Komondor

Komondor

Rasgroep van de Komondor

De Komondor behoort tot de Rasgroep "Herdershonden en Veedrijvers behalve Zwitserse Sennenhonden"

Geschiedenis van de Komondor

Komondor

Recente onderzoeken naar de oorsprong van de Hongaarse Herdershonden leidden naar een duidelijke taalverwantschap met de Scythen en Sumeriers. Bij gedegen analyse van de schrifttekens op kleitabletten van 4 a 5 duizend jaar geleden ontdekte men de woorden Ku-mundur, Ku-assa en Pu-ly. Deze benamingen zouden overeenkomen met de tegenwoordige namen: Komondor, Kuvasz en Puli. In de hongaarse literatuur (voorzover bekend) komt de Komondor het eerst voor in een vers van Peter Kakonyi uit 1544. Hoe het ook zij, de Komondor wordt bestempeld als een oeroud Hongaars ras.
In de moderne tijd, toen de wolf en de beer uit het hongaarse landschap verdwenen en de kudden schaarser werden, werd de behoefte aan deze uitzonderlijke bewaker ook minder. De twee wereldoorlogen waren bijna fataal voor de Komondor. Als bewaker van hof, erf en mens werd hij tijdens oorlogshandelingen veelal letterlijk neergeknald. Kenners in Hongarije vertellen, dat er na de tweede wereldoorlog in Hongarije nog geen twintig exemplaren waren overgebleven met dat bestand is men aan het werk gegaan om het ras te behouden. Tegenwoordig, na ruim 45 jaar, bedraagt het aantal (geregistreerde ) Komondors in Hongarije ongeveer 2000. In Amerika, waar de Komondor nog regelmatig gebruikt wordt voor zijn oorspronkelijke werk: bewaking van de veestapel, telt men ongeveer 1500 exemplaren. In Nederland zijn er waarschijnlijk niet meer dan 50, en hun aantal in de ons omringende landen is eveneens zeer gering. Wereldwijd wordt het totale bestand aan Komondors geschat op minder dan 5.000 honden.

Karakter van de Komondor

Komondor

Je moet de Hongaarse puszta's gezien hebben, om te ervaren hoe immens die uitgestrektheid is. Met daarop het ontelbare vee. Er was geen herder die dat allemaal kon overzien. Logisch dan ook, dat zij drijvende en bewakende honden moesten hebben, die het werk zelfstandig konden doen. En dan uiteraard wel onder alle omstandigheden; 's zomers in de zinderende hitte en 's winters in de gemeenste kou. (Hongarije heeft een landklimaat; dit betekent in de zomer zeer hoge en in de winter extreem lage temperaturen!). De Komondor is dus een hond die zijn werk volledig zelfstandig verricht. Hij is een zelfdenker, de je het bewaken absoluut niet hoeft te leren. Hij beoordeelt eigenmachtig elke situatie en handelt naar eigen inzichten. Hij zit derhalve niet te wachten op commando's van zijn baas. Deze karaktereigenschap is zeer zwaarwegend en een Komondor eigenaar moet hiervan volledig doordrongen zijn! Het betekent echter niet, dat een Komondor niet naar zijn baas moet luisteren en aan hem of haar ondergeschikt moet zijn. Dat moet hij wel degelijk, anders is hij de baas. Het betekent echter ook, dat hij niet slaafs en zonder nadenken de wensen van zijn baas uitvoert. Als hij een commando krijgt, zal hij altijd eerst zelf nadenken waarom en/of dat wel nodig is, voordat hij doet wat van hem gevraagd wordt. De Komondor is dus niet bij uitstek een hond voor de africhting of om 'kunstjes' te leren. Komondors zijn uitermate trouw aan hun baas, maar dan wel op basis van wederzijds respect. Straf hem nimmer ten onrechte en inconsequent, want dat begrijpt en verdraagt hij niet. Agressie wekt bij de Komondor agressie op, met alle gevolgen van dien.

