HondenPage regels, visie en gebruikersovereenkomt

WAT IS de HONDENPAGE


De HondenPage (afgekort HP) is een informatief en interactieve pagina over honden. De hondenpage is in 2006 gestart met de doelstelling zo laagdrempelig mogelijke informatie te geven over honden om zo zoveel mogelijk honden en baasjes te kunnen helpen. Sinds 2006 is de HondenPage enorm gegroeid en biedt het voor iedere hondenliefhebber een gezellige plek waar je van alles kunt vinden over honden. Ondanks deze groei is de HondenPage nog steeds een uit de hand gegroeide hobby pagina waar door de moderators en mij met veel plezier aan wordt gewerkt. De HondenPage zet zich in voor een verantwoorde, positieve en diervriendelijk omgang met honden en een verantwoorde fok.

Een forum voor en door hondenliefhebbers. De HondenPage zou zonder al jullie enthousiaste en gedreven mensen geen Hondenpage zijn. Als je dit leest hoop ik dat ook jij op de HondenPage kunt vinden wat je zoekt over je hond. Bij vragen of op en aanmerkingen kun je altijd terecht op het forum. Ik wens je veel plezier op de HondenPage!

(Webmaster van de Hondenpage)


VISIE van de HONDENPAGE


HondenPage heeft een duidelijke visie ten aanzien van het verantwoord en bewust aanschaffen, verzorgen en positief opvoeden van honden. Vanuit deze visie zijn er specifieke regels in het forumbeleid opgenomen ten aanzien van diverse onderwerpen.

Merk je dat je je niet kunt vinden in een bepaalde visie of beleid van de HondenPage dan staan wij niet toe dat dit provocerend naar voren gebracht wordt op het forum. Neem in dat geval contact op met het moderatorteam. Mocht je de visie en het beleid niet kunnen accepteren dan is het goed om je af te vragen of de HondenPage wel het juiste forum voor je is. Wellicht zijn er andere fora die in dat geval meer aansluiten bij jouw wensen.


HET MODERATORTEAM

Het moderatorteam bestaat uit een groep forumleden die vrijwillig meehelpen aan het beheersbaar maken en houden van dit forum.

Op een groot forum ontkom je er niet aan dat er regels zijn. Dit is noodzakelijk om het geheel in goede banen te leiden. Als er op het forum iets uit de hand dreigt te lopen of tegen de regels in gaat kan het zijn dat de moderators ingrijpen en het topic sluiten, mensen waarschuwen of zelfs een afkoelperiode (ban) instellen. Omdat de moderators daarbij ook vaak berichten verwijderen die niet door de beugel kunnen is het niet altijd meteen duidelijk waarom een moderator zo handelt. Je krijgt als forumlid in zo’n geval een bericht met uitleg van de moderators, maar er kan even wat tijd tussen de handeling en bericht zitten. Je kunt altijd zelf een moderator bereiken (lees hieronder hoe) met vragen hierover. Stel je vraag wel vriendelijk want schelden of andere grensoverschrijdende uitlatingen tegen een moderator is absoluut niet toegestaan en levert je een levenslange ban op.

-PB en knop moderator roepen
Wij moderators staan open voor direct contact met forumleden. Bij vragen, onduidelijkheden of samen kijken naar de mogelijkheden om bepaalde dingen op te lossen of duidelijkheid te geven.

De moderatorknop is te vinden als je rechts bovenaan op je profielnaam klikt. Er klapt dan een venster open waar deze optie te vinden is. Een PB kun je sturen naar
http://www.hondenpage.com/baasjes/4409.php

Samen maken we dit forum en zonder jullie zou HP niet zijn wat het is. Lees je iets op het forum wat tegen de regels is of niet door de beugel kan maak dan gebruik van de moderatorknop. Ook bij twijfel gewoon doen, beter een keer teveel dan te weinig.

Vragen over moderators kunnen bij de webmaster worden gesteld.
http://www.hondenpage.com/baasjes/1/Floortje%20(Webmaster%20HondenPage).php

Stel je vraag via een Pb en motiveer je vraag goed. Houd er rekening mee dat een antwoord soms even op zich kan laten wachten. De webmaster en moderators hebben naast de HondenPage ook een eigen leven.

