Balijbos

Tip: Je kunt zelf deze wandeling aanpassen !

Provincie en Stad

Zuid-Holland - Zoetermeer


Grotere kaart weergeven

Beschrijving

Boswachterij 'De Balij en Bieslandse Bos' ligt tussen de steden Zoetermeer en Delft en de dorpen Pijnacker en Nootdorp. De boswachterij bestaat uit twee bossen: De Balij en het Bieslandse Bos. De scheiding tussen deze bossen wordt gevormd door de verbindingsweg tussen Nootdorp en Pijnacker. Aan de westkant van de weg ligt het Bieslandse Bos en aan de oostkant ligt De Balij. Door aanleg van 'Boswachterij De Balij en Bieslandse Bos' zal het gebied een aaneengesloten geheel gaan vormen van bossen, recreatiegebieden, landbouwgronden en natuurterreinen. De boswachterij 'De Balij en Bieslandse Bos' maakt deel uit van de Randstadgroenstructuur, een groot aaneengesloten gebied binnen de Randstad. Deze gebieden worden aangelegd om te voorkomen dat de steden aan elkaar groeien door woningbouw en de vestiging van industrie en glastuinbouw. Uiteindelijk zal het tussen Zoetermeer en Delft gelegen gebied bestaan uit: Delftse Hout, het Bieslandse Bos (300 hectare), de Dobbeplas, De Balij (360 hectare) en het voormalige Floriadebos, gezamenlijk goed voor ongeveer 1000 hectare. Naam 'De Balij De naam is afgeleid van de Balij Rijenslaan. Deze laan vormt de ruggengraat van het bosgebied; hij verbindt de verschillende bosdelen. De Balij Rijenslaan is een onderdeel van de as Delft-Zoetermeer. Een groot gedeelte van deze laan wordt gevormd door een historische kade. In de 17e en 18e eeuw heette de kade de Baly Ryerskade/kae. Momenteel wordt de naam Balij Rijenskade gebruikt. Baly of Balij is terug te voeren tot het woord Balije; dit is de naam van een onderafdeling van de Tempeliers der 'Duitse Orde' of 'Ridders van Sint Jan'. Deze orden werden in de 11e en 12e eeuw in heel Europa opgericht om het Heilige Land te beschermen tegen de Barbaren. In de omgeving van Nootdorp en Pijnacker lagen veel eigendommen van deze ridderorde. Pijnacker vormde lange tijd de 'Parochie van Sint Jan', terwijl Delft nog de Sint Janskerk kent. De in het gebied voorkomende Sint Janskade en de Sint Jansdobbe polder refereren eveneens aan de ridderorde. De kade is wellicht een eigendomsgrens geweest van de ridderorde De Balij. Met de naam 'De Balij' heeft de boswachterij een gebiedseigen naam met een historische betekenis die teruggaat naar de 11e eeuw (citaat uit bosplan De Balij).

Vervoer

De HondenPage maakt gebruik van cookies. Dit zorgt er voor dat onze website voor jou als bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken en advertenties.info / verbergen en toestaan
De HondenPage maakt gebruik van cookies. Dit zorgt er voor dat onze website voor jou als bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken en advertenties.info / verbergen en toestaan