De Komondor is zeer eerlijk en recht door zee. Hij valt dan ook altijd frontaal aan; nimmer van achteren. Typisch voor dit ras is dat hij bij het gevecht, opgericht staand op de achterbenen, zijn zeer machtig geschapen voorbenen gebruikt. De Komondor legt zijn tegenstander gewoon neer. Ondanks zijn grootte en gewicht is hij extreem snel en elastisch. Hij verstaat zonder moeite de kunst om in volle vaart via een sprong in de lucht 180 graden te draaien! En dat terwijl sommige honden van 5-6 jaar oud toch een gewicht kunnen hebben van rond de 80 kilo! Overigens, van dat gewicht is op die leeftijd pakweg 20 kg vacht. Dit vormt dan ook een echt pantser, waardoor de Komondor tegen vijanden vrijwel volledig wordt beschermd. Zo lomp als een pup kan zijn, omdat hij zijn kracht en gewicht nog niet kent, zo voorzichtig is een volwassen Komondor. HIj is bij uitstek een kindervriend en werd dan ook veelvuldig voor kinderbewaking, als babysit gebruikt. Waarschijnlijk het meest waardevolle van de Komondor, ten opzichte van soortgelijke rassen, is zijn vermogen om goed van kwaad te onderscheiden. Hij voelt heel goed aan of een vreemde met goede of slechte bedoelingen zijn baas of zijn te verdedigen territorium nadert.Rasstandaard van de Komondor

Algemeen

De Komondor is een grote hond. Zijn aantrekkelijke gestalte en waardige voorkomen dwingen respect en bewondering af, maar zullen sommige mensen ook angst inboezemen. Hij is niet aanhalig. Zijn lange haar heeft de neiging te vervilten, te klitten en geweldig vol te zijn over het hele lichaam. Daardoor lijkt het sterke gestel nog robuuster dan het al is. Hij is kwadratisch van bouw, eventueel iets langer dan hoog. Zijn hoofd is net een kluwen haar. De witte beharing springt vanaf het lichaam op. Er komen maar zelden exemplaren voor met een ideale vacht.
De staart wordt hangend gedragen, terwijl het uiteinde tot een horizontale lijn wordt omgebogen. De Komondor is een herdershond van Aziatische afkomst. Tijdens het bewaken van vee en van het huis toont hij een onwankelbare moed en veel lef. Zonder enig geluid valt hij brutaal aan. Hij beschouwt het terrein dat hem is toevertrouwd als zijn territorium.

Hoofd

Breed, maar in goede verhouding tot het lichaam. Zelfs met de lange en overvloedige beharing lijkt het hoofd nog in verhouding. De gewelfde schedel is langer dan de snuit. De stop is matig. De welving van het voorhoofd duidt op een breed hoofd. Goed ontwikkelde wenkbrauwbogen en een rechte neusrug. De snuit is niet spits. De neuspunt is recht afgestompt.
De zeer brede en middelmatig lange boven- en onderkaak zijn bijzonder goed gespierd. Zowel de neuspunt als de lippen en de oogranden zijn zwart. De lippen liggen dicht tegen het gebit aan en zijn in de mondhoeken gekarteld.

Gebit

Krachtig, regelmatig en scharend.

Oren

Ter hoogte van de bovenkant van de schedel aangezet en direct omlaag hangend. Ze zijn lang en hangen in U-vorm. Ze blijven onbeweeglijk, of de hond nu waakt of aanvalt.

Ogen

Recht geplaatst. Donkerbruin van kleur. De oogranden liggen dicht aan.

Lichaam

De hals vormt een hoek van 35° met de waterpaslijn, en wordt in rust bijna in het verlengde van de ruglijn gedragen. De hals is matig lang, eerder kort. Geen keelhuid of kraagje. De schoft is tamelijk lang en goed zichtbaar. De rug is kort en de lendenen zijn middelmatig lang. De hele bovenbelijning is breed en sterk gespierd. Dat is zelfs nog zichtbaar onder de uitstaande vacht. Het kruis is breed, middelmatig lang en licht hellend. De borst is middelmatig diep, tonvormig en lang. De brede voorborst is sterk gespierd. De buik is niet zo lang als de borst.
Schouderhoogte: reuen ongeveer 80 cm, teven ongeveer 70 cm.
Gewicht: reuen 50-60 kg, teven 40-50 kg.

Benen

Door het lange en warrige haar is het heel moeilijk de ledematen juist te beoordelen. De voorbenen zijn net zuilen. De schouderbladen zijn enigszins steil. De schoudertoppen vallen in het vlak van de borst. De breedte van de borst maakt dat de ledematen vrij zijn, maar deze spreiding houdt niet in dat de schouders los zijn. De botten zijn sterk en zwaar. De gewrichten zijn groot. Op de achterbenen is het haar bijna altijd vervilt of verward.
De achterbenen gaan haast in het geheel van de achterhand op. Ze zijn wat steil onder de,romp geplaatst. De boven- en onderschenkel liggen in het verlengde van de achterhand. Ze moeten breed, gespierd en goed vol zijn. De dijen moeten lang zijn, anders zou het hangende haar niet ten volle uit kunnen komen en dat als een fout worden bestempeld. Als de achterhand breed is, moet de stand van de achterbenen goed zijn. Hubertusklauwen moeten worden verwijderd.