BELEID van de HONDENPAGE


1. Fokken
HP is voorstander van verantwoord fokken. Om deze reden is het alleen voor fokkers die verantwoord fokken toegestaan om te schrijven over dekking, dracht en hun nestje pups. Onder verantwoord fokken verstaan wij o.a. juiste leeftijd ouderdieren, uit laten voeren van testen op erfelijke afwijkingen, goede leefomgeving voor moeder en pups, een juiste verzorging en begeleiding van de pups in het nest. Topics waarvan wij de fokwijze niet weten worden op slot gezet.

Een uitzondering wordt gemaakt voor dringende vragen rondom fokken. Ook al is HP niet op de hoogte van het fokbeleid of onderschrijft HP in die gevallen het fokbeleid niet, mensen hebben volgens de visie van HP ten aanzien van welzijn van de hond wel recht op advies en informatie.

2. Positieve opvoeding en omgang met de hond
HondenPage hecht belang aan verantwoord en positief opvoeden en begeleiden van honden. Onder positieve opvoeding en omgang met de hond verstaan wij een wijze van opvoeden en omgang waarbij het welzijn, de veiligheid en de integriteit van de hond altijd gewaarborgd is. Met inzicht en geduld kun je een hond prima op positieve wijze opvoeden en begeleiden. Lees hierover meer in het forum of stel zelf je vraag.
Opvoedtechnieken die uitgaan van dwang, fysieke correcties, correctiemiddelen en/of andere (fysiek) provocerende, intimiderende of overheersende handelingen worden door ons sterk afgewezen. Behalve dat het stress veroorzaakt bij de hond en beschadigend is voor de vertrouwensrelatie kunnen ze ook een serieus risico vormen voor de veiligheid en welzijn van mens en dier. Het adviseren, propageren en rechtvaardigen van dergelijke opvoedtechnieken en middelen is daarom niet toegestaan op dit forum.
Voorbeelden van dwang, fysieke correcties, provocerende handelingen;
een hond fysiek dwingen tot bepaalde handelingen, een hond intimideren en/of bang maken, een hond corrigerend in het nekvel pakken (al dan niet schudden), een hond op de grond duwen en/of vastklemmen, knijpen, prikken/porren, de bek vastklemmen, een tik geven, slaan en schoppen ('hakje'), anderszins pijnigen en/of provoceren.

Corrigerende Hulpmiddelen;
Wurg- en stroombanden en slipkettingen.
Open vragen en gesprek hierover zijn toegestaan als middel tot informatie en vergroten van kennis, maar herhaaldelijk adviseren of propageren van technieken en middelen die in strijd zijn met visie en beleid kunnen negatief gewaardeerd worden met een rode pijl en bij herhaling kan het moderatorteam een waarschuwing geven en/of een afkoelban.
Topics met als doel discussie over methodes waarin technieken gebruikt worden die niet binnen deze visie van de HondenPage passen gaan we niet op voorhand uit de weg, maar kunnen wel op ieder moment door het Moderatorteam gesloten worden wanneer zij van mening is dat alles gezegd is en/of wanneer de discussie een provocerend of verheerlijkend karakter krijgt of in strijd is met visie en beleid.

3. Cesar Millan (CM)
HondenPage heeft een positieve visie wat betreft opvoeding en omgang met de hond. Cesar Milan gebruikt in zijn programma opvoedtechnieken/methodes en omgang die op wezenlijke punten niet overeenkomen met de positieve opvoed- en omgangswijze waar wij als HP voor staan (zie ook visie/beleid hierover). Fysieke correcties, dwang en andere (fysiek) provocerende en/of overheersende handelingen zijn stressvol, beschadigend voor de vertrouwensrelatie en leveren een risico op voor het welzijn en veiligheid van de hond. Om deze reden zijn wij tegen het adviseren en propageren van dergelijke opvoedmethodes en technieken van CM op HondenPage.

Enkele voorbeelden van opvoedtechnieken welke niet geadviseerd en gepropageerd mogen worden;

Een 'hakje' geven, 'porren/prikken' in de flank, een hond op de grond duwen en/of vastklemmen, anderszins provoceren, intimideren en corrigerende hulpmiddelen.

