Hond & baby / peuter enz.

honden encyclopedie > Hond & baby / peuter enz.

door honden page profiel rob van daalrob van daal

Hond & baby / peuter enz.


Hieronder een aantal regels, waar volwassenen op toe kunnen zien. Wat kinderen wel en vooral: wat kinderen NIET met een hond mogen doen.                          
Gedragsregels voor kinderen en hun ouders / verzorgers
Algemeen: een hond beschouwt een kind niet als zijn baas, maar hooguit als een gelijke.Daarom accepteert een hond bepaalde dingen wèl van een volwassene, maar niet van kinderen. Zijn reactie daarop kan zijn dat hij van zich afbijt.Kinderen kunnen niet de verantwoordelijkheid over een hond dragen. Dat betekent dat kinderen over het algemeen niet zonder volwassene met een hond kunnen gaan wandelen, en niet zonder risico's met een hond alleen kunnen worden gelaten. Kinderen mogen een hond niet storen, terwijl hij eet/drinkt en wanneer hij slaapt. Kinderen mogen de hond alleen commando's geven onder toezicht van een volwassene. Kinderen mogen (in het bijzijn van een volwassene) wèl zoek- en apporteerspelletjes, maar geen trek- of andere machtsspelletjes met de hond doen. Kinderen mogen niet rennen of gillen in nabijheid van een hond. Ook moeten ze hun handen laag houden. Anders kan het zijn dat de hond juist naar hen toekomt en tegen hen opspringt, denkend dat de kinderen willen spelen. Kinderen mogen een aangelijnde hond alleen dan aaien, wanneer ze toestemming hebben gevraagd, éérst aan de volwassene die het kind begeleidt, dán aan de eigenaar/begeleider van de hond en dán aan de hond zelf (in de lessen leren ze hoe dat moet; zie ook de pagina hiervoor of hieronder). Ze mogen de hond alleen onder zijn oor kriebelen of aan de zijkanten aaien, richting staart. Een niet-aangelijnde hond mogen ze aaien, wanneer ze eerst toestemming hebben, zoals bij de aangelijnde hond, en dan alleen wanneer de hond uit zichzelf naar het kind toekomt. Een kind dat er geen behoefte aan heeft om een hond te aaien, kan een hond het beste negeren. De hond zal zijn belangstelling voor het kind dan vlug laten varen. Elke reactie op zijn aanwezigheid moedigt de hond alleen maar aan om naar het kind toe te gaan.                                  
Hond en kind Voorbereiding voor en tijdens de zwangerschap
• De meest ideale voorbereiding op de komende gezinsuitbreiding is, om er voor te zorgen dat men van pup af aan een hond goed opvoedt. Indien er toch gedragsproblemen met de hond zijn, kunnen deze het best opgelost worden voordat het gezin wegens zwangerschapsperikelen niet meer aan heropvoeden toekomt.
• Begin tijdens de zwangerschap liever niet aan een pup. De opvoeding vereist tijd, energie en aandacht. Bovendien moet uw hond goed opgevoed zijn als de baby geboren wordt.
• Laat de hond vooraf zoveel mogelijk kennis maken met verschillende kleine kinderen en baby's, zodat hij o.a. aan kindergeluiden kan wennen. Neem hem bijv. mee naar vrienden met kleine kinderen, loop eens langs de school etc.• Geef de hond een eigen veilige plaats in huis en leer hem op commando naar de plaats te gaan.
• Geef de hond niet meer privileges dan hij voor de zwangerschap had. • Het verdient de voorkeur de babykamer al bij voorbaat verboden terrein te verklaren voor de hond. Het is erg lastig om een baby te verzorgen en gelijktijdig consequent tegenover de hond te blijven.• Laat de hond kennismaken met (snuffelen aan) nieuwe speeltjes, kleertjes, de box etc.• Leer de hond naast de kinderwagen te lopen. U kunt dit oefenen met de kinderwagen, maar ook met een winkelwagentje.