Voeten

De voorvoeten zijn groot en vrij gedrongen, maar geen spreidvoeten. De volle, veerkrachtige zolen zijn leisteengrijs van kleur. Sterke nagels. De achtervoeten zijn iets langer dan de voorvoeten, maar ook dit zijn geen spreidvoeten.

Staart

Laag aangezet. Hangt omlaag en buigt aan het einde iets omhoog. Als de hond opgewonden is, wordt de staart tot op de ruglijn opgeheven.

Vacht

Het lichaam is bedekt met een lange vacht die bestaat uit grovere dekharen en fijnere wolharen. De onderlinge verhouding tussen beide bepaalt de kwaliteit van de vacht. Vereist is verward haar dat de neiging heeft te vervilten. Men ziet ook een gelijkmatige, dichte vacht, bestaande uit haarstrengen. De vrij kleine krullen van zo'n soort vacht vervilten nooit. Het haar is het langst op de achterhand en op de lendenen (minstens 20-27 cm). Op de rug, de zijden van de borstkas en de schouders is het haar middellang (minstens 15-22 cm). Het is korter op wangen, wenkbrauwbogen, schedel, oren, hals en ledematen (10-18 cm). Het haar is het kortst op de lippen en op het onderste deel van de benen (9-11 cm). Haarverlies (na het werpen, door een ziekte of door onvoldoende voeding) is geen fout, behalve op tentoonstellingen.

Kleur

Het haar bevat veel pigment en is doorgaans leisteengrijs van kleur. De neuspunt, lippen, oogranden en zolen zijn zwart of donker leisteengrijs van kleur. Bij voorkeur zijn ook het tandvlees en het verhemelte donker van kleur. Zelfs de huid toont een leisteengrijze weerschijn.
Exemplaren met een verminderde pigmentatie of met een vleeskleurige huid zijn niet gewenst. De nagels moeten grijs zijn.

Bijzonderheden
Gangen: licht, gemakkelijk, statig; lange passen; overdag slaapt de hond graag, maar altijd zo dat hij zijn territorium kan overzien, terwijl hij 's nachts voortdurend in beweging is.
Fouten: het ras vertoont weinig fouten in het type en is zeer homogeen, al heel lang gefokt op dezelfde kenmerken; hier volgen de gebreken die zelden worden geconstateerd: klein formaat, losstaande schouders, spreidvoeten, slappe voeten, uitstaande achterbenen, onvoldoende pigmentatie van oogranden, lippen en eventueel neuspunt, kronkelstaart, fouten in het gebit, met name van de snijtanden.
Diskwalificerende fouten: kort haar op welk lichaamsdeel dan ook; opstaande oren, lichte oren; korte staart; gekleurde of bonte vacht; zwakke constitutie van het hele lichaam; cryptorchisme of monorchisme.
Punten die uitsluiten: ontbreken van het type; een stuk gekamde hond; afmetingen beneden het minimum (65 cm voor reuen, 55 cm voor teven).
Bijzonderheden: van nature staande oren; twee haken in de staart (staartwervels op twee plaatsen samengegroeid of scheefgegroeid).
Vacht: algemeen pigmentatiegebrek, met name op de neuspunt, lippen en oogranden; een vacht die niet overeenkomt met de standaard; glad haar; een exemplaar met onvoldoende haar of te vervilt haar krijgt minimaal zes maanden uitstel.
Afwijkingen: monorchisme, cryptorchisme; boven- of ondervoorbijten; afwezigheid van tanden (ontbreken van één of twee premolaren kan worden toegestaan).

Gezondheid van de Komondor

Komondor

De Komondor kan HD-(heupdysplasie), oog- problemen en een maagtorsie hebben.

De kans dat deze aandoeningen bij een hond uit geteste ouders voorkomt is veel kleiner dan uit niet geteste ouders.
Vraag dus aan de fokker naar de testresultaten van de ouders, een goede fokker laat deze graag zien en heeft kopieën van de resultaten van de vader of kan deze via een site laten zien.

De HD en oog-test worden door een specialist uitgevoerd.
Voor HD wordt een rontgenfoto gemaakt en beoordeeld door de Raad van Beheer.
De ogen worden mbv de ECVO-test door een specialist uitgevoerd.

De beste uitslag voor HD is HD-A. Met HD-B (een overgangsvorm) mag ook vaak gefokt worden.
Bij ED en de ECVO-test is VRIJ de uitslag die je op het certificaat wil zien.