Open vragen stellen is toegestaan in het kader van informatie en kennis. Topics met als doel discussie over (de werkwijze van) Cesar Millan gaan we niet op voorhand uit de weg, maar kunnen wel op ieder moment door het Moderatorteam gesloten worden wanneer zij van mening is dat alles gezegd is en/of wanneer de discussie een provocerend of verheerlijkend karakter krijgt en wat in strijd is met visie en beleid. Ook hier geldt dat adviseren en propageren van bovengenoemde technieken niet is toegestaan.

4. Overige gevoelige onderwerpen als(onderdelen binnen) IPO/KNVP, Weightpulling, couperen etc
Ten aanzien van deze onderwerpen geldt dat het ten alle tijde toegestaan is om informatief vragen te stellen. Als het onderwerp een richting op gaat die in strijd is met de visie van HP met betrekking welzijn of visie en/of een provocerend karakter krijgt kan het moderatorteam besluiten om een topic op slot te zetten en te verwijderen.

5. Broodfok
HP neemt een duidelijk standpunt in ten aanzien van het broodfok leed.

Een broodfok hondje is meer dan een leuk en lief hondje. Er schuilt veel leed achter. Veel leden storen zich aan de voortdurende oooh’s en aaah’s zonder te stil te staan bij het broodfok leed. Hondenpage neemt duidelijk stelling in tegen (onverantwoorde) broodfok. Een broodfokker fokt met maar een doel voor ogen en dat is zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld verdienen. Hierbij speelt de gezondheid en het welzijn van ouderdieren en pups geen enkele rol. De fysieke en psychische gevolgen zijn aanzienlijk. Ouderdieren worden niet getest op erfelijke afwijkingen. Ouderdieren en pups leven vaak onder zeer slechte omstandigheden en de kans dat je een niet gesocialiseerde, zieke pup koopt met risico op gedragsproblemen op latere leeftijd is heel reëel. Samen met het merendeel van de forumleden maken we ons hard in de strijd tegen aanschaf van een broodfok pup door voorlichting en een ontmoedigingsbeleid. Hoe meer mensen zich bewust zijn van het lijden dat gepaard gaat met broodfok en afzien van broodkoop hoe minder dit soort broodfokkers te verhandelen hebben. Laat ouderdieren en pups niet langer lijden! Wees dus niet alleen maar boos of gekwetst als mensen zich confronterend uitspreken in topics waarin broodkoop aan de orde is. Het komt voort uit een zeer grote betrokkenheid bij dierenwelzijn en de wens om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van het leed wat broodfok heet en wat zij daar zelf tegen kunnen doen.

We vragen jullie om hierbij rekening te houden met de manier waarop je iets schrijft. Dit geldt in het algemeen, maar zeker in een onderwerp als deze. Probeer ook voor jezelf te bepalen waar de prioriteit ligt. Als het een doodzieke pup betreft is topicstarter in eerste instantie gebaat bij advies in plaats van ‘afbranden’ op een verkeerde keuze. Hierbij hoeft het kwetsbare onderwerp broodfok niet vermeden te worden, zonder bewustwording geen verandering. Maar afbranden draagt niet bij aan een constructief gesprek en jaagt mensen weg. Dit kun je voorkomen door even de tijd te nemen om je mening goed te formuleren en eerst je bericht nog even door te lezen voordat je het plaatst.

6. Herplaatsers
Het aanbieden van een herplaatser kan alleen gebeuren met toestemming van het Moderatorteam. Topics waarin een hond wordt aangeboden en waarvoor geen toestemming is verleend gaan op slot en worden verwijderd. Ben je dus op zoek naar een nieuw baasje stuur dan een PB naar het moderatorteam en je krijgt vanzelf bericht over de mogelijkheden.

Hondenpage ziet graag dat iedere hond een fijn thuis krijgt. Omdat we willen voorkomen dat het hier een soort 2e marktplaats wordt, hebben wij enkele regels met betrekking tot het aanbieden van een hond op Hondenpage.

-Wij beoordelen iedere aanvraag individueel. De mogelijkheid tot het doen van een herplaatsverzoek is in de eerste plaats bedoeld voor actieve HP leden die afstand moeten doen van hun eigen hond.

- herplaatsverzoeken die via via gaan. Wij vinden dit zelf geen prettige ontwikkeling omdat wij liever in direct contact zijn met degene die afstand wil doen. Juist deze korte lijn maakt dat wij ook een betrokkenheid kunnen garanderen bij het te herplaatsen dier. Uiteraard kunnen we in speciale gevallen een uitzondering maken als de verantwoordelijkheid voor de herplaatsing dan ook daadwerkelijk bij de plaatser van de oproep ligt.

