, zoals alle Windhonden heeft hij veel beweging nodig, waarbij hij z’n sympathiek temperament kan ontvouwen.

7 De uitloop in een tuin is onvoldoende voor zijn vrijheidsdrang.

8 Zijn reuk is van alle Windhonden het minst ontwikkeld zodat hij alleen met zijn zeer scherpe zicht de jachtbuit vervolgt.

9 De Magyar Agar is een onvermoeibare, taaie windhond, die zijn jachtdrift op de talrijke renbanen van Europa kan bewijzen. Tegen blessures is hij door zijn sterke weerstandsvermogen beschermd.

10 De kleuren van zijn vacht zijn in vele variaties aanwezig, eenkleurig, gestroomd of gevlekt in wit, bruin, geel of
zwart. De af en toe opduikende black en tan aftekening is nog een overblijfsel uit de tijd dat de Dobermann is
in gekruist, omdat deze aftekeningen niet voorkomen bij de Westerse Windhondenrassen. In Duitsland zijn veel
witte Magyar Agars met gekleurde aftekeningen te vinden.

11 De Magyar Agar heeft van de mens veel geduld en liefde nodig, dan is hij zelfs bereid een zekere gehoorzaamheid te tonen, zelfs neergelegde voorwerpen te bewaken. Daarentegen kan een poging hem tot een gebruikshond op te voeden, zijn zelfbewuste, trotse karakter breken. In de natuur dwingt zijn instinct hem tot de jacht zodat de vrijheid zonder riem altijd gevaren met zich meebrengt.

Rasstandaard van de Magyar Agar

Algemene rasbeschrijving
De Magyar Avar is een slanke en zeer snelle windhond. De algehele verschijning van deze imponerende windhond is een harmonieuze verdeling tussen kracht, macht en snelheid. De Magyar Avar is duidelijk langer dan hoog en heeft gespierde pezige benen, hij heeft daardoor een elastische en veerkrachtige gang. Deze jachthond kan een snelheid van meer dan 60 km/u bereiken en dit tot 4 minuten volhouden.

Vacht
De Magyar Avar heeft een zeer dun vel met een korte glad aanliggende beharing. Door zijn "dunne jas" heeft de Magyas Avar de neiging tot rillen. Bij extreme kou past de vacht zich aan de omstandigheden aan; deze wordt dan aanzienlijk langer.

Kleur
Verschillende kleuren komen voor; zwart, geel, asgrijs, wit of bont. Alle kleuren zijn toegestaan

Gebruik
De Magyar Avar wordt voornamelijk als jachthond gebruikt. Tegenwoordig ook als gezinshond voor liefhebbers.

Gezondheid
Bij reutjes moet er goed op gelet worden dat de testikels goed indalen in het scrotum.

Aard
De Magyar Avar is zeer trouw aan zijn baas, is erg aanhankelijk en waaks. Het is een plezierige metgezel. Hij heeft een onuitputtelijke conditie, hij kan kilometers achtereen rennen. Hij heeft dan ook zeer veel beweging nodig.

STANDAARD VOLGENS DE F.C.I.
Naam: Magyar Agar (Hongaarse Windhond)

Algeheel Beeld en Gebruik:
Een sterke jachthond, gewaardeerd vanwege zijn snelheid. Zijn uiterlijk is een harmonisch toonbeeld van kracht en macht. Door de korte beharing en het dunne vel valt de bespiering tot in de details waar te nemen. De ledenmaten moeten pezig en droog zijn, de borstkolf vlak en zeer diep, het gebit goed ontwikkeld, korte beharing, diverse kleuren.

Hoofd:
Behoort tot de naar verhouding langste hondenhoofden. Een open blik, ogen van middelmatige grootte. De stop sterker dan die van de Greyhound, het profiel gelijkt enigszins op dat van de Kuvasz. Kleine oren, dik aanvoelend, naar voren vallende punten, bij oplettendheid licht geheven, nooit gespitst. Neusspiegel zwart. Lange hals.

Voorste Ledematen:
Lang, dun, loodrecht geplaatst, droge gewrichten, lange tenen.

Romp:
Lang, vlak, diep, schoft nauwelijks waarneembaar. Lendenen sterk gespierd, iets gewelfd, maar niet in die mate als die van de Greyhound. Iets afvallende croupe, de buik goed opgetrokken (zgn. Windhondenbuik), niet zo diep als bij de Greyhound, ongeveer 2 cm. Boven het ellebooggewricht. De staart is dikker dan bij de Greyhound, maar meestal aan het eind een krul, naar buiten hangend. Bij opwinding wordt de staart hoog opgeheven, bij snelle gang wordt de staart als roer en rem gebruikt.