Bron: L.Scharenborg www.mexxum.nl/nestjepups.html

Verzorging van de Komondor

De Komondor ruit net als de meeste honden. Het uitgevallen haar blijft echter in de vacht zitten en vormt de koorden of banden. Dus naarmate de hond ouder wordt, worden de koorden of banden langer. Omdat uitgeruid haar in de vacht blijft zitten , vindt je van de Komondor in huis nauwelijks haren. Rond de 1e verjaardag begint de vervilting. Afhankelijk van de verhouding onder -en bovenvacht, kan het nodig zijn om te helpen de koorden te vormen. Dat betekent simpelweg brede of dikke plakkaten in delen te scheuren. De aldus gevormde koorden zijn blijvend. Mede dankzij zijn vachtstruktuur is de Komondor opgewassen tegen extreme temperaturen, zowel warmte als kou. Hij is dan ook heel graag buiten, en heeft graag de ruimte.

De koorden -of bandenvacht van de Komondor ontlokt vrijwel altijd altijd de opmerking dat die zeker veel onderhoud nodig heeft. De werkelijkheid is, dat de vacht van de Komondor vrijwel geen onderhoud nodig heeft, Om de eenvoudige reden, dat je het niet kunt kammen of borstelen. 1, misschien 2 keer per jaar wassen, dat is vaak. Vaak is het echter afhankelijk van de wijze waarop de hond wordt gehouden (in of buitenshuis). Het wassen is op zich geen probleem: gewoon onder de douche en een fles shampoo. Goed uitspoelen en uitwringen is zeer belangrijk. Maar dan het drogen! Dat kan van twee tot vier dagen duren, afhankelijk van de vacht en de weersomstandigheden. Bij voorkeur dus een wasbeurt in de zomermaanden. Het is wenselijk om de snor en de baard tussen de wasbeurten door regelmatig uit te spoelen.
Opvoeding van de Komondor

De Komondor is een hond die nog vrij dicht bij de natuur staat en vaak naar eigen inzicht instinctief handelt. De opvoeding moet dan ook consequent zijn, maar moet wel gebaseerd zijn op wederzijds respect.

De Komondor heeft een ongecompliceerd karakter en wanneer hij uw huisregels eenmaal begrijpt, zal hij ze niet overtreden. Ondanks zijn eerlijk karakter vraagt dit ras wel om een baas die stevig in zijn schoenen staat.

Omdat de Komondor alleen een bevel opvolgt wanneer hij er zelf het nut van inziet, is hij niet erg geschikt voor gehoorzaamheidscursussen en aanverwante sporten.

De Komondor heeft een gemiddelde beweging nodig. Het liefst loopt de hond los op een afgezet, omheind terrein waar hij zijn oorspronkelijke taak, het waken, kan uitoefenen.

Rasvereniging van de Komondor


ers- en Berghonden van Zuid- en Oost-Europa en Azië;, Vereniging
ers- en Berghonden van Zuid- en Oost-Europa en Azië;, Vereniging

Rucphen
Website: http://www.vhbinfo.com

Popularitieit van de Komondor

De Komondor staat op dit moment op de 109e plek van de meest populaire hondenrassen op de HondenPage

Overige informatie over de Komondor

Geen overige informatie over de Komondor gevonden.
Heb jij overige informatie over de Komondor ? Dan kun je dat toevoegen

Komondor pup aanschaffen

Vooralsnog wordt er vrijwel niet met komondorok gefokt in Nederland. Het best kan men in overleg met de club (VHB) een pup importeren uit het buitenland; de dichtst bijzijnde optie is meestal in het Oosten van Duitsland, maar met name in Hongarije zijn er veel fokkers aanwezig.

(Deze fokkers vindt u door middel van onderstaande website, de website van de Hongaarse komondorclub:
http://komondor.freeweb.hu/ )

Ook ziet men tegenwoordig veel aanbiedingen van pups via het internet, welke dan voor u uit Hongarije worden geïmporteerd en aan uw huisdeur afgeleverd tegen een (vaak iets te) lage vergoeding...
Dit is ten zeerste af te raden!
De kans is groot dat u een pup krijgt met een verkeerd karakter, onraszuiver, met ziektes en/of erfelijke afwijkingen.