-Als de hond van een erkende en verantwoorde fokker afkomstig is dan verwijzen wij eerst naar de fokker. Daarnaast is het ook aan te raden om contact op te nemen met de rasvereniging om te kijken of zij kunnen bemiddelen in herplaatsing.

-Er wordt per keer 1 herplaatser aangeboden na toestemming van het moderatorteam. De oproep zal twee weken blijven staan en daarna gesloten worden.

-Asielhonden of honden van een stichting aanbieden is niet toegestaan. Dit om problemen met deze instanties te voorkomen. Wanneer je toch graag een asielhond een kans wil geven, kan hij in aanmerking komen voor asielhond van de maand. Je kunt hiervoor een verzoek indienen bij het Moderatorteam. Asielhond van de maand gaat alleen in overleg met het asiel of stichting waar de hond verblijft.

7. Banbeleid
Wij vinden het belangrijk om een duidelijk banbeleid neer te zetten om verwarring hierover te voorkomen.

Wij willen forumleden ook graag zelf een stuk verantwoording geven en stimuleren in het mee creëren van een prettige forumsfeer. Om deze reden zullen we liever mensen in eerste instantie positief uitdagen door met ze in gesprek te gaan. Echter het forumbeleid en huisregels overtreden kan een waarschuwing opleveren en bij doorgaan een banbeleid.

Opbouw banbeleid: 1 of 2 dagenban 10 dagen ban - maandban - halfjaarban - jaarban - ban voor altijd.

Klieren, rellen, doelbewust tegen de forumregels in gaan met als doel stoken, onrust zaaien of gewoon vervelen wordt beantwoord met een ban van 6 maanden.
Uiteraard zijn hierin uitzonderingen op de regel. Bij extreem grensoverschrijdend gedrag staat het moderatorteam het vrij om in overleg met Webmaster direct een lange ban of ban voor altijd op te leggen.


HUISREGELS op het forum van de HONDENPAGE


1. Rubrieken op het forum
Neem even de tijd om je topic in de juiste rubriek te plaatsen. Topics die onjuist geplaatst zijn moeten door het moderatorteam in de juiste rubriek worden gezet en dat levert soms een hoop verwarring op als mensen het topic niet meer kunnen vinden. Dit voorkom je door vooraf de juiste rubriek te kiezen.

2. Omgang op het forum
HP stimuleert het respectvol reageren naar elkaar. Neem daarom ook gezamenlijk de verantwoording om de site leuk, leerzaam en gezellig te houden. In je emotie kun je soms iets te fel overkomen. Dit kun je voorkomen door de tijd te nemen om je mening goed te formuleren en eerst je bericht nog eens goed door te lezen voordat je op de reageerknop drukt. Afbranden draagt niet bij aan een constructief gesprek en jaagt mensen weg, dat willen we graag voorkomen omdat de insteek is om zoveel mogelijk honden en baasjes te helpen. Wij zetten dan ook waar nodig een moderatormelding in om mensen hieraan te herinneren, maar stimuleren ook dat leden elkaar hier netjes op aan spreken.

Reacties die niet door de beugel kunnen worden verwijderd en de betrokken persoon wordt hierover aangesproken. Worden er reacties verwijderd in een topic, dan wordt dit vaak aangegeven met een moderatorbericht ‘topic opgeschoond’.
Ook verzoeken wij om in reacties op het forum ON topic te blijven. OFF topic gesprekken kunnen voortgezet worden via PB. Waar nodig zal het moderatorteam een herinnering inzetten.

Het is op HP niet toegestaan om andere leden te beledigen, bedreigen, pesten, uitschelden of te discrimineren. Spreek anderen met respect aan en geef hen feedback over hun manier van reageren. Als je er (samen) niet uitkomt, waarschuw een moderator via de moderatorknop of met een PB.

3. Respect
HP stimuleert het respectvol reageren naar elkaar op het forum en in PB. Houd er rekening dat HP een heel breed publiek heeft. Van jong tot oud, mensen uit diverse culturen en met diverse geloofsovertuigingen. Houd hier rekening mee in je taalgebruik. Discriminatie is op Hondenpage niet toegestaan.