Achterste Ledematen:
Deze dienen sterke, goed gehoekte beenderen te bezitten, droge krachtige gespierde dijen en schenkels.

Huid en Beharing:
Neusspiegel en lippen zwart, tong helder rood, zeer dun vel, korte gladde aanliggende haren, waardoor hij neiging heeft tot rillen. Wordt hij echter in de winter buiten gehuisvest, dan ontstaat een aanzienlijk langere vacht. Er zijn verschillende kleuren; zwart, bruin, beige,geel, licht-donker-gestroomd. Geheel wit komt minder voor. De laatste
jaren komt wit met gestroomde, bruine of beige platen veel voor. Bij licht gekleurde dieren kan de neus zwart maar ook lichter zijn. Het staartpuntje is vaak wit, dit betekent nog niet dat de hond bont is, evenmin de witte borstvlek, daarentegen moet een hond met een witte kraag wel als bonte beschouwd worden.

Grootte en Gewicht:
Volwassen reuen 27 - 31 kg, volwassen teven 22 - 27 kg. Ideale hoogte tussen de 65 - 70 cm.voor de reuen, teven kunnen iets kleiner zijn.

Gangen:
Ook in stap elastisch en veerkrachtig. De hond kan vele kilometers draven, bijv: tijdens de training naast een aangespannen paard. De galop is te vergelijken met die van een renpaard met een sterk verende wervelkolom. Een
imposant gezicht. Zijn tegenwoordigheid van geest is indrukwekkend. Bij de grootste snelheid kan hij na een salto
of een haak met dezelfde vaart verder rennen en snelheden van meer dan 60 km/p/uur ontwikkelen. In gezelschap galoppeert hij als pup of jonge hond graag in korte kringen doelloos rond. Achter de haas is hij in staat van meet af aan een hoog tempo te houden, bij gunstige bodemgesteldheid tot 4 minuten, soms nog langer, niet zelden tot dodelijke uitputting. Er zijn gevallen bekend van deze honden, door een beroerte getroffen na een inspannende achtervolging, stierven. Hij heeft meer uithoudingsvermogen dan de Engelse Greyhound, maar deze is sneller.

Fouten:
Het spitsen van de oren, sterke stop, rechte rug, te schuin geplaatste middenvoeten, grove lange beharing aan broek en staart, zeer lange en kromme nagels.

Op verzoek van de Dhr. J. Fidom - Amsterdam, om de Magyar Agar onder te brengen bij de Greyhound Club, heeft het bestuur van de Greyhound Club op 13 maart 1996 besloten de belangenbehartiging van de Magyar Agar op zich te nemen, een verzoek ingediend bij het Raad van Beheer voor de vergadering van 04 april 1996.

Het Raad van Beheer heeft na rijp beraad besloten de belangenbehartiging van dit ras onder te brengen bij de
Greyhound Club.

Aldus het Raad van Beheer
Amsterdam - 21 mei 1996.

MAGYAR AGAR
De Hongaarse Windhond

(Erkent in 1966 door de F.C.I.)

(De Magyar Agar is opgenomen in de Greyhound Club en
bevestigt door het Raad van Beheer op 04-04-1996)

Gezondheid van de Magyar Agar

Magyar Agar

De Magyar Agar kan oog-, hart- en schildklier-problemen.

De kans dat deze aandoeningen bij een hond uit geteste ouders voorkomt is veel kleiner dan uit niet geteste ouders.
Vraag dus aan de fokker naar de testresultaten van de ouders, een goede fokker laat deze graag zien en heeft kopieën van de resultaten van de vader of kan deze via een site laten zien.

De hart-, schildklier- en oogtest worden door een specialist uitgevoerd.
Voor het hart wordt een echo gemaakt.

Bij de ECVO-oogtest is VRIJ de uitslag die je op het certificaat wil zien.

Bron: L.Scharenborg www.mexxum.nl/nestjepups.html

Verzorging van de Magyar Agar

De MAGYAR AGAR is een substantievolle, robuuste hond met een krachtige lichaamsbouw en sterke botten.
Zijn bespiering is droog en duidelijk zichtbaar.
De vacht is kort en dicht, iets ruwer als dat van de overige kort harige windhondenrassen. Hij is gehard en verdraagt zonder problemen extremen weersveranderingen.