De komondor is in de vele jaren dat het ras bestaat enkele malen met uitsterven bedreigd geweest. Na ingewikkelde fokprogramma's is de populatie echter telkens weer hersteld.
Hierdoor is de genetische variatie het DNA van de komondor wel zeer gering geworden.
Dit betekent dat u een goede, raszuivere komondorpup wel kunt herkennen aan de volgende specifieke kenmerken (dit kunt u gemakkelijk controleren als u zelf de pup ophaalt):


1 - Een komondorpup groeit bijzonder snel; hij heeft dan ook een behoorlijke grootte te halen =)
In principe kan de snel-groeiende komondorpup dan ook al na 2 1/2 week enig vast voedsel hebben. Dus indien de pups na 6 tot 8 weken nog niet gewend zijn aan vast voedsel, zijn zij een minder geschikte keuze; de kans is groot dat zij gewicht zullen verliezen wanneer ze bij hun nieuwe eigenaar over moeten op vast voer, wat kan resulteren in een licht achtergebleven groei.
Let dus op het voer wat de hondjes bij hun fokker krijgen.

2 - Het belangrijkste waar een fokker van komondorok op moet letten is dat zijn pups vrij van wormen zijn. Wormen zijn catastrofaal voor de ontwikkeling van een komondor!
Een sterke worminfectie resulteert dikwijls in onderontwikkeling en een sterk verzwakte weerstand in zijn latere leven. Vraag uw fokker alle informatie over wanneer -en met welk middel- zijn pups en teef ontwormd zijn!
En alleen knoflook door het voer helpt echt niet...

3 - Door het gebrek aan genetische variatie moet ieder komondor nest dezelfde witte kleur hebben! Als er ook maar een pupje met een grijze, zwarte, bruine of blonde vacht tussen zitten (al is het maar een vlekje) is de stamboom van het hele nest (en ouders) direct verdacht. Nooit kopen; waarschijnlijk zijn deze pups niet raszuiver!

4 - Bij voorkeur moet de huid van de oogleden, de lippen en de en de neus donker gepigmenteerd zijn. Ondanks zijn witte kleur, zijn albino vlekken bij de komondor in de standaard verboden. Voor de eerder genoemde delen geldt; hoe donkerder, hoe beter.

5 - Let op de ouders. Zij moeten zelf goed aan de rasstandaard voldoen. Bovendien is het belangrijk te kijken of u ze goed kunt benaderen. Komondorok zijn nu niet direct bijzonder aanhankelijk naar vreemden, maar ze behoren niet aan een ketting of in een stalen kennel te worden gehouden. Een komondor die zijn hele leven aan een korte ketting wordt gehouden, zal in de regel zeker vals worden.
Dit is niet overerfbaar, al kunt u toch beter verder kijken naar een fokker die meer begaan is met zijn dieren.


Al met al is het importeren van de dieren een hele klus; u kunt dan ook gerust rekenen op minimale kosten van rond de 2000 euro.
Natuurlijk geldt dat hoe verder u naar het Oosten van Hongarije gaat richting de grenzen van Roemenië, hoe goedkoper de pups zullen worden i.v.m. de lagere levenstandaard van die landen. Toch wordt het verschil in prijs rijkelijk aangevuld door de reiskosten, waardoor de gezegde prijs van 2000 euro tamelijk onontkoombaar is!

Dit gezegd hebbende, wil ik nog een maal benadrukken dat men niet dient in te gaan op louche advertenties die pups aanbieden -incl. naar Nederland brengen uit Hongarije- voor 150 euro -!!!-
Als u kennis wilt maken met dit geweldige ras, spaar dan liever even door om ook daadwerkelijk een echte komondor te kopen; u zult zien dat u -ondanks misschien de moeite hem te krijgen- absoluut geen spijt zult krijgen van uw pup!

Komondor fokkers informatie

Geen fokkers informatie gevonden over de Komondor.
Heb jij overige informatie het fokkken van een Komondor pup. ? Dan kun je dat toevoegen als je je fokbeleid hebt laten keuren op de hondenpage.

Meer suggesties

Ben je op zoek naar een Hondenras ? Bezoekers van de hondenpage met een Komondor hebben ook deze rassen

Meer weten over de Komondor ?

 

De mening van de bezoeker

Hoogte: groot
Kindvriendelijk:
Gehoorzaam:
Waaks:
Kan goed alleen zijn:
Heeft veel beweging nodig:
Is sociaal:

Geef jouw mening!

Deel de info over de Komondor:


Afbeeldingen

KomondorKomondorKomondorKomondor

Je kunt een foto toevoegen

Informatie verbeteren

Als jij informatie over de Komondor hebt die de kwaliteit van deze pagina verbetert dan kun je deze pagina aanpassen. Log wel eerst even in om dit te doen.


De HondenPage maakt gebruik van cookies. Dit zorgt er voor dat onze website voor jou als bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken en advertenties.info / verbergen en toestaan
^