Ervaringen Puppy Rescue Team?

plaats een nieuw onderwerp in het hondenforum meest recente onderwerpen in het hondenforum

honden page profiel yooopyooop

honden foto van yooop

" Helpen ze wel mee aan de oplossing? Wat ik bedoel, ondersteunen ze wel sterilisatie/castratieprojecten in het land waar ze de pups vandaan halen? Anders zijn ze alleen maar water naar de zee dragen en draagt dit niks toe aan het probleem.  "

Missie / doelstellingen

Het helpen van zwerf puppy’s in het buitenland zodat ze een dierwaardig bestaan kunnen leiden.
Het doen verminderen van de zwerf puppy’s populatie ter plaatse door mee te werken aan sterilisatie- en voorlichtingsprogramma’s.
Het bewust maken van de mensen ter plaatse dat mens en (zwerf) hond goed samen kunnen leven als er door de mens ook rekening gehouden wordt met het belang van de gezondheid en het welzijn van deze honden.

 

Gewoon even opgezocht..

honden page profiel Hans DekHans Dek

honden foto van Hans Dek

" Helpen ze wel mee aan de oplossing? Wat ik bedoel, ondersteunen ze wel sterilisatie/castratieprojecten in het land waar ze de pups vandaan halen? Anders zijn ze alleen maar water naar de zee dragen en draagt dit niks toe aan het probleem.  "

Dag Chantal, Ik heb verschillende honden uit het buitenland geadopteerd. Honden die goed verzorgd zijn en met passie opgevangen worden. Helaas kan ik ze niet allemaal adopteren, want dan was het probleem al snel opgelost. Stichting Puppy Rescue Team bestaat slecht uit particulieren die honden opvangen. Sommige honden zijn zo verwilderd dat ze niet opgevangen kunnen worden omdat ze niet gesocialiseerd zijn. Dan blijft het bij bijvoeren gewoon op straat. Honden die wel opgevangen kunnen worden komen naar Nederland en de volwassen hond gaat naar een grote instantie hier in Nederland. Er wordt gesproken met de autoriteiten over dit soort praktijken, maar het blijft bij voorlichting. Net wat je zegt is het water naar de zee dragen. Jammer, he? Ook op scholen wordt dit probleem aan de kaak gesteld. Er zijn heel veel instanties die honden uit het buitenland opvangen. Italie, Spanje, Griekenland, Roemenie en die ik vergeten ben.

Ik heb diverse malen deze landen bezocht en het ben het gesprek aangegaan. Er is gewoon geen geld hiervoor. De bevolking neemt niet de verantwoordelijkheid hun honden te steriliseren. Puur een mentaliteitskwestie. Al je hierover begint kijkt men je heel verbaasd aan met de woorden. "Waar bemoei je je mee?"

Achter de politieke schermen wordt dit probleem uitgebreid gesproken, maar het heeft helaas geen prioriteit. 

Ik hoop voldoende antwoord op je vraag te hebben gegeven.

honden page profiel Hans DekHans Dek

honden foto van Hans Dek

Het beleid van Stichting Puppy Rescue Team.

 

Beleidsplan

Inleiding

Stichting Puppy Rescue Team

is een non-profit organisatie die als doel heeft zwerfhonden in het buitenland te helpen een dierwaardig bestaan te leiden. Wij doen dat belangeloos en op vrijwillige basis

Stichting Puppy Rescue Team

is officieel opgericht op 13 maart 2018. De stichting komt voort uit een initiatief van een groep vrijwilligers, die in 2017 hulp bood aan een dierenbeschermster voor zwerfhonden in Craiova, Roemenië.
Het initiatief was een groot succes. In korte tijd zijn een groot aantal honden  geholpen aan een beter leven.

Door de betrokken vrijwilligers is besloten deze samenwerking verder voort te zetten. Om dit structureel en met een groter bereik te kunnen doen, is op 13 maart 2018 Stichting Puppy Rescue Team opgericht. Stichting Puppy Rescue Team  bestaat uit 3 onbezoldigde bestuursleden en een vaste groep (buitenlandse en Nederlandse) vrijwilligers.

