Delen

- facebook

- twitter

Weetjes

De kruisingen club > Weetjes

Wat is nou het verschil tussen een bastaard en een kruising ?

Kruising: 2 rashonden gekruisd.. bijv. dalmatier x labrador

Bastaard: Beide ouders hebben meerdere rassen in zich, vaak onherleidbaar terug te vinden wat voor een ras het is.

Eigenschappen:
In tegenstelling tot rashonden hebben bastaardhonden minder last van erfelijke kwalen. Bastaardhonden worden niet 'doorgefokt', en er zit meer variatie in de genen. Voor sommige bastaardhonden is het moeilijk te zeggen van welk ras hun ouders zijn. Het komt namelijk voor dat een of beide ouders van een bastaardhond zelf ook een bastaardhond is, waardoor de hond kenmerken bevat van meerdere rassen. Deze kenmerken komen terug in de gehele hond. Het kan dus niet zo zijn dat je een Franse poedel met een dalmatier-hoofd tegenkomt. Theoretisch zou een gevlekte poedel wel mogelijk zijn.

Wist je dat..??
Een zwerfhond of straathond is meestal een bastaardhond. Mensen kunnen honden als huisdier hebben. Er zijn ook honden die zwerven. Een zwervende hond beperkt zich niet tot partners van hetzelfde ras, terwijl er bij huishonden meer controle op rust. Dit is de reden dat een rashond vrijwel nooit een zwervend bestaan leidt.

Kruisingen/bastaarden zijn slim ..!!
Wat veel baasjes al wisten, is eindelijk wetenschappelijk bewezen: bastaarden zijn niet alleen intelligenter, ze scoren ook beter in het oplossen van probleemsituaties en hebben een beter ruimtelijk inzicht dan rashonden.

Exemplaren van het 'vuilnisbakkenras' zijn dus eigenlijk beter geschikt om te werken als politiehond of als geleidehond voor blinden. Onderzoek ter zake werd uitgevoerd door professor David Smith van het departement Dierkunde van de Universiteit van Aberdeen (Schotland). Honderd verschillende honden werden aan zeven verschillende tests onderworpen. Jet, een kruising tussen een collie en een spaniel, bleek een superhond, met vrijwel het maximum van de punten. Minstens even opmerkelijk is dat op zeven plaatsen in de top tien bastaardhonden prijkten.

"Als je een zuivere rashond hebt, betekent dat dus zeker niet dat je ook over het meest intelligente dier beschikt", aldus Smith. Een kruising van een Duitse herder met een rottweiler blijkt overigens een betere politiehond te zijn dan een raszuivere Duitse herder." Ook bij de Britse Vereniging van Geleidehonden voor Blinden blijken bastaardhonden de beste leerlingen te zijn.

Home | Registreren |