Problemen met de vacht zijn er niet, regelmatig borstelen is voldoende, daardoor word de doorbloeding gestimuleerd en draagt bij aan een goede algehele gezondheid.

De vacht is glad aanliggend, kort, maar moet toch wat stugger aan voelen dan bij de Greyhound. Wordt de Magyar Agar buiten gehuisvest, dan word zijn vacht zwaarder en krijgt hij in de winter een duidelijke ondervacht. Verder heeft hij weinig verzorging nodig en alle kleuren zijn toegestaan. Men moet hem net als elke andere hond van tijd tot tijd lekker borstelen.

Het hoofd van de Magyar Agar behoort tot de naar verhouding het grootste en langste hondenhoofd. De stop is sterker dan die van de Greyhound, je kunt het profil vertoont enigszins vergelijken met die van de Kuvasz. Zijn kaken moeten duidelijk zichtbare wangen zijn waardoor zijn hoofd breder lijkt. De neusspiegel en lippen zijn zwart.De tong helderrood.

Opvoeding van de Magyar Agar

Magyar Agar

RASGROEP:10 Windhonden AANLEG:Jachthond en gezelschapshond.

Zijn karakter is kalm, sportief, vriendelijk,en word gewaardeerd vanwege zijn snelheid. Door zijn uiterlijk straalt hij een toonbeeld van macht en kracht uit.
Hij kan ook zeer goed met kinderen overweg, het is zelfs zo dat wanneer hij een kind ziet, er graag op af zou willen gaan.
Hij kan ook als waakhond worden gebruik op het hof. Hij is waaks zonder te blaffen. Hij maakt zich groot en stelt zich naar het geluid toe.

Aan hun leefruimte stellen ze niet veel eisen. Een flat kan, maar de voorkeur gaat uit naar een huisje met tuin. Toch is het zo, dat als je hem allen laat in de tuin, hij er ook vandoor kan gaan. De Magyar Agar kan zeer hoog springen,waardoor hij wel eens ontsnapt, maar hij komt altijd terug.Dus een goede wandeling is een must. Vandaar ook dat hij best in een stads woning kan leven.

Door zijn temperament moet hij echt een uur per dag vrij kunnen rennen of een half uur aan de fiets kunnen lopen. Doet men dat niet dan kan het zijn dat hij veel aan dacht kan gaan vragen, hij is namelijk drukker dan zijn neven de Greyhound en de Whippet.Deze honden zijn namelijk zeer snel tevreden. Een goed alternatief is het baanrennen. In veel landen is het jagen met windhonden verboden, en op deze manier kan hij dan toch zijn jachtinstinct kwijt.

Rasvereniging van de Magyar Agar


Greyhoundclub, De
Greyhoundclub, De

Bladel
Website: http://www.degreyhoundclub.nl

Popularitieit van de Magyar Agar

De Magyar Agar staat op dit moment op de 111e plek van de meest populaire hondenrassen op de HondenPage

Overige informatie over de Magyar Agar

Geen overige informatie over de Magyar Agar gevonden.
Heb jij overige informatie over de Magyar Agar ? Dan kun je dat toevoegen

Magyar Agar pup aanschaffen

zie video's :...

http://fidom2.blogspot.com/

http://www.degreyhoundclub.nl/

veel kijk/leesplezier..

gr, hans

Magyar Agar fokkers informatie

Geen fokkers informatie gevonden over de Magyar Agar.
Heb jij overige informatie het fokkken van een Magyar Agar pup. ? Dan kun je dat toevoegen als je je fokbeleid hebt laten keuren op de hondenpage.

Meer weten over de Magyar Agar ?

 

De mening van de bezoeker

Hoogte: onbekend
Kindvriendelijk: onbekend
Gehoorzaam: onbekend
Waaks: onbekend
Kan goed alleen zijn: onbekend
Heeft veel beweging nodig: onbekend
Is sociaal: onbekend

Geef jouw mening!

Deel de info over de Magyar Agar:


Afbeeldingen

Magyar AgarMagyar AgarMagyar AgarMagyar AgarMagyar AgarMagyar Agar

Je kunt een foto toevoegen

Informatie verbeteren

Als jij informatie over de Magyar Agar hebt die de kwaliteit van deze pagina verbetert dan kun je deze pagina aanpassen. Log wel eerst even in om dit te doen.


De HondenPage maakt gebruik van cookies. Dit zorgt er voor dat onze website voor jou als bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken en advertenties.info / verbergen en toestaan
^