Missie / doelstellingen

Het helpen van zwerf puppy’s in het buitenland zodat ze een dierwaardig bestaan kunnen leiden.
Het doen verminderen van de zwerf puppy’s populatie ter plaatse door mee te werken aan sterilisatie- en voorlichtingsprogramma’s.
Het bewust maken van de mensen ter plaatse dat mens en (zwerf) hond goed samen kunnen leven als er door de mens ook rekening gehouden wordt met het belang van de gezondheid en het welzijn van deze honden.

Activiteiten

Materiele en financiële hulp bieden

Wij bieden ondersteuning in materiele zin door middel van het inzamelen van alle benodigdheden voor de verzorging en opvang van een zwerfpup in een opvangcentrum in het buitenland. Dit bestaat bijvoorbeeld uit voer, manden, warme dekens, halsbanden, benches, reisboxen, voerbakken, speelgoed. Kortom alles wat bruikbaar is en wordt gedoneerd aan de stichting. Wij zorgen er voor dat deze goederen bij onze opvangcentra in het buitenland terecht komen.
Wij ondersteunen ook met financiële middelen. Wij doen donaties aan onze contactpersonen in het buitenland, zodat zij de nodige medische zorg kunnen geven en betalen.

Het doen verminderen van de zwerfhondenpopulatie

Een effectieve en humane oplossing voor het verminderen van de populatie zwerfhonden is het verminderen van het aantal door sterilisatie en castratie. Indien mogelijk financieren wij sterilisatie en castratie van zwerfhonden ter plekke.

Adopties van zwerfpuppy’s

Plaatsing in Nederland doen wij alleen met puppy’s die gezond, sociaal (ten opzichte van mens en soortgenoten) zijn en die zich kunnen aanpassen als huishond. Dit gebeurt in overleg met onze contactpersonen in het buitenland, die de pup eerst zorgvuldig observeert op deze gedragskenmerken.
Door de vrijwilligers van de stichting die zich bezighouden met de screening van toekomstige baasjes, wordt volgens een uitgebreide en transparante adoptieprocedure de juist match gezocht voor een pup uit het buitenland.
Uiteraard volgen wij volledig de EU-richtlijnen voor het naar Nederland laten komen van puppy’s uit het buitenland. Dat betekent dat wij voldoen aan EU-eisen op het punt van transport, gezondheidsverklaring, bloedtesten, vaccinaties, chip en paspoort.
De in Nederland geplaatste pup wordt tot een half jaar na adoptie gevolgd door de stichting. Er wordt door een vrijwilliger die specifiek deze taak op zich heeft genomen, onze nazorg coördinator, twee keer (twee weken en nog eens zes maanden na adoptie) contact opgenomen met de adoptanten. In deze gesprekken vergewist de nazorg coördinator zich er van dat de pup volgens de maatstaven van de stichting goed is terechtgekomen en eveneens volgens de maatstaven van de stichting goed wordt behandeld. Goede behandeling volgens de maatstaven van de stichting is beschreven in het adoptiecontract met de adoptant.

De adoptant kan te allen tijde terugvallen op de stichting voor adviezen over (medische) verzorging en opvoeding. Als een pup door onvoorziene omstandigheden niet bij de adoptant kan blijven, ondersteunt de stichting in het zoeken naar een nieuw tehuis.

Doelgroepen

Onze doelgroepen bestaan uit
mensen die een hond willen adopteren uit het buitenland
mensen en organisaties die zich samen met ons willen inzetten voor een dierwaardige leefsituatie van zwerfhondjes in het buitenland
mensen die meer informatie willen over de zwerfhondenproblematiek in het buitenland en de oplossing hiervan.

Werving van financiële middelen

Stichting Puppy Rescue Teamis een non-profit organisatie, gedragen door vrijwilligers. Onze financiële middelen komen voort uit:
Adoptie onkostenvergoeding van de puppy’s die in Nederland worden geplaatst.
Incidentele en periodieke donaties.
Inzamelingacties ten behoeve van verkoop op rommelmarkten e.d..
Sponsoring van (sterilisatie) projecten.
Legaten/schenkingen.