• Laat kinderen, die uw hond kennen, hem een brokje of koekje geven. Zorg dat uw hond daarbij zit en voorkom dat hij opspringt.• Er zijn honden, die hun 'zwangere vrouwtje' beschermen. Moedig dit gedrag niet aan en lach er niet om.
• Introduceer flexibele tijden, ook al bent u gewend alles op vaste momenten te doen. Is er straks een baby, dan komt er vaak niet veel van "iets doen op 'n vast tijdstip". Laat uw hond bijv. uit op wisselende tijden.• Instrueer familie en vrienden dat het erg belangrijk is dat zij de hond op dezelfde manier blijven behandelen als voor de bevalling. Dus het bezoek dient eerst de hond te begroeten (zoals meestal gebeurt) en daarna pas de aandacht op moeder en kind te richten.
• Maak van tevoren afspraken wie er op de hond past tijdens een eventuele ziekenhuisopname etc. Het heeft niets met een hond te maken, maar wel voor die mensen die ook een kat in huis hebben de volgende tip: het is beter het zekere voor het onzekere te nemen en er als aanstaande moeder voor te zorgen dat u niet in aanraking komt met de uitwerpselen van de kat. Laat iemand anders dus de kattenbak verschonen als u zwanger wilt worden en zolang u zwanger bent. Dagelijks schoonmaken van de kattenbak verhindert dat de parasiet, die Toxoplasmose veroorzaakt, zich vermenigvuldigt in de bak. Klik voor verder informatie op de link. Hond en bevalling Laat de hond niet bij de bevalling aanwezig zijn. Dit niet alleen uit hygiënische overwegingen, maar ook omdat het "vreemde" gedrag van de aanstaande ouders een onvoorspelbaar effect op de (normaal zo gehoorzame) hond kan hebben.De hond kan het best op zijn vertrouwde plaats gehouden worden. Zorg dat hij een flinke wandeling achter de rug heeft en geef hem wat lekkers. Indien nodig kunt u de hulp van vrienden inroepen om op de hond te passen. Hond en baby
• Zodra moeder en kind fit genoeg zijn, kunt u de hond kennis laten maken met de baby.Laat de moeder eerst binnenkomen, zodat de hond haar kan begroeten, vader volgt met de nieuwe "roedelgenoot". Vader neemt rustig plaats met de baby in de armen en de hond krijgt de gelegenheid om rustig aan het kind te ruiken. Of men de hond toestaat te likken is afhankelijk van wat men zelf acceptabel vindt. Reageer echter nooit paniekerig als dit wel gebeurt. De hond begrijpt daar niets van en zal alleen maar opgewondener raken.De hond wordt bij goed gedrag rustig, belonend toegesproken, bij ongewenst gedrag wordt de hond zo rustig mogelijk weggeleid.• Geef de hond geen poepluier, laat hem ook de nageboorte niet opeten. Dit zijn hardnekkige fabels, die echter volkomen tegen de natuur van de hond ingaan.• Leg de baby niet op de grond om de hond te laten kennismaken. De baby bevindt zich dan in een kwetsbare positie. Houd de baby op de veilige (hoge) schoot.• Leg de baby ook niet in de hondenmand; dit is zijn territorium.
• Dring de baby niet aan de hond op. Geef hem de kans om aan de nieuwe situatie te wennen.• Als uw baby huilt, blijf dan rustig. Als u paniekerig wordt, zal uw hond in dat gedrag meegaan. De hond kan het huilen van de baby associëren met iets vervelends en zich daarnaar gedragen.
• Duld niet, dat de hond de baby verdedigt. Lach er ook niet om, want dit ziet hij als een aanmoediging!
