Bachbloesem

honden encyclopedie > Bachbloesem

door honden page profiel Kimeta Kimeta

Bachbloesem

Agrimony (Agrimonie - 1) 
Zorgen en problemen worden achter humor en grappen verborgen, er wordt geen confrontatie aangegaan, overgevoelig voor ruzie, afleiding wordt gezocht in gezelschap, hebben heimelijke verlangens. 

Aspen (Esp - 2) 
Tegen angsten van onbekende oorsprong, onbestemde voorgevoelens, irrationele angsten. 

Beech (Beuk - 3) 
Onverdraagzaam, kritisch en intolerant gedrag tegen anderen. Vellen snel een oordeel over anderen. 

Centaury (Duizendguldenkruid - 4) 
Weinig wilskracht, zijn bereidwillige helpers, kunnen geen 'nee' zeggen, laten zich eenvoudig misleiden, geven hun macht weg. 

Cerato (Loodkruid - 5) 
Hebben geen vertrouwen in hun eigen kunnen en denken, vragen constant om bevestiging, komen terug op eerdere besluiten, aanstellerig gedrag. 

Cherry Plum (Kerspruim - 6) 
Bang om de controle te verliezen, bang om iets ergs te doen, irrationele gedachten, wanhopig, kunnen zelfbeheersing verliezen. 

Chestnut Bud (Paardekastanjeknop - 7) 
Herhaling van fouten, leren er niet van, gebrek aan observatievermogen. 

Chicory (Wilde Cichorei - 8 ) 
Voelen zich snel afgewezen, zijn betuttelend, egocentrisch, zelfmedelijdend, hebben bezitsdrang, claimen aandacht. 

Clematis (Bosrank - 9) 
Onoplettend, dromerig, niet met beide voeten op de grond, vlucht in fantasiën en illusies, hebben 'slechte aarding', dreigend bewustzijnsverlies. 

Crab Apple (Appel - 10) 
De 'Reinigingsremedie'. Hebben gevoel van onreinheid, zelfafkeer, schaamte, worden opgeslokt door details, schoonmaakfobiën, huiduitslag en jeuk. 

Elm (Veldiep - 11) 
Kunnen tijdelijk de verantwoording niet aan, voelen zich ontoereikend, zijn moedeloos. 

Gentian (Slanke Gentiaan - 12) 
Depressies door twijfel, zijn snel ontmoedigd, pessimistisch, hebben vertrouwen en geloof verloren, skeptisch en nederig. 

Gorse (Gaspeldoorn - 13) 
Wanhopig, verslagen, gelaten, berustend, geen ambitie, gebrek aan interesse vanwege gevoelens van hopeloosheid, hopen niet meer op herstel van (chronische) ziekten of problemen. 

Heather (Struikhei - 14) 
Egocentrisch, geobsedeerd door eigen problemen en ervaringen, houden niet van alleen zijn, simuleren ziekte, praatziek, klampen zich vast aan luisteraars, luisteren slecht. 

Holly (Hulst - 15) 
Haat, afgunst, wantrouwend, achterdocht, wraakgevoelens, driftbuien en agressiviteit, humeurig, ontnemen anderen energie. 

Honeysuckle (Tuinkamperfoelie - 16) 
Hangen aan herinneringen, heimwee, nostalgie, vroeger was alles beter, zien geen perspectief in de toekomst, leven in het verleden, zijn ongelukkig en hebben spijtgevoelens. 

Hornbeam (Haagbeuk - 17) 
Hebben last van het 'maandagochtendgevoel', uitstellen, moe, mentale uitputting, onzeker door gebrek aan kracht. 

Impatiens (Reuzenbalsemien - 18) 
Zijn ongeduldig, prikkelbaar, gespannen, hoog levenstempo, snel geïrriteerd, hebben een hekel aan gezelschap, jagen anderen op, werken het liefst alleen. 

Larch (Lariks - 19) 
Gebrek aan zelfvertrouwen, moedeloos, verwachten te zullen falen, minderwaardigheidsgevoelens, uitstel, zwakke overtuigingen. 