Beheer financiële middelen

Stichting Puppy Rescue Team beheert via een eigen ABNAMRO bankrekening de inkomsten en uitgaven. Alle bestuursleden kunnen de bankrekening en inkomsten en uitgaven inzien. De penningmeester is door het bestuur bij volmacht benoemd als enige gemachtigde om betalingen via deze rekening te voldoen. De penningmeester legt hier over verantwoording af in de bestuursvergaderingen.
De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen salaris of vergoeding en de stichting heeft geen winstoogmerk. Alle inkomsten worden aangewend voor de uitvoering van de genoemde doelstellingen.
Per begrotingsjaar wordt een bedrag gereserveerd om onvoorziene gebeurtenissen op te kunnen vangen.

Beloningsbeleid

Stichting Puppy Rescue Team is een non-profit organisatie. Wij ontvangen geen subsidies maar zijn volledig afhankelijk van giften en donaties. Voor de puppy’s die wij in Nederland plaatsen, vragen wij de nieuwe baasjes een bijdrage in de onkosten die gemaakt zijn om de puppy’s een (medische) verzorging te geven in het land van herkomst en de transportkosten naar Nederland.
Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen salaris of vergoeding voor hun activiteiten.

Verantwoording besteding financiële middelen

In een jaarlijks overzicht verantwoorden wij onze inkomsten en uitgaven over het betreffende jaar. Deze financiële verslagen plaatsen wij op onze website www.puppy-rescue-team.nl

honden page profiel Hans DekHans Dek

honden foto van Hans Dek

 

Femke, afkomstig van Stichting Puppy Rescue Team

is bijna een half jaar oud

Heerlijke pup met een ondeugende uitstraling

 

 

.532263.jpg

honden page profiel NoriNori

Ik wil iedereen die een pup bij deze organisatie wilt adopteren geruststellen. Ik ben zelf op onderzoek uitgegaan en heb een pup bij hen geadopteerd dit is allemaal prima verlopen en we hebben veel info meegekregen. Alsook een whatsapp groep met alle andere adoptanten zodat we  ook contact kunnen houden met de broertjes en zusjes van de pup. Als iemand nog twijfelt ik ben te vinden Via Facebook Nori vrancken. Lowkey (onze pup is nu 6 weken bij ons en ong 6 maanden oud) 

Groetjes vanuit Edegem (België)

Nori 

ps: lowkeys moeder zou meekomen en via stichting voor wereldhonden geplaatst worden maar is ziek geworden. Mogelijks een hart probleem. Ze gaan binnenkort naar een 2de dierenarts voor een second opinie en houden me op de hoogte van haar gezondheid. Indien je me contacteert via Facebook wil ik gerust ook laten weten hoe dit afgelopen is. Ik kom namelijk niet elke op deze site ;) 

honden page profiel NoriNori

Ik wil iedereen die een pup bij deze organisatie wilt adopteren geruststellen. Ik ben zelf op onderzoek uitgegaan en heb een pup bij hen geadopteerd dit is allemaal prima verlopen en we hebben veel info meegekregen. Alsook een whatsapp groep met alle andere adoptanten zodat we  ook contact kunnen houden met de broertjes en zusjes van de pup. Als iemand nog twijfelt ik ben te vinden Via Facebook Nori vrancken. Lowkey (onze pup is nu 6 weken bij ons en ong 6 maanden oud) 

Groetjes vanuit Edegem (België)

Nori 

ps: lowkeys moeder zou meekomen en via stichting voor wereldhonden geplaatst worden maar is ziek geworden. Mogelijks een hart probleem. Ze gaan binnenkort naar een 2de dierenarts voor een second opinie en houden me op de hoogte van haar gezondheid. Indien je me contacteert via Facebook wil ik gerust ook laten weten hoe dit afgelopen is. Ik kom namelijk niet elke op deze site ;) 

pagina 2 van 2 12
Volgende forumvraag: Nieuwe naam!
De HondenPage maakt gebruik van cookies. Dit zorgt er voor dat onze website voor jou als bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken en advertenties.info / verbergen en toestaan
^