• Als de deurbel of de telefoon gaat, leg uw baby dan even in de box. Laat uw baby nooit 'alleen' (zonder voldoende toezicht) met de hond.• Hebt u een kruipende baby, zet dan eerst de hond op een veilige plaats en haal pas daarna de baby uit de box. Hond en peuter Er zullen tussen de baby en de hond weinig problemen zijn, omdat ze domweg weinig contact met elkaar hebben.Dat wordt anders als peuters gaan kruipen en lopen. Bedenk dat honden en mensen een totaal verschillende "lichaamstaal" spreken. Honden kunnen alleen maar op een hondse manier reageren, terwijl kleine kinderen geen flauw benul hebben van dieren, hun reacties en de daaraan verbonden gevaren. De verantwoordelijkheid voor het samen kunnen leven van honden en kinderen ligt daarom geheel bij de volwassenen in het gezin.De hond bezet de laagste plaats in de rangorde, maar kleine kinderen zijn lichamelijk noch geestelijk in staat de hond op deze lage rangorde te wijzen. Kinderen staan slechts hoger in rangorde dankzij de aanwezigheid van de roedelleiders (=de ouders).
• De eerste stapjes van uw kind gaan met vallen en opstaan. Houd uw hond uit de buurt, want hij kan uit schrik naar het kind gaan happen.• Houd uw kind weg van de etensbak of speeltjes van de hond.
• Laat ze ook geen koekjes delen.
• Zorg dat uw hond een plekje heeft waar hij zich kan terugtrekken, waar de peuter hem niet 'lastig' kan vallen of hem achterna kan lopen.Laat kleine kinderen nooit alleen met honden, ook niet voor even!  Honden en kinderen De hond moet uiteraard leren de aanwezigheid van (kleine) kinderen te accepteren. Dit kan alleen als men de hond tegen kinderen in bescherming neemt en daarnaast de hond duidelijk maakt wat wel mag met kinderen en wat absoluut taboe is.Maar ook de kinderen moeten gelijk grenzen gesteld worden. Een hond is geen speelgoedbeest, er mag niet aan gerukt en getrokken worden, er mag niet in geprikt worden en er mag zeker niet geslagen worden. Ook mag het kind de hond niet in het rond commanderen en tegen hem schreeuwen of zijn speelgoed afpakken.U, als ouder, moet het kind leren nooit naar de hond toe te gaan, zeker niet als de hond ligt te slapen, of op zijn plaats ligt. Dit verbod geldt trouwens voor alle honden. De meeste ongelukken gebeuren als kinderen honden benaderen die daar op dat moment niet van gediend zijn.De hond moet op zijn beurt leren, dat er niet tegen kinderen opgesprongen mag worden, dat ze niet omver gelopen mogen worden en dat er geen speelgoed van de kinderen afgepakt mag worden.Onder streng toezicht van de ouders kunnen kinderen in sommige gevallen hond- en kindvriendelijke spelletjes met de hond doen (zie punt 4 hierboven of punt 6 hieronder). Dit alles echter alleen als het karakter van de hond dit soort dingen toelaat.Als kinderen ouder worden en meer inzicht krijgen in het gedrag van de hond, kan langzaam begonnen worden het kind een plaats in de rangorde te bezorgen die hoger is dan die van de hond. Onder begeleiding van de ouders kan het kind allerlei rangbevestigende handelingen uitvoeren, zoals lichte gehoorzaamheidsoefeningen.
Samenvattend
Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg. Zorg dat het leven van de hond zoveel mogelijk het oude vertrouwde patroon volgt.Geef de hond niet minder aandacht dan dat hij gewend is, geef hem eerder meer aandacht. Alle gedrag wat men normaliter van de hond niet toestond, is ook nu niet toegestaan.Leer de hond op een rustige manier met kinderen om te gaan.Leer het kind op een rustige manier met honden om te gaan.Laat kleine kinderen nooit alleen met honden!Hieronder vindt u nog eens alle tips overzichtelijk op een rijtje. In de linkerkolom wat u niet moet doen, en daar tegenover ziet u in de rechterkolom, wat u in plaats daarvan beter wèl kunt doen.
 Kind (baby) en hond
Wat u wel en wat u niet moet doen:
*De hond wegsturen als het kind aandacht krijgt  
*Geef de hond aandacht of lekkers in het bijzijn van het kind*Op de hond mopperen als hij interesse toont in een kind*De hond verband laten leggen tussen 'kind' en 'leuk', door hem bijvoorbeeld elke keer iets lekkers te geven als u gaat voeden of verschonen, of door hem mee uit te nemen met de kinderwagen*De hond pas leren op zijn plaats (mand, bench) te blijven als het kind al in huis is *De hond al tijdens de zwangerschap een eigen veilige plek geven, en rustig leren daar op commando naar toe te gaan en te blijven, liefst met een lekker botje*Het kind naar de hond toe laten lopen of kruipen, zéker niet als die in zijn mand ligt*De hond naar het kind toe laten komen om iets leuks te gaan doen *Het kind zich laten bemoeien met een hond die aan het eten is, of een speeltje of kluif heeft *Het (iets oudere) kind de hond uit de hand laten voeren, tenzij de hond "baknijd" (grommen bij de voerbak) heeft of erg gespannen is tijdens het eten*Kinderen hard laten schreeuwen en rennen in de buurt van de hond 
*Kinderen met de hond laten spelen door bijv. een zoekspelletje, waarbij het kind een brokje mag verstoppen, dat de hond moet zoeken. Beiden vinden het prachtig, voor de hond is het niet bedreigend, en kind en hond krijgen een betere band*Kinderen over de grond laten kruipen in de buurt van de hond*Het kind de hond laten aanstaren (dit vindt een hond bedreigend)*Het kind leren langs de hond heen te kijken*De kinderen alleen met de hond de straat op sturen*De hond en de kinderen samen mee uit nemen voor een leuke wandeling *Het kind over de nek van de hond laten hangen*Het kind leren de hond rustig over de borst te aaien
*Het kind de hond opdrachten laten geven*Zorgen voor een leuk spelletje met kind en hond (zie hierboven)
*Een kind een vreemde hond laten aaien  
*Leer uw kind 3 regels voor het aaien van honden:
Eerst aan je moeder of vader vragen (en als die er niet is: niet aaien!) Dan aan de baas van de hond vragen (en als die er niet is: niet aaien!) Als je van allebei mag aaien, moet je het aan de hond vragen: steek voorzichtig je hand uit en kijk of de hond naar je toekomt. Zo niet, dan heeft hij er geen zin in en moet je hem met rust laten. Zo ja, kriebel hem dan rustig onder zijn kin of op zijn borst. Aai hem niet over zijn kop, de meeste honden vinden dat helemaal niet leuk *Een kind bang maken voor honden*Leer een kind om te gaan met honden
*Het kind laten gillen of wegrennen als er een hond aankomt (hoe harder het gilt of rent, hoe
interessanter een hond het kind zal vinden)*Leer een (bang) kind rustig stil te staan als er een hond aankomt, en de andere kant op te kijken *Het kind met zijn handjes naar de hond laten slaan, of de handjes in de lucht laten steken
*Leer een kind om de handjes in de zak of op de rug te houden (de meeste honden weten uit ervaring dat er in handen vaak iets lekkers zit, en zullen dus juist daar op afgaan. Bij handjes op de rug zal een hond er misschien even aan ruiken, maar al snel zijn interesse verliezen)  
Laat kinderen en honden NOOIT, maar dan ook ABSOLUUT NOOIT  met elkaar alleen!!!

 

Schrijf een artikel

Honden Encyclopedie: de encyclopedie over honden

Momenteel staan er 0 artikelen in de honden encyclopedie !
Om een artikel te kunnen schrijven moet je eerst eventjes inloggen !


De HondenPage maakt gebruik van cookies. Dit zorgt er voor dat onze website voor jou als bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken en advertenties.info / verbergen en toestaan
^