Mimulus (Maskerbloem - 20) 
Angst voor bekende zaken, verlegen, bedeesd, nerveus, blozen, aarzelen door angst. 

Mustard (Herik - 21) 
Neerslachtig, droevig, zware depressies, melancholisch, depressies van onbekende oorsprong, in zichzelf gekeerd. 

Oak (Eik - 22) 
Onophoudelijke inspanning, teneergeslagen, strijders, geven het niet op. 

Olive (Olijf - 23) 
Uitgeput, afgemat, fysiek en mentaal vermoeid, beroofd van energie, ook door ziekten, angst om vrienden te verliezen, ongelukkig, geen plezier in het leven. 

Pine (Grove Den - 24) 
Schuldcomplex, zelfverwijt, wanhoop, zichzelf constant verontschuldigen, ook voor fouten van anderen, overkritisch, de 'underdog'. 

Red Chestnut (Rode Kastanje - 25) 
Overbezorgd voor de veiligheid van anderen, angstig en bezorgd voor anderen, vreselijke dingen verbeelden (dood, ongeluk). 

Rock Rose (Zonneroosje - 26) 
Paniek, verschrikking, snel schrikken, voor noodgevallen, plotselinge ziekten. 

Rock Water (Bronwater - 27) 
Inflexibel, strikte levenshouding, zelfontkenning, zelfonderdrukking, perfectionistisch. 

Scleranthus (Hardbloem - 28) 
Besluiteloosheid, twijfelen, onevenwichtig, wisselende stemmingen (lachen-huilen, vreugde-verdriet, energie-apathie, optimistisch-pessimistisch). 

Star of Bethlehem (Vogelmelk - 29) 
Traumatische ervaringen, shock, verdriet, alle effecten van slecht nieuws, ongeval. 

Sweet Chestnut (Tamme Kastanje - 30) 
Grote wanhoop, diepe neerslachtigheid, sterke geestelijke vertwijfeling, eenzaamheid, verlaten voelen, liefdesverdriet, geen uitweg meer zien. 

Vervain (IJzerhard - 31) 
Overenthousiast, overdrijven, stress, sterke overtuigingen, gelooft in zichzelf, wil graag anderen bekeren, regelt andermans zaken. 

Vine (Wijnstok - 32) 
Dominant, ambitieus, bazig, onsoepel, uitvoerend, duldt geen tegenspraak, arrogant, vol zelfvertrouwen, goede leider. 

Walnut (Walnoot - 33) 
Voor het verbreken van oude patronen, vastgeroeste gewoonten, voor het ingaan van een nieuwe levensfase, andere baan, andere school, puberteit. 

Water Violet (Waterviolier - 34) 
Gereserveerd, trots, wil geen emoties uiten, is graag alleen, heeft een hekel aan bemoeials, houdt afstand, is vriendelijk, spreekt zacht, kan neerbuigend en minachtend zijn. 

White Chestnut (Paardekastanje - 35) 
Ongewenste zorgelijke gedachten, cirkelgedachten, piekeren en redeneren, slapeloosheid, gebruiken klagende woorden. 

Wild Oat (Ruwe Dravik - 36) 
Voor het vinden van de rode draad in het leven, teveel mogelijkheden, kunnen niet kiezen, besluiteloos en ontevreden, 'ik weet het niet'. 

Wild Rose (Hondsroos - 37) 
Lusteloos, apathisch, berustend, levensmoe, gebrek aan vitaliteit. 

Willow (Bindwilg - 38) 
Verbittering, wrok, willen discussiëren en anderen de schuld geven, ontevreden over anderen, negatieve levensopvatting.

 

Schrijf een artikel

Honden Encyclopedie: de encyclopedie over honden

Momenteel staan er 0 artikelen in de honden encyclopedie !
Om een artikel te kunnen schrijven moet je eerst eventjes inloggen !


De HondenPage maakt gebruik van cookies. Dit zorgt er voor dat onze website voor jou als bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken en advertenties.info / verbergen en toestaan
^