4. Auteursrecht
Het is niet toegestaan om intellectuele eigendommen van anderen hier te plaatsen zonder toestemming van de auteur. Je mag dus alleen artikelen of delen daarvan overnemen en plaatsen met bronvermelding, een link naar de betreffende site.
Een uitzondering wordt gemaakt voor citaten (kleine stukken uit andermans werk inclusief bronvermelding). Het is ook toegestaan een artikel te parafraseren of samenvatten. Hierbij is het netjes om de bron te noemen maar niet verplicht. In alle andere gevallen moet je er voor zorgen dat je toestemming hebt het artikel (ten dele) over te nemen. Veel sites zoals wikipedia en de hondenpage gaan soepel met hun artikelen om en mogen (onder voorwaarden) worden overgenomen.

5. Privacy
Plaats alleen berichten en foto’s waarvan je het niet erg vindt dat anderen (vreemden, je werkgever, je buren, etc.) dit lezen. Berichten met privacygevoelige informatie als e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummer worden door de moderators verwijderd.

6. Privacy van derden
Hondenpage is een open forum, waarvan de inhoud gemakkelijk via zoekmachines te vinden is. In verband met privacy is het niet toegestaan om persoonlijke gegevens en foto’s van derden te plaatsen.

7. Privéberichten
Privéberichten evenals privémails mogen niet openbaar gemaakt worden zonder toestemming van de auteur.

8. Hondgerelateerd
HP is een website over honden. Dit betekent dat alleen onderwerpen over honden zijn toegestaan (met uitzondering van de koffiehoek).

9. Reclame
Reclame met als doel mensen over te halen tot aanschaf van een product of dienst tegen betaling is niet toegestaan op HP. Deze topics worden op slot gezet en verwijderd.

Ook sluikreclame door middel van verwijzen naar een eigen commerciele site of het wijzen op een product is niet toegestaan. Dit geld ook voor watermerken van foto's. Een foto watermerken om kopieen tegen te gaan is prima maar daarbij mag een bedrijfsnaam, websitelink of logo niet prominent aanwezig zijn. Deze foto's zijn niet toegestaan in (foto)topics op het forum, als profielfoto of in profiel album.
10. Promoten eigen website
Het herhaaldelijk promoten van eigen site is niet toegestaan op HP.

11. Negatieve publiciteit
Het zwartmaken van personen, bedrijven, instellingen, organisaties en internetsites is niet toegestaan.

12. Vraag en aanbod
Hier kun je als particulier hondenspullen te koop aanbieden en te koop vragen. Dit is enkel voor gelegenheidskopen en geldt niet voor handelaren.

Niet toegestaan is vraag en aanbod van;
-restanten medicijnen
-corrigerende hulpmiddelen
-niet hondgerelateerde producten
-Herplaatshonden aanbieden zonder toestemming van Moderatorteam
-Pups aanbieden buiten de daarvoor bestemde sectie

13. Koffiehoek
HP heeft een aparte koffiehoek waar ook over andere onderwerpen dan honden gepraat mag worden. Alleen in de Koffiehoek mogen topics worden geplaatst die niet over honden gaan. Het kan dus voorkomen dat een niet hondgerelateerd topic door moderators verplaatst wordt naar de koffiehoek. Nieuwe leden hebben nog geen toegang tot de Koffiehoek. Pas als je een tijdje hier mee draait krijg je toegang tot deze hoek en zal de hoek zichtbaar zijn. Je krijgt hierover bericht.

14. Informatief HP
Wij vinden het informatieve karakter van HP een van de belangrijkste krachten van het forum voor de (aankomende) hondeneigenaar. Graag zien wij dat we met elkaar deze kracht waar maken en blijven waar maken door inzet om door elkaar en voor elkaar mensen met raad en daad bij te staan. Realiseer je dat je zelf ook ooit een beginnend of onervaren hondenmens bent geweest en benader daarom mensen zoals je zelf ook benaderd wilt worden. Soms hoort confrontatie daarbij, maar het is niet nodig iemand af te branden op ‘dommigheid’. Zeker niet omdat jij het zelf beu bent voor de 100ste keer hetzelfde te schrijven. Kies er in dat geval liever voor om niet te reageren.

