Brevet oefeningen en punten

honden encyclopedie > Brevet oefeningen en punten

door honden page profiel stefaniestefanie

Brevet oefeningen en punten

Officieel brevet

De proeven voor het behalen van een brevet staan open voor alle honden waarvan zowel de geleider als de eigenaar lid zijn van een club, aangesloten bij de KKUSH.
Enkel honden met een stamboom dewelke erkend wordt door de KKUSH en de FCI, krijgen het officiële brevet van de KKUSH dat zal afgeleverd worden met volgende vermelding:

- Uitmuntend: 85%
- Zeer Goed: 70%
- Goed: 60% van de punten

Om het brevet te bekomen, moet de hond tenminste 50% van de punten behalen op elke oefening en 60% op het totaal van de te behalen punten. De hond die dus een onvoldoende heeft voor een oefening of 10 punten (of meer) verliest op "algemene houding", kan onmogelijk het brevet behalen.
Maximum 2 mislukte oefeningen mogen éénmaal overgedaan worden maar indien de herkansing lukt, wordt slechts de helft van de punten op deze oefening toegekend (zie 2.7.) Er kan slechts herkanst worden zolang er kans op slagen is.

Algemene richtlijnen

- Poging tot misleiding van de keurmeesters of lang gerekte bevelen (meer dan twee woorden) worden bestraft.

- Wanneer een geleider betrapt wordt op oefenen, verliest hij maximum 5 punten voor die oefening. Poging tot bedrog kan leiden tot verlies van alle punten op de oefening.

- De leibanden worden steeds gedragen aan de kant van de hond

-Tussen de oefeningen mogen de honden beloond worden, voordat de andere hond werkt, met de stem of met de hand na het aanlijnen dit echter zonder gebruik te maken van hulpmiddelen (speeltje, apporteervoorwerp, leiband, e.d.) en zonder andere geleiders en / of honden te storen.

- Tijdens de proeven voor het behalen van het brevet of tijdens de wedstrijden kan het gebruiken of tonen van voedsel door de geleiders leiden tot uitsluiting. Gebruik van voedsel als afleiding is verboden tijdens de ganse duur van de wedstrijd, met inbegrip van bijkomende oefeningen.

- Bevelen geven mag met de stem, een gebaar of een fluitsignaal.

- Wanneer de naam van de hond geroepen wordt, gelijk met -of onmiddellijk gevolgd door- een gebaar of fluitsignaal, wordt dit beschouwd als één bevel.

- Indien de naam van de hond samen met een uitvoeringsbevel gebruikt wordt moet dezelfde naam gebruikt worden tijdens alle onderdelen van de oefening.

- Bij oefeningen "aan de leiband" is slechts één en correct gedragen halsband toegelaten (geen "vlooienband",halti, Gentleman leader e.d.)

- Voor alle oefeningen in vrijheid moeten de leiband en de halsband (ook eventuele vlooienband) volledig verborgen blijven voor de hond. Dus wegbergen of plaatsen op aanduiding van de keurmeesters

- Tijdens de proeven wordt niet toegestaan dat een apporteervoorwerp aan een riem of anderszins, aan de kant van de hond gedragen wordt.

- Alle volgoefeningen en het oproepen van de hond (bij oproepen/onderbreken en terugsturen) worden steeds afgewerkt met de hond “aan de voet” (tenzij anders vermeld bij de oefening) waarna de geleiders, telkens op teken van de keur-meesters, zich naar een aangeduide plaats begeven, daar de hond eventueel aanlijnen en belonen (- 1 punt)

- De geleider werkt steeds na een teken van de keurmeester (tenzij anders vermeld bij de oefening).

- Geleiders die aan de oefening beginnen voor het bevel van de keurmeesters worden bestraft met maximum 2 punten,

- Bij eventuele overtreding van deze richtlijnen zullen de geleiders hiervan verwittigd worden en zullen punten afgetrokken worden bij "algemene houding".Brevetproef: aan de leiband 15punten
De geleiders verzamelen in front met telkens 3 m. tussenafstand, er worden steeds 7 slalompunten voorzien,( eventueel aan te vullen met kegels ).
Een geleider vertrekt met de hond aan een kegel ter hoogte van de eerste geleider en gaat, in normale pas, op ongeveer 1 m. voorlangs de rij wachtende geleiders. Aan het eind gekomen wordt teruggedraaid om vervolgens in slalom tussen de rij wachtende geleiders en honden te gaan naar de plaats van vertrek waar de oefening dan dient afgewerkt te worden met de hond "aan de voet" (1 bevel)

Brevetproef: in vrijheid 15punten
In een rechte lijn (heen en terug) dient de geleider met de hond een weg af te leggen van 2 x 20m. en tegen een normaal tempo (normale pas). Onderweg zal hij een “tegenganger” (geleider met hond) kruisen H aan H op 2m. afstand, zonder daarbij van de beschreven route (rechte weg) af te wijken. Het omkeren wordt uitgevoerd naar keuze van de geleider. De oefening wordt afgewerkt met de hond "aan de voet" (1 bevel)

Brevetproef: terugsturen 15punten

De plaats om terug te gaan is het midden van een vierkant met 3m zijde, afgebakend door 4 kegels. De geleider gaat met de hond aangelijnd, naar de plaats. De hond wordt afgelijnd en de leiband mag op de grond gelegd worden. De plaats van de hond is op of naast de leiband. Bij het terugzenden mag er gelijktijdig een bevel gegeven worden met de stem en een teken met de arm. Voor het aannemen van de “lig” houding is er één bevel toegelaten. Wanneer de hond bij het terugsturen binnen de denkbeeldige zijlijnen van het vierkant ligt is er geen aftrek van punten.

