Serologische Allergietesten

honden encyclopedie > Serologische Allergietesten

door honden page profiel Arjen (Webmaster HondenPage)Arjen (Webmaster HondenPage)goedgekeurde fokker

Serologische Allergietesten

Drs. Amanda van Grondelle, dierenarts, verbonden aan WHG Westerhuis Kliniek voor Gezelschapsdieren, Dalwagen 29c, 6669 CA Dodewaard; T 0488-410040; www.whgdierenartsen.nl

N.B.
Onze hand/outs worden vervaardigd aan de hand van niet alleen wetenschappelijke literatuur, maar ook van onze eigen inzichten op grond van persoonlijke ervaringen. Daarom kan de informatie voor een deel afwijken van de gangbare literatuur.

INLEIDING
Huidklachten komen, vooral bij honden, vaak voor. Vaak komen deze huidklachten voort uit een allergische reactie op bepaalde stoffen in de omgeving van de hond. Om gericht iets aan zo’n allergie te kunnen doen, zou het zeer nuttig kunnen zijn om te weten waarvoor de hond allergisch is. Met andere woorden wat is het allergeen?

Om te testen waarvoor een hond allergisch is, is er in de diergeneeskunde al langer de beschikking over de zogenaamde intradermale allergietest. Maar de laatste jaren wordt er door diverse laboratoria ook een ander soort test aangeboden: de zogenaamde serologische allergietest. Wat houdt dit nu precies in en hoe bruikbaar en betrouwbaar is zo’n serologische allergietest eigenlijk?

SEROLOGISCHE ALLERGIETEST
Met een serologische allergietest worden zogenaamde allergeen-specifieke IgE’s aangetoond. Wat wordt hier nu precies mee bedoeld?

Bij een belangrijke vorm van allergie, de zogenaamde atopie, wordt de overgevoeligheid veroorzaakt door de vorming van antilichamen tegen het allergeen (= de stof die de allergie opwekt). Deze antilichamen zijn heel specifiek en worden IgE’s genoemd. Bij een serologische allergietest kunnen deze allergeen-specifieke antilichamen worden aangetoond. Voor veel verschillende allergenen kan dus bekeken worden of er deze IgE antilichamen aanwezig zijn. Dat betekent dus dat met 1 bloedmonster een vrij uitgebreide allergietest gedaan kan worden!

Er bestaat ook de mogelijkheid om eerst te ‘screenen’, alvorens er naar specifieke allergenen gekeken gaat worden. Hierbij wordt dus eerst gekeken of er überhaupt IgE’s aanwezig zijn in het bloed van de patiënt en als deze test positief is, dan wordt er specifiek op de verschillende allergenen getest.

VOORDELEN
De voordelen van een serologische test mogen duidelijk zijn: het is natuurlijk veel minder belastend voor het dier om een bloedmonster af te staan, dan om kaal geschoren te worden en een aantal prikjes met mogelijk jeuk en irritatie veroorzakende stoffen toegediend te krijgen. Bovendien kunnen er in 1x een veel groter aantal allergenen worden getest met behulp van de serologische allergietest in vergelijking met de intradermale allergietest.

Dit klinkt dus ideaal, maar er zijn helaas ook negatieve kanten aan een serologische allergietest….

NADELEN
Niet alle vormen van allergie zijn vast te stellen met behulp van de serologische allergietest. Het is immers een test die IgE-antilichamen aantoont. Niets meer en niets minder. Dit betekent dus dat vormen van allergie waarbij deze antilichamen niet gevormd worden, niet met behulp van de serologische test kunnen worden vastgesteld. Dit geldt bijvoorbeeld voor de zogenaamde voedingsallergie, ook wel voedingsintolerantie genoemd. Voor het aantonen van een voedingsallergie is de serologische test dan ook pertinent niet geschikt!

Maar ook bij andere vormen van allergie is het niet altijd mogelijk om IgE’s aan te tonen. Het kan namelijk voorkomen dat een allergische reactie helemaal niet verloopt via de vorming van antilichamen, maar dat er bepaalde afweercellen primair verantwoordelijk zijn voor de allergische reactie. Dit noemen we de zogenaamde celgebonden afweer of, in het geval van een allergische reactie, de celgebonden overgevoeligheidsreactie.

En dan is er nog de twijfel die er bij de verschillende specialisten op dit gebied bestaat over de betrouwbaarheid en de gevoeligheid van de serologische allergietesten. Er blijken helaas toch veel vals positieve (= positieve test bij een niet-allergische hond) voor te komen en als er meerdere bloedmonsters van 1 hond worden opgestuurd dan levert dat niet iedere keer precies dezelfde diagnose op…..

De meest betrouwbare en gevoelige test die op dit moment veterinair beschikbaar is, is de zogenaamde Fce-receptor test. Deze test mag dan van alle serologische testen de meest betrouwbare zijn, maar het onderzoek is niet goedkoop en ook bij deze test mag niet worden blindgevaren op alleen de uitslag van dit bloedonderzoek. Volgens de huidspecialisten blijft de intradermale allergietest voorlopig nog steeds de ‘gouden standaard’ en mag de serologische allergietest slechts in combinatie met de intradermale test worden uitgevoerd en geïnterpreteerd.

Serologische allergietest: Fce-receptor test

1234
    
  1. Drager materiaal gecoat met een specifiek allergeen
  2. Serum wordt toegevoegd, allergeen-specifieke IgE bindt aan allergeen
  3. Fce-receptor wordt toegevoegd en bindt aan IgE
  4. Kleurmarkering bindt aan IgE/Fce-receptor complex en wordt afgelezen m.b.v. spectrofotometer

DIAGNOSE VAN ATOPIE
Het vaststellen van atopie blijft vooralsnog bij iedere patiënt een kwestie van het optellen van criteria. Er moet worden nagegaan of het signalement (leeftijd, ras) van de patiënt klopt, of de anamnese (verhaal, voorgeschiedenis) wijst op atopie, of het klinisch beeld past bij atopie, hoe het verloop is van de aandoening en de belangrijkste differentiaal diagnoses (huidaandoeningen die lijken op atopie) moeten worden uitgesloten. Als al deze gegevens kloppend zijn en dus richting atopie wijzen, kunnen we vervolgens eventueel een screening doen naar het voorkomen van IgE antilichamen. Is deze test positief, dan kunnen we gaan nadenken over een specifieke allergietest in de vorm van een intradermale test en/of een serologische test.

WHG Dierenartsen - WHG Nieuws, Drs. Amanda van Grondelle - www.whgdierenartsen.nl

 

Schrijf een artikel

Honden Encyclopedie: de encyclopedie over honden

Momenteel staan er 0 artikelen in de honden encyclopedie !
Om een artikel te kunnen schrijven moet je eerst eventjes inloggen !


De HondenPage maakt gebruik van cookies. Dit zorgt er voor dat onze website voor jou als bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken en advertenties.info / verbergen en toestaan
^