15. Gezellig HP
Natuurlijk horen op een forum ook leuke en gezellige verhalen thuis. Wij hondenliefhebbers lezen graag hondenverhalen waar de mondhoeken van gaan krullen. Het leukste is natuurlijk als dit jullie eigen avonturen met de hond zijn. Filmpjes en verhalen die je van anderen tegenkomt op het internet of youtube zijn soms een leuke aanvulling, maar laten we er gezamenlijk voor waken dat de gezellig praten hoek hiermee niet vol komt te staan. Het is jammer wanneer onze eigen persoonlijke verhalen van de honden daardoor snel tussen alle anonieme filmpjes en foto’s wegzakken. Ook vertraagd het forum van teveel filmpjes en foto topics. Het moderatorteam kan er in bepaalde gevallen voor kiezen om topics te sluiten. Je krijgt hierover dan bericht.

16. Fototopics
Natuurlijk is er niets leukers dan foto’s van onze honden met elkaar te delen. Je kunt er echter ook een heel forum mee vol zetten en dat laatste is niet de bedoeling omdat het forum hierdoor erg vertraagd wordt. Als je een foto wilt plaatsen is dat prima maar als je te veel fototopics start riskeer je sluiting en verwijdering van je topic.

17. Klaagtopics
Er worden regelmatig klaagtopics geopend. Hoewel we ons kunnen voorstellen dat je af en toe eens je hart wilt luchten over een ergernis moeten we er wel gezamenlijk voor waken dat we HP niet vol schrijven met ‘ik erger me zo’ topics. Moderators kunnen er voor kiezen dergelijke topics meteen of op een bepaald moment te sluiten.

18. Hondenleed
Doelloos hondenleed plaatsen is niet toegestaan en zal meteen worden verwijderd. Mocht het plaatsen van hondenleed een informatief doel hebben dan is dat wel toegestaan mits de forumvraag wordt gemarkeerd als zijnde hondenleed. Doe dit door bij de 'geavanceerde opties' de filter 'hondeleed' aan te klikken.

19. Oproepen tot stemmen
Het is niet toegestaan op topics te openen waarin leden opgeroepen worden om te stemmen op fotowedstrijden. Er zijn zo ontzettend veel fotowedstrijden en we willen voorkomen dat HP dichtslibt met dit soort oproepen. Wel kun je bijvoorbeeld je vrienden per PB uitnodigen tot stemmen.

20. Oproepen tot actie
Oproepen tot actie kan alleen na toestemming van het moderatorteam. Je kunt hiervoor middels PB een verzoek toe indienen. Oproepen tot actie of petitie van derden mag alleen wanneer het een publieke aangelegenheid betreft van een organisatie of instantie die zich inzet voor dierenwelzijn. Er zijn heel veel particuliere initiatieven, maar omdat wij niet voldoende betrokkenheid kunnen garanderen bij de betrouwbaarheid van zo'n actie of petitie hebben wij hiervoor gekozen. Voor individuele acties/petities verwijzen we naar bijvoorbeeld hyves of facebook.

21. Oproepen ten behoeve van marktonderzoek
In sommige gevallen staan we oproepen ten behoeve van marktonderzoek toe. Hier dient vooraf toestemming gevraagd te worden aan het Moderatorteam. Oproepen waarvoor geen toestemming is verleend gaan op slot en worden verwijderd. Voor een verzoek tot openen van een topic ten behoeve van marktonderzoek kun je een persoonlijk bericht sturen naar het moderatorteam
22. Marktplaatstopics
Marktplaats is een grote vraag en aanbodsite waar bij het lezen van al die honden in de aanbieding ons dierenhart soms verscheurt wordt van ellende. We begrijpen dat je soms dingen ziet waarbij je je afschuw wilt delen met mede dierenvrienden. Om te voorkomen dat half marktplaats hierheen wordt verhuisd is het niet toegestaan om hier topics over te openen. Deze topics worden verwijderd.

23. Fokzaken
Het is niet toegestaan om op HP een fokteef/dekreu aan te bieden of te vragen. Deze topics gaan op slot en worden verwijderd. Dit zelfde geldt voor berichten waarin pups worden aangeboden (buiten de aangewezen sectie).