Brevetproef:-DOWN (BLIJVEN LIGGEN): 10 PUNTEN

De hond moet op bevel van de geleider, na een teken van de keurmeesters, binnen de 10 sec. de liggende houding aan- nemen op een door de keurmeesters aangeduide, zichtbare plaats en moet 2 minuten ter plaatse blijven. De geleider be geeft zich naar een door de keurmeesters aangeduide plaats, in een aangeduide houding en zal daar wachten op verdere aanwijzingen van de keurmeesters.

Na het bevel om te liggen, blijven de geleiders naast hun hond staan wachten tot zij van de keurmeesters het bevel krij- gen om naar hun aangeduide plaats te vertrekken op ca 10 m. voor hun hond. De geleiders mogen zich daarbij eventueel achterwaarts verwijderen.

Tijdens de ganse duur van de oefening moeten de geleiders de hond kunnen zien en moeten ook de honden de geleider kunnen zien. Tijdens de oefening zullen de honden niet afgeleid of verstoord worden.

-Brevetproef: terugroepen 15 punten
De afstand tussen de aangeduide plaats voor de hond en de plaats waar de geleider zich dient op te stellen bij de uitvoe- ring van de oefening is ca 30 m., in een rechte lijn . Op dit traject zullen geen onnatuurlijke hindernissen of obstakels voorkomen.
Van op een vooraf bepaalde plaats gaat de geleider, met de hond in vrijheid, naar een door de keurmeesters aangeduide plaats voor het begin van de oefening. Hier aangekomen wacht de geleider op een teken van de keurmeester en geeft dan het bevel voor de houding die de hond daar zal moeten aannemen (begin van de oefening). Deze houding is door de ge- leider vrij te kiezen doch moet duidelijk verschillend zijn van de houding waarin de hond werd gebracht bij de aankomst op de plaats en tijdens het wachten. Wanneer de hond deze ”beginhouding” heeft aangenomen begeeft de geleider zich naar een door de keurmeesters aangeduide plaats en in een vooraf bepaalde houding. Onderweg naar de aangeduide plaats mag de geleider nog omkijken naar de hond, eventueel bijbevelen geven om deze te doen blijven (5 gratis bijbevelen) en mag zich eventueel ook achterwaarts verwijderen.

Op 3 meter van de plaats waar de hond dient achtergelaten zullen de keurmeesters een duidelijke markering plaatsen. Indien de hond zich verplaatst tot voorbij dit merkteken vooraleer de geleider op de voor hem aangeduide plaats is aan- gekomen, zal deze de hond moeten herplaatsen. Dit herplaatsen is niet meer toegelaten bij de herkansing.

Op het teken van de keurmeester roept de geleider de hond in zit voor (1 bevel), vervolgens en weer op een teken van de keurmeester roept de geleider de hond aan de voet.
Bij de oefening is het tempo de voornaamste factor. Tempo kan echter variëren volgens het temperament van de verschil- lende rassen. Hiermee zullen de keurmeesters rekening dienen te houden. Niettegenstaande kunnen honden die niet rechtstreeks, te langzaam of ongeïnteresseerd naar de geleider toekomen bestraft worden.

Brevetproef: houdingen 10punten

In vrij en open veld, met de hond aan de leiband, naast of voor zich, zal de geleider, op aanwijzingen van de keurmees- ters, het bevel geven aan de hond voor het aannemen van de voorlopige houding "liggen". Vervolgens, telkens op teken van de keurmeesters, zal de geleider de hond de houdingen "zitten", "staan" en terug liggen doen aannemen. Puntenverdeling: 2 - 2 - 3 - 3

Brevetproef VOORSTELLEN VAN DE HOND 5punten

De geleider zal de hond, die aangelijnd is, aan de keurmeesters voorstellen en zal daarbij de tanden en de lippen van de hond tonen (zoals op tentoonstellingen). Eén van de keurmeesters zal de hond betasten of hem tenminste met de hand over de rug strijken terwijl de geleider daarbij de leiband in de hand houdt en het hoofd van de hond mag vasthouden.

Brevetproef: apport 15punten
Het voorwerp wordt geworpen, in een vrij en open terrein zonder hindernissen en / of toestellen, op ± 10 m. voor de ge- leider. De keurmeesters zullen daarbij de plaats aanduiden waar het voorwerp ongeveer moet liggen.
De tijd voor de hond om het voorwerp te halen en bij de geleider te brengen is 30 seconden. Vanaf het ogenblik dat de hond vertrokken is krijgt de geleider ook 5 bevelen gratis om de hond aan te moedigen. Meer bijbevelen zullen echter bestraft worden.
Eventueel mag de geleider achteruitgaan om de hond naar zich te lokken doch nooit een stap zetten in de richting van de hond.
Indien gewenst mag de geleider ook van houding veranderen om de hond naar zich te lokken maar dit kan enkel toege- staan worden wanneer de hond op weg is naar het voorwerp, dus niet meer wanneer de hond naar de geleider toekomt.

Voor meer info kan je terecht op http://www.kkush.be/LinkClick.aspx?fileticket=754D6F6249732B523376343D hier vind je alles tot in de puntjes voor brevet en wedstrijden. Ook waar ze op letten tijdens het keuren en waar ze punten op aftrekken.

Alvast veel succes

 

Schrijf een artikel

Honden Encyclopedie: de encyclopedie over honden

Momenteel staan er 0 artikelen in de honden encyclopedie !
Om een artikel te kunnen schrijven moet je eerst eventjes inloggen !


De HondenPage maakt gebruik van cookies. Dit zorgt er voor dat onze website voor jou als bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken en advertenties.info / verbergen en toestaan
^