24. Nestgenootjes
Oproepen voor het vinden van nestgenootjes worden op slot gezet met een verwijzing naar
http://nestgenootjes.forum2go.nl/

25. Vragen en/of klachten over (uitvoering van) visie, beleid en regels
Het is niet toegestaan om vragen en klachten over de (uitvoering van) visie, beleid en de regels provocerend naar voren te brengen op het forum. Neem in dat geval contact op met het moderatorteam. Als het een geschil met een moderator betreft kun je contact opnemen met de Webmaster. Samen kunnen we dan kijken of we de lucht kunnen klaren. Mocht je de visie, het beleid of regels niet kunnen accepteren dan is het goed om je af te vragen of de HondenPage wel het juiste forum voor je is. Wellicht zijn er andere fora die in dat geval meer aansluiten bij jouw wensen.


HUISREGELS ALGEMEEN van de HONDENPAGE


1. Gasten
Vanwege het open karakter kiest HP heel bewust laagdrempeligheid om zo gasten de kans te geven hier te komen voor informatie en advies. Als je iets leest wat niet door de beugel kan waarschuw dan het moderatorteam.

Gasten die gedurende langere tijd actief meedraaien op het forum kunnen gevraagd worden een profiel aan te maken. Omdat wij deze persoon niet via PB kunnen benaderen zal dit via een moderatorbericht op het forum gebeuren.

2. Gastfunctie
De gastfunctie is niet bedoeld voor leden met een profiel. Mocht het voorkomen dat je niet kunt inloggen verwachten wij dat je als gastnaam je profielnaam invult. Bij het consequent posten als gast terwijl je een profiel hebt riskeer je een waarschuwing en banbeleid.

3. Profielnaam en profielfoto
Het is niet toegestaan om een kennelnaam, bedrijfsnaam of naam van organisatie te gebruiken als profielnaam.
De profielfoto dient hondgerelateerd te zijn en mag geen reclame bevatten.
Foto's van gecoupeerde honden, honden met slipkettingen, prikbanden, blafbanden en/of andere corrigerende hulpmiddelen zijn niet toegestaan als profielfoto.

4. Foto's in het fotoalbum en/of fotowedstrijd
Foto's van gecoupeerde honden zijn op HP niet toegestaan, niet in het fotoalbum, niet in de fotowedstrijd en niet in topics op het forum. Hier is 1 uitzondering op, dit is wanneer de hond afkomstig is uit het asiel en dit aan het Moderatorteam toonbaar is door een kopie van de adoptie.
Foto's van honden die een slipketting, prikband of blafband om hebben zijn niet toegestaan als profielfoto, in het album, de fotowedstrijd en/of topics op het forum.
Foto's van honden met een slipketting, prikband, blafband, halti en/of gentleleader zijn niet toegestaan in de fotowedstrijd.

5. Profiel verwijderen
Als je besluit om te stoppen op HP heb je zelf de mogelijkheid om je profiel te verwijderen. Omdat dit een onomkeerbaar proces is willen we je wijzen op het verstandig en weloverwogen maken van deze keuze. Het is namelijk niet toegestaan om als gast actief mee te blijven draaien. In dat geval word je verzocht om opnieuw een profiel aan te maken.

Het is niet toegestaan om je vertrek publiekelijk aan te kondigen op het forum. Het moderatorteam staat open voor gesprek als je toch nog dingen wilt bespreken rondom je vertrek.

6. Schaduwaccounts
Schaduwaccounts zijn niet toegestaan. Een schaduwaccount is het inloggen onder een andere naam om te reageren op je eigen verhaal. Ook schrijven als gast om op je eigen topic te reageren is niet toegestaan. Hetzelfde geldt voor het schrijven onder verschillende gastnamen.

7. Dubbel account
Het hebben van meer dan 1 account is niet toegestaan.

8. Gedeeld account
Het delen van een account is niet toegestaan. Als je met meerdere personen reageert maak dan voor ieder een account aan!

9. Leeftijdsgrens
HP hanteert geen leeftijdsgrens. Als je jonger bent dan 16 jaar heb je toestemming nodig van je ouders of verzorgers om te mogen posten op de Hondenpage.


WIJZIGINGEN


De regels kunnen van tijd tot tijd gewijzigd of aangepast worden. Een wijziging wordt via de FrontPage van de Hondenpage tijdig aangekondigd.

Veel plezier op de HondenPage
 

De HondenPage maakt gebruik van cookies. Dit zorgt er voor dat onze website voor jou als bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken en advertenties.info / verbergen en toestaan
^